Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BIBLIOTĒKA UN BIBLIOTEKĀRA TĒLS
BIBLIOTĒKA <ul><li>Bibliotēka ir kā informācijas, zināšanu, kultūrvides, sociālās komunikācijas centrs. </li></ul><ul><li>...
<ul><li>Bibliotēka ir grāmatu, dokumentu, laikrakstu, audio vizuālu materiālu krājums ko uztur un organizē, lai cilvēks va...
<ul><li>Bibliotēka-izglītojoša, informatīva un kultūras institūcija vai tās struktūrvienība, kura veic šajā likumā noteikt...
BIBLIOTĒKU SKAITS. BIBLIOTĒKU FINANSĒJUMS. <ul><li>Bibliotēku skaitu pašvaldību administratīvajā teritorijā nosaka pagasta...
BIBLIOTĒKU SISTĒMAS SEKTORI <ul><li>Organizatoriskā struktūra-trīs sektori: </li></ul><ul><li>Valsts </li></ul><ul><li>Paš...
VALSTS SEKTORS <ul><li>Ministriju vadīto nozaru sastāvā esošas bibliotēkas nodrošina vispārnacionālos un attiecīgu tautsai...
PAŠVALDĪBU SEKTORS <ul><li>Pašvaldību bibliotēkas nodrošina informatīvos pakalpojumus administratīvo teritoriju iedzīvotāj...
PRIVĀTAIS SEKTORS <ul><li>Privātās bibliotēkas sniedz informatīvo atbalstu dažādiem privātās uzņēmējdarbības veidiem </li>...
BIBLIOTĒKU SISTĒMAS LĪMEŅI <ul><li>Nacionālais-visas valsts bibliotēkas </li></ul><ul><li>reģionālais-ietilpst reģionu gal...
BIBLIOTĒKU LIKUMS <ul><li>Bibliotēku nozares juridisko pamatu veido speciālie likumi-Bibliotēku likums, likums par Latvija...
<ul><li>Bibliotēku likums nosaka: </li></ul><ul><li>1.Nodrošināt bibliotēku lietotājiem bezmaksas pieeju datortehnikai, in...
BIBLIOTĒKU FUNKCIJAS UN UZDEVUMI <ul><li>informācijas pieejamība un sniegšana digitāli </li></ul><ul><li>praktiska un garī...
<ul><li>Bibliotēku darbs - informācijas organizēšana, lai to padarītu pieejamu cilvēkiem (5). </li></ul>
BIBLIOTĒKAS TĒLS <ul><li>Iestāde, kurā strādā izglītots, plaša profila informācijas meklējumiem un ieguvei apmācīts speciā...
BIBLIOTĒKU VĒSTURE PASAULĒ <ul><li>Senākā bibliotēka-Aleksandrijas bibliotēka </li></ul><ul><li>Nivejas cara Ašurbanipala ...
BIBLIOTĒKU VĒSTURE LATVIJĀ <ul><li>Rīgas pilsētas bibliotēka-(1524.g.) </li></ul><ul><li>Ēdoles bibliotēka-(1848.g.) </li>...
BIBLIOTĒKU STATISTIKA <ul><li>Latvijas valstī kopumā ir 2035 bibliotēkas </li></ul><ul><li>Latvijas bibliotēkās kopumā tie...
BIBLIOTEKĀRS <ul><li>a) persona, kuras pārziņā ir bibliotēka </li></ul><ul><li>b) persona, kas ir apmācīta bibliotēku darb...
<ul><li>Bibliotekārs- starpnieks starp informācijas pasūtītāju un informācijas piegādātāju </li></ul><ul><li>Šodienas bib...
BIBLIOTEKĀRA TĒLS <ul><li>Bibliotekāra tēlu veido: </li></ul><ul><li>Profesionalitāte </li></ul><ul><li>Personīgās īpašība...
STEREOTIPS! <ul><li>Kluss, neievērojams, uztver lasītaju kā grāmatu ienaidnieku. Parasti attēlo kā cilvēku bez stila, pelē...
BIBLIOTEKĀRA PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS KODEKSS <ul><li>Kodeksa mērķis ir apliecināt bibliotekāra profesijas ideālus, principus ...
BIBLIOTEKĀRA PROFESIJA <ul><li>Līdz 19.gs. beigām, kad izkristalizējās atsevišķa bibliotekāra profesija, Eiropā bija ieras...
<ul><li>20.gs rakstnieks-Horhe Luiss Borhess ,,Bābeles bibliotēka,,(1941.g.)-grāmata, kuru mūsdienās varētu interpretēt kā...
BIBLIOTĒKU ATTĪSTĪBA <ul><li>Bibliotēku attīstības institūts(2002.g.) </li></ul><ul><li>BAI galvenie darbības virzieni: </...
IZMANTOTĀS LITERATŪRAS AVOTU SARAKSTS: <ul><li>(1).Stīvensone, Džaneta. Bibliotēku un informācijas pārvaldība: angļu –lat...
<ul><li>(4). Turlais, Jānis . Bibliotēku sistēmas reģionālais līmenis: akreditācija. Bibliotēku pasaule , Nr. 32,2005, 3....
PALDIES PAR UZMANĪBU! <ul><li>Kristīne Zandberga </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bibliotēka un bibliotekāra tēls

5,094 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bibliotēka un bibliotekāra tēls

 1. 1. BIBLIOTĒKA UN BIBLIOTEKĀRA TĒLS
 2. 2. BIBLIOTĒKA <ul><li>Bibliotēka ir kā informācijas, zināšanu, kultūrvides, sociālās komunikācijas centrs. </li></ul><ul><li>Bibliotēka-reālu vai virtuālu grāmatu, kā arī citu informācijas resursu kopums. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Bibliotēka ir grāmatu, dokumentu, laikrakstu, audio vizuālu materiālu krājums ko uztur un organizē, lai cilvēks varētu tos lasīt uz vietas bibliotēkā vai arī ņemt uz mājām abonementā(1.). </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Bibliotēka-izglītojoša, informatīva un kultūras institūcija vai tās struktūrvienība, kura veic šajā likumā noteiktas funkcijas un ir reģistrēta šajā likumā noteiktā kārtībā(2). </li></ul><ul><li>Krājumu veidošana un uzturēšana ir galvenais bibliotēku darba uzdevums. </li></ul><ul><li>Bibliotēkas loma-cilvēces kultūras vērtību nesējas loma </li></ul>
 5. 5. BIBLIOTĒKU SKAITS. BIBLIOTĒKU FINANSĒJUMS. <ul><li>Bibliotēku skaitu pašvaldību administratīvajā teritorijā nosaka pagasta padome, pilsētas dome vai novada dome(3). </li></ul><ul><li>Bibliotēku darbībai nepieciešamo finansējumu nosaka Ministru kabinets. </li></ul><ul><li>Valsts un pašvaldības finansē to īpašumā esošās bibliotēkas, nodrošinot līdzekļus. </li></ul><ul><li>Valsts un pašvaldību bibliotēkas var saņemt papildu finansu līdzekļus: </li></ul><ul><li>a) ziedojumu un dāvinājumu veidā, </li></ul><ul><li>b) sniedzot maksas pakalpojumus uzrādītajā bibliotēkas nolikumā. </li></ul><ul><li>Reģiona galvenās bibliotēkas finanses veido </li></ul><ul><li>a) dibinātāja finansu līdzekļi </li></ul><ul><li>b) valsts finansējums mērķdotāciju veidā </li></ul><ul><li> ( http://www.likumi.lv ) </li></ul>
 6. 6. BIBLIOTĒKU SISTĒMAS SEKTORI <ul><li>Organizatoriskā struktūra-trīs sektori: </li></ul><ul><li>Valsts </li></ul><ul><li>Pašvaldību </li></ul><ul><li>Privātais </li></ul>
 7. 7. VALSTS SEKTORS <ul><li>Ministriju vadīto nozaru sastāvā esošas bibliotēkas nodrošina vispārnacionālos un attiecīgu tautsaimniecību nozaru darbībai un attīstībai nepieciešamos informācijas pakalpojumus. </li></ul>
 8. 8. PAŠVALDĪBU SEKTORS <ul><li>Pašvaldību bibliotēkas nodrošina informatīvos pakalpojumus administratīvo teritoriju iedzīvotājiem </li></ul>
 9. 9. PRIVĀTAIS SEKTORS <ul><li>Privātās bibliotēkas sniedz informatīvo atbalstu dažādiem privātās uzņēmējdarbības veidiem </li></ul>
 10. 10. BIBLIOTĒKU SISTĒMAS LĪMEŅI <ul><li>Nacionālais-visas valsts bibliotēkas </li></ul><ul><li>reģionālais-ietilpst reģionu galvenās bibliotēkas, kas vēsturiski veidojušās rajonu centru pilsētās un republiku pilsētās( pieder reģionu augstskolu bibliotēkas) </li></ul><ul><li>Lokālais(4). </li></ul>
 11. 11. BIBLIOTĒKU LIKUMS <ul><li>Bibliotēku nozares juridisko pamatu veido speciālie likumi-Bibliotēku likums, likums par Latvijas Nacionālo bibliotēku, kā arī citi likumi un normatīvie akti, kuri attiecas uz bibliotēku darbību (likums Par pašvaldībām, likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību) </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Bibliotēku likums nosaka: </li></ul><ul><li>1.Nodrošināt bibliotēku lietotājiem bezmaksas pieeju datortehnikai, informācijas tehnoloģijām, internetam un elektroniskās informācijas resursiem. </li></ul><ul><li>2.Likums nenosaka, ka bez maksas ir jānodrošina kopēšanas un drukāšanas pakalpojumi. </li></ul><ul><li>3. Obligātu akreditāciju valsts un pašvaldību bibliotēkām. Privāto bibliotēku akreditācija ir brīvprātīga. </li></ul><ul><li>4.Pakalpojumu izmantošanu un kārtību bibliotēkā nosaka bibliotēkas iekšējās kārtības noteikumi. </li></ul>
 13. 13. BIBLIOTĒKU FUNKCIJAS UN UZDEVUMI <ul><li>informācijas pieejamība un sniegšana digitāli </li></ul><ul><li>praktiska un garīga rakstura pakalpojumu sniegšana </li></ul><ul><li>sadarbošanās ar radniecīgām profesionālajām institūcijām-citām bibliotēkām, arhīviem, muzejiem, galerijām </li></ul><ul><li>apkopot, sistematizēt, saglabāt, uzturēt izziņas materiālus </li></ul><ul><li>izveidot izziņas materiālu meklēšanas sistēmu </li></ul><ul><li>diferencēti (dažādi) piegādāt jau apstrādātu izziņas materiālu sabiedrībai, dažādām lasītāju grupām </li></ul><ul><li>attīstīt lasītāju, informācijas meklētāju izziņas spējas </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Bibliotēku darbs - informācijas organizēšana, lai to padarītu pieejamu cilvēkiem (5). </li></ul>
 15. 15. BIBLIOTĒKAS TĒLS <ul><li>Iestāde, kurā strādā izglītots, plaša profila informācijas meklējumiem un ieguvei apmācīts speciālists, kurš piedevām prot apmācīt tehnoloģiju pasaulē orientēties arī lietotāju (Latvijas bibliotekāru valde) </li></ul><ul><li>Bibliotekārs ir bibliotēkas tēla veidotājs </li></ul><ul><li>20.gs.beigu posmā un 21.gs. sākumā bibliotekāra tēls ir strauji mainījies </li></ul>
 16. 16. BIBLIOTĒKU VĒSTURE PASAULĒ <ul><li>Senākā bibliotēka-Aleksandrijas bibliotēka </li></ul><ul><li>Nivejas cara Ašurbanipala māla grāmatu kolekcija-(7.gs.p.m.ē.) </li></ul><ul><li>Saūda Arābijas karaļa Fahada Nacionālā bibliotēka(1990.g.). </li></ul><ul><li>(http:// www.lnb.lv ) </li></ul>
 17. 17. BIBLIOTĒKU VĒSTURE LATVIJĀ <ul><li>Rīgas pilsētas bibliotēka-(1524.g.) </li></ul><ul><li>Ēdoles bibliotēka-(1848.g.) </li></ul><ul><li>Misiņa bibliotēka-(1885.g.) </li></ul><ul><li>Rīgas centrālā bibliotēka(1906.g) </li></ul><ul><li>LNB(1919.g) </li></ul><ul><li>(Latvijas bibliotēku portāls, http://www.lnb.lv ) </li></ul>
 18. 18. BIBLIOTĒKU STATISTIKA <ul><li>Latvijas valstī kopumā ir 2035 bibliotēkas </li></ul><ul><li>Latvijas bibliotēkās kopumā tiek nodarbināti 4562 darbinieki, no tiem 3961 ir bibliotekāri </li></ul><ul><li>Gada laikā bibliotēkas uz vienu lasītāju iepērk grāmatas par summu 25Ls (neskaitot vispārizglītojošo skolu bibliotēkas) </li></ul><ul><li>No kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita vairāk nekā 45% ir reģistrējušies kā aktīvi bibliotēku lietotāji </li></ul>
 19. 19. BIBLIOTEKĀRS <ul><li>a) persona, kuras pārziņā ir bibliotēka </li></ul><ul><li>b) persona, kas ir apmācīta bibliotēku darbā un strādā bibliotēkā(6). </li></ul><ul><li>c) Bibliotēkas darbinieks, kas pārzina grāmatu krājumu un izsniedz grāmatas lasīšanai. </li></ul><ul><li>Bibliotekāra profesija apvieno sevī bibliotēkzinātni, filosofiju, filoloģiju, psiholoģiju, socioloģiju, menedžmentu, mārketingu, informācijas zinātnes,u.c. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Bibliotekārs- starpnieks starp informācijas pasūtītāju un informācijas piegādātāju </li></ul><ul><li>Šodienas bibliotekārs ir aktīvs, komunikabls cilvēks, kas orientējas tradicionālo un elektronisko dokumentu klāstā, labi pārzin lasītāja informacionālās vajadzības un piedāvā iespējas to apmierināšanai. </li></ul>
 21. 21. BIBLIOTEKĀRA TĒLS <ul><li>Bibliotekāra tēlu veido: </li></ul><ul><li>Profesionalitāte </li></ul><ul><li>Personīgās īpašības </li></ul>
 22. 22. STEREOTIPS! <ul><li>Kluss, neievērojams, uztver lasītaju kā grāmatu ienaidnieku. Parasti attēlo kā cilvēku bez stila, pelēcīgu, visbiežāk – gados vecas sievietes. </li></ul>
 23. 23. BIBLIOTEKĀRA PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS KODEKSS <ul><li>Kodeksa mērķis ir apliecināt bibliotekāra profesijas ideālus, principus un pamatnostādnes demokrātiskas un cilvēktiesību ievērošanā balstītas sabiedrības attīstībā. Ar šo kodeksu Latvijas bibliotekārs izsaka gatavību nodrošināt katras personības tiesību respektēšanu, intelektuālās brīvības aizsargāšanu, informācijas brīvības nodrošināšanu personības un sabiedrības pozitīvai attīstībai. Ētikas kodekss ietver visiem bibliotekāra profesijas pārstāvjiem ieteicamos standartus. Kodeksu iespējams izmantot ētiska rakstura problēmu apspriešanai un konkrētu risinājumu meklējumiem Latvijas bibliotekārajā sabiedrībā. </li></ul>
 24. 24. BIBLIOTEKĀRA PROFESIJA <ul><li>Līdz 19.gs. beigām, kad izkristalizējās atsevišķa bibliotekāra profesija, Eiropā bija ierasta tradīcija bibliotēku vadītāju amatā iecelt slavenus zinātniekus un literārus </li></ul><ul><li>Filosofi Imanuels Kants, Deivids Hjūms, Johans Gotfrīds Herders u.c. </li></ul><ul><li>Dzejnieks un zinātnieks Johans Volfgangs Gēte </li></ul><ul><li>Literatūrvēsturnieks Gotholds Efraims Lesings </li></ul>
 25. 25. <ul><li>20.gs rakstnieks-Horhe Luiss Borhess ,,Bābeles bibliotēka,,(1941.g.)-grāmata, kuru mūsdienās varētu interpretēt kā pasaules attēlojumu pēc informācijas sprādziena un internetizācijas. </li></ul>
 26. 26. BIBLIOTĒKU ATTĪSTĪBA <ul><li>Bibliotēku attīstības institūts(2002.g.) </li></ul><ul><li>BAI galvenie darbības virzieni: </li></ul><ul><li>Bērnu un jauniešu literatūras attīstības un lasīšanas veicināšana, konsultatīvā palīdzība un tālāk izglītības programmas bērnu un skolu bibliotēkām </li></ul><ul><li>Informācijas pakalpojumi, reģionālie, nacionālie un starptautiskie pasākumi bērniem un jauniešiem, kā arī bērnu un skolu bibliotēku darbiniekiem </li></ul><ul><li>( http:www.lnb.lv ) </li></ul>
 27. 27. IZMANTOTĀS LITERATŪRAS AVOTU SARAKSTS: <ul><li>(1).Stīvensone, Džaneta. Bibliotēku un informācijas pārvaldība: angļu –latviešu un latviešu angļu terminu skaidrojošā vārdnīca. Tulk. no angļu valodas Sporāne, Baiba. Rīga : Zvaigzne ABC, 2001,224lpp. </li></ul><ul><li>(2). http://www.likumi.lv </li></ul><ul><li>(3).Turlais, Jānis. Pašvaldību publiskās bibliotēkas rajonos un novados reģionālās reformas un administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. Bibliotēku pasaule, Nr.41,2008,2.lpp. ISSN 1407-6799. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>(4). Turlais, Jānis . Bibliotēku sistēmas reģionālais līmenis: akreditācija. Bibliotēku pasaule , Nr. 32,2005, 3.lpp. ISSN 1407-6799. </li></ul><ul><li>(5).(1). </li></ul><ul><li>(6).(1). </li></ul>
 29. 29. PALDIES PAR UZMANĪBU! <ul><li>Kristīne Zandberga </li></ul>

×