Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DNSB,   DanmarksNationalsocialistiske  BevægelseFra totalitarisme tilprofan monoteisme  Foredrag af cand. mag.   S...
  Hvem er jeg?  Personlig motivation  Problemformulering  Historik  Begrebsafklaring    Religion    Poli...
 Sune Balzer Teichert Cand. mag. i religion og historie siden 2011 F. 1983 i Viborg Arbejder som freelance foredrags...
 Min Bedstefar, Hans Johann Teichert Ortsgruppenleiter i det Sønderjyske (Kliplev & Bjerndrup) fra 1940. (Oplært i 6 m...
 Nationalsocialismen under Det TredjeRige er ofte blevet betegnet somtotalitarisme. Særligt i nyere tid er derflere, der ...
 1928. Det første naziparti var stiftet af Ejnar Vaaben og kaldte sig Dansk Nationalsocialistisk Parti. 1930. Det ande...
 Op til 70’erne. Nazisterne var stadig uorganiseret i Danmark (økonomiske og personlige stridigheder). 1970 stiftede ...
PartilederFrits Clausen
Cand. Mag.Povl HeinrichRiis Knudsen
JonniHansen, Schöner     Mann
Spøg til side:Jonni Hansen
 DNSB opløstes midlertidig (interne intriger). Partiet gendannes kort tid efter. Den nye ledelse bestod af Henrik Chri...
 Der blev knyttet internationale kontakter 1993. Demonstrationer, hvor hagekorset for første gange efter 2. verdenskr...
 Dette medførte en nye krise i DNSB. De turde ikke længere at gå på gaden. Splittelse i DNSB var følgen, hvor et centr...
 2000-2005: DNSB mistet sin forankring blandt unge nazister bestod primært af lukkede                 ...
 2007 skønnede Redox, at DNSB var på ca.150 medlemmer. Det følgende år vurderede Redox, at der var ca. 500 medlemmer. Års...
 16. oktober 2010: Jonni Hansen bekendtgjorde, at han ville trække sig fra det politiske arbejde af personlige årsager...
Daniel Carlsen
Esben Rohde Kristensen
 Sammenfattet var det vigtigt for Jonni at vise styrke på gadeplan, som ofte var igennem demonstrationer. DNSB’s nuvæ...
 Religion er et vagt begreb. Vanskelighederne med at definere religion er så mange, at der end ikke blandt religionsfo...
 Anerkender bl.a. totalitarisme som værende en religion. Ifølge Eric Voegelin (Tysk politisk filosof, f.1901-1985) i v...
 Processioner, ritualer etc. transformerede det almindelige rum til et helligt rum. (Nye) Myter i form af sammensværg...
H. Arendt (Politolog, f.1906-1975): ”Et parti der igennem indoktrinering og terror formår at tilegne og opretholde magt...
 Partiet har allerede fra begyndelsen et sæt komplekse dogmer, myter, ritualer og symboler, som definerer meningen og...
1.  Bevægelsen gør krav på at kende   sandheden for at skabe det konfliktfrie   samfund.2.  De begrunder deres mangl...
 Sammenfattet kendetegner totalitarisme, at dens verdensanskuelse indebærer en antagonisme mellem venner og fjender. ...
 Monoteisme er en form for religion, på linje med duoteisme, polyteisme osv. Forsigtighed ved at behandle og fremstil...
 Monoteisme (”Gegen religion” til  poltyteisme) karakteriseres gennem1.  Dualismen mellem sand religion og   falsk ...
 Sandhedsabsolutismen afføder dualismen. Monoteisme kræver, at man afviser andre sandheder, guder etc. i og udenfor r...
 Intolerance, der er konsekvensen af én sand  Gud, én sand religion. Dermed er alle andre  religioner og guder falske;...
 Aktiv og passiv intolerance betragtes som gode egenskaber i biblen, og derfor bliver et martyrium også motiveret af d...
 Intolerancen har, ifl. Rodney Stark, to sider.1. Magten til at inspirere konflikter   blandt grupper.2. indflydelse t...
 ”Troen på én sand, almægtig Gud og enten en eksplicit og/eller en implicit afvisning af andre guder.” Dette er den væ...
 Fælles karakteristika for totalitarisme og (revolutionær) monoteisme: De er grundlæggende intolerante overfor udestå...
 Passiv intolerance: De dyrker martyrerne som er døde for religionen eller ideologien. Terror og hellig krig = Aktiv ...
 Liberalisme, pluralisme, polyteisme er IKKE sandhedsabsolutistiske, de har grundlæggende toleranceværdier for anderle...
 Totalitarisme og monoteisme markerer ritualer, som fødsel, bryllup og begravelser. De benytter generelt disse til at ...
 Efter ovenstående undersøgelse må man vurdere, at politisk religion har behov for at blive konkretiseret i retning af...
 Jonni Hansen sagde efter interviewet, at det var svært at finde tilbage til andre holdninger, når man først havde fu...
DNSB’s Danmark
Danmark degenerer til et  multietniskhelvede, ifl DNSB.
Et endeligt opgør er drømmen!
DNSB’s utopiaefter ”Ragnarok”
Først skal DNSB vække danskerne udaf deres… ”velfærdsrus”                   Fremavle super ariere og  ...
  Minidemonstrationer   Store demonstrationer i ind- og udland   Radio Oasen   Telefonavisen (Den danske stemme...
 DNSB tolererer religiøse medlemmer, så længe overbevisningen ikke påvirker bevægelsen. Dette kan skyldes, at DNSB ik...
 Jonni’s syn på religion er som en konkkurrende enhed til nazismens biologiske livsanskuelse. Kristendommen er f.eks. ...
 ”*…+ en jødisk religion for ikke jøder. Og vi ved at kristendommen har en stor andel i, at danskerne har fået en vran...
 DNSB og Asatro: ”Vi vil blande det der asatro, som er det oprindelige danske med ideologien. […] Nu holder vi her i ...
 Generelt bliver næsten alle religioner anset som uvidenskabelig og udanske, og dermed vederstyggelig i forhold til na...
 Soteriologien står i forlængelse af Hitlers opfattelse ”Den videre drøm er at videreudvikle den hvide race for at nå ...
Frelsen findes i DNSB, ”som vil sættealt ind på at befri det danske folk fraforrædernes lænker”. ”masseindvandringen skal...
 DNSB opfatter demokratiet og politikerne på Christiansborg som hovedfjenden De begår den største synd og sluser indv...
 Kapitalismen, EU, Globaliseringen Marxismen Udlændinge især jøder er en        Generelt er alt og kulturøde...
Sådan ser jøder ud, ifl. DNSB
Jøder vil gerne se  sådan ud
 ”Kulturlivet herhjemme er infiltreret af marxister og jøder, simpelthen. I en grad som er ret massivt og det er med t...
 Borgerkrig er derfor ønskværdigt og svaret på deres ”bønner”. Derfor er det også en prestigesag blandt nynazister at ...
 Sandhedsabsolutismen og den medfølgende intolerance forklarer tydeligt, hvorfor DNSB er en revolutionær bevægelse, so...
 Daniel Carlsen skriver på sin Facebook profil: ”Som nationalsocialist ønsker jeg en revolution – et opgør med det nu...
Nynazisme som profan monoteisme
Nynazisme som profan monoteisme
Nynazisme som profan monoteisme
Nynazisme som profan monoteisme
Nynazisme som profan monoteisme
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nynazisme som profan monoteisme

1,329 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nynazisme som profan monoteisme

 1. 1. DNSB, DanmarksNationalsocialistiske BevægelseFra totalitarisme tilprofan monoteisme Foredrag af cand. mag. Sune Balzer Teichert
 2. 2.  Hvem er jeg? Personlig motivation Problemformulering Historik Begrebsafklaring  Religion  Politisk religion Opbygning  Totalitarisme  Monoteisme DNSB og de monoteismelignende elementer. Spørgsmål
 3. 3.  Sune Balzer Teichert Cand. mag. i religion og historie siden 2011 F. 1983 i Viborg Arbejder som freelance foredragsholder
 4. 4.  Min Bedstefar, Hans Johann Teichert Ortsgruppenleiter i det Sønderjyske (Kliplev & Bjerndrup) fra 1940. (Oplært i 6 mdr, tysk by, Elsas). Bedstefars lillebror døde i Stalingrad. Hans var i Fårhuslejren (4 år) med bl.a. Frits Clausen. Frits var 1933 til 1944 partifører for Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti (DNSAP). Hans var nazist til han døde (2009)! Min nabo (gammel dame) i Rinkenæs var også nazist til hun døde (2008), hvorfor? Samtidig irriterede det mig, at medierne samt politikerne kun fokuserede på truslen ”udefra” (især fra islamister). Jeg ville finde ekstremister i vores egen ”baghave”. Problemformulering udtrykker min faglig motivation.
 5. 5.  Nationalsocialismen under Det TredjeRige er ofte blevet betegnet somtotalitarisme. Særligt i nyere tid er derflere, der har slået til lyd for, at densnarere bør betragtes som en politiskreligion. I dette speciale vil jeg kaste lysover, hvordan dansk nynazisme mestpræcist bør karakteriseres: Somtotalitarisme, politisk religion eller nogettredje? Jeg vil tage udgangspunkt i politiskreligion, fremfor totalitarisme, som er detalmindelige at karakteriserere nazismensom. Konkret vil jeg undersøge DNSB ogfor at komme så tæt på denneorganisation, ideologi og kultur sommuligt, vil jeg foretage et feltarbejdeblandt repræsentanter herfor."
 6. 6.  1928. Det første naziparti var stiftet af Ejnar Vaaben og kaldte sig Dansk Nationalsocialistisk Parti. 1930. Det andet parti var Danmarks National-Socialistiske Arbejder Parti. 1933 stiftede Frits Clausen, Danmarks National Socialistiske Arbejder Parti Historik: Jylland, der fra 1943 blev til hovedpartiet DNSAP (ca. 39.000 medlemmer) i Danmark. Nazismen i Efter krigen: Jagten på nazisterne begyndte. Danmark Nazisterne var i krise. Båndet til det tyske moderparti opløste sig midlertidigt. Over 10.000 danske nazister blev arresteret for landsskadelig virksomhed.
 7. 7.  Op til 70’erne. Nazisterne var stadig uorganiseret i Danmark (økonomiske og personlige stridigheder). 1970 stiftede Hans Christian Krog Pedersen og Povl Heinrich Riis- Knudsen (to studerende fra Århus, og sønner af SS fædre) partiet Danmarks National Socialistiske Ungdom (DSNU) med undertitlen Danmarks National Socialistiske Bevægelse (DNSB). Knyttede bånd til tyske krigsveteraner. Målet var at genskabe nazismens storhedstid. Uden held! Uenighed blandt nazisterne dominerede!
 8. 8. PartilederFrits Clausen
 9. 9. Cand. Mag.Povl HeinrichRiis Knudsen
 10. 10. JonniHansen, Schöner Mann
 11. 11. Spøg til side:Jonni Hansen
 12. 12.  DNSB opløstes midlertidig (interne intriger). Partiet gendannes kort tid efter. Den nye ledelse bestod af Henrik Christensen Asferg og Jonni Hansen. DNSB fik en langt mere militant rolle. Synlighed på gaden = Vigtigt! 1991 blev den tidligere leder, Riis- Knudsen, desuden ekskluderet af DNSB: 1990’erne DNSB, da det kom frem, at hans kæreste var kristen palæstinenser. Ekskludering medførte berøringsforbud. Han var altså uren i deres optik. DNSB blev hurtigt den dominerende nazibevægelse i DK
 13. 13.  Der blev knyttet internationale kontakter 1993. Demonstrationer, hvor hagekorset for første gange efter 2. verdenskrig flagrede på de danske gader. Grundlæggende udvikling: Hess- march blev flere gange afholdt i DK med stor international tilgang. (Pga. Ulovligt i andre europæiske lande) DNSB blev i 90’erne mødt med stor, til tider voldlig, modstand fra anarkister, unge fra den yderste venstrefløj og befolkningen generelt.
 14. 14.  Dette medførte en nye krise i DNSB. De turde ikke længere at gå på gaden. Splittelse i DNSB var følgen, hvor et centralt medlem, Asferg, grundlagde Blood and Honour Denmark (1998). (Der opstod flere bevægelser ud af denne krise. De holdte ikke længe) For DNSB er disciplin og regelrethed centralt. Blood and Honour er voldsorienteret for at opnå verdensrevolutionen.
 15. 15.  2000-2005: DNSB mistet sin forankring blandt unge nazister bestod primært af lukkede Krisen i 00’erne arrangementer.
 16. 16.  2007 skønnede Redox, at DNSB var på ca.150 medlemmer. Det følgende år vurderede Redox, at der var ca. 500 medlemmer. Årsagen hertil skulle ses i, at Dansk Midlertidig Front lukkede i 2007, og DNSB oprejsning havde fået formelle afdelingsledere rundt i landet og blevet bedre organiseret. (Måske havde Muhammed tegningerne også en del af sige?)
 17. 17.  16. oktober 2010: Jonni Hansen bekendtgjorde, at han ville trække sig fra det politiske arbejde af personlige årsager. Det Nationalsocialistiske Råd udpegede efter endt rådslagning Esben Rohde Kristensen som ny leder af DNSB Slogan: DNSB ændrer IKKE linje. Alt skal forsætte som hidtil. Nazisterne stolede ikke på den nye Ny leder leder. = Daniel Carlsen (Afdelingsleder i Viborg) kritiserede den nye leder for Ny krise ”iøjnefaldende passivitet, uvilje over for relevant tilpasning samt hans manglende engagement og tilstedeværelse”. Han forlod DNSB kort tid efter og stiftede et nyt nationalkonservativ parti: ”Danskernes Parti”. Resultat: Medlemsflugt
 18. 18. Daniel Carlsen
 19. 19. Esben Rohde Kristensen
 20. 20.  Sammenfattet var det vigtigt for Jonni at vise styrke på gadeplan, som ofte var igennem demonstrationer. DNSB’s nuværende marginaliserede tilstand skyldes Sammenfatning det fejlslået projekt på at indtage gaderne og lederskiftet i 2010. Resultat: manglende mobilisering og rekruttering af nynazister.
 21. 21.  Religion er et vagt begreb. Vanskelighederne med at definere religion er så mange, at der end ikke blandt religionsforskerne er enighed om, hvad religion er. Nogle forskere har endda afskrevet at forsøge at definere religionsbegrebet. Religion er alt i alt et psykologisk, økonomisk, socialt og politisk fænomen og er derfor i vedvarende kontakt med andre kulturfænomener, som det påvirkes af. Religion eksisterer i mange former, polyteisme, monoteisme osv.
 22. 22.  Anerkender bl.a. totalitarisme som værende en religion. Ifølge Eric Voegelin (Tysk politisk filosof, f.1901-1985) i værket Die Politischen Religionen (1938), skabte sekulariseringen et essentielt tomrum. Religion giver mening i en ellers meningsløs tilværelse. Derfor former individet sin egen religion i form af forskellige fællesskaber for igen at kunne skabe mening og rammer i sit liv. Bevidst som ubevidst. Hvad er Politisk religion/totalitarisme bliver derfor betegnet som en af mange versioner af Politisk religion? religionernes tilbagekomst, men i legitime politiske og dennesidige klæder. Originaliteten i Voegelins analyse bestod i at karakterisere totalitarisme som dennesidige religioner med frelsende karakteristika, der forsynerede sine symboler såsom folk, race eller klasse, med et sakralt indhold (Sub. Def.), for at tryllebinde masserne i den totalitære frelseslære.
 23. 23.  Processioner, ritualer etc. transformerede det almindelige rum til et helligt rum. (Nye) Myter i form af sammensværgelsesteorier: f.eks. den verdensomspændte jødiske sammensværgelse. Politisk myter opretholder det dualistiske verdenssyn. Millenaristisk og eskatologisk indhold. Det endelige opgør mod jøden/demokraterne/borgerskabet etc. Fjerne det ”onde” = Paradis/frelse det eksklusive fællesskab En karismatisk ”ophøjet” leder, f.eks. Hitler, Stalin, Mao osv!
 24. 24. H. Arendt (Politolog, f.1906-1975): ”Et parti der igennem indoktrinering og terror formår at tilegne og opretholde magten. ” Totalitarisme kommer ofte gennem en revolution til magten, med en politisk idé om, at partiet skal have monopol på magten, styre individet og samfundet. Den transformerer eller ødelægger den tidligere statsmagt og konstruerer en ny stat med ét eneste parti. Hvad er Opstår i kølvandet af kriser. totalitarisme? Sandhedsabsolutistisk, antiparlament arisk, antipluralistisk & eksklusiv. Passiv (martyrium) og aktiv intolerance (krig og terror mod minoriteter og opposition/kritikere) 2 uforenelige størrelser i deres fortællinger (Dualisme)  F.eks. Arier vs. jøde.  Godt vs. Ondt
 25. 25.  Partiet har allerede fra begyndelsen et sæt komplekse dogmer, myter, ritualer og symboler, som definerer meningen og målet for folkets eksistens i denne verden, men også hvad der er godt, og hvad der er ondt. Det totalitære styre har sin oprindelse i en totalitær bevægelse. Den bygger på idealet af en symbiose af ét parti og stat. Partiet har et stærkt hierarkisk fundament. Lederen af bevægelsen styrer hele strukturen af styret med sin karismatiske autoritet. Totalitarismen skaber faste rammer og en fællesskabsfølelse. Den forbereder og lover individet en bedre fremtid og verden. Nærmest uimodståelig for den kriseramte. (funk.def)
 26. 26. 1. Bevægelsen gør krav på at kende sandheden for at skabe det konfliktfrie samfund.2. De begrunder deres manglende succes i samfundet med den omfattende manipulation af masserne, som udgår fra medierne og det bestående system.3. De afviser tolerance i traditionel forstand4. og kalder tolerance for falsk bevidsthed. Bevægelsen ser lovgivningen som en Gerhart A. Ritter: formel juridisk konstruktion, som er relativ og ikke seriøs. De retfærdiggør Venstre- gerne voldsanvendelse mod politiske5. fjender. Endvidere er de antiliberale og er således & modstandere af pluralistiske og parlamentariske regeringer og retsstat. Højre- De er principielt mod hele samfundsopbygningen. Partiet tillader derfor ikke noget andet parti under sit ekstremisme styre. Derfor er det, det eneste borgerne skal forholde sig til. De prioriterer fællesskabet frem for individet, og de er stramt hierarkisk organiseret.6. Terror fremmer bevægelsens: ”Transzendierung zu einer freien Gesellschaft”.
 27. 27.  Sammenfattet kendetegner totalitarisme, at dens verdensanskuelse indebærer en antagonisme mellem venner og fjender. Totalitarisme er derfor dualistisk orienteret og stærk præget af intolerance. De er antidemokratiske og antiliberale. De er sandhedsabsolutistiske fordi kun bevægelsen og dens ideologi kender vejen til frelse og det perfekte samfund. Alt dette kendetegner en bestemt type for religion, nemlig MONOTEISME!!!
 28. 28.  Monoteisme er en form for religion, på linje med duoteisme, polyteisme osv. Forsigtighed ved at behandle og fremstille monoteisme som ahistorisk eller uforanderlig. Monoteisme er mangfoldig, sammensat og en betegnelse for forskellige religioner. Det er dog vigtigt at fastholde generelle karakteristika. En definition på monoteisme: ”En tro på og dyrkelse af én sand gud alene”. Jeg anvender Stark og Assmann’s begreber.
 29. 29.  Monoteisme (”Gegen religion” til poltyteisme) karakteriseres gennem1. Dualismen mellem sand religion og falsk religion, men også dualismen imellem Gud og ”underguden” Djævlen, der er en skabning af Gud.2. Monoteisme skaber en dualisme ml. får og bukke som, ifl. Rodney Stark, har haft enorme konsekvenser i forfølgelser af vantro, masse massakrer, korskrige etc.3. Verden bliver først efter det eskatologiske opgør mellem disse to modsætninger til et paradis, hvor død, sygdom og dårligdomme fjernes.4. Denne eskatologi og dualisme blev grunddogmer for den ene sande Gud i jødedom, kristendom og islam.5. De troende belønnes med evigt liv, døden fjernes helt og giver dermed mening i en meningsløs verden, hvor mennesket skal gå igennem mange lidelser.
 30. 30.  Sandhedsabsolutismen afføder dualismen. Monoteisme kræver, at man afviser andre sandheder, guder etc. i og udenfor religionen, dvs. at den skal være afvisende overfor andre religiøse forestillinger. Dette ses i monoteismernes centrale bud om at tro på den ene sande Gud, f.eks. i trosbekendelserne; shema i jødedommen, nicænum i kristendommen og shahada i islam. Sandhedsabsolutismen gør monoteisme uundgåeligt eksklusiv. (Ses bl.a. i eskatologien.)
 31. 31.  Intolerance, der er konsekvensen af én sand Gud, én sand religion. Dermed er alle andre religioner og guder falske; fjendebilleder skabes pga. det dualistiske verdenssyn. Igennem historien har monoteistisk religion, ifl. Assmann, ofte været bærer af to typer for intolerance, en aktiv og passiv intolerance.1. Aktiv intolerance består af legitimeringen af vold, for at opretholde den rette tro. Dette ses i form af hellig krig, korstog, jihad etc. Man forsøger således at fjerne de vantro ved mission, eller yderligere handlinger, som f.eks. forbud og lovgivning mod andre religioner.2. Passiv intolerance er i monoteisme rettet mod gruppen selv. Den kan give sig til udtryk ved et martyrium, som er en betinget del af monoteisme. Romerne ofrede også deres liv, men ikke for guderne. De gjorde det for ære. Martyrium er intolerant idet man hellere vil dø end at give efter. Kompromis bliver derfor umuliggjort.
 32. 32.  Aktiv og passiv intolerance betragtes som gode egenskaber i biblen, og derfor bliver et martyrium også motiveret af de hellige skrifter. Myterne kan derfor anses som farlige, da de påvirker menneskets selvforståelse. Dvs. at monoteisme har skabt en ny form for vold, der er religiøs motiveret mod sine politiske og religiøse modstandere i kampen for at udbrede og opretholde den sande tro. Det nye er ikke, at man legitimerer krig og vold som Guds vilje, men at man dræber, starter krige og agerer som Guds bøddel eller tjener, ved at dræbe eller ofre sig for religionen, som ikke er set før.
 33. 33.  Intolerancen har, ifl. Rodney Stark, to sider.1. Magten til at inspirere konflikter blandt grupper.2. indflydelse til at fæstne gruppens solidaritet og loyalitet.
 34. 34.  ”Troen på én sand, almægtig Gud og enten en eksplicit og/eller en implicit afvisning af andre guder.” Dette er den væsentligste markør, som kommer til udtryk i de monoteistiske religioners trosbekendelser, og også i deres historie. Det er en kontroversiel definition, men religionshistorisk har monoteistiske religioner som især islam og kristendommen været marginale størrelser som hurtigt voksede sig store på bekostning af polyteisme (ikke etnisk partikularistisk som jødedom (og nazismen)). Monoteisme er et stærk trossystem og let forståelig for de mange, og derfor har den en stærk udbredelse.
 35. 35.  Fælles karakteristika for totalitarisme og (revolutionær) monoteisme: De er grundlæggende intolerante overfor udestående med andre livsanskuelser og skaber en skarp dualisme mellem os og dem, ven og fjende, sandhed og usandhed, således kategoriseres de alle som sandhedsabsolutistiske. De kendetegnes ved det revolutionære element – for kun gennem revolutionen kan frelsen opnås. Monoteisme såvel som totalitarisme tilbyder derfor forløsning igennem deres forestillinger, og ofte igennem en karismatisk leder.
 36. 36.  Passiv intolerance: De dyrker martyrerne som er døde for religionen eller ideologien. Terror og hellig krig = Aktiv intolerance Totalitarisme har retningslinjer for, hvordan det perfekte samfund skal skabes efter et næsten eskatologisk opgør mod det onde, som igen kendetegner de monoteistiske religioners uundgåelige eskatologiske opgør, for at kunne skabe paradis på jorden.
 37. 37.  Liberalisme, pluralisme, polyteisme er IKKE sandhedsabsolutistiske, de har grundlæggende toleranceværdier for anderledes tænkende og overfor andre trosretninger. Totalitære systemer forsøger at være: allestedsnærværende, dominerend e og kontrollerende i individets liv, og forlanger en livslang forpligtelse til styret. Dette fænomen kendes også i monoteismen, hvor individet forpligter sig til én eneste Gud og én eneste sandhed. Monoteisme i sin fundamentalistiske form tenderer til at ville regulere de troendes adfærd ved at give instruktioner i, hvordan de skal argere i forskellige situationer overfor fattige, rige, staten, Gud, vantro osv.
 38. 38.  Totalitarisme og monoteisme markerer ritualer, som fødsel, bryllup og begravelser. De benytter generelt disse til at styrke forholdet til tilhængerne. Det hvad der ikke er inkluderet er ekskluderet fra fællesskabet, som jøderne blev ekskluderet ud af det tyske fællesskab. Denne systematiske opdeling ser man også primært i kristendommens historie, hvor jødeforfølgelse og massemassakrer af udeforstående af det eksklusive kristne fællesskab, fandt sted. Der er klare doktriner, hellige bøger (f.eks. henholdsvis biblen eller Mein Kampf), og de beskæftiger sig med moral, etik og tro – og er ikke blege for at straffe dem som ikke imødekommer kravene.
 39. 39.  Efter ovenstående undersøgelse må man vurdere, at politisk religion har behov for at blive konkretiseret i retning af den religionstype, som totalitarisme mest af alt ligner på det strukturelle og funktionelle plan, nemlig monoteisme.
 40. 40.  Jonni Hansen sagde efter interviewet, at det var svært at finde tilbage til andre holdninger, når man først havde fundet lyset. ”*…+ dem som har forstået nationalsocialismen, har også Monoteismelignende forstået at der ikke er noget over elementer i eller ved siden af. *…+ når man først har forstået det, kan man DNSB ikke fravige det” Det er kun én bevægelse med én stærk mand som kan frelse samfundet fra den ”multietniske kloak”
 41. 41. DNSB’s Danmark
 42. 42. Danmark degenerer til et multietniskhelvede, ifl DNSB.
 43. 43. Et endeligt opgør er drømmen!
 44. 44. DNSB’s utopiaefter ”Ragnarok”
 45. 45. Først skal DNSB vække danskerne udaf deres… ”velfærdsrus” Fremavle super ariere og herske over VERDEN! (Drømmen er stor).
 46. 46.  Minidemonstrationer  Store demonstrationer i ind- og udland  Radio Oasen  Telefonavisen (Den danske stemme)  Internettet (www.dnsb.dk)  TV46  Flyers PropagandaSelvom DNSB officielle holdning er atkomme til magten gennemdemokratiske veje, har DNSBtidligere vist, at de ikke afholder sigfra hverken voldelige handlinger elleropfordring til vold (terrorisme).
 47. 47.  DNSB tolererer religiøse medlemmer, så længe overbevisningen ikke påvirker bevægelsen. Dette kan skyldes, at DNSB ikke er en stor bevægelse og har behov for så meget opbakning som overhovedet muligt. Derfor er det også kun en tolerance på lånt tid, som DNSB umiddelbart accepterer for at have lidt fremgang. Ifl. Rodney Stark har islam og kristendom også kunnet leve sammen i harmoni, så længe de ikke truede deres institutioner, men når disse blev truet, har vantro måtte betale prisen.
 48. 48.  Jonni’s syn på religion er som en konkkurrende enhed til nazismens biologiske livsanskuelse. Kristendommen er f.eks. ifl. Jonni:
 49. 49.  ”*…+ en jødisk religion for ikke jøder. Og vi ved at kristendommen har en stor andel i, at danskerne har fået en vrangforestilling om mange ting. I det at det bliver kaldt en dansk værdi, at være kristen. Man må sige det, som det er, at det er en jødisk import religion på fuld linje med muhamedanerne med islam. Og det er affødt af de jødiske skrifter, både islam og kristendom. *…+ For mig at se er kristendommen skyldig i, at vi som folk ikke kan forsvare os selv, simpelthen, mod folk som kommer udefra. *…+ De er helt på fuld linje med dem inde på Christiansborg. *…+ Vi accepterer at folk er medlemmer af folkekirken indtil man kan sætte noget andet i stedet”.
 50. 50.  DNSB og Asatro: ”Vi vil blande det der asatro, som er det oprindelige danske med ideologien. […] Nu holder vi her i bevægelsen solhverv, sommersolhverv, vinters olhverv. Vi arbejder også med tanken om at lave noget navngivning og giftermål […]”. DNSB forsøger at overtage ritualer, som typisk tilhører den religiøse sfære. Det er, ifl. Jonni, vigtigt, da folk har behov for ritualer. Guderne bliver dyrket symbolsk:”Det er lige så uvirkeligt som en tese i kristendommen, at det skulle være Thor derop når det tordner og kaster med hammeren”.
 51. 51.  Generelt bliver næsten alle religioner anset som uvidenskabelig og udanske, og dermed vederstyggelig i forhold til nazismens tro på naturens love, racelovene, som for dem er hævet over den menneskelige handling. Ved at forbryde sig mod raceloven, forbryder man sig mod menneskeheden og dermed naturens vilje, som konsekvent dømmer mennesket til dets undergang. Naturen har indtaget den monoteistiske Guds funktion, som dømmer de levende og de døde ved dommedag. Naturen, nationen, den hvide race og Hitler selv forekommer ophøjet i DNSB. DNSB indeholder dermed strukturelle/substantielle ligheder med noget transcendent. Denne transcendens er blevet flyttet ned på dennesidige størrelser.
 52. 52.  Soteriologien står i forlængelse af Hitlers opfattelse ”Den videre drøm er at videreudvikle den hvide race for at nå det højeste stade af menneskelig udvikling. Hvis du blander dit folk med nogen som er anderledes – måske laverestående – så er det en negativ udvikling”. Dualismen er fastlagt. Laverestående racer er fjenden, pga. ”at det er hos de mørke folkeslag, at kaossamfundene udleves”, men ”den lallende demokratiske samfundssystem” er skyld i ”den igangværende etniske udrensning af hvide mennesker”, og derfor betragtes de som hovedfjenden.
 53. 53. Frelsen findes i DNSB, ”som vil sættealt ind på at befri det danske folk fraforrædernes lænker”. ”masseindvandringen skal høre op, øjeblikkeligt”. Det er en absolut nødvendighed, så ”det danske folk kan bevare sit biologiske og kulturelle særpræg”. Alt dette og mere til opfattes som vejen mod, at danskere gennem raceblanding bliver udskiftet af indvandrere. Derfor betegnes integrationsministeriet som ”befolkningsudskiftningsministerium ” og DNSB beskriver dem som forrædere, da ”vore egne kæmper imod os”. DNSB mål er at skabe: ”et monoetnisk- og kulturelt samfund, for kun i et sådant, kan der herske harmoni, velstand og en helt igennem positiv udvikling”.
 54. 54.  DNSB opfatter demokratiet og politikerne på Christiansborg som hovedfjenden De begår den største synd og sluser indvandrer ind i det ”rene” samfund, som dermed muliggør, at den hvide dansker degenererer ved raceblanding. ”Forræderne [på Christiansborg] har skrevet under på besætternes dessiner og budt dem velkommen med åbne arme. De har optrådt som Fjender rigtige ægte landsforrædere fordi de vil den samme udvikling som EU- besætterne. *…+ De vil udviske Danmark som nation. *…+ Tilmed vil de udskifte det danske folk med en uharmonisk og raceblandet pærevælling af mennesketyper, der ALDRIG vil kunne skabe samfund, som de, der er resultatet af hvide menneskers skabertrang og organiseringsevne”.
 55. 55.  Kapitalismen, EU, Globaliseringen Marxismen Udlændinge især jøder er en Generelt er alt og kulturødelæggende race. alle, fjender Andre nazi-bevægelser, White Pride, Blood and Honour osv. Religioner
 56. 56. Sådan ser jøder ud, ifl. DNSB
 57. 57. Jøder vil gerne se sådan ud
 58. 58.  ”Kulturlivet herhjemme er infiltreret af marxister og jøder, simpelthen. I en grad som er ret massivt og det er med til at gøre kulturlivet uinteressant for ordentlige mennesker. Men kampen kan sagtens tabes. Det kan den. Det er ikke noget der er afgjort endnu” Alt sammen betragtes som en større jødisk sammensværgelse rettet mod det hvide menneske. Jonni Hansen forklarer vedr. Holocaust: ” *…+ jøderne (har) senere fundet ud af, at de kan profitere moralsk og økonomisk på den historie. *…+ Ja, en stor jødisk allieret sammensværgelse. Dem der ønsker den udvikling lige nu ”. Medierne bliver opfattet som demokratiets propaganda-værktøj ”de systemstyrede mediers forherligelse af de fremmede”
 59. 59.  Borgerkrig er derfor ønskværdigt og svaret på deres ”bønner”. Derfor er det også en prestigesag blandt nynazister at være indskrevet i hjemmeværnet, så de kan få kamperfaring. Militæret bliver opfattet som et fristed under demokratiet, da militæret er antidemokratisk og hierarkisk opbygget som DNSB.
 60. 60.  Sandhedsabsolutismen og den medfølgende intolerance forklarer tydeligt, hvorfor DNSB er en revolutionær bevægelse, som karakteriserer monoteisme ifl. Assmann og Stark. I forlængelse heraf talte Jonni Hansen til hvervemøde i Århus 8. maj 2010 om ”vigtigheden af at organisere sig i kampen om at nå de mål, som vi har sat os, ikke bare for vores bevægelse, men for hele det danske folk og den hvide race”.
 61. 61.  Daniel Carlsen skriver på sin Facebook profil: ”Som nationalsocialist ønsker jeg en revolution – et opgør med det nuværende system, der er ved at udrydde det hvide menneske”. En nazistisk revolution er ikke bare vigtigt, men nødvendigt: ”Det multietniske misfoster er over os. Bekæmper vi det ikke, bekæmper vi os selv”. Det er helt essentielt. Nazismen er den eneste ene vej til at frelse det ”eksklusive” hvide menneske, og derfor propaganderer de.

×