ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”

6,456 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,456
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,166
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”

  1. 1. ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี” โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ จาลองการทดลองของสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่ไม่สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริงได้ เช่น การจุดระเบิด เป็นต้นและเป็นโครงงานที่ผู้ทาต้องศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริง และแนวคิดต่างๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ต้องการศึกษาแล้วเสนอเป็นแนวคิด แบบจาลอง หลักการ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตร สมการ หรือคาอธิบายพร้อมทั้งการจาลองทฤษฏีด้วยคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็นภาพ ภาพที่ได้ก็จะเปลี่ยนไปตามสูตรหรือสมการนั้นซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น การทาโครงงานประเภทนี้มีจุดสาคัญอยู่ที่ผู้ทาต้องมีความรู้ในเรื่อง นั้นๆ เป็นอย่างดี ตัวอย่างโครงงานจาลองทฤษฎี เช่น การทดลองเรื่องการไหลของของเหลว การทดลอง เรื่องพฤติกรรมของปลาปิรนย่า และการทดลองเรื่องการมองเห็นวัตถุแบบสามมิติ เป็นต้น ัจากการศึกษาประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ ทาให้ผู้จดทาได้ทราบว่า โครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท ัรายละเอียดของแต่ละประเภท มีอะไรบ้าง ทาให้ผู้จดทาสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปสร้างสรรค์ผลงานให้ถูก ั ประเภทยิ่งขึ้น และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่ผู้อื่นได้
  2. 2. ตัวอย่าง การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเลี้ยงปลาด้วยคอมพิวเตอร์การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเพาะปลูกผักด้วยคอมพิวเตอร์
  3. 3. การทดลองสีของยางจัดฟันการทดลองผสมสารเคมีต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์
  4. 4. การทดลองขับรถยนต์ ด้วยคอมพิวเตอร์ การทดลองขับเครื่องิบน ด้วยคอมพิวเตอร์ที่มา : http://kruoong.blogspot.com/2011/07/blog-post_25.html https://sites.google.com/site/earthdownload/

×