Advertisement

Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Silvo, Suomen Pankki

Suomen Pankki
Jan. 13, 2023
Advertisement

More Related Content

Similar to Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Silvo, Suomen Pankki(20)

More from Suomen Pankki(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Silvo, Suomen Pankki

 1. Suomen Pankki Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Tieteiden yö 12.1.2023 Rahamuseo Aino Silvo
 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaatio ja ostovoima Mitä on hintavakaus? Kuinka rahapolitiikka toimii? Aino Silvo 2 12.1.2023
 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaatio ja ostovoima Aino Silvo 3 12.1.2023
 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaatio on yleisen hintatason nousua taloudessa 12.1.2023 4 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021 Lähde: Tilastokeskus. Inflaatio Suomessa 1941–2021 Elinkustannusindeksin vuosimuutos, %
 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahan ostovoima: mitä rahalla saa? 12.1.2023 5 https://app.rahamuseo.fi/calculator
 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kansantalous kärsii sekä liian nopeasta inflaatiosta että deflaatiosta 12.1.2023 6 Nopea inflaatio • heikentää kuluttajien ostovoimaa • heikentää säästäjien asemaa • johtaa tulojen ja varallisuuden sattumanvaraiseen uudelleenjakoon • vähentää talouskehityksen ennakoitavuutta ja haittaa tulevaisuuden suunnittelua • vääristää hyödykkeiden suhteellisia hintoja ja vaikeuttaa hintojen vertailua Deflaatio • saa kuluttajat lykkäämään ostopäätöksiään ja yritykset investointipäätöksiään • lamauttaa taloudellisen toimeliaisuuden • heikentää velallisten asemaa
 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kuluttajan ostovoimaan vaikuttavat inflaation lisäksi monet tekijät 12.1.2023 7 -12 -8 -4 0 4 8 12 -12 -8 -4 0 4 8 12 2000 2005 2010 2015 2020 Muut tulot Sosiaalietuudet Verot, ml. työntekijän sosiaaliturvamaksut Inflaatio Työtunnit Keskituntiansio Korkomenot (netto) Ostovoima (oikea asteikko) Vaikutus vuosikasvuun, %-yks. Vuosikasvu, % Ostovoiman kasvua kuvataan kotitalouksien reaalisten käytettävissä olevien tulojen kasvulla. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. Kotitalouksien ostovoiman kehitys
 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Mitä on hintavakaus? Aino Silvo 8 12.1.2023
 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU ”Hintavakaus on tila, jossa odotetut muutokset yleiseen hintatasoon eivät muuta yritysten tai kotitalouksien päätöksiä.” Alan Greenspan, 2.7.1996 Käyttökelpoinen määritelmä hintavakaudelle on minusta tilanne, jossa odotukset nousevista (tai laskevista) hinnoista pitkällä aikavälillä eivät vaikuta voimakkaasti ihmisten taloudelliseen käyttäytymiseen. Paul Volcker, 28.12.1983 12.1.2023 9
 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n ensisijainen tavoite on hintavakaus • Hintavakaus on edellytys talouden sujuvalle toiminnalle • EKP:n inflaatiotavoite on symmetrisesti 2 prosenttia keskipitkällä aikavälillä
 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Miksi 2 %? 12.1.2023 11 Selkeä ja ennakoitava tavoite Turvamarginaali Euroalueen maiden väliset erot
 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kuinka rahapolitiikka toimii? Aino Silvo 12 12.1.2023
 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikka on suhdannepolitiikkaa 12.1.2023 13
 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikka on kokonaiskysynnän hallintaa 12.1.2023 14 Kotimainen tuotanto Tuonti Kulutus Investoinnit Vienti kokonaistarjonta kokonaiskysyntä
 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Keskuspankin työkalut Rahan hinta rahoitus- markkinoilla Ohjauskorot Markkina- operaatiot Arvopapereiden osto-ohjelmat Ennakoiva viestintä 12.1.2023 15
 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikka välittyy talouteen monien kanavien kautta ja viipeellä 12.1.2023 16 Korkokanava Markkinakorot nousevat Säästäminen on houkuttelevampaa Odotuskanava Odotukset tulevasta inflaatiovauhdista alenevat Palkkoja ja hintoja ei tarvitse nostaa niin paljon Vakuuskanava Vakuusarvot alenevat Luotonsaanti vaikeutuu Luotonantokanava Pankkien rahoitus- kustannukset kasvavat Luotontarjonta supistuu Valuuttakurssi- kanava Valuuttakurssi vahvistuu Tuontituotteet halpenevat, kysyntä kotimaiselle tuotannolle vähenee Ohjaus- korko nousee Kulutus ja investoinnit vähenevät Kokonais- kysyntä supistuu Inflaatio hidastuu
 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikalla on vaikea vaikuttaa tarjontahäiriöihin 12.1.2023 17
 18. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kun inflaatio syntyy tarjontahäiriöistä, inflaatio- odotusten merkitys korostuu 12.1.2023 18 Korkokanava Markkinakorot nousevat Säästäminen on houkuttelevampaa Odotuskanava Odotukset tulevasta inflaatiovauhdista alenevat Palkkoja ja hintoja ei tarvitse nostaa niin paljon Vakuuskanava Vakuusarvot alenevat Luotonsaanti vaikeutuu Luotonantokanava Pankkien rahoitus- kustannukset kasvavat Luotontarjonta supistuu Valuuttakurssi- kanava Valuuttakurssi vahvistuu Tuontituotteet halpenevat, kysyntä kotimaiselle tuotannolle vähenee Ohjaus- korko nousee Kulutus ja investoinnit vähenevät Kokonais- kysyntä supistuu Inflaatio hidastuu
 19. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikka toimii tehokkaasti, kun se on uskottavaa Keskuspankin riippumattomuus on edellytys uskottavalle rahapolitiikalle 12.1.2023 19
 20. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n ohjauskoron nostaminen 25 korkopisteellä hidastaa inflaatiota ja viilentää suhdannetta Suomessa 12.1.2023 20 -0.3 -1.0 -1.2 0.2 -1.0 -7.6 -10.0 -9.0 -8.0 -7.0 -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 Kuluttajahinnat BKT Ansiotaso Työttömyysaste* Asuntohinnat Osakehinnat Muutos ohjauskoron nostamista edeltäneestä tasosta, % Lähde: P. Mäki-Fränti, A. Silvo, A. Gulan ja J. Kilponen (2022), "Monetary policy and inequality in a small open economy", Bank of Finland Research Discussion Paper 3/2022. Kuviossa esitetään EKP:n ohjauskoron 25 korkopisteen nousun keskimääräinen vaikutus makrotaloudellisiin muuttujiin Suomessa. Vaikutukset on esitetty kahden vuoden kuluttua ohjauskoron nostamisesta. *Työttömyysasteen muutos prosenttiyksikköinä ohjauskoron nostamista edeltäneestä tasosta.
 21. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 12.1.2023 21
 22. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen Pankin joulukuun 2022 ennuste: Suomen talous painuu sodan ja energiakriisin takia lievään taantumaan -10 -5 0 5 10 140 160 180 200 220 240 260 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Prosenttimuutos edellisvuotisesta (oikea asteikko) Viitevuoden 2015 hinnoin (vasen asteikko) Mrd. euroa % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. Kokonaistuotannon määrä Päivitetty 30.11.2022 © Suomen Pankki 38254@KokonaistuotannonMäärä (versioton) 12.1.2023 22 BKT:n kasvu 2021 2022 2023 2024 2025 Joulukuu 2022 3,0 1,9 -0,5 1,1 1,5 Syyskuu 2022 3,0 2,2 -0,3 1,1
 23. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen Pankin joulukuun 2022 ennuste: Inflaatio on nopeaa vielä tänä vuonna ja hidastuu sitten -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2005 2010 2015 2020 2025 Palvelut Teollisuustuotteet pl. energia Energia Elintarvikkeet Inflaatio %, muutos edellisestä vuodesta Lähteet: Eurostat, Suomen Pankin ennuste. 30.11.2022 © Suomen Pankki 38254@YKHI (Versiotoin) 12.1.2023 23 Joulukuu 2022 Syyskuu 2022 2021 2,1 % 2,1 % 2022 7,2 % 7,0 % 2023 5,0 % 4,3 % 2024 1,6 % 1,8 % 2025 1,7 %
 24. suomenpankki.fi Kiitos! aino.silvo@bof.fi Twitter: @AinoSilvo
Advertisement