Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ความสุขนั้น เกิดจากใจของเรา

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
“ ความดีของหนังสือเล่มนี้
   ผมขออุทศให้คุณปู่ คุณตา คุณยาย และคุณพ่อ
       ิ
ที่ท่านได้อบรม เลียงดูมา แม้ท่านจ...
คาขอบคุณ
    ขอบคุณที่ช่วยติดตามกันมา ขอบคุณที่ให้กาลังใจกันเสมอ ขอบคุณที่ Like
ขอบคุณที่อดตาหลับ อดตานอนที่อ่าน และขอบ...
เส้นทางสู่…ใจเรา
                         หน้า
คาขอบคุณ
   เหนือเกล้า เหนือกระหม่อม
   เรื่องร...
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Check these out next

1 of 18 Ad

More Related Content

Similar to ความสุขนั้น เกิดจากใจของเรา (20)

Advertisement

More from Suradet Sriangkoon (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

ความสุขนั้น เกิดจากใจของเรา

 1. 1. “ ความดีของหนังสือเล่มนี้ ผมขออุทศให้คุณปู่ คุณตา คุณยาย และคุณพ่อ ิ ที่ท่านได้อบรม เลียงดูมา แม้ท่านจะล่วงลับไปแล้วก็ตาม ้ และขอมอบหนังสือเล่มน้อยแก่บุคคลที่รักยิ่ง คุณแม่ น้องชาย และ ศุกลรัตน์ ภรรยาทีมอบความรัก ่ และกาลังใจให้กันตลอดมาครับ ” หนังสือเล่มน้อยนีไม่สงวนลิขสิทธิ์ใดๆ ้ พิมพ์ แลกเปลี่ยน ส่งต่อ แบ่งปันให้กาลังใจต่อกันได้ครับ
 2. 2. คาขอบคุณ ขอบคุณที่ช่วยติดตามกันมา ขอบคุณที่ให้กาลังใจกันเสมอ ขอบคุณที่ Like ขอบคุณที่อดตาหลับ อดตานอนที่อ่าน และขอบคุณ ขอบคุณครับ หน้านี้ส่วนใหญ่ จะเป็นหน้าคานา แต่ผมขอใช้เป็นหน้าที่ขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ทุกท่านที่ เมตตาติดตามบทความตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แม้จะเป็นผู้เขียนตัวเล็กๆคนหนึ่ง แต่ก็ได้รับความเมตตาจากทุกๆท่าน ผมเชื่อเสมอว่าการให้นั้นย่อมนามาซึ่งความสุข เสมอครับ ทั้งผู้ให้และผู้รับ และความสุขนี้ก็สามารถแผ่ขยายออกไปสู่คนรอบข้าง ครอบครัว สังคม ประเทศ และโลกใบนี้ในที่สุด ซึ่งโลกใบนี้ ไม่เคยขาดความสุข หรอกครับ เพียงแต่เราค้นหา ค้นพบหรือไม่เท่านั้น ลองกลับมาที่ใจตนเองซิครับ ใช่ครับความสุขอยู่ตรงนั้น ความสุขง่ายๆที่เราสามารถมี สามารถหา สามารถพบได้ ความสุขเกิดจาก…ใจเรา เป็นการรวมบทความจานวน 12 บทความ ในหน้า Page “ เพียงความหวังและกาลังใจ ” ที่พี่ๆน้องๆเพื่อนๆ ทุกท่านที่กด Like กันมา แล้ว นามาเขียนใหม่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และแทนคาขอบคุณที่เมตตาตลอดมาครับ เนื่องในวันปีใหม่ พุทธศักราช 2556 นี้ ผมขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดทั้งด้วยพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นที่รักยิ่ง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โปรดช่วยดล บันดาลให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆ มีความสุข ประสบความชีวิตและการงาน คิดสิ่งใดก็สม ความปราถนาครับ…ขอบคุณครับ สุรเดช ศรีอังกูร (Suradet sri,เพียงความหวังและกาลังใจ) ที่บ้าน…ท่าฉาง 24 ธันวาคม 2555
 3. 3. เส้นทางสู่…ใจเรา หน้า คาขอบคุณ  เหนือเกล้า เหนือกระหม่อม  เรื่องราวของฉัน (My Story) 1  การเปิดของสิ่งที่เรียกว่า …ใจ 2  พื้นที่ความสุขคือ…ใจเรา 3  การทางานที่สุขใจ 4  การชนะใจตนเอง 5  เกิดจากใจ 6  คุณค่าแห่งใจ คุณค่าแห่งตน 7  อย่าให้ใจเรา…หนีปัญหา 8  วิถีแห่งความสุขใจ 9  ถอยเพื่อ…ให้ใจเราเปิดกว้าง 10  ฉันสู้ สู้ด้วยพลังใจ 11  เมื่อใจเราเชื่อมั่น…ความสาเร็จย่อมมาเยือน 12  บทส่งท้าย
 4. 4. เหนือเกล้า เหนือกระหม่อม ขออัญเชิญพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนามาเป็นหลักยึด เหนียวจิตใจ นามาปฏิบัติและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ่ “ ตัวการที่ทาให้แก้ปัญหาไม่ออก และยิ่งทาให้ปัญหายุ่งเหยิงหนักเข้าคือใจ คือความคิดเห็นที่ไม่เป็นกลาง ซึ่งเรียกว่าความอคติหรือความลาเอียง คนเราเมื่อมีความลาเอียงแล้ว ก็มองไม่เห็นความจริง ถึงจะเห็นก็ไม่ยอมรับ เพราะเมื่อไม่เห็นหรือไม่รับความจริง ก็ทาให้มองไม่เห็นต้นเหตุแห่งปัญหา และแก้ปัญหาไม่ออก… ” พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในคราวเสด็จฯเปิดประชุมใหญ่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2522 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 5. 5. เพียงความหวังและกาลังใจ…… 1 เรื่องราวของฉัน (My Story) ความสุขในใจนั้นจะเกิดขึ้นได้ ประการแรกที่เราต้องยอมรับคือ “ เราต้องยอมรับและภูมิใจในตนเอง” สิ่งนี้เป็นสิ่งสาคัญ เพราะหลายครั้ง ความทุกข์ ความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นก็มาจากสิ่งนี้ โลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดที่เหมือนหรือ สมบูรณ์แบบ มีแต่ความแตกต่างกัน แตกต่างกันมากบ้าง น้อยบ้างก็ขึ้นอยู่กับแต่ละ สิ่งที่เป็น เมื่อเราหันกลับมามองในความเป็น มนุษย์ เคยสงสัยไหมครับว่าทาไมเรา ถึงเกิดมาแล้วต้องแตกต่างกัน ผมคิดว่า ธรรมชาติอยากให้โลกใบนี้งดงาม ครับ ถ้า โลกใบนี้มีมนุษย์ที่เหมือนกันทั้งหมด คิดเหมือนกัน ทาเหมือนกัน ผมคิดว่าคงน่า เบื่อ ไร้สีสัน เหมือนเป็นโลกแห่งหุ่นยนต์ ที่ทุกอย่างทาเหมือนกัน ซ้ากัน แต่ถ้าเรา แตกต่างกัน เราจะพบเห็น พลังแห่งแรงบันดาลใจ พลังใจของการสู้ชีวิต ตัวอย่าง แห่งความรัก ความเมตตา ผู้ที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อชีวิต เหล่านี้ซิครับคือความงดงาม เหมือนป่าใหญ่ที่มีความหลากหลายของพรรณไม้ที่งอกงามขึ้น ดังนั้น “ จงภูมิใจใน ตนเองครับ รัก เคารพในตนเอง รักในเรื่องราวของตนเอง เพราะนั่นคือตัวตนของ เรา ” ไม่แน่วาเรื่องราวของตัวเราอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครบางคนก็ได้นะครับ ่
 6. 6. เพียงความหวังและกาลังใจ…… 2 การเปิดของสิ่งที่เรียกว่า…ใจ คนเรานั้นมีเรื่องราวหลากหลาย ดีบ้างแย่บ้าง ประปราย แต่ สิ่งนีจะไปที่ใด ้ คาตอบนั้นหรือคือ…ใจ ใจเรา ทีพร้อมรับสรรพสิ่ง ่ อีกทั้งเรียนรู้ และขยาย แต่ความคิดของเรากลับกลาย ปิดกั้นเหล่านี้ไม่ให้ไป เลือกแต่สิ่งที่ชอบ และที่ใช่ ความสุขทั้งหลายชอบนักหนา ความทุกข์ ความแตกต่าง ไม่นาพา ไม่ผ่านเข้ามาในใจ ชีวิตคือการเรียนรู้ ทั้งสุขและทุกข์ หลากหลาย รู้สุขเพื่อให้ชีวิตได้สบาย มีชีวิตมีแรงสู้ต่อไป อีกทั้งยั้งคิดไม่ประมาท ว่าสุขนั้นอยู่กับเราก็สลาย ไม่จีรังยั่งยืนแต่อย่างใด ให้ตัวเราไม่ประมาทชีวิตเอย ความทุกข์นั้นหรือคือครู สอนเรารับรู้ความหมาย ว่าชีวิตเมื่อผ่านคราใด ใจเราย่อมเติบโตโดยพลัน เพราะความทุกข์นั้นคือผู้สร้าง ความเข้มแข็ง ใจเรารับความหมาย เพียงใจอย่ากลัวทุกข์ ร้าย เปิดใจรับทุกข์และ สุขด้วยกัน แค่นี้ใจเราก็เป็นสุข แม้ทุกข์นั้นเดินเข้ามาหา ขอเพียงใจเราเมตตา รับทุกข์ รับสุข ทุกคราเอย…
 7. 7. เพียงความหวังและกาลังใจ…… 3 พื้นที่ความสุขคือ…ใจเรา เราคงเคยได้ยินใช่ไหมครับว่า “ ใจนั้นคือนาย กายคือบ่าว ” หรือ “ ใจเรา คิดอย่างไร กายก็จะเป็นอย่างนั้น ” นี่คือความสาคัญของใจ สาคัญจนสามารถชี้เป็น ชี้ตายให้เราได้ เคยได้ข่าวไหม มีคนอดข้าวนานๆ แต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ ก็เพราะเค้า ควบคุมสิ่งที่เรียกว่า ใจ หรือคนที่ประสบชะตากรรมจนต้องสูญเสียขาแขน จนต้อง เป็นผู้พิการหรือผู้พิการต่างๆ แต่ชีวิตก็สามารถสร้างคุณประโยชน์ ดูแลตนเอง สร้างชื่อเสี่ยงให้แก่ประเทศชาติ อย่างพาราลิมปิคส์เกมส์ที่ผ่านมา ก็มิใช่สิ่งที่เรียกว่า “ ใจ ” หรือ ที่ทาให้พี่ๆน้องเหล่านี้ประสบความสาเร็จด้วยพลังใจที่เหนือกว่า ร่างกาย พระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสไว้ว่า “ ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ใจเป็นผู้สร้างสรรค์ หากใจดี ไม่ว่าพูดหรือทา สุขย่อมตามติดตน ดั่งหนึ่งเงา ติดตามตัว ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ใจเป็นผู้สร้างสรรค์ หากใจเสีย ไม่ว่าพูดหรือทา ทุกข์ย่อมตามติดตน ดั่งหนึ่งล้อเกวียนหมุนวน ตามรอยเท้าโค ” ดังนั้นจงรักษาใจของเราให้เป็นสุขเสมอ เพราะนั่นคือพื้นที่เรากาหนดได้ครับ
 8. 8. เพียงความหวังและกาลังใจ…… 4 การทางานที่สุขใจ การทางานคือส่วนหนึ่งและไม่สามารถที่จะแยกออกจากวิถีชีวิตของเราได้ ครับ จนมีคากล่าวของพุทธศาสนานิกายเซ็นว่า “ ถ้าไม่ทางาน ก็กินข้าวไม่ได้ ” นี่ แหละครับคือความสาคัญของงาน เมื่องานมีความสาคัญจึงทาให้เราต้องมีการขบ คิดในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งจากงานของเรา งานของผู้อื่น และงานอื่นๆ ที่ผ่านเข้ามา จนทาให้เรารู้สึกเกิดความทุกข์มากกว่าความสุข เครียด กดดัน และอื่นๆ ที่ทาให้เรา รู้สึกไม่ดีต่องานขึ้นมา การทางานนั้นสัมพันธ์กับการคิดเสมอครับ ความคิดที่ สับสน งานก็สับสนตามงานนั้น ดังนั้น “ ทาใจให้นิ่งและสงบ แล้วแยกออกมาซิ ครับว่างานไหนคืองานของเรา งานไหนไม่ใช่งานเรา แล้วแยกออกมาอีกว่าไอ้ที่ว่า งานของเรานั้นจัดการได้หรือไม่ ถ้าจัดการได้ก็ไม่ต้องกังวลใจกับมัน เพราะเรามี วิธีการอยู่แล้ว เรามีขั้นตอนรองรับแล้ว ถ้างานใดไม่ใช่งานของเรา และแม้ว่าเป็น งานของเรา แต่เราไม่สามารถรับผิดชอบหรือทาให้สาเร็จด้วยเราคนเดียวได้ ก็ตัด ความกังวลออกไปเสียก่อน เอาแรงกายและใจไปทุ่มเทกับงานที่เราจัดการได้ดีกว่า ส่วนการร่วมมือและประสานกับงานที่เรามีส่วนร่วม ทีต้องใช้เวลา ก็ค่อยๆคิด ค่อย ่ ทาไป ” สิ่งนี้อาจทาให้มีความสุขและลดความกังวลในงานได้ครับ
 9. 9. เพียงความหวังและกาลังใจ…… 5 การชนะใจตนเอง “ ชนะโลก ชนะคนอื่น ชนะทุกสิ่งก็ ยังไม่มีประโยชน์ ถ้าไม่สามารถชนะใจตนเองได้ ” ชนะใจตน คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และสาคัญเสมอ เพราะทาให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่ เราหวาดกลัว ไม่กล้า หรือไม่อยากที่จะเริ่มต้นใหม่ หรือลงมือทา แท้จริงสิ่งเหล่านี้ก็ เป็นเพียงมายาที่หลอกตา หลอกใจเราว่ายากลาบากหรือทาไม่ได้ ครั้นพอเราลงมือ ทากลับกลายว่า มันง่ายกว่าที่เราคิด อีกทั้งชัยชนะที่เกิดขึ้นจะยั่งยืน เพราะเราจะไม่ รู้สึกหวาดกลัวในสิ่งที่จะเข้ามาหาเราในอนาคตอีก นี่คือการชนะใจของเรา การชนะคนอื่น แม้ชัยชนะครั้งนี้เราจะอิ่มเอมใจ ฮึกเหิม แต่ถามว่าจะ ยั่งยืนหรือไม่ คาตอบคือไม่ยั่งยืน เมื่อเราชนะครั้งนี้ ครั้งหน้าเราอาจพ่ายแพ้ก็ เป็นได้ ดังนั้นอย่าประมาทกับชัยชนะที่เราได้รับ การชนะคนอื่นที่ดีที่สุดคือ การ ชนะด้วยความเมตตา การให้อภัยต่อผู้อื่น นี่คือการชนะต่อผู้อื่นและยั่งยืนอย่าง แท้จริงครับ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ไม่สุขเท่าชนะใจฉันเอง
 10. 10. เพียงความหวังและกาลังใจ…… 6 เกิดจากใจ สาหรับผู้มีปัญญานั้นควรรักษาใจและสติ ที่แม้จะพบ เห็นได้ยาก ให้ดี เพราะใจเรามักชอบวิ่งเข้าหา ความโลภ ความโกรธ ความหลง เมื่อเราดูแลใจได้ดี และมีสติดี ใจ เราย่อมมีความสุข…………
 11. 11. เพียงความหวังและกาลังใจ…… 7 คุณค่าแห่งใจ คุณค่าแห่งตน เราจะสุขได้ก็ด้วยเรามองเห็นคุณค่า คุณค่าแห่งใจ คุณค่าแห่งตน ของตัวเรา อย่าคิดว่าตัวเราไม่มีคุณค่า เพราะคุณค่าเหล่านี้มิได้เกิดจากคาพูด เกิดจากความคิด ของผู้อื่นที่คิดและพูดต่อเรา แต่คุณค่านั้นเกิดจากตัวเรา การกระทา ความคิด คาพูด ของเราที่แสดงออกมา ดังนั้นอย่าสนใจว่าใครจะคิด จะพูดว่าเราเป็นเช่นใด เพราะเค้าไม่รู้หรอก และไม่มีทางรู้ ว่าตัวของเรานั้น มีคุณค่าแห่งใจ คุณค่าแห่งตน มากมายเพียงใด ขอเพียงเราแสดงออกด้วยความดี และมีคุณธรรม แค่นี้คุณค่าของเราก็สาแดงออกมาแล้วครับ
 12. 12. เพียงความหวังและกาลังใจ…… 8 อย่าให้ใจเรา…หนีปัญหา ความทุกข์เอย อุปสรรคที่เกิดขึ้นเอย เมื่อเกิดขึ้นมา แน่นอนว่าไม่มีใคร ที่อยากจะเผชิญหน้ากับมัน ทาไมถึงไม่อยากเผชิญหน้า ก็เพราะเราไม่รู้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ลาบาก หรือยากเพียงใด นั่นคือ “ความไม่รู้หรืออวิชา” มีทางเดียวที่ทาได้คือให้ใจของเราเผชิญหน้ากับมันให้รู้ดา รู้แดงกันไป การ ไม่เผชิญกับมันก็เท่ากับว่าเราหนี หนีปัญหา หนีอุปสรรค หนีและก็หนี แล้วเราจะหนีไปตลอดชีวิตหรือ ดังนั้นฉันจะลุยกับความทุกข์ ลุยกับอุปสรรคที่ผ่านเข้ามา ลุยไป แต่ฉันจะลุยอย่างมีสติ มีความหวัง เพื่อให้รู้ไปหาฉัน หรือทุกข์ หรืออุปสรรค จะชนะ แต่ที่แน่ๆ ฉันชนะแน่นอน…….. !
 13. 13. เพียงความหวังและกาลังใจ…… 9 วิถีแห่งความสุขใจ จงชื่นชมกับความสุข เพราะความสุขอยู่รอบตัวเราครับ ธรรมชาติที่งดงาม รอยยิม ้ เสียงหัวเราะ แม้จะเป็นเรืองเล็กน้อย ่ แต่คือความสุขที่เราหาได้ ปล่อยวางความทุกข์ลงเสีย สิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้ว มันหวนคืนไม่ได้ มีแต่วางลง และทาใจให้เข้มแข็ง จงเผชิญหน้า และลงมือแก้ไข เมื่อทาได้ ใจเราจะเป็นสุข และไม่กังวลต่อไป ครอบครัว และคนที่เรารัก คือพื้นที่ของความสุข กาลังใจ รวมทั้งความหวังของเรา เพราะรักที่เราได้รับจากครอบครัวนั้น คือรักที่ไม่หวังผลตอบแทน ขอเพียง ให้เราอยู่ อยู่ด้วยความรักที่มีให้แก่กัน
 14. 14. เพียงความหวังและกาลังใจ…… 10 ถอยเพือ…ให้ใจเราเปิดกว้าง ่ เมื่อเรา ต้องถอยหลังหนึ่งก้าว การถอยมิใช่ว่าเรา…พ่ายแพ้ครับ แต่เพื่อให้ใจเราได้พัก ตั้งหลักและเปิดกว้าง แล้วใช้สายตาและใจที่กว้างไกลนั้น มองทะลุอุปสรรค และสิ่งที่มืดมัวตรงหน้า เหตุเพราะเมื่อใจเราเปิดกว้างและมีสติ ทางข้างหน้าย่อมที่จะเปิดกว้าง และเผยเส้นทางให้กับเรา แต่ถ้าเรายังดันทุรัง เดินหน้าไป เรามั่นใจได้อย่างไรว่า เราจะไม่ล้มเหลวในสิ่งที่เราจะทา
 15. 15. เพียงความหวังและกาลังใจ…… 11 ฉันสู้ สู้ด้วยพลังแห่งใจ แม้ฉันจะเหนื่อย เมื่อยล้า แต่… ใจฉันยังสู้ เมื่อผิดหวัง ท้อแท้ต่ออุปสรรค แต่… ใจฉันยังสู้ ฉันจะ สู้ สู้ และ สู้ เพราะการสู้ของฉันนั้น คือหนทางเดียว ที่จะให้แรงและกาลังใจของฉันคืนมา สู้และสู้นะ…ใจของฉัน
 16. 16. เพียงความหวังและกาลังใจ…… 12 เมื่อใจเราเชื่อมั่น…ความสาเร็จย่อมมาเยือน แม้ใจเราจะเข็มแข็ง สุขุมเยือกเย็นและมีสติ อีกทั้งพิจารณาในสิ่งต่างๆ ด้วยความ เป็นจริงที่เกิดขึ้น ความสาเร็จที่เรามุ่งหวังนั้น ก็คงอยู่ไม่ไกล แต่เราก็ต้องมีแนวทาง หรือขั้นตอนที่จะทาให้เราก้าวสู่ความสาเร็จนั้น……. ๑. จงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทานั้นจะสาเร็จ ความสาเร็จต้องเกิดจากใจที่ บอกตนเองว่า “ ฉันทาสาเร็จ ฉันทาสาเร็จ ” เพราะนั่นคือการให้กาลังใจ ตนเองอย่างหนึ่ง และปลุกพลังที่อยู่ในตัวเองออกมา ๒. ลงมือทาตามแผนที่เราวางไว้ การทางานก็เหมือนกับการใช้ชีวิตคือ ต้องมีเป้าหมาย มีแผนเพื่อให้การทางานหรือการใช้ชีวิต มีแนวทางเพื่อกัน มิให้หลงทิศหลงทาง แต่สิ่งสาคัญมิใช่ตัวแผน แต่อยู่ที่เราต้องลงมือกระทา ตามที่วางไว้ แผนนั้นจึงจะเป็นแผนและจับต้องได้ มิเช่นนั้นก็เป็นอากาศที่ ล่องลอยอยู่ในสายลม ๓. แน่วแน่ มุ่งมัน ไม่ย่อท้อในการทา ทาต่อไปเถอะครับ แม้ในขณะที่ ่ เราทาจะมีอุปสรรค ความผิดหวังเกิดขึ้น ขอให้อดทน และลงมือทาต่อไป คิดถึงเป้าหมายที่เราจะไปถึง คิดถึงความฮึกเหิมของใจเราเมื่อเริ่มต้นลงมือ ทา และนาพลังเหล่านี้ มาเป็นพลังให้เรามีแรงสู้ต่อไป ๔. ทบทวนและปรับปรุงไปเรื่อยๆ เส้นทางที่เรากาลังเดินสู่ความสาเร็จ หรือเป้าหมายที่สาเร็จนั้น ต้องหมั่นทบทวนไปเรื่อยๆ เพราะทุกสิ่งบนโลก นี้ย่อมเปลี่ยนแปลง และไม่มีอะไรที่หยุดนิ่ง หมั่น ทบทวน หมั่นปรับปรุง หมั่นดูแล เพื่อให้เราสามารถ รับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีครับ
 17. 17. บทส่งท้าย ดังนั้นเราจึงควร ดูแลรักษา หัวใจ ดวงนี้ให้ดี จงเข้มแข็ง ไม่อ่อนแอ ไม่คิดถึงแต่อดีตหรืออนาคต แต่อยู่กับปัจจุบัน ที่เห็น และเป็นตอนนี้ เหตุเพราะ…ใจดวงนี้คือแหล่งและที่พักพิงของ ความสุข…ของเราครับ ขอบคุณครับ Suradet sri

×