SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
Julkinen
Suomen Pankki
Maailmantalouden suuret kysymykset
Suhdannetilanne ja -näkymät
Euro & talous 1/2015
Samu Kurri
25.3.2015 1
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Maailmantalouden suuret kysymykset
”Kasvun elementit nyt ja tulevaisuudessa”
25.3.2015 Samu Kurri 2
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Maailmantalouden suuret kysymykset
 Kehittyneiden talouksien murros
 Työikäisen väestön määrä kääntynyt laskuun
 Velkaantumisen pitkän trendin taittaminen
 Teknologian murrokset ja työnjako
 Nousevien talouksien roolin kasvaminen
 Kuinka kauan, kuinka korkealle
 Kuinka itsenäistä kasvu on
 Mistä korkotason lasku kertoo?
 Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen
 Reaalikasvun hidastuminen
 Inflaation hidastuminen
25.3.2015 Samu Kurri 3
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kasvua kuudella vuosikymmenellä
25.3.2015 Samu Kurri 4
-4
-2
0
2
4
6
8
1960 1970 1980 1990 2000 2010
Maailma OECD
%, BKT:n vuosimuutos
Lähteet: Maailmanpankki ja OECD.
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kasvun elementit nyt ja tulevaisuudessa
 Pitkällä aikavälillä
 Työpanos
 Pääoma
 Kokonaistuottavuus
 Lyhyellä aikavälillä
 Suhdannesokit
 Suhdannepolitiikka
 Yksityisen sektorin päätökset
 Kulutus, investoinnit ja säästäminen
25.3.2015 Samu Kurri 5
Työn tuottavuus
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
1990 2000 2010 2020
Venäjä Kiina Eurooppa Yhdysvallat Japani
Indeksi, 100 = 1990
Lähde: YK:n väestöennuste, ikäluokat 15-64.
Työikäinen väestö vähenee nykyisillä
päätalousalueilla
25.3.2015 Samu Kurri 6
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Mitä tapahtuu työvoiman tuottavuudelle?
25.3.2015 Samu Kurri 7
-10
-5
0
5
10
15
2000 2005 2010
Kiina Yhdysvallat Euroalue
%, BKT per capita
Lähteet: IMF WEO ja Suomen Pankin laskelmat.
EA12; IMF:n WEO-luvut on painotettu EKP:n pääoma-avaimen mukaan.
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen25.3.2015 Samu Kurri 8
Julkinen velka kasvanut ensimmäisestä
öljykriisistä lähtien
0
20
40
60
80
100
120
140
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
G7-maat
%, velka/BKT
Lähde: IMF WEO.
?
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suhdannetilanne ja näkymät
”Kolme suurta siirtymää”
25.3.2015 Samu Kurri 9
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Öljyn hinnan lasku on tulonsiirto
tuottajilta kuluttajille
25.3.2015 Samu Kurri 10
20
40
60
80
100
120
140
160
20
40
60
80
100
120
140
160
2008 2010 2012 2014
Raakaöljyn hinta, Pohjanmeren brent, dollari/barreli (vasen asteikko)
Teollisuuden raaka-aineet pl. energia, dollari (oikea asteikko)
USD/barreli Indeksi, 2010 = 100
Lähteet: Bloomberg ja HWWA.
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Öljyn hinta painanut inflaation negatiiviseksi
ja alentanut inflaatio-odotuksia
25.3.2015 Samu Kurri 11
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yhdysvallat Euroalue Japani Kiina
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta
Lähteet: Macrobond, NBSC ja Suomen Pankki.
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Mistä pitkien korkojen mataluus kertoo?
25.3.2015 Samu Kurri 12
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
5 10 15 20 25
Euroalue 23.3.2015 Euroalue 5.6.2014
Yhdysvallat 23.3.2015 Yhdysvallat 5.6.2014
%
Swapkorkoja.
Lähteet: Macrobond ja Suomen Pankki.
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suomen Pankin ennuste:
”Kasvu ylittää potentiaalin
EU22-alueella ja Yhdysvalloissa”
25.3.2015 Samu Kurri 13
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Ennusteen lähtötilanne ja oletukset
 Kehittyneiden maiden lähtötilanne aiempaa suotuisampi
 Öljyn hinnan lasku
 Korkotason lasku
 Valuuttakurssikehitys
 Finanssipolitiikka
 Nousevien talouksien näkymät aiempaa heikommat
 Raaka-ainesyklin taittuminen, velkaantuminen, tarjontarajoitteet
 Molempien maaryhmien sisällä suuria eroja
 Geopoliittiset ja talouspoliittiset kriisit eivät kärjisty
 Ukraina/Venäjä
 Kreikka
25.3.2015 Samu Kurri 14
Perustuvat
markkinaodotuksiin
Kansallisten ja kansainvälisten
instituutioiden arviot päätöksistä
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Prosenttimuutos edellisvuotisesta (alla syyskuun ennuste).
BKT 2014 2015 2016 2017
Yhdysvallat 2,4 3,1 3,0 2,8
(2,1) (3,1) (3,1)
EU22 1,2 1,6 1,9 1,8
(1,1) (1,6) (1,9)
Japani -0,1 0,6 1,4 1,0
(1,1) (1,2) (1,2)
Kiina 7,4 7,0 6,0 6,0
(7) (7) (6)
Venäjä 0,6 -4,4 -1,8 0,5
(0,0) (0,5) (1,5)
Maailma 3,1 3,3 3,5 3,7
(3,2) (3,7) (3,7)
Maailmankauppa 3,5 4,2 5,0 5,4
(3,9) (5,1) (5,4)
EU22 = euroalue, Ruotsi, Tanska ja Iso-Britannia.
Lähde: Suomen Pankki.
Kasvu ylittää potentiaalin
EU22-alueella ja Yhdysvalloissa
25.3.2015 Samu Kurri 15
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Prosenttimuutos edellisvuotisesta (alla syyskuun ennuste)
2014 2015 2016 2017
EU22* 0,6 0,0 1,1 1,7
(0,8) (1,2) (1,5)
Yhdysvallat 1,6 0,2 1,6 2,0
(1,8) (1,9) (2,1)
Japani 2,7 0,4 1,1 1,6
(2,9) (2,0) (1,8)
* Euroalue, Iso-Britannia, Ruotsi ja Tanska
Lähteet: Maiden tilastoviranomaiset ja Suomen Pankin laskelmat.
Inflaatio kiihtyy kohti
hintavakausmääritelmiä
25.3.2015 Samu Kurri 16
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Yrityssektorin velka-asteet pienentyneet
25.3.2015 Samu Kurri 17
95
100
105
110
115
120
125
130
2000 2004 2008 2012
% arvonlisäyksestä % BKT:sta
Indeksi, 100 = 2000Q1
Lähteet: Ranskan keskuspankki ja Suomen Pankin laskelmat.
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Erot euromaiden kotitalouksien
velanhoitorasituksessa edelleen suuret
25.3.2015 Samu Kurri 18
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
1990 1995 2000 2005 2010
Saksa Espanja Ranska Italia Suomi
Velanhoitosuhteen poikkeamat (% keskiarvosta)
Lähde: BIS ja Suomen Pankin laskelmat.
Velanhoitosuhde
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
1990 1995 2000 2005 2010
Saksa Espanja Ranska Italia Suomi
Nettovarallisuuden poikkeamat (% keskiarvosta)
Lähteet: BIS ja Suomen Pankin laskelmat.
Nettovarallisuus
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Ennusteen riskit: myös ennustettua
parempi kehitys mahdollinen
 Riskit liittyvät
 ennusteoletuksiin
 oletusten arvioituihin vaikutuksiin
 Kasvu- ja inflaatiovaikutukset
 kulutus, investoinnit, maailmankauppa
 velkaantuminen, varallisuushinnat
 pitkittyvä alhainen inflaatio
 Riskit painottuvat
 koko maailmantalouden tasolla kutakuinkin tasapainossa
 EU22-alueella arvioitua paremman kehityksen suuntaan
25.3.2015 Samu Kurri 19
Öljyn hinta
Alhaiset korot
Valuuttakurssit
Politiikkaoletukset
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kiitos!
25.3.2015 Samu Kurri 20

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

EMU:n kehittaminen 5.10.2015
EMU:n kehittaminen 5.10.2015EMU:n kehittaminen 5.10.2015
EMU:n kehittaminen 5.10.2015
 
Venäjän talouden näkymät
Venäjän talouden näkymätVenäjän talouden näkymät
Venäjän talouden näkymät
 
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
 
Apulaisjohtaja Mika Arola: Valtion velka Suomessa
Apulaisjohtaja Mika Arola: Valtion velka SuomessaApulaisjohtaja Mika Arola: Valtion velka Suomessa
Apulaisjohtaja Mika Arola: Valtion velka Suomessa
 
Eläketurvakeskuksen vaikutusarvio indeksien muuttamista koskevan kansalaisalo...
Eläketurvakeskuksen vaikutusarvio indeksien muuttamista koskevan kansalaisalo...Eläketurvakeskuksen vaikutusarvio indeksien muuttamista koskevan kansalaisalo...
Eläketurvakeskuksen vaikutusarvio indeksien muuttamista koskevan kansalaisalo...
 
Suomen ja euroalueen talouden näkymät sekä pankkiunioni
Suomen ja euroalueen talouden näkymät sekä pankkiunioniSuomen ja euroalueen talouden näkymät sekä pankkiunioni
Suomen ja euroalueen talouden näkymät sekä pankkiunioni
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
 
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
 
Olli Rehn: Euroopan talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnäkymät, 31.10.2017
Olli Rehn: Euroopan talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnäkymät, 31.10.2017Olli Rehn: Euroopan talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnäkymät, 31.10.2017
Olli Rehn: Euroopan talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnäkymät, 31.10.2017
 
Rahoitusjärjestelmän vakaus
Rahoitusjärjestelmän vakausRahoitusjärjestelmän vakaus
Rahoitusjärjestelmän vakaus
 
Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2016
Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2016Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2016
Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2016
 
Talouden näkymät Tuulia Asplund Suomen Pankki
Talouden näkymät Tuulia Asplund Suomen PankkiTalouden näkymät Tuulia Asplund Suomen Pankki
Talouden näkymät Tuulia Asplund Suomen Pankki
 
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
 
Taloustilanne ja rahapolitiikka
Taloustilanne ja rahapolitiikkaTaloustilanne ja rahapolitiikka
Taloustilanne ja rahapolitiikka
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...
 
Teollisuuden, rakentamisen ja liike-elämän palveluiden näkymät 25.11.2010
Teollisuuden, rakentamisen ja liike-elämän palveluiden näkymät 25.11.2010Teollisuuden, rakentamisen ja liike-elämän palveluiden näkymät 25.11.2010
Teollisuuden, rakentamisen ja liike-elämän palveluiden näkymät 25.11.2010
 
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänäEKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
 
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymätPääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
 

Viewers also liked

Viewers also liked (8)

Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014
Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014
Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014
 
Kansantalous ja suhdanteet
Kansantalous ja suhdanteetKansantalous ja suhdanteet
Kansantalous ja suhdanteet
 
Talouspolitiikkan lohkot
Talouspolitiikkan lohkotTalouspolitiikkan lohkot
Talouspolitiikkan lohkot
 
Talouspolitiikka-finanssipolitiikka-rahapolitiikka
Talouspolitiikka-finanssipolitiikka-rahapolitiikkaTalouspolitiikka-finanssipolitiikka-rahapolitiikka
Talouspolitiikka-finanssipolitiikka-rahapolitiikka
 
Megatrendit
MegatrenditMegatrendit
Megatrendit
 
SAK:n toimintakertomus 2008
SAK:n toimintakertomus 2008SAK:n toimintakertomus 2008
SAK:n toimintakertomus 2008
 
Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt!
Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt! Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt!
Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt!
 
Sitran Megatrendit 2016
Sitran Megatrendit 2016Sitran Megatrendit 2016
Sitran Megatrendit 2016
 

Similar to Maailmantalouden suuret kysymykset – suhdannetilanne ja -näkymät

Similar to Maailmantalouden suuret kysymykset – suhdannetilanne ja -näkymät (20)

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia
Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huoliaMaailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia
Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
 
Euro ja talous: Maailmantalouden näkymät 28.9.2017
Euro ja talous: Maailmantalouden näkymät 28.9.2017Euro ja talous: Maailmantalouden näkymät 28.9.2017
Euro ja talous: Maailmantalouden näkymät 28.9.2017
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
 
BOFIT Venäjä-tietoisku 2018
BOFIT Venäjä-tietoisku 2018BOFIT Venäjä-tietoisku 2018
BOFIT Venäjä-tietoisku 2018
 
Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017
 
Rahapolitiikasta vuoden 2015 alkukuukausina
Rahapolitiikasta vuoden 2015 alkukuukausinaRahapolitiikasta vuoden 2015 alkukuukausina
Rahapolitiikasta vuoden 2015 alkukuukausina
 
Teknologiateollisuuden tilastot, maaliskuu 2015
Teknologiateollisuuden tilastot, maaliskuu 2015Teknologiateollisuuden tilastot, maaliskuu 2015
Teknologiateollisuuden tilastot, maaliskuu 2015
 
Pankkijärjestelmä tukee suuryrityksiä
Pankkijärjestelmä tukee suuryrityksiäPankkijärjestelmä tukee suuryrityksiä
Pankkijärjestelmä tukee suuryrityksiä
 
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021
 
Erkki Liikanen: Maailmantalous ja Suomi
Erkki Liikanen: Maailmantalous ja SuomiErkki Liikanen: Maailmantalous ja Suomi
Erkki Liikanen: Maailmantalous ja Suomi
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka maaliskuussa 2018. Helsinki, 27.3.2...
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
 
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
 
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
 
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope...
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope...Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope...
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope...
 
Teknologiateollisuus tilastoissa, helmikuu 2015
Teknologiateollisuus tilastoissa, helmikuu 2015Teknologiateollisuus tilastoissa, helmikuu 2015
Teknologiateollisuus tilastoissa, helmikuu 2015
 

More from Suomen Pankki

Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
 
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economyDeputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
 

Maailmantalouden suuret kysymykset – suhdannetilanne ja -näkymät

 • 1. Julkinen Suomen Pankki Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Euro & talous 1/2015 Samu Kurri 25.3.2015 1
 • 2. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Maailmantalouden suuret kysymykset ”Kasvun elementit nyt ja tulevaisuudessa” 25.3.2015 Samu Kurri 2
 • 3. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Maailmantalouden suuret kysymykset  Kehittyneiden talouksien murros  Työikäisen väestön määrä kääntynyt laskuun  Velkaantumisen pitkän trendin taittaminen  Teknologian murrokset ja työnjako  Nousevien talouksien roolin kasvaminen  Kuinka kauan, kuinka korkealle  Kuinka itsenäistä kasvu on  Mistä korkotason lasku kertoo?  Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen  Reaalikasvun hidastuminen  Inflaation hidastuminen 25.3.2015 Samu Kurri 3
 • 4. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kasvua kuudella vuosikymmenellä 25.3.2015 Samu Kurri 4 -4 -2 0 2 4 6 8 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Maailma OECD %, BKT:n vuosimuutos Lähteet: Maailmanpankki ja OECD.
 • 5. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kasvun elementit nyt ja tulevaisuudessa  Pitkällä aikavälillä  Työpanos  Pääoma  Kokonaistuottavuus  Lyhyellä aikavälillä  Suhdannesokit  Suhdannepolitiikka  Yksityisen sektorin päätökset  Kulutus, investoinnit ja säästäminen 25.3.2015 Samu Kurri 5 Työn tuottavuus
 • 6. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 1990 2000 2010 2020 Venäjä Kiina Eurooppa Yhdysvallat Japani Indeksi, 100 = 1990 Lähde: YK:n väestöennuste, ikäluokat 15-64. Työikäinen väestö vähenee nykyisillä päätalousalueilla 25.3.2015 Samu Kurri 6
 • 7. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Mitä tapahtuu työvoiman tuottavuudelle? 25.3.2015 Samu Kurri 7 -10 -5 0 5 10 15 2000 2005 2010 Kiina Yhdysvallat Euroalue %, BKT per capita Lähteet: IMF WEO ja Suomen Pankin laskelmat. EA12; IMF:n WEO-luvut on painotettu EKP:n pääoma-avaimen mukaan.
 • 8. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen25.3.2015 Samu Kurri 8 Julkinen velka kasvanut ensimmäisestä öljykriisistä lähtien 0 20 40 60 80 100 120 140 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 G7-maat %, velka/BKT Lähde: IMF WEO. ?
 • 9. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suhdannetilanne ja näkymät ”Kolme suurta siirtymää” 25.3.2015 Samu Kurri 9
 • 10. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Öljyn hinnan lasku on tulonsiirto tuottajilta kuluttajille 25.3.2015 Samu Kurri 10 20 40 60 80 100 120 140 160 20 40 60 80 100 120 140 160 2008 2010 2012 2014 Raakaöljyn hinta, Pohjanmeren brent, dollari/barreli (vasen asteikko) Teollisuuden raaka-aineet pl. energia, dollari (oikea asteikko) USD/barreli Indeksi, 2010 = 100 Lähteet: Bloomberg ja HWWA.
 • 11. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Öljyn hinta painanut inflaation negatiiviseksi ja alentanut inflaatio-odotuksia 25.3.2015 Samu Kurri 11 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yhdysvallat Euroalue Japani Kiina Prosenttimuutos edellisestä vuodesta Lähteet: Macrobond, NBSC ja Suomen Pankki.
 • 12. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Mistä pitkien korkojen mataluus kertoo? 25.3.2015 Samu Kurri 12 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 10 15 20 25 Euroalue 23.3.2015 Euroalue 5.6.2014 Yhdysvallat 23.3.2015 Yhdysvallat 5.6.2014 % Swapkorkoja. Lähteet: Macrobond ja Suomen Pankki.
 • 13. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen Pankin ennuste: ”Kasvu ylittää potentiaalin EU22-alueella ja Yhdysvalloissa” 25.3.2015 Samu Kurri 13
 • 14. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Ennusteen lähtötilanne ja oletukset  Kehittyneiden maiden lähtötilanne aiempaa suotuisampi  Öljyn hinnan lasku  Korkotason lasku  Valuuttakurssikehitys  Finanssipolitiikka  Nousevien talouksien näkymät aiempaa heikommat  Raaka-ainesyklin taittuminen, velkaantuminen, tarjontarajoitteet  Molempien maaryhmien sisällä suuria eroja  Geopoliittiset ja talouspoliittiset kriisit eivät kärjisty  Ukraina/Venäjä  Kreikka 25.3.2015 Samu Kurri 14 Perustuvat markkinaodotuksiin Kansallisten ja kansainvälisten instituutioiden arviot päätöksistä
 • 15. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Prosenttimuutos edellisvuotisesta (alla syyskuun ennuste). BKT 2014 2015 2016 2017 Yhdysvallat 2,4 3,1 3,0 2,8 (2,1) (3,1) (3,1) EU22 1,2 1,6 1,9 1,8 (1,1) (1,6) (1,9) Japani -0,1 0,6 1,4 1,0 (1,1) (1,2) (1,2) Kiina 7,4 7,0 6,0 6,0 (7) (7) (6) Venäjä 0,6 -4,4 -1,8 0,5 (0,0) (0,5) (1,5) Maailma 3,1 3,3 3,5 3,7 (3,2) (3,7) (3,7) Maailmankauppa 3,5 4,2 5,0 5,4 (3,9) (5,1) (5,4) EU22 = euroalue, Ruotsi, Tanska ja Iso-Britannia. Lähde: Suomen Pankki. Kasvu ylittää potentiaalin EU22-alueella ja Yhdysvalloissa 25.3.2015 Samu Kurri 15
 • 16. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Prosenttimuutos edellisvuotisesta (alla syyskuun ennuste) 2014 2015 2016 2017 EU22* 0,6 0,0 1,1 1,7 (0,8) (1,2) (1,5) Yhdysvallat 1,6 0,2 1,6 2,0 (1,8) (1,9) (2,1) Japani 2,7 0,4 1,1 1,6 (2,9) (2,0) (1,8) * Euroalue, Iso-Britannia, Ruotsi ja Tanska Lähteet: Maiden tilastoviranomaiset ja Suomen Pankin laskelmat. Inflaatio kiihtyy kohti hintavakausmääritelmiä 25.3.2015 Samu Kurri 16
 • 17. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Yrityssektorin velka-asteet pienentyneet 25.3.2015 Samu Kurri 17 95 100 105 110 115 120 125 130 2000 2004 2008 2012 % arvonlisäyksestä % BKT:sta Indeksi, 100 = 2000Q1 Lähteet: Ranskan keskuspankki ja Suomen Pankin laskelmat.
 • 18. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Erot euromaiden kotitalouksien velanhoitorasituksessa edelleen suuret 25.3.2015 Samu Kurri 18 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 1990 1995 2000 2005 2010 Saksa Espanja Ranska Italia Suomi Velanhoitosuhteen poikkeamat (% keskiarvosta) Lähde: BIS ja Suomen Pankin laskelmat. Velanhoitosuhde -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 1990 1995 2000 2005 2010 Saksa Espanja Ranska Italia Suomi Nettovarallisuuden poikkeamat (% keskiarvosta) Lähteet: BIS ja Suomen Pankin laskelmat. Nettovarallisuus
 • 19. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Ennusteen riskit: myös ennustettua parempi kehitys mahdollinen  Riskit liittyvät  ennusteoletuksiin  oletusten arvioituihin vaikutuksiin  Kasvu- ja inflaatiovaikutukset  kulutus, investoinnit, maailmankauppa  velkaantuminen, varallisuushinnat  pitkittyvä alhainen inflaatio  Riskit painottuvat  koko maailmantalouden tasolla kutakuinkin tasapainossa  EU22-alueella arvioitua paremman kehityksen suuntaan 25.3.2015 Samu Kurri 19 Öljyn hinta Alhaiset korot Valuuttakurssit Politiikkaoletukset
 • 20. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kiitos! 25.3.2015 Samu Kurri 20