ชีวิตนั้นหรือคือการเรียนรู้https://www.facebook.com/suradet.sri
เรียนรู้จากความรู้เพราะความรู้ทาให้ชีวิตสมบูรณ์Suradet sri
เรียนรู้ความรักเพราะความรักให้ทั้งทุกข์และสุขSuradet sri
เรียนรู้ความโลภเพราะความโลภทาให้เราไม่รู้จักพอSuradet sri
เรียนรู้ความโกรธเพราะความโกรธทาให้เราเสียมิตรSuradet sri
เรียนรู้ความหลงเพราะความหลงทาให้เราหน้ามืดตามัวSuradet sri
เรียนรู้ความทุกข์เพราะความทุกข์คือครูของเราSuradet sri
เรียนรู้ความสุขเพราะความสุขทาให้ชีวิตเรามีหวังSuradet sri
เรียนรู้ความล้มเหลวเพราะความล้มเหลวทาให้เราพัฒนาSuradet sri
เรียนรู้อดีตเพราะอดีตจะทาให้เราไม่ทาพลาดซ้าSuradet sri
เรียนรู้ปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือความเป็นจริงของชีวิตSuradet sri
เรียนรู้อนาคตเพราะอนาคตคือความหวังและการเตรียมตัวSuradet sri
เรียนรู้ความหวังเพราะความหวังทาให้เรามีแรงเดินต่อSuradet sri
เรียนรู้การให้เพราะการให้นั้นสุขทั้งผู้ให้และผู้รับSuradet sri
เรียนรู้การให้อภัยเพระการให้อภัยทาให้ใจเราเป็นสุขSuradet sri
เรียนรู้ปัญญาเพราะปัญญาช่วยเราแก้ปัญหาทุกอย่างSuradet sri
เรียนรู้เป้าหมายเพราะเป้าหมายทาให้เราไม่หลงทิศหลงทางSuradet sri
เรียนรู้ตนเองเพราะตนเองนั้นคือผู้กุมชะตาแห่งชีวิตSuradet sri
เรียนรู้โลกเพราะโลกคือที่เกิด อยู่ ตาย ของเราSuradet sri
เรียนรู้ความเมตตาเพราะความเมตตาทาให้โลกใบนี้ดารงอยู่Suradet sri
เรียนรู้ความพอเพียงเพราะพอเพียงทาให้เราเพียงพอและเป็นสุขSuradet sri
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ชีวิตนั้นหรือคือการเรียนรู้

1,870 views

Published on

ชีวิตนั้นหรือคือการเรียนรู้

 1. 1. ชีวิตนั้นหรือคือการเรียนรู้https://www.facebook.com/suradet.sri
 2. 2. เรียนรู้จากความรู้เพราะความรู้ทาให้ชีวิตสมบูรณ์Suradet sri
 3. 3. เรียนรู้ความรักเพราะความรักให้ทั้งทุกข์และสุขSuradet sri
 4. 4. เรียนรู้ความโลภเพราะความโลภทาให้เราไม่รู้จักพอSuradet sri
 5. 5. เรียนรู้ความโกรธเพราะความโกรธทาให้เราเสียมิตรSuradet sri
 6. 6. เรียนรู้ความหลงเพราะความหลงทาให้เราหน้ามืดตามัวSuradet sri
 7. 7. เรียนรู้ความทุกข์เพราะความทุกข์คือครูของเราSuradet sri
 8. 8. เรียนรู้ความสุขเพราะความสุขทาให้ชีวิตเรามีหวังSuradet sri
 9. 9. เรียนรู้ความล้มเหลวเพราะความล้มเหลวทาให้เราพัฒนาSuradet sri
 10. 10. เรียนรู้อดีตเพราะอดีตจะทาให้เราไม่ทาพลาดซ้าSuradet sri
 11. 11. เรียนรู้ปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือความเป็นจริงของชีวิตSuradet sri
 12. 12. เรียนรู้อนาคตเพราะอนาคตคือความหวังและการเตรียมตัวSuradet sri
 13. 13. เรียนรู้ความหวังเพราะความหวังทาให้เรามีแรงเดินต่อSuradet sri
 14. 14. เรียนรู้การให้เพราะการให้นั้นสุขทั้งผู้ให้และผู้รับSuradet sri
 15. 15. เรียนรู้การให้อภัยเพระการให้อภัยทาให้ใจเราเป็นสุขSuradet sri
 16. 16. เรียนรู้ปัญญาเพราะปัญญาช่วยเราแก้ปัญหาทุกอย่างSuradet sri
 17. 17. เรียนรู้เป้าหมายเพราะเป้าหมายทาให้เราไม่หลงทิศหลงทางSuradet sri
 18. 18. เรียนรู้ตนเองเพราะตนเองนั้นคือผู้กุมชะตาแห่งชีวิตSuradet sri
 19. 19. เรียนรู้โลกเพราะโลกคือที่เกิด อยู่ ตาย ของเราSuradet sri
 20. 20. เรียนรู้ความเมตตาเพราะความเมตตาทาให้โลกใบนี้ดารงอยู่Suradet sri
 21. 21. เรียนรู้ความพอเพียงเพราะพอเพียงทาให้เราเพียงพอและเป็นสุขSuradet sri

×