ข้อมูลและสารสนเทศ

490 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
490
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อมูลและสารสนเทศ

 1. 1. ข้อมูลและสารสนเทศ
 2. 2. <ul><li>จัดทำโดย </li></ul><ul><li>นางสาว สุพัตรา ป้อมเปี่ยม ชั้นม .6/2 เลขที่ 15 </li></ul><ul><li>นางสาว ปวีณ์นุช ราชวงษ์ ชั้นม .6/2 เลขที่ 23 </li></ul>
 3. 3. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ <ul><li>ข้อมูล (DATA) คือข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับบุคคล </li></ul><ul><li>สิ่งของ หรือเหตุการณ์ที่สนใจ ซึ่งสามารถบันทึกไว้ได้และมีความหมายอยู่ </li></ul><ul><li>ตัว การประมวลผลทางคอมพิวเตอร์หากป้อนข้อมูลผิดผลลัพธ์ที่ออกมาจะ </li></ul><ul><li>ไม่มีคุณค่า โดยที่ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข เช่น จำนวน ปริมาณ ระยะทาง และ </li></ul><ul><li>ข้อความที่เป็นตัวเลขผสมตัวอักษร </li></ul>
 4. 4. ลักษณะข้อมูลที่คอมพิวเตอร์รู้จัก <ul><li>1. ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณได้แก่ ข้อมูลที่เป็นตัวเลขล้วนๆ </li></ul><ul><li>2. ข้อมูลที่ไม่นำมาใช้ในการคำนวณได้แก่ ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร หรือ </li></ul><ul><li>ข้อความที่ผสมตัวเลข เช่น อันดับที่ บ้านเลขที่ รหัสไปรษณีย์ เป็นต้น </li></ul>
 5. 5. ลักษณะของ ข้อมูล และสารสนเทศ <ul><li>ปัจจุบันสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน อาจกล่าวได้ว่า </li></ul><ul><li>ข้อมูลมีความสำคัญและใช้มาตั้งแต่อดีต แต่ระดับและขอบเขตที่เกิดขึ้น </li></ul><ul><li>ในช่วงทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่ยี่สิบเป็นปัจจัยหนึ่งที่วิวัฒนาการด้าน </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ระบบฐาน </li></ul><ul><li>ข้อมูล </li></ul>
 6. 6. แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศ <ul><li>เป็นปัจจัยพื้นฐานของกิจกรรมต่างๆของมนุษย์คือ พลังงาน วัตถุ และ </li></ul><ul><li>สารสนเทศ ปัจจัยทั้งสามทำให้มนุษย์จัดหาสิ่งต่างที่ต้องการได้ เพื่อเป็น </li></ul><ul><li>การผลิตและจัดหาสิ่งต่างๆ </li></ul>
 7. 7. ความหมายของข้อมูล และสารสนเทศ <ul><li>ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นกลุ่มสัญลักษณ์ </li></ul><ul><li>แทนปริมาณหรือการกระทำต่างๆ การประมวลผลข้อมูลอยู่ในรูปตัวเลข </li></ul><ul><li>ตัวหนังสือ รูปภาพ เป็นต้น </li></ul><ul><li>ตัวอย่างข้อมูลเช่น </li></ul><ul><li>1. ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวใน จ . สระบุรี </li></ul><ul><li>ประจำปี 2546 </li></ul><ul><li>2. ตลาดโน้ตบุ๊กแข่งเดือดเปิดตัว 1GHz </li></ul>
 8. 8. <ul><li>สารสนเทศ (Information) </li></ul><ul><li>คือ ข้อความรู้ที่ประมวลได้จากข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นจนได้ </li></ul><ul><li>ข้อสรุปที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยเน้นที่การเกิดประโยชน์คือ ความรู้ที่เกิด </li></ul><ul><li>เพิ่มขึ้นกับผู้ใช้ </li></ul><ul><li>สารสนเทศเป็นสิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลมาประมวลผลซึ่งมีวิธีการ </li></ul><ul><li>ประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศ มีหลายวิธี ทั้งใช้กับคน และที่ใช้กับ </li></ul><ul><li>คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติที่สำคัญได้แก่ ความถูกต้อง ความทันต่อการใช้งาน </li></ul><ul><li>ความสมบูรณ์ </li></ul>
 9. 9. <ul><li>ตัวอย่างเช่น </li></ul><ul><li>ในระบบการบริหารกิจการใดๆ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ </li></ul><ul><li>1. ผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย และ </li></ul><ul><li>วางแผนระยะยาว </li></ul><ul><li>2. ผู้บริหารระดับกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน ระยะปาน </li></ul><ul><li>กลางให้สำเร็จตามแผนที่กำหนด </li></ul><ul><li>3. ผู้บริหารระดับต้น มีหน้าที่ระผิดชอบในการวางแผนระยะปานกลาง </li></ul><ul><li>และดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด </li></ul>
 10. 10. <ul><li>โดยสรุปสารสนเทศ หมายถึงข้อมูลที่ผ่านการเปลี่ยนแปลง หรือจัด </li></ul><ul><li>กระทำเพื่อผลของการเพิ่มความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้ ลักษณะของ </li></ul><ul><li>สารสนเทศ จะเป็นการรวบรวมข้อมูลหลายๆอย่าง ที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อ </li></ul><ul><li>จุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ </li></ul>
 11. 11. <ul><li>1. ข้อมูล </li></ul><ul><li>2. การประมวลผล </li></ul><ul><li>3. การจัดเก็บ </li></ul><ul><li>4. เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล </li></ul><ul><li>5. สารสารเทศ </li></ul>
 12. 12. แหล่งข้อมูล <ul><li>ข้อมูลที่นำมาใช้ในการประมวลผลเพื่อสารสนเทศ เกิดขึ้นมาจาก 2 แหล่ง </li></ul><ul><li>คือ 1. แหล่งข้อมูลภายในองค์การ หน่วยงานต่างๆ </li></ul><ul><li>2. แหล่งข้อมูลภายนอกองค์การ </li></ul><ul><li>ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลทั้ง 2 นี้แยกได้ 2 ประเภทได้แก่ ข้อมูลที่ต้อง </li></ul><ul><li>เก็บรวบรวม เรียกว่า ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากข้อมูลที่มี </li></ul><ul><li>การเก็บรวบรวมไว้แล้ว เรียกว่า ข้อมูลทุติยภูมิ </li></ul>
 13. 13. คุณสมบัติของข้อมูล <ul><li>ข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานดังนี้ </li></ul><ul><li>1. ความถูกต้อง </li></ul><ul><li>2. ความรวดเร็วและความเป็นปัจจุบัน </li></ul><ul><li>3. ความสมบูรณ์ </li></ul><ul><li>4. ความชัดเจน และกะทัดรัด </li></ul><ul><li>5. ความสอดคล้อง </li></ul>

×