Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dr. Kárpáti Andrea - Digitális írástudás és kreativitás: a „két kultúra" közös pedagógiai feladata

561 views

Published on

Dr. Kárpáti Andrea a Scientix Konferencia első napján (március 20.) adott elő, plenáris előadásának címe: Digitális írástudás és kreativitás: a „két kultúra" közös pedagógiai feladata.

A 21. század első felét a multimédia-információk túlsúlya jellemzi. A vizuális ismeretszerzés uralkodóvá válik, a képi kifejezés a mindennapok állandó része. A rajz tantárgy immár sokkal több, mint „művészetpedagógia”: a neve vizuális kultúra, pedagógiai feladata felkészíteni a képi nyelv köznapi, tudományos és művészi értelmezésére és használatára. A képalkotással, képértelmezéssel azonban a humán és természettudományos tantárgyak mindegyikében foglalkozni kell, hiszen a magyarázó ábrát felváltó dinamikus, paraméterezhető tudományos vizualizációk bármilyen tudást átlelkesíthetnek.

Az előadásban megjelentek a vizuális kommunikáció pedagógiai relevanciájú, számítógéppel közvetített formái, a tudományos vizualizációtól a statikus-interaktív és a mozgó ábrás kompetenciamérő vagy társkereső tesztig, a blogtól a vlogig és avatarig. Az előadó röviden ismertette a képi kreativitás multiszenzoriális (több érzékszervet magában foglaló), új modelljét, majd három folyamatban lévő, magyar részvételű nemzetközi kutatás eredményeinek megosztásával érzékeltette a kortárs tizen- és huszonévesek (digitális) képalkotó kultúráját. A „Facebook ikonográfia”, a „Multikulturális telekollaboráció” és a „Vizuális Tanulóközösségek vizsgálata” egyaránt arra törekszik, hogy régi-új közlő nyelvünk, a gépekkel segített, de az emberi kreativitásra alapozott vizuális nyelv kortárs technikái és műfajai beépüljenek az oktatásba.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dr. Kárpáti Andrea - Digitális írástudás és kreativitás: a „két kultúra" közös pedagógiai feladata

 1. 1. PARRISE (grant agreement 612438) is funded by the European Commission. Kárpáti Andrea ELTE TTK Tudománykommunikáció Központ andreakarpatia.elte@gmail.com Scientix Konferencia, EDUCATIO Kft. az ELTE TTK-n, Budapest, 2015. március 20-21. 1
 2. 2. Multimédia információk túlsúlya A vizuális ismeretszerzés uralkodóvá válik.
 3. 3. Vizuális kommunikáció Jensen 2003; Neurath 1938, Horányi 2003; Arnheim 2004; Peternák 1993, 1995; Zombori 1995; Bálványos, Sánta 2003; Kárpáti 1995
 4. 4. Folyamatábra
 5. 5. Művészi ábra Manovich, Lev: University of California, San Diego, US: http://manovich.net/ Manual Lima, Senior UX Design Lead, Microsoft Bing: http://www.visualcomplexity.com/vc/ contact.cfm Tuftee, Edward, Emeritus Professor, Yale University: http://www.edwardtufte.com/tufte/i ndex
 6. 6. PhD Comics: tudománykommunikáció rajzzal és rajzfilmmel Higgs Boson Explained - video: http://www.phdcomics.com/comics.php?f=1489
 7. 7. Absztrakció David McCandless (2009): Az információ gyönyörű!
 8. 8. Képmás  jel  jelentés Szárnyas húsokhoz illő ízesítők (David McCandless, 2009)
 9. 9. Hagyományos blog: a képi és verbális kommunikáció egyenrangú
 10. 10. Digitális vizuális napló = kép-blog Újra-hasznosított képek: kölcsönzött, adaptált, kiegészített, újraértelmezett
 11. 11. A 21. század napló műfaja: a videó blog = vlog Bemutatkozó montázs
 12. 12. A képi kreativitás multiszenzoriális modellje (Kindler és Darras, 1997, 2010) • a gyermekrajz multimediális kifejezési forma • A rajzolás kapcsolatainak feltárása a beszéddel, a gesztusnyelvvel (színjátszással) és a társművészetek világával. 6-10 évesek: Plurimediális – több médiumban működő ("digital art education", „media arts education”) Kamaszok: Intermediális – kölcsönhatások művészeti nyelvek között Nehezen megfejthető, több rétegű, szöveggel, zenével kiegészített, értelmezett intim műveit. "digital art education", „media arts education” Poliesztétikai elemző módszerek Hollywood Hírügynökség YouTube csatorna
 13. 13. Avatar mint önarckép • Maszk és perszona • Stílus és személyiség • Ön-azonos vagy ideál-azonos vizuális nyelv Az új kamaszművészet megértése felismerés és értelmezés is. Avatar: az egyéniség (át) alakítása
 14. 14. A képi kifejezés egyenrangú útjai Hagyományos képalkotás • A technikai színvonalra hat: pszichomotoros képességek, tanulás, médium • A motívumok körének a megvalósíthatóság szab határt • Az alkotás egyedi • Az alkotó folyamat egyéni • A kreativitás jelentősége megkérdőjelezhetetlen Digitális képalkotás • A technikai színvonalra főként az eszköz és nem a képességek hatnak • A motívumok idézhetők, adaptálhatók, megszerkeszthetők • Az alkotás sokszorosítható • Kollektív alkotások • A kreativitás jelentősége vitatott
 15. 15. Identitás kifejezése átalakított digitális fotókkal Hozz otthonról számodra jelentőséggel bíró tárgyakat, viseleteket! Készíts magadról ezek felhasználásával 3 fotót: Ki vagyok én most? Ki szeretnék lenni? Ki nem szeretnék lenni? Helsinki, 2010
 16. 16. Identitás kifejezése Facebook címlapképekkel Császár Lilla, 2012-2015 A Facebook vizuális tartalmai típusokba sorolhatók: nők és férfiak, illetve különböző korcsoportok képhasználati szokásai, motivációi, preferenciái különböznek, mennyiségileg és tartalmilag eltérő képeket töltenek fel, osztanak és néznek meg a Facebookon).
 17. 17. Identitás konstruálás: „ a létező világok legjobbika” Császár Lilla, 2012-2015 • Gondtalan, pazar magánélet (munka: 2%) • Az iskola, mint élvezetes, izgalmas, vicces közösségi tér • Ideális én / család reprezentáció minden apró részletben • Mémek értelmes célokért is • Nyaralási tablók ismeretterjesztő hatása
 18. 18. Rajzos teszt- és párkereső környezet: Psychogalaxy www.psychogalaxy.hu
 19. 19. Páros online rajzolás
 20. 20. A térszemlélet mérése – virtuális 3D terekben HARVARD MENTAL IMAGERY LAB: SPATIAL APTITUDE TEST
 21. 21. Statikus feladatok (eDia) Babály Bernadett, Kárpáti Andrea, : Tér rekonstruálása (2013) Az SZTE – MTA Képességkutató Csoport diagnosztikus mérési kutatása keretében készült Vizuális kultúra – Térszemlélet feladatok
 22. 22. Dinamikus feladatok (GeoGebra) Budai László, Kárpáti Andrea: Tér rekonstruálása (2013)
 23. 23. A digitális kreativitás fejlesztése Gaul Emil, Kárpáti, A., Pataky Gabriella & Illés Anikó szerk. (2013). A művészetoktatás terei. Tanulmányok a vizuális nevelés nemzetközi szakirodalmából. Magyar Rajzpedagógusok Országos Szövetsége és Nemzedékek Tudása Könyvkiadó, Budapest Digital Art Education blog Digital Ars Education Research kutató csoport Deakin University Second Life Project Sweney, R. (Ed., 2011): Inter/actions, inter/sections: Art Education / Digital Visual Culture
 24. 24. Vizuális Kultúra Közösségek Kutatócsoport (Visual Culture Communities Reseach) • 2009-ben alakult, tagjai: Northern Illinois University, USA, a holland University of Amsterdam, a finn Aalto University és az ELTE TTK kutatói • Cél: négy nagyváros: Amsterdam, Budapest, Chicago, Helsinki 16-22 év közötti, 15-50 tagú vizuális tanuló közösségei működése és pedagógiai eredményei feltárása Módszerek: • Csoportos és egyéni interjúk és kérdőívek; • A csoport-működés dokumentálása részvevő megfigyelőként; • A közösségi alkotások elemzése.
 25. 25. Vizuális tanuló közösségek • Önként, fizetség nélkül, rendszeresen, hosszú időn át tanulnak egy új médiumot • Nincsenek tanárok  tanulás a társaktól • Belső hierarchia képességek és tudásátadási szándék alapján • Közösen elhatározott célok, munkamódszerek, folyamatos (ön)bírálat manga (hagyományos japán képregény rajzolás) „cosplay”: virtuális és valós találkozásokon alapuló, képregény figuráit életre keltő játék
 26. 26. A közösségek műfajai - 2 • „fanart”: TV vagy filmsorozatok alapján képzőművészeti, irodalmi, zenei , színpadi művek
 27. 27. A közösségek műfajai - 3 • dokumentum-, portré- és művészi videofilmek készítése saját és közösségi problémákról
 28. 28. A közösségek műfajai - 4 • „demoscene” (művészi igényű innovatív számítógépes alkalmazások) • számítógépes játékok tervezése
 29. 29. Interkulturális tele-kollaboráció, Budapest – Tokió Molnár Pál, Károly Gáspár Református Egyetem és ELTE TTK, 2009-14 Személyes terek megosztása, tér-hálózatok
 30. 30. Vizuális Tanuló Közöségek Kutatás: első eredmények • A vizuális képességek célzott, feladathoz kötött egyéni fejlesztése gyors fejlődést eredményez • A „csoport stílus” nem zárja ki, de megnehezítheti az egyéni stílus-variációk kialakulását • A csoporttagok motivációja évek alatt sem csökken • Az értékelés intenzív és folyamatos: egyéni és csoportos, szóbeli vagy kommentáló. Ez hasznosítható legjobban a kortárs művészetpedagógiában. • Akárcsak a kamaszrajz, a vizuális tanulóközösség is a kortárs művészeti kultúrához kapcsolódik – műfaja szerint intenzívebben, mint a tanterv
 31. 31. A mémek az emberi kultúra építőegységei, a kulturális evolúció információhordozói. (Richard Dawkins: The Selfish Gene 1976) A mémek a gondolatok azon legkisebb, már önmagukban is értelmes egységei, amelyek nem genetikusan meghatározottak, és amelyek eléggé megbízhatóan és termékenyen másolódnak az egyik emberi agyból a másikba. (Mérő László: A pénz evolúciója 2007) Douglas Rushkoff (1994) : Média-vírus!
 32. 32. OKTV 2015: Valódi és virtuális Eredeti, kézzelfogható, valóságos világunk ezer szállal kapcsolódik a virtuálisnak nevezett világhoz. (…) A virtuális a valóságban nem létező dolog, ilyen a képzelet világa, az álom, ilyenek a tervrajzok is, és mai életünkben ilyenek a számítógéppel készített terek, tárgyak, dolgok, személyek, történetek. Ugyanakkor nem minden virtuális, ami a számítógépen található, hiszen az nem egyszer nagyon is valóságos dolgokról, helyekről, eseményekről tudósít. A feladat az, hogy a valóságos világ és a virtuális világ viszonyát, kapcsolatát és/vagy ellentétét mutassa be a művészet eszközeivel.
 33. 33. Valódi és virtuális: kamasz művek Kiállítás a Deák17 Galériában Középiskolai Rajz OKTV 2014: „Valódi és virtuális”. Kiállítás: Deák17 Galéria, 2015. április11, 15:00 Rendező: KAPTÁR tehetséggondozó műhely és archívum
 34. 34. Tudományos és módszertani konferencia fizikatanároknak Az ELTE Fizika Doktori Iskola „Fizika tanítása” programja nemzetközi konferenciát szervez 2015. augusztus 17. és 19. között az ELTE TTK lágymányosi Északi Tömbjében: TPI15 A rendezvény honlapja: http://parrise.elte.hu/ A konferencia angol nyelvű. Meghívott előadóink között szerepel a Nemzetközi Fizikatanítás-módszertani Kutatócsoport (GIREP) elnöke, a ljubljanai tudományos játszóház alapítója, és a paksi atomerőmű bővítés kormánybiztosa. Előadóink beszélnek arról, hogyan népszerűsíti Hollywood az űrkutatást, mit jelent a kételkedés tudománya, hogyan használható a “Színpadon a természettudomány” rendezvénysorozat a fizika népszerűsítésére, hogyan lehet tanítani a játékelméletet a középiskolában – és még számtalan érdekes témáról.
 35. 35. PARRISE (grant agreement 612438) is funded by the European Commission. Kárpáti Andrea ELTE TTK Tudománykommunikáció Központ andreakarpatia.elte@gmail.com Scientix Konferencia, EDUCATIO Kht. az ELTE TTK-n, Budapest, 2015. március 20-21. 36

×