Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ABW Nacka Kommun / Rethink Office

383 views

Published on

Nacka Kommun / Rethink Office

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ABW Nacka Kommun / Rethink Office

 1. 1. Öppenhet och mångfald i Nacka stadshus Fyra år med aktivitetsbaserat kontor
 2. 2. Bakgrund •  Stadshuset invigt 1961 •  Ombyggt 2008-2012 •  Renovering av huset. •  Nya arbetssätt •  Ett öppet hus för medborgarna •  Effektivare lokalanvändning
 3. 3. Ett öppet och flexibelt hus
 4. 4. Erfarenheter efter fyra år •  Utvecklat arbetssätt –  Ökat samspel –  Alla lever i vardagsrummet •  Effektivare –  Från 450 till 800 på samma kontorsyta –  Effektivare användning av möbler •  Flexiblare –  Från mitt rum till allas lokaler –  Enklare att flytta enheter •  Bättre medarbetarindex
 5. 5. Från papper till digitalt •  Rensa papper klokt - skanna, arkivera, kasta •  Stabil och kapacitetsstark infrastruktur •  Användbara IT-system •  Kunskaps- och dokumentdelning digitalt - internt och med externt •  Digitalisera arbetssätt - standardisera, digitalisera och automatisera •  Sekretess – kan hanteras om man vill och kan 
 6. 6. Det gemensamma livet •  Nyttja rummets möjligheter –  Arbete sker inte bara vid skrivbord •  Alla arbetsplatser är allas –  Byt platser •  Rent och snyggt •  Platser/rum för större och mindre möten –  Enkel bokning •  Gemensamma spelregler •  Möjliggör distansarbete och möten på distans
 7. 7. Chefsrollen i ABW •  Tro på folk - släpp kontrollbehov och prestige •  Följ upp vilka resultat som nås - inte var •  Bejaka förskjutning av arbetstid men ha koll på kvällsarbete •  Var en ”närvarande” ledare •  Nyttja MBWA •  Lev som du lär •  Arbeta digitalt
 8. 8. Tips från coachen •  Motivera förändringen, skapa en berättelse •  Tydliga förväntningar på chefer •  ”Clean desk” en förutsättning •  Undvik hemvister •  Rätt belysning är svårt •  Goda kontakter med fackliga företrädare och skyddsombud •  Håll i konceptet •  Ha en servicefunktion
 9. 9. Mats  Bohman     Administra+v  direktör,  1  kommunika+onsdirektör   Nacka  kommun,  Stadsledningskontoret   ___________________________________________   Tfn  08-­‐718  92  40   SMS  070-­‐431  92  40   Fax  08-­‐718  90  22   Adress  Nacka  kommun,  131  81  Nacka   E-­‐post  mats.bohman@nacka.se   www.nacka.se  

×