Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innovaatiojohtaminen Karppinen Antti

379 views

Published on

Innovaatiojohtamisen standardit, tilaisuus 12.1.2017, SFS. Avauspuheenvuoro.

Published in: Leadership & Management
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Innovaatiojohtaminen Karppinen Antti

  1. 1. Innovaatiojohtamisen standardit Seminaari 12.1.2017 SFS Antti Karppinen SFS/SR 204 ”Tutkimus, tuotekehitys ja standardisointi”
  2. 2. Tilaisuuden tavoitteet • Innovaatiojohtamiseen liittyvä standardisointi – Eurooppalainen ja kansainvälinen standardisointi – Standardisointi ja standardit innovaatiotoiminnan työkaluina • Innovaatiojohtamisen standardien esittely – CEN/TS 16555-1/7 ”Innovaatiojohtaminen” – Sarja kokonaisuudessaan valmis ja myös nyt käännetty suomenkielelle • Julkaistu myös uutena SFS-käsikirjana 830
  3. 3. • ISOn ja CENin jäsen • koordinoi kansallista standardisointia • laatii SFS-standardeja • vahvistaa SFS-standardit • myy kansallisia ja kansainvälisiä standardeja • hoitaa tietopalvelua • julkaisee omaa lehteä Suomen Standardisoimisliitto SFS
  4. 4. Vapaaehtoisuus – Hyöty Yritysten hyöty - Standardeilla • Parannetaan kilpailukykyä • Tehostetaan toimintaa • Helpotetaan markkinoille pääsyä • Varmistetaan vaatimustenmukaisuus • Lisätään toimintaympäristön hallittavuutta Yhteiskunnan hyöty • Kansainvälinen kilpailukyky kasvaa • Lainsäädäntötyö kevenee • Kansalaisten elinympäristö paranee
  5. 5. Kuluttajat hyötyvät standardeista
  6. 6. Standardisoimisliiton toimialayhteisöt Yksityiset: • Kemesta ry • Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys • Muoviteollisuus ry • Rakennustuoteteollisuus ry • SESKO ry • Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry • Yleinen Teollisuusliitto ry • Öljy- ja biopolttoaineala ry Valtiolliset • Liikennevirasto • Luonnonvarakeskus (Luke) • Suomen Ympäristökeskus • Viestintävirasto

×