Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä

775 views

Published on

Euro & talous 1/2017, lehdistötilaisuus 30.3.2017, Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä

 1. 1. Julkinen Suomen Pankki EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä Euro & talous 1/2017 130.3.2017 Erkki Liikanen
 2. 2. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Esityksen sisältö 1. Rahapolitiikka voimakkaasti kasvua tukevaa 2. Euroalueen kasvu vahvistunut, inflaationäkymät kuitenkin maltilliset 3. Rahapolitiikka tästä eteenpäin 4. Suomen talouden näkymät vahvistuneet 5. Suomen Pankin tulos ja voitonjako 2Erkki Liikanen30.3.2017
 3. 3. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Euroalueen rahapolitiikka voimakkaasti kasvua tukevaa Erkki Liikanen 330.3.2017
 4. 4. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yritykset Kotitaloudet Lainakannan vuosikasvu, % Lähteet: EKP ja Macrobond. patu32423@lainakannat Arvopaperistamisesta ja lainojen tasesiirroista korjatut tiedot. Lainakannat ovat kasvussa… 30.3.2017 Erkki Liikanen 4
 5. 5. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen -4 0 4 8 12 16 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Yritykset Kotitaloudet Lainakannan vuosikasvu, % Lähteet: EKP ja Macrobond. patu32423@lainakannat2 Arvopaperistamisesta ja lainojen tasesiirroista korjatut tiedot. … mutta vielä aika kaukana kriisiä edeltäneiden vuosien vauhdista 30.3.2017 Erkki Liikanen 5
 6. 6. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Myös markkinaehtoisen rahoituksen kustannukset ovat laskeneet 30.3.2017 Erkki Liikanen 6
 7. 7. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen EKP:n joulukuun 2015 ja maaliskuun 2016 päätösten vaikutukset euroalueella 30.3.2017 7 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 2016 2017 2018 2019 BKT, EA % 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 2016 2017 2018 2019 Hinnat (YKHI), EA % Lähde: Suomen Pankki, www.eurojatalous.fi Erkki Liikanen
 8. 8. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen30.3.2017 Erkki Liikanen Vaikutukset Suomen talouteen Lähde: Suomen Pankki, www.eurojatalous.fi 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 2016 2017 2018 2019 BKT, Suomi % 8
 9. 9. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Euroalueen kasvu vahvistunut, inflaationäkymät kuitenkin maltilliset Erkki Liikanen 930.3.2017
 10. 10. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Energian hinnan muutokset heiluttelevat euroalueen kuluttajahintoja 30.3.2017 Erkki Liikanen 10 Euroalueen inflaatio
 11. 11. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Maakohtaiset inflaatioerot tasoltaan normaalit vuoden 2017 alussa 30.3.2017 Erkki Liikanen 11 Euroalueen inflaatio
 12. 12. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Inflaatio-odotukset euroalueella edelleen maltillisia 30.3.2017 Erkki Liikanen 12
 13. 13. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Markkinoilta mitattu deflaation todennäköisyys on pienentynyt 30.3.2017 Erkki Liikanen 13 Lähde: Suomen Pankki, Euro & talous
 14. 14. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Rahapolitiikka tästä eteenpäin Erkki Liikanen 1430.3.2017
 15. 15. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Korkoerot ovat kasvaneet Yhdysvaltain rahapolitiikan kiristyttyä valtionlainojen 2 v. korkotuotot Erkki Liikanen 1530.3.2017
 16. 16. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Reaalisten, kauppapainotteisten valuuttakurssien kehityksestä 30.3.2017 Erkki Liikanen 16 Vahvistuu Heikkenee
 17. 17. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Eurojärjestelmän luotto-operaatiot ja arvopaperiostot 17Erkki Liikanen30.3.2017
 18. 18. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen EKP:n neuvosto päätti 9.3.2017 jatkaa kasvua voimakkaasti tukevan rahapolitiikan mitoituksen tiellä 1. Laajennettua osto-ohjelmaa jatketaan vuoden 2017 loppuun asti ja tarvittaessa sen jälkeenkin, kunnes inflaatio on palautunut kestävästi tavoitteen mukaiseksi. 18Erkki Liikanen30.3.2017
 19. 19. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Hintavakaustavoitteen kestävän täyttymisen neljä edellytystä 1. Hintavakaus on määritelty ja sen toteutumista tarkastellaan keskipitkällä aikavälillä. 2. Inflaation tulee lähentyä tavoitetta kestävällä tavalla; ohimenevä hintojen nousu ei riitä. 3. Inflaation tulee toteutua niin, että se pitää itseään yllä eli hintakehitys on tavoitteen mukaista myös tilanteessa, jossa rahapolitiikan nykyinen erittäin kevyt mitoitus poistetaan. 4. Tavoite on määritelty koko euroalueen kattavalle keskimääräiselle inflaatiolle; yksittäiset maat voivat poiketa selvästikin keskiarvosta. 30.3.2017 Erkki Liikanen 19
 20. 20. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen EKP:n neuvosto päätti 9.3.2017 jatkaa kasvua voimakkaasti tukevan rahapolitiikan mitoituksen tiellä 1. Osto-ohjelmaa jatketaan vuoden 2017 loppuun asti ja tarvittaessa sen jälkeenkin, kunnes inflaatio on palautunut kestävästi tavoitteen mukaiseksi. 2. Rahapoliittiset korot pysyvät matalalla vielä netto-ostojen päättymisen jälkeenkin. 20Erkki Liikanen30.3.2017
 21. 21. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Maaliskuun kokouksen korkoihin kohdistuva ennakoiva viestintä EKP:n neuvosto odottaa ohjauskorkojen pysyvän 1) nykyisellä tasolla tai 2) alempina pidemmän aikaa ja vielä omaisuuserien ostojen päätyttyäkin: 1. rahapolitiikan nykyinen mitoitus on sopivalla tasolla, eikä koronlaskua ole tarve ennakoida, mutta 2. koska hinta- ja talousnäkymät voivat jatkossa muuttua, ei koronlaskun mahdollisuutta ole ollut tarpeen jättää pois neuvoston viestinnästä. 21Erkki Liikanen30.3.2017
 22. 22. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen talouden näkymät vahvistuneet 22Erkki Liikanen30.3.2017
 23. 23. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Ennustepäivitys 17.3.: Suomen talouskasvu jatkuu, joskin hitaampana kuin takavuosina -10 -5 0 5 10 140 160 180 200 220 2000 2005 2010 2015 Prosenttimuutos edellisvuotisesta (oikea asteikko) Viitevuoden 2010 hinnoin (vasen asteikko) Mrd. euroa % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. eurojatalous.fi 24078 @IsoSuora 2017 Kokonaistuotannon määrä BKT:n määrän muutos, % Ennuste 3/2017 Ennuste 12/2016 2017 1,6 1,3 2018 1,5 1,2 2019 1,3 1,2 23Erkki Liikanen30.3.2017
 24. 24. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen viennin ennustetaan piristyvän  Suomi hyötyy – Keveästä rahapolitiikasta – Euroalueen ja maailmantalouden kasvusta  Yksityinen kulutus ja investoinnit tukevat yhä kasvua  Viennin ennustetaan piristyvän  Julkisen talouden alijäämä supistui vuonna 2016  Lähivuosina alijäämän ei ennusteta muuttuvan merkittävästi 30.3.2017 Erkki Liikanen 24
 25. 25. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen kustannuskilpailukyky paranee vuosina 2017‒2018 Parannus v. 2017‒2018  Kilpailukyky-sopimus  Oletettu palkkamaltti  Muualla kustannusten nousu kiihtyy 25Erkki Liikanen30.3.2017 95 100 105 110 115 120 125 130 135 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Suomi Euroalue 12*** Indeksi, 2005 = 100 *) Palkansaajakorvaukset jaettuna kansantulon määrällä. 34093 **) Palkansaajakorvaukset jaettuna kansantuotteen määrällä. ***) Euroalueen 12 ensimmäistä jäsenmaata. Ennusteet: Suomen Pankki (Suomi) ja Euroopan komissio (EA12). Lähteet: Tilastokeskus, Suomen Pankki ja Euroopan komissio. Vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset* Ilman vaihtosuhdekorjausta** Koko talous
 26. 26. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kansainvälinen kauppa talouskasvun lähteenä  Euroalueen ja Suomen talouskasvun vahvistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kansainvälinen kauppa jatkuu vapaana ja häiriöttä.  Globalisaation ja vapaan kaupan hyödyt eivät ole jakautuneet tasaisesti, ja sopeutumiskustannukset ovat olleet suuria.  Tuloerot ovat viime vuosikymmeninä jyrkentyneet kehittyneissä talouksissa, ja monet ovat menettäneet talouksien rakenteiden muuttuessa. 26Erkki Liikanen30.3.2017
 27. 27. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Huolehdittava, että taloudellinen eriarvoisuus ja näköalattomuus eivät lisäänny  Koulutuksen merkitys on tässä keskeinen. Koulutus tukee myös työvoiman liikkuvuutta ja sitä kautta työllistymistä.  Verotuksella, tulonsiirroilla ja julkisilla palveluilla on myös suuri merkitys hyvän työllisyyden kannalta.  Kilpailua edistävä sääntelyn kehittäminen ja hyvin toimiva rahoitusjärjestelmä tukevat myös talouden kasvuedellytyksiä ja kykyä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. 27Erkki Liikanen30.3.2017
 28. 28. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen Pankin tulos ja voitonjako vuodelta 2016 30.3.2017 Erkki Liikanen 28
 29. 29. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Tulos ja voitonjako 2016  Tulos oli 131 miljoonaa euroa (146 milj. v. 2015), josta valtiolle jaetaan 91 miljoonaa euroa (98 milj. v. 2015).  Korkotaso on edelleen matala, mikä on heikentänyt tulosta.  Käynnissä olevat osto-ohjelmat ovat kasvattaneet Suomen Pankin tasetta ja vastuita. Riittävien riskipuskureiden avulla varmistetaan pankin toimintakyky.  Pankin keskuspankkierien kate oli 302 miljoonaa euroa. Tuotoilla katettiin toimintakulut (101 milj. euroa), valtion voitonjako ja varaukset. 30.3.2017 Erkki Liikanen 29
 30. 30. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen Pankin tulos ja voitonjako valtiolle vuosina 2000 – 2016 30.3.2017 Erkki Liikanen 30 Milj. €
 31. 31. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kiitos! Erkki Liikanen 3130.3.2017

×