Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yrityskulttuurin vaikutus kilpailukykyyn

829 views

Published on

Tietoisesti strategian kautta johdetulla yrityskulttuurilla voidaan vaikuttaa merkittävästi yrityksen kilpailukykyyn. Susanna Rantanen esittelee samalla hyvän viitekehyksen aiheeseen liittyen.

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Yrityskulttuurin vaikutus kilpailukykyyn

 1. 1. susanna rantanen | kulttuuristrategisti, yrittäjä Employee Experience Agency Emine Oy 28.8.2016 Boardman Alumni
 2. 2. Kun yrityskulttuuria käytetään tietoisena johtamisen toiminnanohjausjärjestelmänä, sillä voidaan vaikuttaa merkittävästi yrityksen kilpailukykyyn. Susanna Rantanen | Employee Experience Agency Emine | www.emine.fi
 3. 3. 86 %Deloitte Human Capital Trends 2016 -selvityksen mukaan yhtä useampi yrityspäättäjä allekirjoittaa yrityskulttuurin merkityksen. Source: Human Capital Trends 2016 by Bersin by Deloi=e. yritysjohdosta nostaa yrityskulttuurin yhdeksi kolmesta akuuteimmasta johtamiseen liittyvästä haasteesta.
 4. 4. pitää johtamansa organisaation kulttuuria oikeana 82 % yritysjohdosta kokee yrityskulttuurin olevan potentiaalinen kilpailuedun lähde 28 % kokee ymmärtävänsä, mitä kulttuurilla tarkoitetaan 19 % Source: Human Capital Trends 2016 by Bersin by Deloi=e.
 5. 5. Voidaan sanoa, että meillä on strategisesti valitussa ja oikein johdetussa yrityskulttuurissa valtava potentiaali kasvattaa yhtiön arvoa ja parantaa sen kilpailukykyä. Vain välineistö ja ymmärrys siitä, miten tämä tapahtuu uupuu. Susanna Rantanen | Employee Experience Agency Emine | www.emine.fi
 6. 6. Mitä yrityskulttuurilla oikeastaan tarkoitetaan? Susanna Rantanen | Employee Experience Agency Emine | www.emine.fi
 7. 7. Media ohjannut käsitystämme yrityskulttuurista kuvittamalla aiheeseen liittyvät artikkelit ja jutut värikkäin toimistokuvin. Susanna Rantanen | Employee Experience Agency Emine | www.emine.fi
 8. 8. Yrityskultturilla ei kuitenkaan tarkoiteta toimiston sisustushanketta. Susanna Rantanen | Employee Experience Agency Emine | www.emine.fi
 9. 9. Synkataanko käsitykset? Susanna Rantanen | Employee Experience Agency Emine | www.emine.fi
 10. 10. Etuudet ja kannustimet Susanna Rantanen | Employee Experience Agency Emine | www.emine.fi
 11. 11. Aikaan saavat mielihyvää, mutta eivät useimmiten viesti organisaation strategisia pyrkimyksiä. Susanna Rantanen | Employee Experience Agency Emine | www.emine.fi
 12. 12. MITEN MEILLÄ ON TAPANA TOIMIA Yrityskulttuuri koskee johtamista ja organisaation suorituskykyä Susanna Rantanen | Employee Experience Agency Emine | www.emine.fi
 13. 13. Biljardipöytä ja kahviautomaatti ovat strategisesti valittuja etuja, mikäli organisaation tavoitteena on olla maailman paras biljardissa. Susanna Rantanen | Employee Experience Agency Emine | www.emine.fi
 14. 14. Yrityskulttuurin vastinpari, joka kertoo mitä mieltä työntekijät ovat siitä miten heidän odotetaan toimivan. Ja minkälaisia työntekijäkokemuksia siitä syntyy. ”ENGAGEMENT” – HENKILÖSTÖN SITOUTUMINEN Susanna Rantanen | Employee Experience Agency Emine | www.emine.fi
 15. 15. Experiences provided to you by employee experience agency emineExperiences provided to you by employee experience agency emine | Source: Harvard business review 5/2013
 16. 16. Experiences provided to you by employee experience agency emineExperiences provided to you by employee experience agency emine | Source: Harvard business review 5/2013
 17. 17. Experiences provided to you by employee experience agency emineExperiences provided to you by employee experience agency emine | Source: Harvard business review 5/2013
 18. 18. Yrityskulttuuri on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tulkitsee strategian käyttäytymisen tasolle. Susanna Rantanen | Employee Experience Agency Emine | www.emine.fi
 19. 19. Yrityskulttuurin, strategian ja johtamisen kytkös löytyy muun muassa Competing Values –viitekehyksen avulla. Se käsittelee yrityskulttuuria strategisten painopisteiden kautta. Susanna Rantanen | Employee Experience Agency Emine | www.emine.fi
 20. 20. ”Korkea asiantuntemus” ”Innovaatiot” ”Kustannus- tehokkuus” ”Markkina-asema” Yleisimmat strategiset painopisteet arvon lähteinä Kim S. Cameron, Robert E. Quinn @rantanensusanna
 21. 21. ”COLLABORATE” (Clan) ”CREATE” (Adhocracy) ”CONTROL” (Hierarchy) ”COMPETE” (Market) INTERNAL FOCUS &  INTEGRATION EXTERNAL FOCUS &  DIFFERENTIATION STABILITY & CONTROL FLEXIBILITY & DISCRETION Competing Values Framework Kim S. Cameron, Robert E. Quinn @rantanensusanna
 22. 22. ”COLLABORATE in a CLAN” ”CONTROL in HIERARCHY” ”CREATE in ADHOCRACY” ”COMPETE in the MARKET” Kilpailukykynne ankkurit: KORKEA OSAAMINEN, ERITYISOSAAMINEN, SISÄINEN YHTEISTYÖ JA KESKINÄISET ERITYISEN VAHVAT IHMISSUHTEET Johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen painopisteet: OSAAMISEN YLLÄPITÄMINEN: Sparraaminen, mentorointi, sisäiset tiedon siirrot ja informaation läpinäkyvyys sekä saatavuus, aktiivinen yhdessä työskentely ja toisiltaan oppiminen LUOTTAMUKSEN YLLÄPITÄMINEN: Empatia, yhteishengen nostatukset, yhteisten traditioiden ja rituaalien ylläpitäminen, sooloiluun ja oman edun ajamiseen nollatoleranssi, välittämisen, avuntarjoamisen ja yksilön tarpeiden huomioiminen arvoina. Kilpailukyvyn lähteet: TEHOKKUUS, TOIMINTAVARMUUS, ALHAINEN KUSTANNUSRAKENNE Johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen painopisteet: Keskitetty päätöksenteko, prosessien kautta johtaminen, jatkuva laadun varmistus, vakauden ylläpitäminen Kilpailukyvyn lähteet: KASSA, KANNATTAVUUS, BRÄNDI, MARKKINA- ASEMA, ASIAKASTYYTYVÄISYYS Johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen painopisteet: Suorittamisen mittaaminen ja voittamisen ihannointi, alisuoriutumiseen reagointi, kilpailukentän analysointi, asiakastyytyväisyys COMPETING VALUES FRAMEWORK, Kim S. Cameron, Robert E. Quinn Uudenlaisen kilpailukyvyn lähteet: JATKUVA ASIAKASTARPEIDEN ANALYSOINTI JA TRENDIEN SEURAA- MINEN, VAHVA KEHITTÄMISHAKUISUUS JA NOPEUS UUSIEN PALVELUIDEN TUOMISESSA MARKKINOILLE Johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen painopisteet: TULEVAISUUDEN VISIOINTI: Aktiivinen tulevaisuuden visiointi, trendien seuraaminen, havaintojen jakaminen asiakkaille, uusinajattelu, vanhan haastaminen NOPEA KEHITYSTYÖ: Uuden tiedon vieminen kehitystyöhön, nopea päätöksenteko, rohkeus kokeilla, testata, luopua tai jatkaa, epäonnistumisen analysointi oppimisprosessina. Fokus kehittämisessä, joka tuottaa lisäarvoa asiakkaille ja parantaa yhtiön kykyä erottautua markkinoilla. @rantanensusanna
 23. 23. ”CEO’s identify creativity as the #1 leadership competency of the successful enterprise of the future.” IBM 2010 Global CEO Study Susanna Rantanen | Employee Experience Agency Emine | www.emine.fi
 24. 24. ”Corporate culture is, above all, the most important factor in driving innovation.” Rajesh Chandy, University of Minnesota Susanna Rantanen | Employee Experience Agency Emine | www.emine.fi
 25. 25. Kilpailukykyyn vaikuttava yrityskulttuuri edellyttää tietoista, organisaation suoriutumiseen vaikuttavaa johtamiskulttuuria. Susanna Rantanen | Employee Experience Agency Emine | www.emine.fi
 26. 26. Näin yrityskulttuurista on kilpailukyvyn kirittäjäksi. Susanna Rantanen | Employee Experience Agency Emine | www.emine.fi

×