Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CEN innovaatiojohtamisen standardi yleisesittely Hallikas Jarmo

543 views

Published on

Innovaatiojohtamisen standardit, tilaisuus 12.1.2017, SFS

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CEN innovaatiojohtamisen standardi yleisesittely Hallikas Jarmo

 1. 1. Innovaatiojohtamisen standardit CEN/TS 16555-sarja ”Innovaatiojohtaminen” – uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 12.1.2017
 2. 2. CEN/TS 16555 -sarja ”Innovaatiojohtaminen” –uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 12.1.2017 klo 13.30-13.50
 3. 3. 3 Innovaatiojohtamisen standardia voidaan soveltaa kaikkiin julkisiin ja yksityisiin organisaatioihin niiden toimialasta, tyypistä tai koosta riippumatta.
 4. 4. Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555  Innovaatiot ovat organisaatioiden menestyksen avaintekijöitä.  Innovaatiojohtamisen standardin tarkoitus on opastaa organisaatioita järjestelmällisen innovaatiojohtamisen – eli innovaatioiden hallintajärjestelmän – käyttöönottoon, kehittämiseen ja ylläpitämiseen.  Tällaisen järjestelmän luominen lisää organisaation innovatiivisuutta.  Organisaation tuotteita, palveluita, prosesseja, rakennetta ja liiketoimintamalleja koskevilla innovaatioilla voidaan kehittää suorituskykyä ja siten parantaa organisaation tulosta, arvoa ja kilpailukykyä. 4 jarmo.hallikas@falconleader.fi
 5. 5. Innovaatioiden hallintajärjestelmän toteuttamisen hyötyjä  innovaatioilla saavutettu kasvu sekä liikevaihdon ja liikevoiton paraneminen  uusien ajatusten ja uuden arvon tuominen organisaatioon  innovaatioiden arvon ennakointi, jotta markkinoiden tulevia tarpeita ja niillä syntyviä mahdollisuuksia ymmärretään paremmin  apu riskien tunnistamisessa ja lieventämisessä  mahdollisuus hyödyntää organisaation yhteistä luovuutta ja älyä  yhteistyökumppanien kanssa tehdystä innovoinnista syntyvän arvon hyödyntäminen  työntekijöiden kannustaminen organisaation toimintaan osallistumiseen ja ryhmätyön sekä yhteistyön edistämiseen. 5 jarmo.hallikas@falconleader.fi
 6. 6. Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555  Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä (Innovation Management system)  Osa 2: Strategic intelligence management (Strategisen tiedon hallinta)  Osa 3: Innovation thinking (Innovaatioajattelu)  Osa 4: Intellectual property management (Aineettoman omaisuuden hallinta)  Osa 5: Collaboration management (Yhteistyön hallinta)  Osa 6: Creativity management (Luovuuden hallinta)  Osa 7: Innovation management assessment (Innovaatiojohtamisen arviointi). 6 jarmo.hallikas@falconleader.fi
 7. 7. 1. Innovaatiojohtamisen standardia sovelletaan:  organisaation toimintaympäristön ymmärtämiseen  ylimmän johdon sitouttamiseen  innovoinnin onnistumisen suunnitteluun  innovoinnin mahdollistavien tai sitä edistävien tekijöiden tunnistamiseen ja vaalimiseen  innovaatioiden hallintaprosessin kehittämiseen  innovaatioiden hallintajärjestelmän toimivuuden arviointiin ja parantamiseen  innovaatiojohtamistekniikoiden ymmärtämiseen ja käyttämiseen. 7 jarmo.hallikas@falconleader.fi
 8. 8. 3. Standardissa käytetyt termit ja määritelmät  3.1 innovaatio  uuden tuotteen (hyödyke tai palvelu) tai prosessin tai sen merkittävän parannuksen käyttöönotto, uusi markkinointitapa tai organisaation käyttämä menetelmä, joka koskee liiketoimintamalleja, työpaikan organisaatiota tai ulkoisia suhteita  3.2 innovaatioiden hallintajärjestelmä  joukko organisaation toisiinsa liittyviä tai vaikuttavia osia, joiden avulla luodaan innovaatiotoiminnan politiikat ja tavoitteet sekä prosessit, joilla nämä tavoitteet saavutetaan 8 jarmo.hallikas@falconleader.fi
 9. 9. Innovaatiojohtamisen standardin osat 9 jarmo.hallikas@falconleader.fi
 10. 10. Mitä innovaatioden hallintajärjestelmään sisältyy? Innovaatioiden hallintajärjestelmään sisältyvät kaikki toiminnot, jotka tarvitaan innovaatioiden jatkuvaan luomiseen organisaation koosta riippumatta, ja järjestelmä kohdistuu esimerkiksi  organisaation toimintaympäristöön  innovaatio- ja strategiajohtamiseen  innovoinnin onnistumisen suunnitteluun  innovoinnin mahdollistaviin tai sitä edistäviin tekijöihin  innovaatioiden hallintaprosessiin  innovaatioiden hallintajärjestelmän toimivuuden arviointiin 10 jarmo.hallikas@falconleader.fi
 11. 11. Innovaatioiden hallintajärjestelmä (Innovation Management system)  Organisaation toimintaympäristö  Innovaatiojohtaminen  Innovoinnin onnistumisen suunnittelu  Innovoinnin mahdollistavat tai sitä edistävät tekijät  Innovaatioiden hallintaprosessi  Innovaatioiden hallintajärjestelmän toimivuuden arviointi  Innovaatioiden hallintajärjestelmän parantaminen  Innovaatiojohtamistekniikat 11 jarmo.hallikas@falconleader.fi
 12. 12. Innovaatioiden hallinta järjestelmä Ideat Suunnittelu (kohta 6) Innovaatio prosessi (kohta 8) Parantaminen (kohta 10) Innovaatio tulokset Arviointi (kohta 9) 12 jarmo.hallikas@falconleader.fi Organisaation toiminta- ympäristö (kohta 4) Organisaatio Innovaatiojohtaminen Innovaatiostrategia (kohta 5) Mahdollistavat tekijät (kohta 7) Innovaatio johtamis tekniikat (kohta 11)
 13. 13. Strategisen tiedon hallinta (Strategic intelligence management)  Strategisen tiedon järjestelmä  Strategisen tiedon järjestelmän hallinta  Suorituskyvyn arviointi / Toiminnan tason arviointi  Strategisen tiedon järjestelmän parantaminen  Liite A (opastava)  Alihankinta 13 jarmo.hallikas@falconleader.fi
 14. 14. Innovaatioajattelu (Innovation thinking)  Innovaatioajattelu  Innovaatioajattelun vaiheet  Liite A (opastava)  Esimerkkitapauksia 14 jarmo.hallikas@falconleader.fi
 15. 15. Aineettoman omaisuuden hallinta (Intellectual property management)  Aineettoman omaisuuden hallinnan perusteet ja tarkoitus  Aineettoman omaisuuden strategia  Aineettoman omaisuuden strategian toteuttaminen  Liitteet 15 jarmo.hallikas@falconleader.fi
 16. 16. Yhteistyön hallinta (Collaboration management)  Yhteistyö  Yhteistyö innovaatioprosessin eri vaiheissa  Yhteistyön hallinta  Yhteistyö suurten ja pienten organisaatioiden välillä  Yhteistyöhön kannustaminen  Liite A (opastava)  Esimerkkitapauksia 16 jarmo.hallikas@falconleader.fi
 17. 17. 8. Innovaatioiden hallintaprosessi 17 jarmo.hallikas@falconleader.fi Projektien kehittäminen Ideat arviointi ja prosessin parantaminen Ideoidenhallinta Suojaaminenja hyödyntäminen Markkinoille tuominen Innovaatio tulokset
 18. 18. Luovuuden hallinta (Creativity management)  Luovuuden ymmärtäminen organisaatiossa  Luovuuden johtaminen ja toimintaperiaatteet  Luovan prosessin hallinta  Luovien ideoiden tyypit  Kannustaminen ideointiin osallistumiseen – motivointi  Ideoiden arviointi ja valinta  Dokumentointi ja aineeton omaisuus  Liite A (opastava)  Esimerkkitapauksia 18 jarmo.hallikas@falconleader.fi
 19. 19. Innovaatiojohtamisen arviointi (Innovation management assessment)  Innovaatiojohtamisen arvioinnin eri lähestymistavat  Innovaatiojohtamisen arviointia koskevaa ohjeistusta  Liitteet 19 jarmo.hallikas@falconleader.fi
 20. 20. Standardi ja sen osat löytyvät  SFS:n verkkokaupasta saa standardia ja sen osia:  https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID5/1/242313. html.stx  Videostriimi innovaatiokenttään liittyen:  https://vimeo.com/193226584 20 jarmo.hallikas@falconleader.fi

×