Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Obligacions legals i responsabilitats de les
Juntes Directives
Mireya Ponce
Suport Associatiu
Amb el suport de:
Obligacions legals
Gestió
interna
Gestió de
persones
Gestió
econòmica
Obligacions
fiscals
Gestió
d’activitats
Obligacions
...
Gestió de persones
Gestió de persones
Persones voluntàries
S’entén per voluntariat el conjunt d’accions que porten a
terme les persones que d...
Gestió de persones
Obligacions de les entitats envers els voluntaris
• Estatuts de l’entitat
 Mecanismes de participació ...
Gestió de persones
Obligacions de les entitats envers els voluntaris
• Disposar d’un Pla de formació
 Formació inicial in...
Gestió de persones
Persones contractades laboralment
• Dependència
• Voluntarietat
• Alienat
• Retribució
• Principals obl...
Gestió de persones
Criteris de la inspecció de treball
• La qualificació que donem des de l’entitat a la relació és irrell...
GESTIÓ DE LES ACTIVITATS
GESTIÓ DE LES ACTIVITATS
La gestió de les assegurances
 Per què hem de contractar-les?
» Una normativa ens obliga: grups ...
GESTIÓ DE LES ACTIVITATS
 Les assegurances obligatòries són:
 L’assegurança de responsabilitat civil amb un capital
míni...
GESTIÓ DE LES ACTIVITATS
Protecció de Dades a les nostres entitats
Normatives a tenir en compte:
• Article 18.3 i 18.4 de ...
GESTIÓ DE LES ACTIVITATS
Objectius LOPD:
• Art. 1 LOPD
“Garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los d...
GESTIÓ DE LES ACTIVITATS
Àmbit d’aplicació
• La LOPD obliga a qualsevol empresa, autònom, fundació o
associació, administr...
GESTIÓ DE LES ACTIVITATS
Conceptes bàsics:
• Dada personal: Qualsevol dada concernent a persones
físiques (identificades o...
GESTIÓ DE LES ACTIVITATS
• Fitxer: Conjunt de dades estructurat, però des d’un punt de
vista conceptual.
• Elements bàsics...
Conceptes bàsics
• Tractament de dades: Operacions i procediments (de
caràcter automatitzat o no) que permetin la recollid...
GESTIÓ DE LES ACTIVITATS
• Encarregat de tractament: Empresa o professional extern
que tracta dades personals per compte d...
GESTIÓ DE LES ACTIVITATS
• Nivells de Seguretat: La normativa distingeix 3 nivells en
funció de la sensibilitat de les dad...
GESTIÓ DE LES ACTIVITATS
Obligacions de l’entitat
Obligacions i tasques a fer:
o Identificació dels fitxers
o Deure d’info...
GESTIÓ DE LES ACTIVITATS
Infraccions
Les infraccions poden ser:
 Lleus: No sol·licitar la inscripció del fitxer, incompli...
GESTIÓ DE LES ACTIVITATS
Sancions
Les sancions es divideixen en:
 Lleus: 900 - 40.000€
 Greus: 40.000 – 300.000€
 Molt ...
Responsabilitat dels
membres de la junta
Responsabilitat civil
 La responsabilitat civil és produeix quan l’entitat
és responsable de danys corporals o materials ...
Responsabilitat Penal
La responsabilitat penal ve generada per:
 la comissió d'un acte il·lícit penal
 Realització d'una...
Responsabilitat de la junta directiva
Impugnació d’acords
• Actes contraris a la llei (6mesos)
» Membres de l’òrgan que el...
Responsabilitat de la junta directiva
Responsabilitat dels membres de junta
• Pressupostos bàsics de la responsabilitat de...
Responsabilitat de la junta directiva
Responsabilitat dels membres de junta
• Criteri General
» L’entitat és responsable p...
Responsabilitat de la junta directiva
Responsabilitat dels membres de junta
• Causes d’exoneració
» Oposició a l’acord i n...
Responsabilitat de la junta directiva
Responsabilitat dels membres de junta
• Tipologia
 Per danys a l’associació
» Acord...
Responsabilitat de la junta directiva
Responsabilitat dels membres de junta
• Llei concursal
• Responsabilitat penal
» Par...
Moltes gràcies!!!
Suport Associatiu
Mireya Ponce Sastre
Departament Jurídic
mponce@fundesplai
934747491
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3a. sessió Curs d'Obligacions legals

339 views

Published on

3a. sessió Curs d'Obligacions legals

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3a. sessió Curs d'Obligacions legals

 1. 1. Obligacions legals i responsabilitats de les Juntes Directives Mireya Ponce Suport Associatiu Amb el suport de:
 2. 2. Obligacions legals Gestió interna Gestió de persones Gestió econòmica Obligacions fiscals Gestió d’activitats Obligacions registrals
 3. 3. Gestió de persones
 4. 4. Gestió de persones Persones voluntàries S’entén per voluntariat el conjunt d’accions que porten a terme les persones que de forma lliure i solidària, per voluntat pròpia i sense contraprestació econòmica, decideixen dedicar part del seu temps a exercir, de manera compartida amb altres persones, un compromís de transformació de la societat, en el marc d’una entitat privada sense ànim de lucre, estable i que actuï en benefici d’altri, d’acord amb el compromís formal adquirit entre les dues parts i el respecte a les normes de funcionament i d’organització de l’entitat
 5. 5. Gestió de persones Obligacions de les entitats envers els voluntaris • Estatuts de l’entitat  Mecanismes de participació dels voluntaris • Llibre o registre dels voluntaris  Data d’incorporació, tasques i capacitació, horari,... • Document de compromís amb el voluntari  Per escrit: funcions, tasques, durada, drets i deures • Garantir la Participació activa del voluntari en les activitats i programes on col·labora • Disposar d’un Pla de voluntariat
 6. 6. Gestió de persones Obligacions de les entitats envers els voluntaris • Disposar d’un Pla de formació  Formació inicial institucional i formació relacionada amb la seva tasca.  Assumida econòmicament per l’entitat • Disposar d’un Coordinador del voluntariat • Facilitar acreditació i certificar participació • Informar mesures de seguretat i salut • Contractar assegurança • Rescabalar les despeses, si així s’ha acordat
 7. 7. Gestió de persones Persones contractades laboralment • Dependència • Voluntarietat • Alienat • Retribució • Principals obligacions de les entitats  Alta d’empresa  Alta dels treballadors/ores  Contracte laboral  Fulls de salari (nòmines)  TC’s  IRPF  Prevenció de riscos laborals  Pla d’igualtat,...
 8. 8. Gestió de persones Criteris de la inspecció de treball • La qualificació que donem des de l’entitat a la relació és irrellevant. Les obligacions determinen la naturalesa de la prestació • No cal que hi hagi una dedicació exclusiva ni que sigui el mitjà de vida fonamental de la persona • És decisiva l’existència d’una retribució a canvi de la prestació d’uns serveis Compensació de despeses vs. Retribució • Irregularitat Periodicitat dels pagaments • Variabilitat Uniformitat de les quantitats • Despeses reals i justificades Retribució per un servei
 9. 9. GESTIÓ DE LES ACTIVITATS
 10. 10. GESTIÓ DE LES ACTIVITATS La gestió de les assegurances  Per què hem de contractar-les? » Una normativa ens obliga: grups de focs, llei espectacles, llei voluntariat,... » Algú ens obliga: ajuntament, consell comarcal, empresa,…  Algunes consideracions » Tasca pròpia de la gestió de la nostra entitat: Junta directiva » Previsió: situació econòmica precària / risc » No és una eina substitutiva de les tasques de prevenció » Previsió vs. Sort  Tipologia més habitual » Danys(seu o local on es duen a terme les activitats) » Accidents » Responsabilitat civil » Junta Directiva
 11. 11. GESTIÓ DE LES ACTIVITATS  Les assegurances obligatòries són:  L’assegurança de responsabilitat civil amb un capital mínim de 150.253,03€ per víctima i 601.012,00€ per sinistre  L’assegurança d’accidents amb un capital mínim de 3.005,06 per mort i 6.010,12 per invalidesa  Assegurança d’assistència en viatge si s’escau
 12. 12. GESTIÓ DE LES ACTIVITATS Protecció de Dades a les nostres entitats Normatives a tenir en compte: • Article 18.3 i 18.4 de la Constitució Espanyola • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades (LOPD) • Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la LOPD • Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la protecció de dades • Instruccions de l’Agència de Protecció de Dades • Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades • LSSI: Llei 34/2002 , de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic 12
 13. 13. GESTIÓ DE LES ACTIVITATS Objectius LOPD: • Art. 1 LOPD “Garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y derechos fundamentales de las personas físicas, especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.” Ve definint-se com el dret que te tota persona a exercir un control efectiu sobre les dades relatives a la seva pròpia persona, i que vindria configurat com un dret fonamental independent del dret al honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
 14. 14. GESTIÓ DE LES ACTIVITATS Àmbit d’aplicació • La LOPD obliga a qualsevol empresa, autònom, fundació o associació, administració pública, etc. que tracti dades de persones físiques (no jurídiques). • Només afecta a les dades de persones físiques, no de persones jurídiques, ni tampoc dades professionals. • S’aplica a dades personals en qualsevol suport: informatitzades, manuals o en qualsevol altre suport (paper, vídeo, veu, etc.)
 15. 15. GESTIÓ DE LES ACTIVITATS Conceptes bàsics: • Dada personal: Qualsevol dada concernent a persones físiques (identificades o identificables), per petita que sigui. Nocions bàsiques del concepte de “Dada Personal”:  Qualsevol tipus d’informació: Lletres, signes, números (telèfon, IP, etc.), imatges (fotografies, imatges de càmeres de vídeo vigilància, etc.), informació acústica, (gravacions de veu), informació alfabètica, numèrica, email, etc.  Que puguin fer identificables a persones físiques
 16. 16. GESTIÓ DE LES ACTIVITATS • Fitxer: Conjunt de dades estructurat, però des d’un punt de vista conceptual. • Elements bàsics del concepte de fitxer: - Conjunt de dades personals (nom, cognoms, DNI, data naixement, etc.) - Organitzats seguint un criteri específic - Mateixa finalitat - En qualsevol suport: manual i/o informàtic, etc. - Possibilitat de que es trobi constituït per diferents aplicacions, ubicades inclús en llocs físics diferents Exemples: Fitxers d’Usuaris dels serveis de cada entitat, Fitxers de RR.HH., Fitxers de Contactes, Fitxers de gestió de subscripcions, etc.
 17. 17. Conceptes bàsics • Tractament de dades: Operacions i procediments (de caràcter automatitzat o no) que permetin la recollida, gravació, conservació, elaboració, modificació, consulta, utilització, modificació, bloqueig i supressió, així com les cessions de dades que resultin de comunicacions, consultes interconnexions i transferències. • Responsable de fitxer: Entitat que decideix sobre la finalitat, contingut i ús del tractament de les dades Pot ser un professional autònom, empresa, administració pública, fundació o associació sense ànim de lucre, etc.
 18. 18. GESTIÓ DE LES ACTIVITATS • Encarregat de tractament: Empresa o professional extern que tracta dades personals per compte del responsable del fitxer en el marc de la prestació d’uns serveis • Afectat o interessat: És la persona física titular de les dades personals.
 19. 19. GESTIÓ DE LES ACTIVITATS • Nivells de Seguretat: La normativa distingeix 3 nivells en funció de la sensibilitat de les dades (que implicaran mesures de seguretat diferents): □ Alt : Ideologia, afiliació sindical, religió, creences, raça, salut, test psicotècnics, vida sexual, dades sobre violència de gènere, etc. □ Mig : Comissió d’infraccions administratives o penals, Hisenda Pública, serveis financers, avaluació de la personalitat, etc. □ Bàsic : La resta: nom i cognoms, adreça, dades bancàries, sous, etc.
 20. 20. GESTIÓ DE LES ACTIVITATS Obligacions de l’entitat Obligacions i tasques a fer: o Identificació dels fitxers o Deure d’informació i obtenció del consentiment o Document de seguretat o Notificació dels fitxers o Respecte i compliment dels drets ARCO o Criteri proporcionalitat dades
 21. 21. GESTIÓ DE LES ACTIVITATS Infraccions Les infraccions poden ser:  Lleus: No sol·licitar la inscripció del fitxer, incompliment del deure d’informació a l’interessat, transmissió de dades sense complir el que disposa la llei.  Greus: Tractar dades sense consentiment, impediment per exercir els drets ARCO, mantenir fitxers sense les condicions de seguretat apropiades.  Molt greus: Recollida de dades de manera fraudulenta, no cessar en el tractament il·lícit de dades previ requeriment del director de l’Agència de Protecció de dades, transferència de dades de caràcter personal a països que no proporcionin un nivell equiparable de protecció.
 22. 22. GESTIÓ DE LES ACTIVITATS Sancions Les sancions es divideixen en:  Lleus: 900 - 40.000€  Greus: 40.000 – 300.000€  Molt greus: 300.000 – 600.000€
 23. 23. Responsabilitat dels membres de la junta
 24. 24. Responsabilitat civil  La responsabilitat civil és produeix quan l’entitat és responsable de danys corporals o materials a tercers  La responsabilitat habitualment genera el pagament d’indemnitzacions
 25. 25. Responsabilitat Penal La responsabilitat penal ve generada per:  la comissió d'un acte il·lícit penal  Realització d'una conducta o comportament tipificat com a delicte o falta i mereixedora de pena o sanció legal  Es resol via judicial
 26. 26. Responsabilitat de la junta directiva Impugnació d’acords • Actes contraris a la llei (6mesos) » Membres de l’òrgan que els ha adoptat » Membres de la junta » Qualsevol persona amb un interès legítim • Actes contraris als estatuts o lesius de l’interès de l’entitat (40 dies) » Membres de l’òrgan que els ha adoptat que hagin fet constar en acta llur oposició, estiguessin absents o privats il·legítimament del vot » Membres de la jd respecte dels acords adoptats per altre òrgan » L’assemblea respecte als acords adoptats pels òrgans executius. Estatuts poden establir nombre mínim de persones per promoure impugnació o que abans d’anar a la via judicial s’hagi de pronunciar l’assemblea
 27. 27. Responsabilitat de la junta directiva Responsabilitat dels membres de junta • Pressupostos bàsics de la responsabilitat dels membres de la junta directiva  Que hi hagi un dany a l’associació  Incompliment de la llei o estatuts o actes o omissions negligents  Dins l’exercici de llurs funcions » L’actuació dels membres de junta és de mitjans i no de resultat » Responsabilitat solidària vs. mancomunada Dany Relació causalitat Negligència
 28. 28. Responsabilitat de la junta directiva Responsabilitat dels membres de junta • Criteri General » L’entitat és responsable pels danys » Es limita responsabilitat i no responen les persones sòcies Les persones jurídiques responen pels danys que l'òrgan de govern, els membres d'aquest o altres representants causin a terceres persones, per acció o omissió, en el compliment de les funcions que tenen encomanades, sens perjudici de la responsabilitat directa i solidària, per fet propi, de la persona o les persones causants del dany.
 29. 29. Responsabilitat de la junta directiva Responsabilitat dels membres de junta • Causes d’exoneració » Oposició a l’acord i no intervenció en la seva execució » No intervenció en l’adopció ni execució de l’acord sempre que hagi fet tot el possible per evitar el dany o almenys s’hi hagin oposat formalment en saber-ho • Importància del llibre d’actes » Contingut mínim: data, lloc, ordre del dia, assistents, resum dels assumptes, intervencions de les quals s’hagi demanat constància, acords adoptats, resultat de les votacions i majories amb què s’han adoptat » Persones assistents » Persones que s’hi van oposar expressament » Element de prova fonamental
 30. 30. Responsabilitat de la junta directiva Responsabilitat dels membres de junta • Tipologia  Per danys a l’associació » Acord d’assemblea (per majoria simple) » Nombre de socis (estatuts) poden exercir l’acció de responsabilitat en interès de l’associació » Determina la separació del càrrec » Prescriu al cap de tres anys desprès d’haver deixat el càrrec  Per danys a associats o tercers » Prescriu al cap de tres anys des de que es coneix o es pot conèixer raonablement les circumstàncies que la fonamenten i la persona contra la qual es pot exercir » No exclou responsabilitat de l’associació
 31. 31. Responsabilitat de la junta directiva Responsabilitat dels membres de junta • Llei concursal • Responsabilitat penal » Participació del fet delictiu » Possibilitat d’imputació formal de l’associació » Protocols interns d’actuació • Eines per limitar la responsabilitat » Protocols interns » Transparència a la gestió (llei de transparència estatal i proposició de llei catalana; normativa blanqueig de capitals,...) » Assegurança D&O
 32. 32. Moltes gràcies!!! Suport Associatiu Mireya Ponce Sastre Departament Jurídic mponce@fundesplai 934747491

×