Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opas parempaan sisailmaan slides

445 views

Published on

Mitä on sisäilma? Ohessa on lyhyt kertaus parempaan sisäilmaan. Oppaan on toteuttanut Suomen Kuivaustekniikka Oy:n asiantuntijat ja se sisältää kuvia mm. näytteenottotilanteista. Opas sisältää myös linkin alkuperäiseen "Opas parempaan sisäilmaan"

Published in: Education
  • Be the first to comment

Opas parempaan sisailmaan slides

  1. 1. Opas parempaan sisäilmaan Suomen kuivaustekniikka Oy
  2. 2. © Suomen kuivaustekniikka Oy Sisäilma ympäristössä • Sisäilma on monimutkainen kokonaisuus, joka muodostuu useasta eri tekijästä. • Huono sisäilma ja ilman epäpuhtaudet voivat aiheuttaa erilaisia elämänlaatua heikentäviä ongelmia, alentaa työtehoa ja vaikuttaa viihtyvyyteen. Sisäilmamittaus toimistoympäristössä
  3. 3. © Suomen kuivaustekniikka Oy Vanhoja rakenteita? • Sisäilmaongelmien taustalla voi olla lämpö-, valaistus- ja ääniolosuhteita tai ilman laatuun liittyviä seikkoja. • Osasyitä voivat olla riittämätön ilmanvaihto, lämpötila, kosteusvauriot tai ulkoilman epäpuhtaudet. Vanhoista rakenteista saattaa tulla sisäilmahaaste
  4. 4. © Suomen kuivaustekniikka Oy Outoja hajuja? • Ilmanvaihdon tehtävä on tuoda sisätiloihin raikasta, happipitoista ilmaa ja poistaa sisäilmasta epäpuhtauksia, hajuja ja kosteutta • Moitteettomasti toimiva ilmanvaihto vaikuttaa merkittävästi sisäilman laatuun. Tunkkaisuutta toimistoympäristössä?
  5. 5. © Suomen kuivaustekniikka Oy Liian kostea sisäilma? • Liian tehokas ilmanvaihto tuntuu puolestaan epämiellyttävänä vetoisuutena • Jos pyykki ei kuivu alle vuorokaudessa, ilma ei vaihdu riittävän tehokkaasti. Anderssen 6 vaihekeräin keittiöympäristössä
  6. 6. © Suomen kuivaustekniikka Oy Sisäilma, monista seikoista • Sisäilmatutkimus perustuu useisiin toisiaan täydentäviin menetelmiin. • Yksittäinen tekijä on harvoin sisäilman laatuongelman aiheuttaja. Hometta pannuhuoneen akustolevyseinässä
  7. 7. © Suomen kuivaustekniikka Oy Voiko sisäilmaa parantaa? • Suomen Kuivaustekniikassa tarjoamme myös asiantuntevaa apua sisäilmatutkimukseen ja jatkotoimenpiteisiin. • Toimimme Helsingissä, Turussa ja Tuusulassa Sisäilmatutkimuksen eri vaiheet
  8. 8. Lataa 
 ”Opas parempaan sisäilmaan”
 ja lue lisää sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä. Lataa "Opas Parempaan Sisäilmaan"

×