อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

5,922 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,922
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

 1. 1. ความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ อาณาจักรมอเนอรา อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักรพืช อาณาจักรฟังไจ อาณาจักรสัตว์ ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ แต่ยังมีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่มากนัก ผลจากการทำกิจกรรมต่างๆของคนก่อให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างมากทุกคนจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและ หาแนวทางป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 1
 2. 2. เป็นโพรคาริโอตเซลล์เดียว มีการดำรงชีวิตที่หลากหลาย สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรนี้มีบทบาทสำคัญในการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศในการรักษาสภาพแวดล้อม และในอุตสาหกรรมหลายชนิด รวมทั้งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคในสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 2
 3. 3. <ul><li>เป็นยูคาริโอตกลุ่มแรกที่มีวิวัฒนาการมาจากโพรคาริโอต มีทั้งเป็นเซลล์เดียวขนาดเล็กจนถึงหลายเซลล์ขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างซับซ้อน แต่ยังไม่พัฒนาเป็นเนื้อเยื่อ มีการดำรงชีวิตที่หลากหลายแตกต่างกัน หลากชนิดมีบทบาทเป็นผู้ผลิต เป็นปรสิตที่ทำให้เกิดโรคในสิ่งมีชีวิตอื่น ทำให้เกิดมลภาวะในแหล่งน้ำ และทำให้เกิดการหมุนเวียนของสารในระบบนิเวศ </li></ul>3
 4. 4. <ul><li>เป็นยูคาริโอตหลายเซลล์ที่เซลล์ประกอบกันเป็นเนื้อเยื่อทำให้มีโครงสร้างซับซ้อน ดำรงชีวิตเป็นผู้ผลิตที่สำคัญในระบบนิเวศ พืชมีวิวัฒนาการในการปรับตัวด้านโครงสร้าง ด้านองค์ประกอบทางเคมีและด้านการสืบพันธุ์เพื่อมาดำรงชีวิตบนบก นอกจากนี้เป็นแหล่งอาหารสำคัญแล้ว ยังนำมาใช้เป็นวัสดุสร้างที่อยู่อาศัย ทำเครื่องนุ่งห่มและนำมาเป็นยารักษาโรค </li></ul>4
 5. 5. <ul><li>เป็นยูคาริโอตเซลล์เดียวและหลายเซลล์ที่ยังไม่พัฒนาเป็นเนื้อเยื่อ ดำรงชีวิตเป็นผู้ย่อยสลายอินทรียสารที่สำคัญในระบบนิเวศ นำมาใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ทางการแพทย์และเป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่น แต่บางชนิดเป็นปรสิตก่อให้เกิดโรคในมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นอีกด้วย </li></ul>5
 6. 6. <ul><li>เป็นยูคาริโอตที่เป็นประกอบกันเป็นเนื้อเยื่อ ดำรงชีวิตเป็นผู้บริโภคในระบบนิเวศหลายชนิด เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์ รวมทั้งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย มนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ที่มีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษของสัตว์ในกลุ่มไพรเวต </li></ul>6
 7. 7. อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต นักวิทยาศาสตร์ในอดีตได้จำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นอาณาจักรต่างๆ โดยใช้ความคล้ายคลึงกันของลักษณะทางกายวิภาค ลักษณะทางสัณฐานวิทยา แต่ในปัจจุบันได้นำข้อมูลการวิเคราะห์ลำดับเบสบนสาย DNA มาสร้างแผนภาพแสดงสายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต อ่านคำอธิบายข้างล่างนะคะ แล้วจะเข้าใจค่ะ ต่อไป จะได้ดูภาพสายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตครับ 7 สิ่งมีชีวิตมีตั้งหลายชนิด แล้วมีหลักเกณฑ์ในการจำแนกสิ่งมีชีวิตอย่างไรครับ
 8. 8. จากแผนภาพแสดงสายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พบว่า สามารถแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น 3 โดเมน (Domain) คือ แบคทีเรีย อาร์เคีย และยูคาเรีย ภาพที่ 1 สายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เกณฑ์ในการจัดจำแนกอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตมีหลายเกณฑ์ค่ะ เราจะใช้เกณฑ์ในการจัดจำแนกตามหนังสือเรียน ซึ่งจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น 5 อาณาจักร คือ อาณาจักรมอเนอรา อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักรพืช อาณาจักรฟังไจ และ อาณาจักรสัตว์ ค่ะ ในการจัดหมวดหมู่บางระบบจะจัดสิ่งมีชีวิตในระดับที่เหนือกว่าอาณาจักร โดยจัดอยู่ในระดับโดเมน 8
 9. 9. ภาพที่ 2 มาตรเวลาทางธรณีวิทยาในยุคต่างๆ และสายวิวัฒนาการของอาณาจักรสิ่งมีชีวิต จากภาพนี้ เกณฑ์ในการจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยพิจารณาจากหลักฐานซากดึกดำบรรพ์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ความคล้ายคลึงกันของโครงสร้าง การทำงาน การเปรียบเทียบสารชีวโมเลกุล และความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 9
 10. 10. ใจเย็นๆนะคะ จะอธิบายให้ฟังทีละอาณาจักรค่ะ แล้วจะเข้าใจค่ะ แต่ตอนนี้นักเรียนต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะ พืช โพรทิสตา สัตว์ มอเนอรา ฟังไจ 10 สิ่งมีชีวิตแต่ละอาณาจักรมีลักษณะร่วมกันอย่างไรครับ และแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรอื่นอย่างไรครับ ช่วยตอบผมหน่อยครับ

×