Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Універсальна десяткова класифікація: методика індексування

16,589 views

Published on

Пропонується методика індексування за УДК. Подані матеріали побудови та властивості УДК. Розповідається про загальні та спеціальні визначники, які приєднуються до основної таблиці за допомогою знаків УДК. Методика індексування пропонується для бібліотекарів, бібліографів, та працівників видавництв.

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Універсальна десяткова класифікація: методика індексування

 1. 1. Універсальна десяткова класифікація: методика індексування
 2. 2. Проект “Комплексна програма реформування у галузі створення та використання державних бібліографічних ресурсів і реорганізації бібліотечного фонду України”  Цей проект був розроблений у 2016 році Книжковою палатою. Однією із складової частини цієї концепції є відмова від ББК, а Кабінет Міністрів на своєму засіданні 22 березня 2017 року вирішив поступово, впродовж року перевести бібліотеки на УДК.
 3. 3. Побудова та властивості УДК  В основі структури УДК – принцип десяткових дробів.  Для позначення відділів застосовуються арабські цифри.  Таблиці УДК розподілені на основні та допоміжні
 4. 4. Основна таблиця  0 Загальний відділ  1 Філософія. Психологія  2 Релігія. Теологія  3 Суспільні науки  4 (вільний)  5 Математика. Природничі науки  6 Прикладні науки. Медицина. Техніка  7 Мистецтво. Фотографія. Музика. Ігри. Спорт  8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство  9 Географія. Історія
 5. 5. Допоміжні таблиці визначників  Визначники поділяються на дві групи: - загальні - спеціальні
 6. 6. Загальні визначники  Незалежні ( визначники мови, форми, місця, народів та часу) можуть використовуватися як самостійні індекси Наприклад: (477) Україна (031) Енциклопедії  Залежні визначники приєднуються до індексу - визначники -02 Властивості - визначники -03 Матеріали - визначники -04 Процеси - визначники -05 Особи
 7. 7. Загальні визначники мови  Символ =… (знак рівності) Наприклад: =161.2 Українська мова 398=133.1 Фольклор французькою мовою 53(035)=111=161.2 Англо-український довідник з фізики
 8. 8. Загальні визначники рас, народів та етнічних груп  Утворюють із загальних визначників мови, уміщених у круглі дужки Наприклад: =111 Англійська мова (=111) Англійці =161.2 Українська мова (=161.2) Українці =133.1 Французька мова (=133.1) Французи
 9. 9. Загальні визначники форми документів  Символ (0…) Їх застосовують для класифікації документів за формою і характером викладу: підручник, довідник, патент.  Наприклад:  54(075.8) Підручник з хімії для вузів  77(091) Фотографія, історія питання  331(094.4) Кодекс законів про працю
 10. 10. Загальні визначники місця  Символ (1/9). Їх застосовують для відображення географічного або територіального аспекту.  Наприклад: 55(477) Геологія України 913(100) Регіональна географія світу
 11. 11. Загальні визначники часу  Символ "…" Їх застосовують для утворення підрозділів за хронологічним принципом. Наприклад: "00" Перше століття нашої ери "16" XVII століття "04/14" період з V по XV століття "1941/1945" період з 1941 по 1945 рр.
 12. 12. Загальні визначники з дефісом  Символ -0. -02 Властивості ( існування, відношення, простору, якості, походження, величин, розмірів, форми, руху, розвитку, послідовності. Наприклад: -027.2 Властивості функції -027.22 Прикладний 51-027.22 Прикладна математика
 13. 13.  -03 Матеріали (позначення матеріалів з яких виготовлено предмети або вироби).  Наприклад: 621.798.1 Тара 621.798.1-033.5 Скляна тара 621.798.1-036.5 Пластмасова тара
 14. 14.  -04 Процеси (містять часто вживані загальні поняття).  Наприклад: -047.44 Аналіз -049.5 Безпека - 047.64 Контроль
 15. 15.  -05 Особи (містять характеристики осіб в залежності від посади, роду діяльності, віку, статі ).  Наприклад: 24-05 Буддисти 616-083-055.1 Санітари-чоловіки
 16. 16. Спеціальні визначники  -1/-9 визначники з дефісом (виконують аналітичну або диференціюючи функцію та служать для позначення елементів, компонентів, властивостей ознак предметів) Наприклад:  визначники з дефісом у 82 розділі позначають літературні форми(поезію, драму, роман тощо)
 17. 17.  .01/.09 визначники з крапкою нуль (містять аспект розгляду, діяльності, процеси, операції, машини та обладнання).
 18. 18.  ’1/’9 визначники з апострофом ( виконують інтегруючу функцію, утворюються з відповідних підрозділів основних індексів за допомогою паралельного підрозділу). Наприклад: 669 “Металургія” 669.35’5’6 Сплави міді-цинку-олова Сплави міді 669.35 Сплави цинку 669.5 Сплави олова 669.6
 19. 19. Вертикальна риска на полях таблиць  Приклад: 37 Освіта. Виховання. Навчання. |37.016 Предметне навчання 373.2.016 Предмети дошкільної освіти 373.5.016 Предмети середньої школи 378.016 Предмети у вищих навчальних закладах
 20. 20. Знаки УДК  Знак приєднання + (плюс), означає наявність двох і більше незалежних одна від одної тем. 622+669 Гірнича справа та металургія 669+622 Металургія та гірнича справа
 21. 21.  Знак поширення / (навкісна риска). Завдяки цьому знаку відбувається злиття кількох окремих понять, які розміщені одне за одним, у загальне. Наприклад:  011/016 Бібліографії 011 Універсальні і загальні бібліографії 012 Бібліографії творів окремих авторів 014 Бібліографії праць за певними особливостями 015 Бібліографії за місцем видання 016 Галузеві бібліографії
 22. 22.  Знак відношення : (двокрапка) об’єднує між собою індекси двох понять, взаємопов’язаних за суттю.  Наприклад: Вірусні хвороби кімнатних рослин 635.965 : 632.38 де 635.965 Кімнатні рослини 632.38 Вірусні хвороби
 23. 23.  Знак подвійного відношення :: (подвійна двокрапка), закріплює певний порядок двох і більше компонентів у складеному індексі, що робить його незворотним.  Наприклад:  575 :: 576.3 Цитогенетика
 24. 24.  Квадратні дужки […] знак, який використовують в усіх розділах УДК. За квадратні дужки виносять визначники, що є спільними для двох і більше індексів, а також виносять індекс, який повторюється.  Наприклад: [622+669](477) Гірнича справа та металургія України
 25. 25. Правила індексування за УДК Правило перше  Індексувати документ за його основним змістом.  Наприклад: Заробітна плата лікарів буде 614.257 Заробітна плата військовослужбовців буде 355.643
 26. 26.  Правило друге. Необхідно визначити предмет та аспект його розгляду. Наприклад: Канали - (аеродинаміка) 533.697.3 - (гідродинаміка) 532.537 - (гідрологія) 556.53 - (гідротехніка) 626 - Кабельні (будівництво) 692.77
 27. 27.  Правило третє. Загальні визначники з дефісом -02, -03, -04, -05. Загальні визначники мови, форми, місця, народів та часу не можуть використовуватись як самостійні індекси.
 28. 28.  Правило четверте При індексуванні документів рекомендується така послідовність пошуку індексу: 0/9 (індекс основної таблиці) ’1/’9 (спеціальні визначники з апострофом) .01/.09 (спеціальні визначники з крапкою нуль) -1/-9 (спеціальні визначники з дефісом) -02/-05 (загальні визначники властивостей, матеріалів, процесів, осіб)
 29. 29.  Правило п’яте. Утворення складних індексів. Послідовність приєднання визначників до основного індексу:1/9; .01/.09; -1/-9; -02, -03, -04, -05; (0…); (1/9); ’’…’’; =…; (=…). Наприклад: 622.341.1’17(477)’’18’’=112.2 Залізорудна гірнича промисловість – відходи – Україна – 19 століття – німецька мова
 30. 30.  Правило шосте. Утворення складених індексів. На перше місце ставиться індекс, який відображає основну тему. Індекси, що приєднуються за допомогою двокрапки тільки уточнюють основне поняття. Наприклад: 621.74:669.2 де… 621.74 Лиття 669.2 Металургія кольорових металів
 31. 31. Правило сьоме. Правило першого згадування. ( Якщо тема в цілому не може бути відображена одним індексом, а лише кількома, то роботи загального характеру, групуються під індексом, в якому тема згадується вперше.  Наприклад: “Посібник з обробки металів” 621.7(075)
 32. 32. Дякуємо за увагу

×