Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka

1,108 views

Published on

Juha Tarkka, Talous tutuksi -koulutus, Jyväskylä 1.9.2015

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka

 1. 1. Suomen Pankki Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka Talous tutuksi –esitelmä Jyväskylä 1.9.2015 11.9.2015 Juha Tarkka
 2. 2. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Maailmantalouden muuttuvat kuviot  Maailmantalouden painopiste muuttumassa – Vanhat teollisuusmaat palaamassa kasvu-uralle – USA elpyy selvästi, Euroopassa näkyvät parantuneet  Nousevat taloudet (BRICS) eivät enää kasva aiempaa vauhtia – Kiina erityisesti huomion kohteena, kasvu hidastumassa  Öljyn hinta aiempaa matalammalla tasolla – Hinta puolittunut, vaikuttaa varsinkin Venäjän tilanteeseen  Tällä hetkellä huomio kiintynyt Yhdysvaltain rahapolitiikkaan – Koska nollakorkopolitiikasta luovutaan Yhdysvalloissa? 1.9.2015 Juha Tarkka 2
 3. 3. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Elpymistä Euroopassa: euroalue kasvaa jo 1.9.2015 Juha Tarkka 3 Lähde: Eurostat
 4. 4. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland BKT ja ostopäällikköindeksi euroalueella 4 1.9.2015 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BKT (vasen ast.) Euroalueen ostopäälliköiden indeksi, teollisuus ja palvelut (oikea ast.) %-muutos ed. neljänneksestä Saldoluku Lähteet: Eurostat ja Reuters. 22887@Chart43(2)
 5. 5. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Öljyn uusi hintataso muuttanut maailmantalouden kuvaa 1.9.2015 Juha Tarkka 5
 6. 6. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Euro heikentynyt vuodessa selvästi 1.9.2015 Juha Tarkka 6
 7. 7. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Valuuttakurssikehitys kirjavaa suhteessa euron lähivaluuttoihin 1.9.2015 Juha Tarkka 7
 8. 8. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Rahapolitiikka tukee talouskasvua vahvasti  EKP:n ensisijainen tavoite – hintavakaus – sopusoinnussa elvyttävän rahapolitiikan kanssa  Korkopolitiikka  Luotto-operaatiot pankkien kanssa  Arvopaperien osto-ohjelmat – SMP (päättynyt) – OMT (ei aloitettu, silti erittäin tehokas) – PSPP (aloitettiin helmikuussa 2015, ostetaan 60 mrd euroa/kk)  Ennakoiva tiedottaminen – Tavoitteena inflaatio-odotusten ankkurointi lähelle 2 prosenttia 1.9.2015 Juha Tarkka 8
 9. 9. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Inflaatiovauhdit selvästi alle tavoitteen ”alle 2% mutta lähellä sitä” 1.9.2015 Juha Tarkka 9
 10. 10. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland EKP:n korot viety käytännössä alarajalleen 1.9.2015 Juha Tarkka 10
 11. 11. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland EKP:n luotto-operaatiot painottuvat erityistoimiin, määrä tasoittunut 1.9.2015 Juha Tarkka 11
 12. 12. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Euroalueen markkinat rauhoittuneet, Kreikka erikoistapaus 1.9.2015 Juha Tarkka 12
 13. 13. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Euroopan keskuspankin uudet toimet 1.9.2015 Juha Tarkka 13
 14. 14. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland1.9.2015 Juha Tarkka 14
 15. 15. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Pankkien luotonanto euroalueella on elpymässä, Suomi poikkeus 1.9.2015 Juha Tarkka 15
 16. 16. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Asuntolainasopimuksia neuvotellaan ahkerasti uusiksi Suomessa 1.9.2015 Juha Tarkka 16
 17. 17. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Ajankohtaista rahapolitiikassa  EKP (ja koko eurojärjestelmä) ilmoittanut jatkavansa arvopaperiostoja ainakin vuoden 2016 syksyyn asti – Valtionlainakorot historiallisen alhaiset – Pankkien luotonannossa merkkejä normalisoitumisesta  Kreikan velkaongelmien selvittely jatkuu – Kreikan pantava toimeen lupaamansa sopeutukset – Markkinat aiempaa luottavaisempia  Mikä on makrovakauspolitiikan rooli? – Kokonaan uusi politiikka-alue – Keskustelu oikeasta mitoituksesta ja välineistä jatkuu 1.9.2015 Juha Tarkka 17
 18. 18. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Suomessa talouden vaikeudet jatkuvat  Euroopan talouksien elpyminen ei näy Suomessa, joka on jäämässä muista maista jälkeen  Taustalla eivät ole vain suhdannetekijät, vaan Suomen ongelmilla on muita syitä: – Teollisuuden rakennemuutos – Tapahtunut hintakilpailukyvyn menetys – Julkisen talouden suuri alijäämä 1.9.2015 Juha Tarkka 18
 19. 19. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Suomen talouskasvu jatkunut miinuksella Tuotannon volyymi nyt noin v. 2006 tasolla 1.9.2015 Juha Tarkka 19
 20. 20. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Tuotannon supistuminen on laaja-alaista… 1.9.2015 Juha Tarkka 20 80 90 100 110 120 130 140 150 2000 2005 2010 2015 Kokonaisindeksi Alkutuotanto Jalostus Palvelut Indeksi, 2000 = 100 Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki (toimialojen trendit). 24515@Kokonaistuotanto
 21. 21. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland …etenkin teollisuudessa 1.9.2015 Juha Tarkka 21
 22. 22. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Suomen vienti on kasvanut muita euromaita hitaammin 1.9.2015 Juha Tarkka 22
 23. 23. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Palkkasumman kasvu on jatkunut taantumasta huolimatta… 1.9.2015 Juha Tarkka 23
 24. 24. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland …joten kulutus on ylläpitänyt kysyntää 1.9.2015 Juha Tarkka 24
 25. 25. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Työllisyystilanne heikkenee nopeasti 1.9.2015 Juha Tarkka 25 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 64 66 68 70 72 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Työllisyysaste, 15–64 vuotiaat, trendi Työttömyysaste, 15–74 vuotiaat, trendi (oikea ast.) % % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki (ennusteet).
 26. 26. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Suomen vaihtotase edelleen alijäämäinen, mutta tasapainottumassa 1.9.2015 Juha Tarkka 26
 27. 27. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Suomen hintakilpailukyky ja vaihtotase heikentyneet yhtä aikaa 1.9.2015 Juha Tarkka 27
 28. 28. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Valtion ja kuntien tulot ja menot (v. 2015-2016 Suomen Pankin ennusteesta) 1.9.2015 Juha Tarkka 28 50 60 70 80 90 100 110 2001 2006 2011 2016 Tulot Menot Mrd. euroa Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus 24903
 29. 29. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Ilman sopeutustoimia julkinen vaje jäisi suureksi… 1.9.2015 Juha Tarkka 29
 30. 30. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland …ja julkisen talouden velka-aste jatkaisi kasvuaan yli eurooppalaisen normin (60%) 1.9.2015 Juha Tarkka 30
 31. 31. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Suomen pitkän aikavälin ongelmat ovat luonteeltaan rakenteellisia  Väestöennusteet ennakoivat työikäisen työvoiman supistumista, eläkeläisten määrän kasvua  Tuottavuuden kasvu hidastunut, osin talouden rakennemuutoksen johdosta: teollisuuden osuus supistunut, julkisten palvelujen osuus kasvanut  Suomen houkuttelevuus investointikohteena heikko  Julkisen talouden kestävyysvaje suuri, tosin isot eläkerahastot auttavat sen hallinnassa 1.9.2015 Juha Tarkka 31
 32. 32. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Ikääntyvän väestön ongelma 1.9.2015 Juha Tarkka 32
 33. 33. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Suomen talouskasvun näkymät ovat heikentyneet dramaattisesti 1.9.2015 Juha Tarkka 33 BKT:n keskimääräisiä vuosikasvuja Suomen Pankin v. 2014 julkaiseman arvion mukaan
 34. 34. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Talouskeskustelun asialistaa  Julkisen talouden saattaminen kestävälle pohjalle – Ikääntyminen – Tuottavuus – Kustannustaso  Suomen kansantalouden kilpailukyvyn parantaminen – Kustannustaso – Tuottavuus – Kansainvälistyminen  Pitkän aikavälin kasvuedellytysten turvaaminen – Tuottavuus – Ikääntyminen – Kansainvälistyminen 1.9.2015 Juha Tarkka 34
 35. 35. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Kiitos! 1.9.2015 Juha Tarkka 35

×