การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและ e-Learning

7,953 views

Published on

บรรยายให้กับ คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
โครงการก้าวแรกสู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

Published in: Education

การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและ e-Learning

  1. 1. การใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน . และ E-LEARNING . จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 โครงการก้าวแรกสู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

×