Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Herritartasuneko lana

233 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Herritartasuneko lana

  1. 2. <ul><li>Bizitzatik eta bizitzarako heztearen kompromisoa, hezitzaileak ikaslearen prozesuetan laguntzaile eta erantzun baikorren bitarteko izanez. </li></ul>
  2. 3. <ul><li>Senidetasuna : Hurbi-lak, bareak, xumeak, errespetuzkoak, ireki-ak, alaiak, abegitsuak eta, aldi berean, sen- doak eta uste osoak diren harremanak. </li></ul>
  3. 4. <ul><li>Euskalduntasuna: Euskal kultura eta hizkuntzaren estimua eta defentsa, identita- tearen sustrai eta norbera eta kolekti- boa balioesteko iturri dela onartuz. </li></ul>
  4. 5. <ul><li>Etengabeko prestakuntza eguneratu beharrei erantzuna emateko: hazkunde pertsonala, profesionaltasun kualifikatua, eta lana ondo egitea. </li></ul>
  5. 6. <ul><li>Transzendentziaren zentzua: kontenplazio-dimentsioa eta barneratzeko gaitasunaren lantzea, norberaren bizitzan, besteenean, naturan eta historian dagoen Jainko eragilea aurkitzen laguntzeko. </li></ul>
  6. 7. <ul><li>Parte hartzea: egitura malguak, funtzionalak eta gizatiarrak. </li></ul>

×