Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innovaatiojohtamiseen liittyvä standardisointi Lanu Matti

424 views

Published on

Innovaatiojohtamisen standardit, tilaisuus 12.1.2017, SFS

Published in: Leadership & Management
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Innovaatiojohtamiseen liittyvä standardisointi Lanu Matti

  1. 1. Innovaatiojohtamisen standardit Innovaatiojohtamiseen liittyvä standardisointi Matti Lanu, VTT Expert Services Oy 12.1.2017
  2. 2. Innovaatiojohtamiseen liittyvä standardisointi Inspiroidu innovaatioista! Matti Lanu VTT Expert Services Oy
  3. 3. 312.1.2017 3 EU:n innovaatiostrategia on ohjannut standardointia STRATEGISEN TASON TYÖRYHMÄ  CEN CENELEC BT WG STAIR  Työryhmän ensimmäinen kokous 27.1.2009, työtä valmisteltiin huolellisesti 2008.  Innovaatiotoimintaan vaikuttaminen standardoinnin strategisin keinoin.  Integroitu lähestymistapa; tutkimus, innovaatiot, standardointi  Tietoisuus standardoinnin hyödyistä  Toimintaympäristöön vaikuttaminen  Standardoinnin kytkeminen H2020-tutkimusohjelmaan
  4. 4. 4 Integroitu lähestymistapa; tutkimus, innovaatiot, standardointi OHJELMIEN JA EHDOTUSTEN LUONNOSTELU PROJEKTIEN TOTEUTUS TULOSTEN LEVITTÄMINEN SUOJAUS JA KÄYTTÖ UUSIEN AIHEALUEIDEN TUNNISTAMINEN HANKKEIDEN EVALUOINTI TUTKIMUSKEHITYS JAINNNOVOINTI Olemassa olevat standardit ja tarve uusille Standardointi valintakriteerinä Standardoinnin mahdollisuudet projektin tuloksina Standardointi viestivälineenä Standardointi tulosten arvioinnin kriteerinä STANDARDOINTI
  5. 5. 512.1.2017 5 Innovaatiojohtamisen eurooppalainen standardisointi  CEN/TC 389 "Innovation Management”  Valmis tekninen spesifikaatio, joka on nyt käännetty suomeksi; CEN/TS 16555-1/7  TC:n ensimmäinen kokous 29.4.2009, Osa 1 valmistui 7/2013  Laaja kiinnostus, paljon erilaisia odotuksia, työkohteita viivytettiin  Vahva edustus: Saksa, Ruotsi, Norja, Ranska, Espanja (pj)  Pakollisuus ja sertifiointi pelotti, standardi vai tekninen spesifikaatio?  Joissain jäsenmaissa on innovaatioiden hallintajärjestelmien standardeja ja myös vaatimuksia julkisen tuen saamiseksi  PK-sektorin tukeminen, konsulttien käyttöön ei pk-yrityksillä ole varaa  Tutkimusorganisaatioiden ja yritysten rooli innovaatiotoiminnassa  Onko innovaatioiden hallinta mahdollista?
  6. 6. 612.1.2017 6 Innovaatiojohtamisen kansainvälinen standardisointi  ISO/TC 279 ”Innovation process: interaction, tools and methods”  Laatii standardisarjaa, joka pohjautuu edellä mainittuun tekniseen spesifikaatioon; ISO 50500 - 5050x.  Tässä vaiheessa sovittu neljästä työryhmästä.  Tuotoksena on B-tyypin standardit, halutaan estää sertifiointi  Tässä vaiheessa ei ole sovittu Wienin sopimuksen käyttämistä; standardeista ei tulle EN-standardeja
  7. 7. 712.1.2017 7 Standardit työkaluina innovaatiotoiminnassa  Olemassa olevat standardit ovat hyvä ja luotettava lähtöaineisto sekä kriteeri tietojen, toimintatapojen ja menetelmien valinnassa; standardeilla voidaan välttää päällekkäistä ja turhaa työtä.  Standardit on hyvä ja lähes välttämätön keino vietäessä tutkimuksen ja kehityksen tuloksia kohti kaupallista soveltamista. Standardeilla voidaan varmistaa soveltuvuus markkinoille ja ostajille.  Standardointi on parhaimmillaan yksi osa tutkimushanketta. Uusien standardien kehitystyön aloittaminen tutkimus- ja kehityshankkeen myötä helpottaa kaupallistamisessa ja IPR:n hallinnassa.  Syntyvät uudet standardit ja olemassa oleviin standardeihin viittaaminen voivat olla keino osoittaa tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta.  Standardien noudattaminen tehostaa toimintaa ja auttaa yhteistyössä. Standardien noudattamisen avulla voidaan vakuuttaa muut osapuolet oman toiminnan uskottavuudesta. Elämme standardien keskellä!
  8. 8. PALVELUJA HUOMISEN MENESTYKSEEN www.vttexpertservices.fi

×