SlideShare a Scribd company logo
Julkinen
Ennustepäällikkö, Suomen Pankki
Talouden näkymät 2016-2019
13.12.2016
Juha Kilponen
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kansainvälisen talouden kasvu hieman
kesäkuussa ennustettua hitaampaa
13.12.2016 Juha Kilponen
Lähde: EKP.
Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2016
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
Maailmantalouden BKT
(ilman euroaluetta) 3,1 3,7 3,8 - 3,0 3,5 3,7 3,8
Maailmankauppa
(ilman euroaluetta) 1,8 3,5 4,0 - 0,9 2,8 3,7 3,8
Euroalueen
vientikysyntä 2,0 3,5 4,0 - 1,5 2,5 3,4 3,6
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kansainvälisen talouden tilanne heikentää
osaltaan Suomen talouden näkymiä
 Jos muut tekijät pidetään ennallaan,
kansainvälisen talouden tilanne:
– hidastaisi BKT:n kasvua 0,2 %
– hidastaisi viennin kasvua liki prosentin
 Geopoliittiset tekijät luovat ennusteeseen
arvioitua heikomman kehityksen riskin
 Epävarmuus poikkeuksellisen suurta
13.12.2016 Juha Kilponen
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
MUTTA
13.12.2016 Juha Kilponen
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kotimaan taloudesta positiivisia uutisia
 Työmarkkinat vahvistuneet
 Teollisuustuotannon alamäki
taittunut
 Kilpailukykysopimus parantaa
hintakilpailukykyä, rahapolitiikka
tukee kasvua
 Luottamus talouteen vahvistunut
13.12.2016 Juha Kilponen
60
70
80
90
100
110
120
130
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Indikaattori
Lähteet: Euroopan komissio, Suomen Pankin laskelmat.
13.12.2016
eurojatalous.fi
30384@Koko talouden luottamus
Koko talouden luottamusindikaattori
Kasvukynnys ja 90 % luottamusväli
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Pitkä taantuma jäänyt taakse
13.12.2016 Juha Kilponen
Kokonaistuotanto, %
Kesäkuu Joulukuu
2016e 1,1 1,0
2017e 1,1 1,3
2018e 1,0 1,2
2019e 1,2-10
-5
0
5
10
140
160
180
200
220
2000 2005 2010 2015
Prosenttimuutos edellisvuotisesta (oikea asteikko)
Viitevuoden 2010 hinnoin (vasen asteikko)
Mrd. euroa
%
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
13.12.2016
eurojatalous.fi
24078 @E&T 5_2016
Kokonaistuotannon määrä
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Huoltotase
13.12.2016 Juha Kilponen
Prosenttimuutos edellisvuotisesta 2016e 2017e 2018e 2019e
Bruttokansantuote 1,1 1,3 1,2 1,2
Yksityinen kulutus 1,9 1,4 1,0 0,9
Julkinen kulutus 0,3 0,3 0,3 -0,3
Yksityiset kiinteät investoinnit 5,8 3,4 2,5 2,7
Julkiset kiinteät investoinnit 3,1 0,6 -0,2 –0,1
Vienti 0,7 2,1 2,5 2,6
Tuonti 1,2 2,0 2,1 1,9
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Investointien elpyminen nostaa
investointiastetta
13.12.2016 Juha Kilponen
0
5
10
15
20
25
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
%
Investointiaste elpymässä
Asuinrakennusinvestoinnit suhteessa BKT:hen
Tuotannolliset investoinnit suhteessa BKT:hen
1990-2008 keskiarvo
Lähde: Tilastokeskus.
13.12.2016
eurojatalous.fi
33987@Kuvio1
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Viennin kasvua tahdittaa pääasiassa
euroalue
13.12.2016 Juha Kilponen
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
2010 2012 2014 2016 2018
Vienti euroalueelle Vienti euroalueen ulkopuolelle Kokonaisvienti
Vuosimuutos, %
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Vaihtotase jää alijäämäiseksi
13.12.2016 Juha Kilponen
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
2000 2005 2010 2015
Kauppatase Palvelutase
Ensitulo ja tulonsiirrot ulkomailta Vaihtotase
% BKT:stä
Lähde: Tilastokeskus.
13.12.2016
eurojatalous.fi
32344@E&T_5_2016_Vaihtotase
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Työmarkkinat vahvistuvat
13.12.2016 Juha Kilponen
Työllisyys- ja työttömyysaste
Työllisyysaste,
%
Työttömyysaste
%
2016e 68,6 8,8
2017e 69,1 8,5
2018e 69,7 8,3
2019e 70,2 8,26
7
8
9
10
11
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Työlliset, trendi
Työlliset, Suomen Pankin ennuste, joulukuu 2016
Työttömyysaste, trendi
Työttömyysaste, Suomen Pankin ennuste, joulukuu 2016
1 000 henkeä %
Lähde: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
13.12.2016
eurojatalous fi
Työllisyyden ja työttömyysasteen trendi
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Pitkäaikaistyöttömyys kasvanut erittäin
suureksi
13.12.2016 Juha Kilponen
10
15
20
25
30
35
40
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä, 12 kk lka
%
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö.
12 kk liukuva keskiarvo.
32220@LTUosuus
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kuluttajat pitävät yllä kasvua
13.12.2016 Juha Kilponen
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
2007 2012 2017
Säästäminen Inflaatio Nimellistulot Kulutus
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki
%
13.12.2016
eurojatalous.fi
32698@ET_5_2016_Kuvio1
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Hinnat ja palkat nousevat hitaasti
13.12.2016 Juha Kilponen
1,0
Hinnat ja palkat, %
Palkansaajak. YKHI
2016e 1,1 0,4
2017e -0,5 0,8
2018e 0,6 0,8
2019e 1,0
%
@34017
-3,00
-2,00
-1,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hinnat, palkat ja tuottavuus
Palkansaajakorvaukset työntekijää kohti
Tuottavuus työntekijää kohti
Inflaatio (YKHI)
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Inflaatio ennustejaksolla hitaampaa
kuin euroalueella
13.12.2016 Juha Kilponen
YKHI, %
Suomi Euroalue
2016e 0,4 0,2
2017e 0,8 1,3
2018e 0,8 1,5
2019e 1,0 1,7
0
4
8
12
16
20
24
–1
0
1
2
3
4
5
2004 2009 2014 2019
Suomen hintataso verrattuna euroalueeseen
Suomen inflaatio
Euroalueen inflaatio
Inflaatio, % Hintatasoero, %
Hintatasoindeksi laskettu kotitalouksien kulutusmenojen perusteella.
Lähteet: Eurostat ja Suomen Pankki.
31705@hintataso&inflaatio
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Julkisyhteisöjen rahoitusaseman
heikkeneminen pysähtyy
13.12.2016 Juha Kilponen
Julkisyhteisöjen
rahoitusjäämä
Mrd.
euroa
%
BKT:stä
2016e - 5,3 -2,5
2017e - 5,7 -2,6
2018e - 5,3 -2,4
2019e - 4,9 -2,2-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
2015 2016 2017 2018 2019 2016-19
Julkisyhteisöjen rahoitusaseman muutoksiin vaikuttavat tekijät
Suhdannetekijät Korkomenot
Verot ja sotumaksut Perusmenot yhteensä
Muut tulot Rakenteellisen jäämän muutos
Prosenttiyksikköä
13.12.2016
eurojatalous.fi
34003@Kuvio1
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Velkasuhde nousee yli 70 prosenttiin
13.12.2016 Juha Kilponen
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Ennusteen riskit painottuvat arvioitua
heikomman kehityksen suuntaan
 Epävarmuus maailmantaloudessa kasvanut poikkeuksellisen
suureksi
– Brexitin vaikutukset ?
– Yhdysvaltojen tuleva talouspolitiikka ?
 Asuntomarkkinoiden suhdanneherkkyys ja KIKY-sopimuksen
vaikutukset kotimaassa (+, -)
 Kotitalouksien ja julkisyhteisöjen velkaantuminen (-)
 Vaihtoehtoislaskelmassa arvioidaan maailmantalouden kasvun
puolittumisen vaikutuksia
– BKT jäisi kumulatiivisesti 1,2 % alemmaksi tasoltaan
– Julkisen talouden sopeutustarve kasvaisi edelleen
13.12.2016 Juha Kilponen
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kiitos!
www.bof.fi
www.eurojatalous.fi
13.12.2016 Juha Kilponen

More Related Content

What's hot

EKP:n rahapolitiikasta
EKP:n rahapolitiikastaEKP:n rahapolitiikasta
EKP:n rahapolitiikasta
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankki
 
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen Pankki
 
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
Suomen Pankki
 
Taloustilanne ja rahapolitiikka
Taloustilanne ja rahapolitiikkaTaloustilanne ja rahapolitiikka
Taloustilanne ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Euro ja talous: Maailmantalouden näkymät 28.9.2017
Euro ja talous: Maailmantalouden näkymät 28.9.2017Euro ja talous: Maailmantalouden näkymät 28.9.2017
Euro ja talous: Maailmantalouden näkymät 28.9.2017
Suomen Pankki
 
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakausEuro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Suomen Pankki
 
Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia
Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huoliaMaailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia
Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin talousennusteen esittely rahamuseossa 19.12.2017
Suomen Pankin talousennusteen esittely rahamuseossa 19.12.2017Suomen Pankin talousennusteen esittely rahamuseossa 19.12.2017
Suomen Pankin talousennusteen esittely rahamuseossa 19.12.2017
Suomen Pankki
 
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Suomen Pankki
 
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanneRahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
Suomen Pankki
 
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänäEKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen.
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen. Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen.
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen.
Suomen Pankki
 
Vaurastuva Suomi 100 vuotta - studia monetaria 19.9.2017
Vaurastuva Suomi 100 vuotta - studia monetaria 19.9.2017Vaurastuva Suomi 100 vuotta - studia monetaria 19.9.2017
Vaurastuva Suomi 100 vuotta - studia monetaria 19.9.2017
Suomen Pankki
 
Venäjän talouden näkymät
Venäjän talouden näkymätVenäjän talouden näkymät
Venäjän talouden näkymät
Suomen Pankki
 
Globaaleja kasvukipuja
Globaaleja kasvukipujaGlobaaleja kasvukipuja
Globaaleja kasvukipuja
Suomen Pankki
 
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja SuomestaMaailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Suomen Pankki
 
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinäPohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Suomen Pankki
 
Talous tutuksi -koulutus 2017: Olli Rehn: Sakkaako vai kestääkö kasvu? Euroop...
Talous tutuksi -koulutus 2017: Olli Rehn: Sakkaako vai kestääkö kasvu? Euroop...Talous tutuksi -koulutus 2017: Olli Rehn: Sakkaako vai kestääkö kasvu? Euroop...
Talous tutuksi -koulutus 2017: Olli Rehn: Sakkaako vai kestääkö kasvu? Euroop...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
Suomen Pankki
 

What's hot (20)

EKP:n rahapolitiikasta
EKP:n rahapolitiikastaEKP:n rahapolitiikasta
EKP:n rahapolitiikasta
 
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
 
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
 
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
 
Taloustilanne ja rahapolitiikka
Taloustilanne ja rahapolitiikkaTaloustilanne ja rahapolitiikka
Taloustilanne ja rahapolitiikka
 
Euro ja talous: Maailmantalouden näkymät 28.9.2017
Euro ja talous: Maailmantalouden näkymät 28.9.2017Euro ja talous: Maailmantalouden näkymät 28.9.2017
Euro ja talous: Maailmantalouden näkymät 28.9.2017
 
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakausEuro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
 
Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia
Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huoliaMaailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia
Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia
 
Suomen Pankin talousennusteen esittely rahamuseossa 19.12.2017
Suomen Pankin talousennusteen esittely rahamuseossa 19.12.2017Suomen Pankin talousennusteen esittely rahamuseossa 19.12.2017
Suomen Pankin talousennusteen esittely rahamuseossa 19.12.2017
 
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
 
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanneRahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
 
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänäEKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen.
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen. Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen.
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen.
 
Vaurastuva Suomi 100 vuotta - studia monetaria 19.9.2017
Vaurastuva Suomi 100 vuotta - studia monetaria 19.9.2017Vaurastuva Suomi 100 vuotta - studia monetaria 19.9.2017
Vaurastuva Suomi 100 vuotta - studia monetaria 19.9.2017
 
Venäjän talouden näkymät
Venäjän talouden näkymätVenäjän talouden näkymät
Venäjän talouden näkymät
 
Globaaleja kasvukipuja
Globaaleja kasvukipujaGlobaaleja kasvukipuja
Globaaleja kasvukipuja
 
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja SuomestaMaailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
 
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinäPohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
 
Talous tutuksi -koulutus 2017: Olli Rehn: Sakkaako vai kestääkö kasvu? Euroop...
Talous tutuksi -koulutus 2017: Olli Rehn: Sakkaako vai kestääkö kasvu? Euroop...Talous tutuksi -koulutus 2017: Olli Rehn: Sakkaako vai kestääkö kasvu? Euroop...
Talous tutuksi -koulutus 2017: Olli Rehn: Sakkaako vai kestääkö kasvu? Euroop...
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
 

Viewers also liked

Samuli Koivisto: Keskuspankit valtaavat korkomarkkinoita – mitä jää sijoittaj...
Samuli Koivisto: Keskuspankit valtaavat korkomarkkinoita – mitä jää sijoittaj...Samuli Koivisto: Keskuspankit valtaavat korkomarkkinoita – mitä jää sijoittaj...
Samuli Koivisto: Keskuspankit valtaavat korkomarkkinoita – mitä jää sijoittaj...
Suomen Pankki
 
Heli Simola: Venäjän talous - onko valoa näkyvissä?
Heli Simola: Venäjän talous - onko valoa näkyvissä?Heli Simola: Venäjän talous - onko valoa näkyvissä?
Heli Simola: Venäjän talous - onko valoa näkyvissä?
Suomen Pankki
 
Erkki Liikanen: Monetary policy and economic outlook
Erkki Liikanen: Monetary policy and economic outlookErkki Liikanen: Monetary policy and economic outlook
Erkki Liikanen: Monetary policy and economic outlook
Suomen Pankki
 
Juha Kilponen: Outlook for the Finnish economy 2016-2019
Juha Kilponen: Outlook for the Finnish economy 2016-2019Juha Kilponen: Outlook for the Finnish economy 2016-2019
Juha Kilponen: Outlook for the Finnish economy 2016-2019
Suomen Pankki
 
Avoimet ovet-tietoisku-euro ja eu-jenni-hellström
Avoimet ovet-tietoisku-euro ja eu-jenni-hellströmAvoimet ovet-tietoisku-euro ja eu-jenni-hellström
Avoimet ovet-tietoisku-euro ja eu-jenni-hellström
Suomen Pankki
 
Tieteiden yö 12012017 Johtiko markkinoiden vapaus finanssikriisiin_miettinen
Tieteiden yö 12012017 Johtiko markkinoiden vapaus finanssikriisiin_miettinenTieteiden yö 12012017 Johtiko markkinoiden vapaus finanssikriisiin_miettinen
Tieteiden yö 12012017 Johtiko markkinoiden vapaus finanssikriisiin_miettinen
Suomen Pankki
 
Rahoitusmarkkinoiden digitalisaatio ja liiketoimintamallien muutos. Vanhempi ...
Rahoitusmarkkinoiden digitalisaatio ja liiketoimintamallien muutos. Vanhempi ...Rahoitusmarkkinoiden digitalisaatio ja liiketoimintamallien muutos. Vanhempi ...
Rahoitusmarkkinoiden digitalisaatio ja liiketoimintamallien muutos. Vanhempi ...
Suomen Pankki
 
Tieteiden yö 12012017 rahoitusmarkkinoiden vapaus ja vakaus-taipalus
Tieteiden yö 12012017 rahoitusmarkkinoiden vapaus ja vakaus-taipalusTieteiden yö 12012017 rahoitusmarkkinoiden vapaus ja vakaus-taipalus
Tieteiden yö 12012017 rahoitusmarkkinoiden vapaus ja vakaus-taipalus
Suomen Pankki
 
Tieteiden yö 12012017 sääntely_granlund
Tieteiden yö 12012017 sääntely_granlundTieteiden yö 12012017 sääntely_granlund
Tieteiden yö 12012017 sääntely_granlund
Suomen Pankki
 

Viewers also liked (9)

Samuli Koivisto: Keskuspankit valtaavat korkomarkkinoita – mitä jää sijoittaj...
Samuli Koivisto: Keskuspankit valtaavat korkomarkkinoita – mitä jää sijoittaj...Samuli Koivisto: Keskuspankit valtaavat korkomarkkinoita – mitä jää sijoittaj...
Samuli Koivisto: Keskuspankit valtaavat korkomarkkinoita – mitä jää sijoittaj...
 
Heli Simola: Venäjän talous - onko valoa näkyvissä?
Heli Simola: Venäjän talous - onko valoa näkyvissä?Heli Simola: Venäjän talous - onko valoa näkyvissä?
Heli Simola: Venäjän talous - onko valoa näkyvissä?
 
Erkki Liikanen: Monetary policy and economic outlook
Erkki Liikanen: Monetary policy and economic outlookErkki Liikanen: Monetary policy and economic outlook
Erkki Liikanen: Monetary policy and economic outlook
 
Juha Kilponen: Outlook for the Finnish economy 2016-2019
Juha Kilponen: Outlook for the Finnish economy 2016-2019Juha Kilponen: Outlook for the Finnish economy 2016-2019
Juha Kilponen: Outlook for the Finnish economy 2016-2019
 
Avoimet ovet-tietoisku-euro ja eu-jenni-hellström
Avoimet ovet-tietoisku-euro ja eu-jenni-hellströmAvoimet ovet-tietoisku-euro ja eu-jenni-hellström
Avoimet ovet-tietoisku-euro ja eu-jenni-hellström
 
Tieteiden yö 12012017 Johtiko markkinoiden vapaus finanssikriisiin_miettinen
Tieteiden yö 12012017 Johtiko markkinoiden vapaus finanssikriisiin_miettinenTieteiden yö 12012017 Johtiko markkinoiden vapaus finanssikriisiin_miettinen
Tieteiden yö 12012017 Johtiko markkinoiden vapaus finanssikriisiin_miettinen
 
Rahoitusmarkkinoiden digitalisaatio ja liiketoimintamallien muutos. Vanhempi ...
Rahoitusmarkkinoiden digitalisaatio ja liiketoimintamallien muutos. Vanhempi ...Rahoitusmarkkinoiden digitalisaatio ja liiketoimintamallien muutos. Vanhempi ...
Rahoitusmarkkinoiden digitalisaatio ja liiketoimintamallien muutos. Vanhempi ...
 
Tieteiden yö 12012017 rahoitusmarkkinoiden vapaus ja vakaus-taipalus
Tieteiden yö 12012017 rahoitusmarkkinoiden vapaus ja vakaus-taipalusTieteiden yö 12012017 rahoitusmarkkinoiden vapaus ja vakaus-taipalus
Tieteiden yö 12012017 rahoitusmarkkinoiden vapaus ja vakaus-taipalus
 
Tieteiden yö 12012017 sääntely_granlund
Tieteiden yö 12012017 sääntely_granlundTieteiden yö 12012017 sääntely_granlund
Tieteiden yö 12012017 sääntely_granlund
 

Similar to Juha Kilponen: Talouden näkymät 2016-2019

Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017
Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...
Suomen Pankki
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
Suomen Pankki
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous. Pörssi-ilta, H...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous. Pörssi-ilta, H...Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous. Pörssi-ilta, H...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous. Pörssi-ilta, H...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymätPääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Suomen Pankki
 
Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017
Suomen Pankki
 
Juha Kilponen: Noususuhdanne vahvistuu – tasapainoisemman kasvun edellytykset...
Juha Kilponen: Noususuhdanne vahvistuu – tasapainoisemman kasvun edellytykset...Juha Kilponen: Noususuhdanne vahvistuu – tasapainoisemman kasvun edellytykset...
Juha Kilponen: Noususuhdanne vahvistuu – tasapainoisemman kasvun edellytykset...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymatPääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
Suomen Pankki
 
170224 kehysriihi v2
170224 kehysriihi v2170224 kehysriihi v2
170224 kehysriihi v2
Lauri Kajanoja
 
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Suomen Pankki
 
Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...
Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...
Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018
Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018
Suomen Pankki
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
Suomen Pankki
 
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
Suomen Pankki
 
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankki
 

Similar to Juha Kilponen: Talouden näkymät 2016-2019 (20)

Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017
 
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous. Pörssi-ilta, H...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous. Pörssi-ilta, H...Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous. Pörssi-ilta, H...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous. Pörssi-ilta, H...
 
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymätPääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
 
Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017
 
Juha Kilponen: Noususuhdanne vahvistuu – tasapainoisemman kasvun edellytykset...
Juha Kilponen: Noususuhdanne vahvistuu – tasapainoisemman kasvun edellytykset...Juha Kilponen: Noususuhdanne vahvistuu – tasapainoisemman kasvun edellytykset...
Juha Kilponen: Noususuhdanne vahvistuu – tasapainoisemman kasvun edellytykset...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymatPääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
 
170224 kehysriihi v2
170224 kehysriihi v2170224 kehysriihi v2
170224 kehysriihi v2
 
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
 
Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...
Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...
Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018
 
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
 
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum: kuinka kestävyysvaje selätetään? Rahamuse...
 
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
 
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
 

More from Suomen Pankki

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Suomen Pankki
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Suomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 

Juha Kilponen: Talouden näkymät 2016-2019

 • 1. Julkinen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Juha Kilponen
 • 2. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa 13.12.2016 Juha Kilponen Lähde: EKP. Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2016 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Maailmantalouden BKT (ilman euroaluetta) 3,1 3,7 3,8 - 3,0 3,5 3,7 3,8 Maailmankauppa (ilman euroaluetta) 1,8 3,5 4,0 - 0,9 2,8 3,7 3,8 Euroalueen vientikysyntä 2,0 3,5 4,0 - 1,5 2,5 3,4 3,6
 • 3. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kansainvälisen talouden tilanne heikentää osaltaan Suomen talouden näkymiä  Jos muut tekijät pidetään ennallaan, kansainvälisen talouden tilanne: – hidastaisi BKT:n kasvua 0,2 % – hidastaisi viennin kasvua liki prosentin  Geopoliittiset tekijät luovat ennusteeseen arvioitua heikomman kehityksen riskin  Epävarmuus poikkeuksellisen suurta 13.12.2016 Juha Kilponen
 • 4. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen MUTTA 13.12.2016 Juha Kilponen
 • 5. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kotimaan taloudesta positiivisia uutisia  Työmarkkinat vahvistuneet  Teollisuustuotannon alamäki taittunut  Kilpailukykysopimus parantaa hintakilpailukykyä, rahapolitiikka tukee kasvua  Luottamus talouteen vahvistunut 13.12.2016 Juha Kilponen 60 70 80 90 100 110 120 130 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Indikaattori Lähteet: Euroopan komissio, Suomen Pankin laskelmat. 13.12.2016 eurojatalous.fi 30384@Koko talouden luottamus Koko talouden luottamusindikaattori Kasvukynnys ja 90 % luottamusväli
 • 6. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Pitkä taantuma jäänyt taakse 13.12.2016 Juha Kilponen Kokonaistuotanto, % Kesäkuu Joulukuu 2016e 1,1 1,0 2017e 1,1 1,3 2018e 1,0 1,2 2019e 1,2-10 -5 0 5 10 140 160 180 200 220 2000 2005 2010 2015 Prosenttimuutos edellisvuotisesta (oikea asteikko) Viitevuoden 2010 hinnoin (vasen asteikko) Mrd. euroa % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. 13.12.2016 eurojatalous.fi 24078 @E&T 5_2016 Kokonaistuotannon määrä
 • 7. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Huoltotase 13.12.2016 Juha Kilponen Prosenttimuutos edellisvuotisesta 2016e 2017e 2018e 2019e Bruttokansantuote 1,1 1,3 1,2 1,2 Yksityinen kulutus 1,9 1,4 1,0 0,9 Julkinen kulutus 0,3 0,3 0,3 -0,3 Yksityiset kiinteät investoinnit 5,8 3,4 2,5 2,7 Julkiset kiinteät investoinnit 3,1 0,6 -0,2 –0,1 Vienti 0,7 2,1 2,5 2,6 Tuonti 1,2 2,0 2,1 1,9 Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
 • 8. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Investointien elpyminen nostaa investointiastetta 13.12.2016 Juha Kilponen 0 5 10 15 20 25 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % Investointiaste elpymässä Asuinrakennusinvestoinnit suhteessa BKT:hen Tuotannolliset investoinnit suhteessa BKT:hen 1990-2008 keskiarvo Lähde: Tilastokeskus. 13.12.2016 eurojatalous.fi 33987@Kuvio1
 • 9. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Viennin kasvua tahdittaa pääasiassa euroalue 13.12.2016 Juha Kilponen -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 2010 2012 2014 2016 2018 Vienti euroalueelle Vienti euroalueen ulkopuolelle Kokonaisvienti Vuosimuutos, % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
 • 10. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Vaihtotase jää alijäämäiseksi 13.12.2016 Juha Kilponen -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 2000 2005 2010 2015 Kauppatase Palvelutase Ensitulo ja tulonsiirrot ulkomailta Vaihtotase % BKT:stä Lähde: Tilastokeskus. 13.12.2016 eurojatalous.fi 32344@E&T_5_2016_Vaihtotase
 • 11. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Työmarkkinat vahvistuvat 13.12.2016 Juha Kilponen Työllisyys- ja työttömyysaste Työllisyysaste, % Työttömyysaste % 2016e 68,6 8,8 2017e 69,1 8,5 2018e 69,7 8,3 2019e 70,2 8,26 7 8 9 10 11 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Työlliset, trendi Työlliset, Suomen Pankin ennuste, joulukuu 2016 Työttömyysaste, trendi Työttömyysaste, Suomen Pankin ennuste, joulukuu 2016 1 000 henkeä % Lähde: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. 13.12.2016 eurojatalous fi Työllisyyden ja työttömyysasteen trendi
 • 12. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Pitkäaikaistyöttömyys kasvanut erittäin suureksi 13.12.2016 Juha Kilponen 10 15 20 25 30 35 40 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä, 12 kk lka % Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö. 12 kk liukuva keskiarvo. 32220@LTUosuus
 • 13. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kuluttajat pitävät yllä kasvua 13.12.2016 Juha Kilponen -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 2007 2012 2017 Säästäminen Inflaatio Nimellistulot Kulutus Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki % 13.12.2016 eurojatalous.fi 32698@ET_5_2016_Kuvio1
 • 14. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Hinnat ja palkat nousevat hitaasti 13.12.2016 Juha Kilponen 1,0 Hinnat ja palkat, % Palkansaajak. YKHI 2016e 1,1 0,4 2017e -0,5 0,8 2018e 0,6 0,8 2019e 1,0 % @34017 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Hinnat, palkat ja tuottavuus Palkansaajakorvaukset työntekijää kohti Tuottavuus työntekijää kohti Inflaatio (YKHI)
 • 15. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Inflaatio ennustejaksolla hitaampaa kuin euroalueella 13.12.2016 Juha Kilponen YKHI, % Suomi Euroalue 2016e 0,4 0,2 2017e 0,8 1,3 2018e 0,8 1,5 2019e 1,0 1,7 0 4 8 12 16 20 24 –1 0 1 2 3 4 5 2004 2009 2014 2019 Suomen hintataso verrattuna euroalueeseen Suomen inflaatio Euroalueen inflaatio Inflaatio, % Hintatasoero, % Hintatasoindeksi laskettu kotitalouksien kulutusmenojen perusteella. Lähteet: Eurostat ja Suomen Pankki. 31705@hintataso&inflaatio
 • 16. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Julkisyhteisöjen rahoitusaseman heikkeneminen pysähtyy 13.12.2016 Juha Kilponen Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä Mrd. euroa % BKT:stä 2016e - 5,3 -2,5 2017e - 5,7 -2,6 2018e - 5,3 -2,4 2019e - 4,9 -2,2-0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 2015 2016 2017 2018 2019 2016-19 Julkisyhteisöjen rahoitusaseman muutoksiin vaikuttavat tekijät Suhdannetekijät Korkomenot Verot ja sotumaksut Perusmenot yhteensä Muut tulot Rakenteellisen jäämän muutos Prosenttiyksikköä 13.12.2016 eurojatalous.fi 34003@Kuvio1 Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
 • 17. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Velkasuhde nousee yli 70 prosenttiin 13.12.2016 Juha Kilponen
 • 18. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Ennusteen riskit painottuvat arvioitua heikomman kehityksen suuntaan  Epävarmuus maailmantaloudessa kasvanut poikkeuksellisen suureksi – Brexitin vaikutukset ? – Yhdysvaltojen tuleva talouspolitiikka ?  Asuntomarkkinoiden suhdanneherkkyys ja KIKY-sopimuksen vaikutukset kotimaassa (+, -)  Kotitalouksien ja julkisyhteisöjen velkaantuminen (-)  Vaihtoehtoislaskelmassa arvioidaan maailmantalouden kasvun puolittumisen vaikutuksia – BKT jäisi kumulatiivisesti 1,2 % alemmaksi tasoltaan – Julkisen talouden sopeutustarve kasvaisi edelleen 13.12.2016 Juha Kilponen
 • 19. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kiitos! www.bof.fi www.eurojatalous.fi 13.12.2016 Juha Kilponen