Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vietējais saturs

669 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vietējais saturs

 1. 1. Vietējais saturs Bibliotēku portāla mācību materiāls, 2010
 2. 2. 1.modulis <ul><li>Kāda ir Bibliotēku portāla un vietējā satura saistība? </li></ul><ul><li>Kas ir vietējais saturs? </li></ul><ul><li>Publisko bibliotēku un portāla loma vietējā satura pieejamības nodrošināšanā </li></ul><ul><li>Vietējā satura nozīme un veidošanas principi </li></ul>
 3. 3. Kāpēc ir mācības? <ul><li>3TD rezultāti publiskajās bibliotēkās </li></ul><ul><ul><li>Infrastruktūras nodrošinājums </li></ul></ul><ul><ul><li>Bibliotekāru apmācība (IKT un inovācijas) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gatavība pielietot IKT prasmes </li></ul></ul><ul><ul><li>Gatavība mācīt lietotājus </li></ul></ul><ul><ul><li>Ir izstrādāts Bibliotēku portāls </li></ul></ul><ul><li>3TD turpinājums </li></ul><ul><ul><li>Izmantot infrastruktūru </li></ul></ul><ul><ul><li>Pielietot prasmes </li></ul></ul><ul><ul><li>Piepildīt Bibliotēku portālu ar saturu </li></ul></ul>
 4. 4. Kas ir vietējais saturs ? <ul><li>Jēdziens vietējs </li></ul><ul><ul><li>Tāds, kas raksturīgs kādai vietai, teritorijai vai saistīts ar to </li></ul></ul><ul><ul><li>Vietējās sabiedrības radītās, tai piederošās, piemērotās zināšanas un tās pieredze, kas ir vietēji nozīmīga </li></ul></ul><ul><ul><li>Plašākā nozīmē </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tautas kultūras mantojuma saglabāšana </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dzimtas, grupas, kopienas, novada, reģiona identitātes apliecināšana </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Šaurākā nozīmē </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Novadpētniecība </li></ul></ul></ul><ul><li>Divējādas izpratnes </li></ul><ul><ul><li>Vietējais saturs ( local content ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vietēji nozīmīgais saturs ( locally relevant content ) </li></ul></ul>
 5. 5. PAGĀTNE  TAGADNE  NĀKOTNE <ul><li>Fiksēt MŪSDIENU aktualitātes un norises </li></ul><ul><li>Atspoguļot nozīmīgas PAGĀTNES liecības </li></ul><ul><li>Bijušo un esošo saglabāt NĀKOTNEI </li></ul>
 6. 6. Vietējā satura resursi-1 <ul><li>Notikumu hronika </li></ul><ul><li>Tematiskas galerijas </li></ul><ul><li>Vietējā enciklopēdija </li></ul><ul><li>Interaktīvas spēles </li></ul><ul><li>Viktorīnas, akcijas, konkursi </li></ul><ul><li>Dzīves un atmiņu stāsti </li></ul><ul><li>Reģistri </li></ul>
 7. 7. Vietējā satura resursi-2 <ul><li>SATURISKI </li></ul><ul><li>Notikumi/pasākumi </li></ul><ul><li>Personālijas </li></ul><ul><li>Institūcijas </li></ul><ul><li>Objekti </li></ul><ul><ul><li>Daba </li></ul></ul><ul><ul><li>Arhitektūra </li></ul></ul><ul><ul><li>Māksla </li></ul></ul><ul><ul><li>Kultūra </li></ul></ul><ul><li>Vietēji unikālais </li></ul><ul><ul><li>Valoda/dialekts </li></ul></ul><ul><ul><li>Tradīcijas </li></ul></ul><ul><ul><li>Prasmes </li></ul></ul><ul><li>FORMĀTS </li></ul><ul><li>Digitāli dzimuši </li></ul><ul><li>Digitalizēti </li></ul><ul><li>VEIDI </li></ul><ul><li>Teksts (Apraksts/Dati/Fakti </li></ul><ul><li>Attēli </li></ul><ul><li>Fotogrāfijas </li></ul><ul><li>Audio/video materiāli </li></ul><ul><li>Kartes u.c. </li></ul>
 8. 8. Atlases kritēriji un principi <ul><li>Ko vajag lietotājiem ? – iesaistīt pašus lietotājus </li></ul><ul><li>Atlasīt un izvēlēties nozīmīgāko un unikālāko </li></ul><ul><ul><li>Kas ir nozīmīgs vietējiem? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kas var interesēt lietotājus ārpus vietējās vides? </li></ul></ul><ul><ul><li>Ko citi nozīmīgu radījuši par vietējo vidi? </li></ul></ul><ul><li>Princips </li></ul><ul><ul><li>Nedublēt esošo resursu saturu </li></ul></ul><ul><ul><li>Papildināt līdzšinējo informāciju </li></ul></ul>
 9. 9. Publiskā bibliotēka <ul><li>Vietējās kopienas (reģions, novads, pilsēta, pagasts) satura veidošana </li></ul><ul><ul><li>pamanīt un izcelt vietējās sabiedrības nozīmīgākās sociālās, ekonomiskās, kultūras aktivitātes un pasākumus </li></ul></ul><ul><ul><li>apzināt lokālos informācijas resursus, kuri ir ar paliekošu vērtību pagātnes, tagadnes un nākotnes aspektā </li></ul></ul><ul><ul><li>piedāvāt vietējā satura resursus lietotājiem </li></ul></ul>
 10. 10. Kāpēc bibliotēka? <ul><li>Bibliotekāru profesionalitāte - pamats, lai varētu nodrošināt </li></ul><ul><ul><li>kvalitatīvu vietējo saturu </li></ul></ul><ul><ul><li>veidot interesantus resursus </li></ul></ul><ul><ul><li>izmantot inovatīvus risinājumus </li></ul></ul><ul><ul><li>piedāvāt jaunus pakalpojumus </li></ul></ul><ul><ul><li>iesaistīt lietotājus vietējā satura papildināšanā </li></ul></ul>
 11. 11. Bibliotēkas loma <ul><li>Vietējā publiskā bibliotēka </li></ul><ul><ul><li>Ne tikai vieta, kur var piekļūt informācijai </li></ul></ul><ul><ul><li>Centrs, kur vietējais saturs tiek radīts </li></ul></ul><ul><li>Uzdevums </li></ul><ul><ul><li>Nevis veikt pētniecību </li></ul></ul><ul><ul><li>BET radīt resursus un nodrošināt pieeju informācijai </li></ul></ul><ul><li>Bibliotēkas radītie resursi </li></ul><ul><ul><li>Vietējais saturs - atšķirīgais, unikālais </li></ul></ul><ul><ul><li>Informācija par bibliotēkas krājumu – līdzīga visām publiskajām bibliotēkām un tiek veidota centralizēti </li></ul></ul>
 12. 12. Bibliotēku portāla versijas
 13. 13. Portāla izmantošanas ieguvumi <ul><li>Izmantot jaunākās tehnoloģijas un informācijas apmaiņas rīkus </li></ul><ul><li>Operatīvi publicēt informāciju </li></ul><ul><li>Bez maksas veidot savas bibliotēkas vietni </li></ul><ul><li>Papildināt savas bibliotēkas vietni, saistot ar portāla iespējām </li></ul><ul><li>Saistīt dažādus resursus (ar citiem bibliotēkas veidotajiem vai ārējiem resursiem) </li></ul><ul><li>Popularizēt vietējos notikumus, objektus, personas </li></ul><ul><li>Popularizēt bibliotēkas kolekciju un piesaistīt jaunus lietotājus </li></ul><ul><li>Mainīt izpratni par mūsdienu bibliotēku </li></ul>
 14. 14. Lietotāji <ul><li>Vietējie iedzīvotāji </li></ul><ul><ul><li>Esošie </li></ul></ul><ul><ul><li>Bijušie </li></ul></ul><ul><ul><li>Potenciālie </li></ul></ul><ul><li>Tūristi </li></ul><ul><li>Skolēni </li></ul><ul><li>Nozaru speciālisti </li></ul><ul><li>Pētnieki </li></ul><ul><li>Jebkurš interesents – apzināti vai nejauši iepazīstas ar interesējošo informāciju </li></ul><ul><li>Piedalīšanās satura veidošanā </li></ul><ul><ul><li>Komentēt </li></ul></ul><ul><ul><li>Sūtīt ziņu bibliotēkai </li></ul></ul><ul><ul><li>Fiksēt notiekošo (foto/audio/video u.c.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aizdot savus materiālus (foto/audio/video u.c. ) </li></ul></ul>
 15. 15. Novadpētniecība <ul><li>Agrāk </li></ul><ul><li>Novada vēstures apzināšana </li></ul><ul><li>Vietējais saturs – novadpētniecības kolekcijas un tematiskās mapes </li></ul><ul><li>Pieejamība - tradicionālas kartotēkas </li></ul><ul><li>Mūsdienās </li></ul><ul><li>Vietējais saturs – interaktīvi resursi par aktuāliem notikumiem, vēsturi, vidi, objektiem, cilvēkiem </li></ul><ul><li>Satura veidošanā var iesaistīties paši lietotāji </li></ul><ul><li>Plaša pieejamība tīmeklī </li></ul><ul><ul><ul><li>novadpētniecības datubāzes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bibliotēku portāls </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>citi bibliotēkas veidotie resursi </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Integrācija ar citiem bibliotēkas resursiem <ul><li>Bibliotēkas tīmekļa vietne </li></ul><ul><ul><li>RSS padeves jaunumiem </li></ul></ul><ul><li>Bibliotēkas elektroniskais katalogs </li></ul><ul><ul><li>Jauna grāmata – saite uz ierakstu katalogā </li></ul></ul><ul><ul><li>Visas jaunās grāmatas 7/14 dienās – saite uz meklēšanas pieprasījumu katalogā </li></ul></ul><ul><li>Novadpētniecības datubāze </li></ul><ul><ul><li>Saite uz tūrisma informācijas meklēšanas pieprasījumu </li></ul></ul><ul><ul><li>Saite uz meklēšanas pieprasījumu par vietējiem objektiem, personām, notikumiem </li></ul></ul><ul><li>Analītikas datubāze </li></ul><ul><ul><li>Saite uz ierakstu - notikuma u.c. atspoguļojumu vietējā presē </li></ul></ul>
 17. 17. www.biblioteka.lv

×