SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Download to read offline
Julkinen
Suomen Pankki
Rahapolitiikasta vuoden 2015
alkukuukausina
Erkki Liikanen
25.3.2015 1
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Näkymät vuoden 2014 lopulla
25.3.2015 Erkki Liikanen 2
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Eurojärjestelmän ennuste joulukuussa 2014:
 BKT:
2015: 1,0 %
2016: 1,5 %
 Inflaatio:
2015: 0,7 %
2016: 1,3 %
3Erkki Liikanen25.3.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Markkinoiden inflaatio-odotukset laskivat
jyrkästi viime vuoden lopulla
25.3.2015 Erkki Liikanen 4
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Vuodenvaihteessa markkinat odottivat inflaation
alittavan hintavakaustavoitteen useiden vuosien ajan
25.3.2015 Erkki Liikanen 5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
%
Lähteet: Eurosta, Bloomberg ja Suomen Pankin laskelmat.
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
-2 - -1 -1 - 0 0 - 1 1 - 2 2 -3 3 - 4 4 - 5 5 - 6
EAPP = laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma (expanded asset purchase programme)
Lähde: Suomen Pankin laskelmat.
eurojatalous.fi
18.3.2015
Todennäköisyys, %
Odotettu 5 vuoden inflaatio, %
Inflaatio-odotusten jakaumaan pohjautuva deflaation
todennäköisyys oli kasvanut tammikuun puolivälissä
25.3.2015 Erkki Liikanen 6
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Rahapolitiikan päätöksistä vuosina 2014 ja 2015:
uusia välineitä, hintavakaustavoite muuttumaton
korkopolitiikkaa, luototuksen tukemista, laajamittaisia
arvopaperiostoja ja odotusten ohjausta
25.3.2015 Erkki Liikanen 7
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Korkopolitiikka vuonna 2014
 Keskuspankkikorot laskettu alarajalle
− perusrahoitusoperaatioiden korko 0,05 % (syyskuu 2014)
− talletuskorko -0,20 % (syyskuu 2014)
 Pankkien keskuspankkirahoituksen turvaavaa
täydenjaon menettelyä jatketaan vähintään vuoden
2016 loppuun
8Erkki Liikanen25.3.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Luotonantoa tukevat toimet
vuonna 2014
 Pankeille tarjotaan pitkäkestoista (2018 erääntyvää)
keskuspankkirahoitusta reaalitalouden (pl. asunnot)
luototukseen 0,05 prosentin kiinteällä korolla
 3:s pankkien liikkeeseen laskemien katettujen
joukkolainojen osto-ohjelma (CBPP3)
− lokakuusta 2014 lukien ostettu 60 mrd. euron edestä
 Omaisuusvakuudellisten arvopapereiden osto-
ohjelma (ABSPP)
− marraskuusta 2014 lukien ostettu 4 mrd. euron edestä
9Erkki Liikanen25.3.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Uusien päätösten keskeinen sisältö
tammikuussa 2015
 Laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma
 uutena ostokohteena euroalueen valtioiden ja yhteiseurooppalaisten laitosten
joukkolainat
 kolmen ohjelman yhteenlasketut ostot yhteensä 60 mrd. euroa kuukaudessa
maaliskuusta 2015 vähintään syyskuuhun 2016 (yhteensä 1140 mrd. euroa)
− Suomen Pankki ostaa ensisijaisesti Suomen valtion lainoja, joihin liittyvän
luottoriskin se kantaa itse, sekä yhteiseurooppalaisten laitosten
arvopapereita, joihin liittyvä luottoriski jaetaan eurojärjestelmän
keskuspankkien kesken.
 Ennakoiva viestintä
 Ostoja jatketaan tarvittaessa syyskuun 2016 jälkeenkin, kunnes EKP:n
neuvosto katsoo inflaatiovauhdin palautuvan kestävästi tavoitteen
mukaiseksi
10Erkki Liikanen25.3.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Keventyneen rahapolitiikan
vaikutuskanavat
 Alentaa reaalikorkoja ja keventää rahoitusoloja
− yhä pidemmät korot laskevat, yritysten ja kotitalouksien rahoitusolot
kevenevät, arvopapereiden hinnat nousevat
− inflaatio-odotusten nousu alentaa reaalikorkoja
− yritysten ja kotitalouksien luottamus vahvistuu
 Kasvattaa kysyntää ja helpottaa hintavakaustavoitteen
saavuttamista
− kulutusmahdollisuudet ja investointien kannattavuus kasvavat
− euron ulkoinen arvo laskee
25.3.2015 Erkki Liikanen 11
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Rahapolitiikkatoimien alkumetrien
vaikutuksista
25.3.2015 Erkki Liikanen 12
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
EKP:n asiantuntijoiden ennuste maaliskuussa 2015:
(muutos eurojärjestelmän joulukuun 2014 ennusteeseen)
 BKT:
2015: 1,5 % (+0,5)
2016: 1,9 % (+0,4)
2017: 2,1 %
 Inflaatio:
2015: 0,0 % (-0,8)
2016: 1,5 % (+0,2)
2017: 1,8
13Erkki Liikanen25.3.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Markkinoiden inflaatio-odotukset
toipuneet rahapolitiikkatoimien jälkeen
25.3.2015 Erkki Liikanen 14
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
0
10
20
30
40
50
60
-2 - -1 -1 - 0 0 - 1 1 - 2 2 -3 3 - 4 4 - 5 5 - 6
Ennen EAPP-päätöstä, 13.1.2015 EAPP-päätöksen jälkeen, 18.3.2015
EAPP = laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma (expanded asset purchase programme)
Lähde: Suomen Pankin laskelmat.
eurojatalous.fi
18.3.2015
Todennäköisyys, %
Odotettu inflaatio, %
Rahapolitiikka pienentänyt deflaation
todennäköisyyttä
25.3.2015 Erkki Liikanen 15
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
0
1
2
3
4
5
6
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Saksa painotettu keskikorko (ilman Kreikkaa)
Lähde: Bloomberg, Suomen Pankin laskelmat.
%
Pitkät korkotuotot pienentyneet
voimakkaasti viimeisen vuoden aikana
25.3.2015 Erkki Liikanen 16
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2005 2007 2009 2011 2013 2015
Saksa 2v painotettu keskikorko (ilman Kreikkaa)
Lähteet: Bloomberg, Suomen Pankin laskelmat.
%
Lyhyet valtionlainakorot painuneet
laajasti negatiivisiksi
25.3.2015 Erkki Liikanen 17
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Rahapolitiikan vaikutukset:
uusien asuntoluottojen keskikorko
25.3.2015 Erkki Liikanen 18
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
0
1
2
3
4
5
6
7
2005 2007 2009 2011 2013 2015
Korkean luottoluokituksen maat* GIIPS** MRO***
%
* Saksa, Ranska, Alankomaat, Belgia, Itävalta ja Suomi.
** Kreikka, Irlanti, Italia, Portugali ja Espanja.
*** EKPJ:n minimitarjouskorko (main refinancing operations).
Lähde: Euroopan keskuspankki.
Uusien yrityslainasopimusten keskikorko
25.3.2015 Erkki Liikanen
Rahapolitiikan vaikutukset: välittyminen
tehostunut, mutta edelleen epäyhtenäistä
19
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yritykset Kotitaloudet
Prosenttimuutos edellisvuotisesta
Arvopaperistamisesta ja lainojen tasesiirroista korjatut tiedot.
Lähde: Euroopan keskuspankki.
27531@Chart10
Euroalueen lainakannan kasvuvauhti
Lainakantojen kehitys kääntynyt
parempaan
20Erkki Liikanen25.3.2015
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Euron dollarikurssi laskenut voimakkaasti
korkonäkemysten erkaantumisen myötä
25.3.2015 21Erkki Liikanen
Lähde: Bloomberg.
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Erittäin elvyttävä rahapolitiikka
välttämätöntä, muttei yksin riittävää
25.3.2015 Erkki Liikanen 22
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kasvua tukeva rahapolitiikka tehoaa, jos se saa
tukea toimista muilla talouspolitiikan saroilla
 Kestävä kasvu ei voi perustua julkisen eikä yksityisen
sektorin liialliseen velkaantumiseen
− tarvitaan kasvua ja julkista taloutta vahvistavia rakenneuudistuksia
sekä taseiden sopeutusta eri sektoreilla,
− tarve korostuu maissa, joissa työikäisen väestön määrä ei enää
kasva tai supistuu,
− vakaus- ja kasvusopimuksen johdonmukainen noudattaminen
ylläpitää luottamusta julkiseen talouteen,
− kysyntää tukevalle finanssipolitiikalle on rajoitetusti tilaa, jos
valtion budjetti on ollut pitkään alijäämäinen ja pitkän aikavälin
kasvunäkymät ovat heikot.
25.3.2015 Erkki Liikanen 23
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Makrovakauspolitiikka tärkeää poikkeuksellisen
kevyen rahapolitiikan aikana
 Kevyen rahapolitiikan kielteisiä sivuvaikutuksia ei
voida täysin sulkea pois
− pitkäkestoinen matala korkotaso ja arvopaperiostojen tuoma
lisäkevennys voivat kasvattaa rahoitusvakauteen kohdistuvia
riskejä
− euroalueella on tarpeen vaatiessa käytettävä
makrovakauspolitiikkaa aktiivisesti
− edellytyksenä on tehokkaiden makrovakaustyökalujen
olemassaolo kaikissa euromaissa
25.3.2015 Erkki Liikanen 24
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Euro & Talous julkaisussa kaksi
teema-artikkelia:
 Tomi Kortela: Onko euroalueella vaarana
samanlainen deflaatiokehitys kuin Japanissa?
 Uusilla rahapoliittisilla keventämistoimillaan euroalue on
vähentänyt riskiä, että se joutuisi kokemaan samanlaisen
deflaation kuin Japani.
 Jarmo Kontulainen ja Tuomas Välimäki: Finanssikriisi
muutti rahapolitiikan välineitä, mutta ei tavoitteita
 Sitoutuminen keveään rahapolitiikkaan on sitä tärkeämpää, mitä
alempana korot ovat ja mitä kauempana inflaatio-odotukset ovat
tavoitteesta.
25.3.2015 Erkki Liikanen 25
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suomen Pankin tulos ja voitonjako
25.3.2015 Erkki Liikanen 26
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Tulos 150 miljoonaa euroa
 Matalat korot ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat vastakin tulosta
heikentävästi
 Vuoden 2014 tulos 150 milj. euroa (2013: 239 milj. euroa), josta
valtiolle 137,5 milj. euroa (180 milj. euroa vuodelta 2013)
 Keskuspankeilla on edelleen merkittäviä vastuita ja riskejä. Uudet
rahapolitiikan operaatiot kasvattavat tasetta ja korkoriskiä. Tasetta
on vahvistettu varauksilla
 Tulos muodostuu pääosin rahapolitiikan erien tuotoista (191 milj.
euroa) ja oman sijoitusvarallisuuden tuotoista (113 milj. euroa);
toiminnan tuotoilla katetaan toimintakulut (89 milj. euroa), valtion
voitonjako ja varaukset
25.3.2015 Erkki Liikanen
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Tulos ja voitonjako vuosina 2002−2014
25.3.2015 Erkki Liikanen
163
177
112
200
293
410
401
420
283
254
337
239
150
81,5
88,5
56
134
186
250 250
260
195
185
227
180
137,5
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tilikauden voitto Siirto valtiolle
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kiitos!
25.3.2015 Erkki Liikanen 29

More Related Content

What's hot

Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime...Suomen Pankki
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaSuomen Pankki
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaSuomen Pankki
 
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja SuomestaMaailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja SuomestaSuomen Pankki
 
Talouden näkymät 2016–2018
Talouden näkymät 2016–2018Talouden näkymät 2016–2018
Talouden näkymät 2016–2018Suomen Pankki
 
Globaaleja kasvukipuja
Globaaleja kasvukipujaGlobaaleja kasvukipuja
Globaaleja kasvukipujaSuomen Pankki
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen.
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen. Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen.
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen. Suomen Pankki
 
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015Suomen Pankki
 
Juha Kilponen: Talouden näkymät 2016-2019
Juha Kilponen: Talouden näkymät 2016-2019Juha Kilponen: Talouden näkymät 2016-2019
Juha Kilponen: Talouden näkymät 2016-2019Suomen Pankki
 
Venäjän talouden näkymät
Venäjän talouden näkymätVenäjän talouden näkymät
Venäjän talouden näkymätSuomen Pankki
 
Taloustilanne ja rahapolitiikka
Taloustilanne ja rahapolitiikkaTaloustilanne ja rahapolitiikka
Taloustilanne ja rahapolitiikkaSuomen Pankki
 
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinäPohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinäSuomen Pankki
 
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...Suomen Pankki
 
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...Suomen Pankki
 
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänäEKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänäSuomen Pankki
 
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanneRahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanneSuomen Pankki
 
Talousennusteiden epävarmuus
Talousennusteiden epävarmuusTalousennusteiden epävarmuus
Talousennusteiden epävarmuusSuomen Pankki
 
Olli Rehn: Euroopan talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnäkymät, 31.10.2017
Olli Rehn: Euroopan talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnäkymät, 31.10.2017Olli Rehn: Euroopan talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnäkymät, 31.10.2017
Olli Rehn: Euroopan talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnäkymät, 31.10.2017Suomen Pankki
 
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?Suomen Pankki
 

What's hot (20)

Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime...
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
 
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja SuomestaMaailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
 
Talouden näkymät 2016–2018
Talouden näkymät 2016–2018Talouden näkymät 2016–2018
Talouden näkymät 2016–2018
 
Globaaleja kasvukipuja
Globaaleja kasvukipujaGlobaaleja kasvukipuja
Globaaleja kasvukipuja
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen.
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen. Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen.
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen.
 
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
 
Juha Kilponen: Talouden näkymät 2016-2019
Juha Kilponen: Talouden näkymät 2016-2019Juha Kilponen: Talouden näkymät 2016-2019
Juha Kilponen: Talouden näkymät 2016-2019
 
Venäjän talouden näkymät
Venäjän talouden näkymätVenäjän talouden näkymät
Venäjän talouden näkymät
 
Taloustilanne ja rahapolitiikka
Taloustilanne ja rahapolitiikkaTaloustilanne ja rahapolitiikka
Taloustilanne ja rahapolitiikka
 
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinäPohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
 
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
 
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
 
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänäEKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
 
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanneRahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
 
Talousennusteiden epävarmuus
Talousennusteiden epävarmuusTalousennusteiden epävarmuus
Talousennusteiden epävarmuus
 
Olli Rehn: Euroopan talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnäkymät, 31.10.2017
Olli Rehn: Euroopan talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnäkymät, 31.10.2017Olli Rehn: Euroopan talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnäkymät, 31.10.2017
Olli Rehn: Euroopan talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnäkymät, 31.10.2017
 
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
 

Viewers also liked

Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...
Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...
Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...Suomen Pankki
 
Christian KASTROP: Economics and Policy Advice – A Farewell Seminar for Mr. A...
Christian KASTROP: Economics and Policy Advice – A Farewell Seminar for Mr. A...Christian KASTROP: Economics and Policy Advice – A Farewell Seminar for Mr. A...
Christian KASTROP: Economics and Policy Advice – A Farewell Seminar for Mr. A...Suomen Pankki
 
Erkki Liikanen: Monetary policy in September 2015 - Euro & talous 4/2015
Erkki Liikanen: Monetary policy in September 2015 - Euro & talous 4/2015Erkki Liikanen: Monetary policy in September 2015 - Euro & talous 4/2015
Erkki Liikanen: Monetary policy in September 2015 - Euro & talous 4/2015Suomen Pankki
 
Economic Outlook 2015-2017
Economic Outlook 2015-2017Economic Outlook 2015-2017
Economic Outlook 2015-2017Suomen Pankki
 
Finland lags euro area in economic growth ‒ what needs to be done?
Finland lags euro area in economic growth ‒ what needs to be done?Finland lags euro area in economic growth ‒ what needs to be done?
Finland lags euro area in economic growth ‒ what needs to be done?Suomen Pankki
 
Mustat joutsenet - voiko niiltä suojautua?
Mustat joutsenet - voiko niiltä suojautua?Mustat joutsenet - voiko niiltä suojautua?
Mustat joutsenet - voiko niiltä suojautua?Suomen Pankki
 
The euro area economy, ECB monetary policy and its transmission in the euro a...
The euro area economy, ECB monetary policy and its transmission in the euro a...The euro area economy, ECB monetary policy and its transmission in the euro a...
The euro area economy, ECB monetary policy and its transmission in the euro a...Suomen Pankki
 
Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.
Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.
Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.Suomen Pankki
 
Digitalisaatio ja kansantalous
Digitalisaatio ja kansantalousDigitalisaatio ja kansantalous
Digitalisaatio ja kansantalousSuomen Pankki
 
Finnish economy, monetary policy and financial stability
Finnish economy, monetary policy and financial stabilityFinnish economy, monetary policy and financial stability
Finnish economy, monetary policy and financial stabilitySuomen Pankki
 

Viewers also liked (10)

Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...
Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...
Kansainvälinen finanssikriisi rahapolitiikan tekijän silmin. Esitys Turun yli...
 
Christian KASTROP: Economics and Policy Advice – A Farewell Seminar for Mr. A...
Christian KASTROP: Economics and Policy Advice – A Farewell Seminar for Mr. A...Christian KASTROP: Economics and Policy Advice – A Farewell Seminar for Mr. A...
Christian KASTROP: Economics and Policy Advice – A Farewell Seminar for Mr. A...
 
Erkki Liikanen: Monetary policy in September 2015 - Euro & talous 4/2015
Erkki Liikanen: Monetary policy in September 2015 - Euro & talous 4/2015Erkki Liikanen: Monetary policy in September 2015 - Euro & talous 4/2015
Erkki Liikanen: Monetary policy in September 2015 - Euro & talous 4/2015
 
Economic Outlook 2015-2017
Economic Outlook 2015-2017Economic Outlook 2015-2017
Economic Outlook 2015-2017
 
Finland lags euro area in economic growth ‒ what needs to be done?
Finland lags euro area in economic growth ‒ what needs to be done?Finland lags euro area in economic growth ‒ what needs to be done?
Finland lags euro area in economic growth ‒ what needs to be done?
 
Mustat joutsenet - voiko niiltä suojautua?
Mustat joutsenet - voiko niiltä suojautua?Mustat joutsenet - voiko niiltä suojautua?
Mustat joutsenet - voiko niiltä suojautua?
 
The euro area economy, ECB monetary policy and its transmission in the euro a...
The euro area economy, ECB monetary policy and its transmission in the euro a...The euro area economy, ECB monetary policy and its transmission in the euro a...
The euro area economy, ECB monetary policy and its transmission in the euro a...
 
Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.
Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.
Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.
 
Digitalisaatio ja kansantalous
Digitalisaatio ja kansantalousDigitalisaatio ja kansantalous
Digitalisaatio ja kansantalous
 
Finnish economy, monetary policy and financial stability
Finnish economy, monetary policy and financial stabilityFinnish economy, monetary policy and financial stability
Finnish economy, monetary policy and financial stability
 

Similar to Rahapolitiikasta vuoden 2015 alkukuukausina

EKP elvyttää – miten se vaikuttaa sijoituksiisi?
EKP elvyttää – miten se vaikuttaa sijoituksiisi?EKP elvyttää – miten se vaikuttaa sijoituksiisi?
EKP elvyttää – miten se vaikuttaa sijoituksiisi?Suomen Pankki
 
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminenTuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminenSuomen Pankki
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakinJohtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakinSuomen Pankki
 
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015Suomen Pankki
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Suomen Pankki
 
Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Erkki Liikasen esitys talouden näkymistä budjettiriihessä
Pääjohtaja Erkki Liikasen esitys talouden näkymistä budjettiriihessäPääjohtaja Erkki Liikasen esitys talouden näkymistä budjettiriihessä
Pääjohtaja Erkki Liikasen esitys talouden näkymistä budjettiriihessäSuomen Pankki
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeenPääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeenSuomen Pankki
 
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissaOlli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissaSuomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...Suomen Pankki
 
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...Suomen Pankki
 
Maailmantalouden suuret kysymykset – suhdannetilanne ja -näkymät
Maailmantalouden suuret kysymykset – suhdannetilanne ja -näkymätMaailmantalouden suuret kysymykset – suhdannetilanne ja -näkymät
Maailmantalouden suuret kysymykset – suhdannetilanne ja -näkymätSuomen Pankki
 
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201Suomen Pankki
 
Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017Suomen Pankki
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Suomen Pankki
 
Finanssikriisin jälkeinen rahapolitiikka
Finanssikriisin jälkeinen rahapolitiikkaFinanssikriisin jälkeinen rahapolitiikka
Finanssikriisin jälkeinen rahapolitiikkaSuomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 4.10.2018
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 4.10.2018Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 4.10.2018
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 4.10.2018Suomen Pankki
 
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...Suomen Pankki
 

Similar to Rahapolitiikasta vuoden 2015 alkukuukausina (20)

Suomen ja euroalueen talouden näkymät sekä pankkiunioni
Suomen ja euroalueen talouden näkymät sekä pankkiunioniSuomen ja euroalueen talouden näkymät sekä pankkiunioni
Suomen ja euroalueen talouden näkymät sekä pankkiunioni
 
EKP elvyttää – miten se vaikuttaa sijoituksiisi?
EKP elvyttää – miten se vaikuttaa sijoituksiisi?EKP elvyttää – miten se vaikuttaa sijoituksiisi?
EKP elvyttää – miten se vaikuttaa sijoituksiisi?
 
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminenTuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakinJohtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
 
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
 
Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017
 
Pääjohtaja Erkki Liikasen esitys talouden näkymistä budjettiriihessä
Pääjohtaja Erkki Liikasen esitys talouden näkymistä budjettiriihessäPääjohtaja Erkki Liikasen esitys talouden näkymistä budjettiriihessä
Pääjohtaja Erkki Liikasen esitys talouden näkymistä budjettiriihessä
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeenPääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen
 
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissaOlli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
 
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
 
Maailmantalouden suuret kysymykset – suhdannetilanne ja -näkymät
Maailmantalouden suuret kysymykset – suhdannetilanne ja -näkymätMaailmantalouden suuret kysymykset – suhdannetilanne ja -näkymät
Maailmantalouden suuret kysymykset – suhdannetilanne ja -näkymät
 
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201
 
Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
 
Finanssikriisin jälkeinen rahapolitiikka
Finanssikriisin jälkeinen rahapolitiikkaFinanssikriisin jälkeinen rahapolitiikka
Finanssikriisin jälkeinen rahapolitiikka
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 4.10.2018
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 4.10.2018Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 4.10.2018
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 4.10.2018
 
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
 

More from Suomen Pankki

Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintSuomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaSuomen Pankki
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusSuomen Pankki
 
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economyDeputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economySuomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
 
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economyDeputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
 

Rahapolitiikasta vuoden 2015 alkukuukausina

 • 1. Julkinen Suomen Pankki Rahapolitiikasta vuoden 2015 alkukuukausina Erkki Liikanen 25.3.2015 1
 • 2. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Näkymät vuoden 2014 lopulla 25.3.2015 Erkki Liikanen 2
 • 3. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Eurojärjestelmän ennuste joulukuussa 2014:  BKT: 2015: 1,0 % 2016: 1,5 %  Inflaatio: 2015: 0,7 % 2016: 1,3 % 3Erkki Liikanen25.3.2015
 • 4. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Markkinoiden inflaatio-odotukset laskivat jyrkästi viime vuoden lopulla 25.3.2015 Erkki Liikanen 4
 • 5. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Vuodenvaihteessa markkinat odottivat inflaation alittavan hintavakaustavoitteen useiden vuosien ajan 25.3.2015 Erkki Liikanen 5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % Lähteet: Eurosta, Bloomberg ja Suomen Pankin laskelmat.
 • 6. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 -2 - -1 -1 - 0 0 - 1 1 - 2 2 -3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 EAPP = laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma (expanded asset purchase programme) Lähde: Suomen Pankin laskelmat. eurojatalous.fi 18.3.2015 Todennäköisyys, % Odotettu 5 vuoden inflaatio, % Inflaatio-odotusten jakaumaan pohjautuva deflaation todennäköisyys oli kasvanut tammikuun puolivälissä 25.3.2015 Erkki Liikanen 6
 • 7. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Rahapolitiikan päätöksistä vuosina 2014 ja 2015: uusia välineitä, hintavakaustavoite muuttumaton korkopolitiikkaa, luototuksen tukemista, laajamittaisia arvopaperiostoja ja odotusten ohjausta 25.3.2015 Erkki Liikanen 7
 • 8. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Korkopolitiikka vuonna 2014  Keskuspankkikorot laskettu alarajalle − perusrahoitusoperaatioiden korko 0,05 % (syyskuu 2014) − talletuskorko -0,20 % (syyskuu 2014)  Pankkien keskuspankkirahoituksen turvaavaa täydenjaon menettelyä jatketaan vähintään vuoden 2016 loppuun 8Erkki Liikanen25.3.2015
 • 9. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Luotonantoa tukevat toimet vuonna 2014  Pankeille tarjotaan pitkäkestoista (2018 erääntyvää) keskuspankkirahoitusta reaalitalouden (pl. asunnot) luototukseen 0,05 prosentin kiinteällä korolla  3:s pankkien liikkeeseen laskemien katettujen joukkolainojen osto-ohjelma (CBPP3) − lokakuusta 2014 lukien ostettu 60 mrd. euron edestä  Omaisuusvakuudellisten arvopapereiden osto- ohjelma (ABSPP) − marraskuusta 2014 lukien ostettu 4 mrd. euron edestä 9Erkki Liikanen25.3.2015
 • 10. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Uusien päätösten keskeinen sisältö tammikuussa 2015  Laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma  uutena ostokohteena euroalueen valtioiden ja yhteiseurooppalaisten laitosten joukkolainat  kolmen ohjelman yhteenlasketut ostot yhteensä 60 mrd. euroa kuukaudessa maaliskuusta 2015 vähintään syyskuuhun 2016 (yhteensä 1140 mrd. euroa) − Suomen Pankki ostaa ensisijaisesti Suomen valtion lainoja, joihin liittyvän luottoriskin se kantaa itse, sekä yhteiseurooppalaisten laitosten arvopapereita, joihin liittyvä luottoriski jaetaan eurojärjestelmän keskuspankkien kesken.  Ennakoiva viestintä  Ostoja jatketaan tarvittaessa syyskuun 2016 jälkeenkin, kunnes EKP:n neuvosto katsoo inflaatiovauhdin palautuvan kestävästi tavoitteen mukaiseksi 10Erkki Liikanen25.3.2015
 • 11. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Keventyneen rahapolitiikan vaikutuskanavat  Alentaa reaalikorkoja ja keventää rahoitusoloja − yhä pidemmät korot laskevat, yritysten ja kotitalouksien rahoitusolot kevenevät, arvopapereiden hinnat nousevat − inflaatio-odotusten nousu alentaa reaalikorkoja − yritysten ja kotitalouksien luottamus vahvistuu  Kasvattaa kysyntää ja helpottaa hintavakaustavoitteen saavuttamista − kulutusmahdollisuudet ja investointien kannattavuus kasvavat − euron ulkoinen arvo laskee 25.3.2015 Erkki Liikanen 11
 • 12. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Rahapolitiikkatoimien alkumetrien vaikutuksista 25.3.2015 Erkki Liikanen 12
 • 13. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen EKP:n asiantuntijoiden ennuste maaliskuussa 2015: (muutos eurojärjestelmän joulukuun 2014 ennusteeseen)  BKT: 2015: 1,5 % (+0,5) 2016: 1,9 % (+0,4) 2017: 2,1 %  Inflaatio: 2015: 0,0 % (-0,8) 2016: 1,5 % (+0,2) 2017: 1,8 13Erkki Liikanen25.3.2015
 • 14. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Markkinoiden inflaatio-odotukset toipuneet rahapolitiikkatoimien jälkeen 25.3.2015 Erkki Liikanen 14
 • 15. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen 0 10 20 30 40 50 60 -2 - -1 -1 - 0 0 - 1 1 - 2 2 -3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 Ennen EAPP-päätöstä, 13.1.2015 EAPP-päätöksen jälkeen, 18.3.2015 EAPP = laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma (expanded asset purchase programme) Lähde: Suomen Pankin laskelmat. eurojatalous.fi 18.3.2015 Todennäköisyys, % Odotettu inflaatio, % Rahapolitiikka pienentänyt deflaation todennäköisyyttä 25.3.2015 Erkki Liikanen 15
 • 16. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen 0 1 2 3 4 5 6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Saksa painotettu keskikorko (ilman Kreikkaa) Lähde: Bloomberg, Suomen Pankin laskelmat. % Pitkät korkotuotot pienentyneet voimakkaasti viimeisen vuoden aikana 25.3.2015 Erkki Liikanen 16
 • 17. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Saksa 2v painotettu keskikorko (ilman Kreikkaa) Lähteet: Bloomberg, Suomen Pankin laskelmat. % Lyhyet valtionlainakorot painuneet laajasti negatiivisiksi 25.3.2015 Erkki Liikanen 17
 • 18. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Rahapolitiikan vaikutukset: uusien asuntoluottojen keskikorko 25.3.2015 Erkki Liikanen 18
 • 19. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen 0 1 2 3 4 5 6 7 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Korkean luottoluokituksen maat* GIIPS** MRO*** % * Saksa, Ranska, Alankomaat, Belgia, Itävalta ja Suomi. ** Kreikka, Irlanti, Italia, Portugali ja Espanja. *** EKPJ:n minimitarjouskorko (main refinancing operations). Lähde: Euroopan keskuspankki. Uusien yrityslainasopimusten keskikorko 25.3.2015 Erkki Liikanen Rahapolitiikan vaikutukset: välittyminen tehostunut, mutta edelleen epäyhtenäistä 19
 • 20. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yritykset Kotitaloudet Prosenttimuutos edellisvuotisesta Arvopaperistamisesta ja lainojen tasesiirroista korjatut tiedot. Lähde: Euroopan keskuspankki. 27531@Chart10 Euroalueen lainakannan kasvuvauhti Lainakantojen kehitys kääntynyt parempaan 20Erkki Liikanen25.3.2015
 • 21. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Euron dollarikurssi laskenut voimakkaasti korkonäkemysten erkaantumisen myötä 25.3.2015 21Erkki Liikanen Lähde: Bloomberg.
 • 22. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Erittäin elvyttävä rahapolitiikka välttämätöntä, muttei yksin riittävää 25.3.2015 Erkki Liikanen 22
 • 23. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kasvua tukeva rahapolitiikka tehoaa, jos se saa tukea toimista muilla talouspolitiikan saroilla  Kestävä kasvu ei voi perustua julkisen eikä yksityisen sektorin liialliseen velkaantumiseen − tarvitaan kasvua ja julkista taloutta vahvistavia rakenneuudistuksia sekä taseiden sopeutusta eri sektoreilla, − tarve korostuu maissa, joissa työikäisen väestön määrä ei enää kasva tai supistuu, − vakaus- ja kasvusopimuksen johdonmukainen noudattaminen ylläpitää luottamusta julkiseen talouteen, − kysyntää tukevalle finanssipolitiikalle on rajoitetusti tilaa, jos valtion budjetti on ollut pitkään alijäämäinen ja pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat heikot. 25.3.2015 Erkki Liikanen 23
 • 24. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Makrovakauspolitiikka tärkeää poikkeuksellisen kevyen rahapolitiikan aikana  Kevyen rahapolitiikan kielteisiä sivuvaikutuksia ei voida täysin sulkea pois − pitkäkestoinen matala korkotaso ja arvopaperiostojen tuoma lisäkevennys voivat kasvattaa rahoitusvakauteen kohdistuvia riskejä − euroalueella on tarpeen vaatiessa käytettävä makrovakauspolitiikkaa aktiivisesti − edellytyksenä on tehokkaiden makrovakaustyökalujen olemassaolo kaikissa euromaissa 25.3.2015 Erkki Liikanen 24
 • 25. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Euro & Talous julkaisussa kaksi teema-artikkelia:  Tomi Kortela: Onko euroalueella vaarana samanlainen deflaatiokehitys kuin Japanissa?  Uusilla rahapoliittisilla keventämistoimillaan euroalue on vähentänyt riskiä, että se joutuisi kokemaan samanlaisen deflaation kuin Japani.  Jarmo Kontulainen ja Tuomas Välimäki: Finanssikriisi muutti rahapolitiikan välineitä, mutta ei tavoitteita  Sitoutuminen keveään rahapolitiikkaan on sitä tärkeämpää, mitä alempana korot ovat ja mitä kauempana inflaatio-odotukset ovat tavoitteesta. 25.3.2015 Erkki Liikanen 25
 • 26. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen Pankin tulos ja voitonjako 25.3.2015 Erkki Liikanen 26
 • 27. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Tulos 150 miljoonaa euroa  Matalat korot ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat vastakin tulosta heikentävästi  Vuoden 2014 tulos 150 milj. euroa (2013: 239 milj. euroa), josta valtiolle 137,5 milj. euroa (180 milj. euroa vuodelta 2013)  Keskuspankeilla on edelleen merkittäviä vastuita ja riskejä. Uudet rahapolitiikan operaatiot kasvattavat tasetta ja korkoriskiä. Tasetta on vahvistettu varauksilla  Tulos muodostuu pääosin rahapolitiikan erien tuotoista (191 milj. euroa) ja oman sijoitusvarallisuuden tuotoista (113 milj. euroa); toiminnan tuotoilla katetaan toimintakulut (89 milj. euroa), valtion voitonjako ja varaukset 25.3.2015 Erkki Liikanen
 • 28. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Tulos ja voitonjako vuosina 2002−2014 25.3.2015 Erkki Liikanen 163 177 112 200 293 410 401 420 283 254 337 239 150 81,5 88,5 56 134 186 250 250 260 195 185 227 180 137,5 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tilikauden voitto Siirto valtiolle
 • 29. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kiitos! 25.3.2015 Erkki Liikanen 29