Cakepan Serat wedhatama

1,336 views

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,336
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cakepan Serat wedhatama

  1. 1. Ada-Ada Mangka kanthining tumuwuh Salami mung awas eling Eling lukitaning dumadi Supadi niring sangsaya Yeku pangreksaning urip Ketawang Rasamadu Pl.Br Marma den taberi kulup Angulah lantiping ati Rina wengi den anedya Pandak panduking pambudi Bengkas kahardaning driya Supadya dadya utami Pangasahe sepi samun Haywa esah ing salami Samangsa wis kawistara Lalandhepe mingis-mingis Pasah wukir reksa muka Kekes sira bedaning budi Ladrang Sribiwadha Pl.Br Dene awas tegesipun Weruh warananing urip Miwah wisesaning Tunggal Kang atunggal rina wengi Kang mukhitan ing sakarsa Gumelar ngalam sakalir Haywa sembrana ing kalbu Wawasan wuwus sireki Ing kono yekti karasa Dudu ucape pribadi Marma den sambadeng sedya Wewesan praptaning uwis Ketawang Subakastawa Pl.Br Sirnakna semanging kalbu Den waspada ing pangeksi Yeku dalaning kasidan Sinuda saking sathithik Pemothahing napsu hawa Linalantih mamrih titih
  2. 2. Haywa mamatuh nalutuh Tanpa tuwas tanpa kasil Kaselibuk ing srabeda Marma dipun ngati-ati Urip keh rencananira Sambekala den kaliling Ada-Ada Upamane wong lumaku Marga gawat den liwati Lamun kurang ing pangarah Sayekti karendhet ing ri Apese kesandhung padhas Babak bundhas anemahi Ladrang Wahyu Sl.My Lumrah bae yen kadyeku Atetamba yen wus bucik Duweya kawruh sabodhang Yen tan nartani ing kapti Dadi kawruhe kinarya Ngupaya kasil lan melik Meloke yen arsa muluk Muluk ujare lir Wali Wola-wali nora nyata Anggepe Pandhita luwih Kaluwihana tan ana Kabeh tandha-tandha sepi Ketawang Kinanthi Sandhung Sl.My Kawruhe mung ana wuwus Wuwuse gumaib-gaib Kasliring thithik tan kena Mancereng alise gathik Apa Pandhita hantiga Kang mangkono iku kaki Mangka ta kang aran laku Lakune ngelmu sajati Tan dahwen pati openan Tan panasten nora jahil Tan jurungi ing kahardan Amung aneng mamrih ening
  3. 3. Ketawang Pawukir Sl.My Kaunanging budi luhung Bangkit ajur-ajer kaki Yen mangkono bakal cikal Thukul wijing utami Nadyan bener kawruhira Yen ana kang nyulayani Tur kang nyulayani iku Wus wruh yen kawruhe nempil Nanging lahire angalah Katingala angemori Mung ngenaki tyasing liyan Haywa esak haywa serik Kinanthi Palaran Sl.My Yeku ilapating wahyu Yen yuwana ing salami Marga wimbuhing nugraha Saking kheb Kang Maha Suci Cinancang pucuking cipta Nora ucul-ucul kaki Mangkono ingkang tinamtu Tampa nugrahaning Widhi Marma ta kulup den bisa Busuki ujaring janmi Pakoleh lahir batinnya Hiyeku budi premati Pantes tinulad tinurut Laladane mrih utami Utama kembanging mulya Kumulyaning jiwa dhiri Ora ta yen ngeplekana Lir luluhur nguni-uni Cakepan SERAT WEDHATAMA ini diambil dari naskah asli Karya KGPAA Mangkoenegoro ke IV

×