Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pjkthn3

709 views

Published on

 • Be the first to like this

Pjkthn3

 1. 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN PENILAIAN/ CATATAN 1 PJ: Pendidikan Sukan Pada akhir proses pengajaran dan 1.1. Keselamatan semasa beraktiviti. 1. Keselamatan pembelajaran, murid dapat:  di tempat permainan. Nilai: 1.Mengenalpasti tempat yang sesuai Contoh Aktiviti: a) Berhati-hati dan selamat untuk beraktiviti. a) Demonstrasi menjaga keselamatan b) Bekerjasama 2.Mematuhi arahan serta peraturan ditempat permainan. c) Semangat untuk keselamatan diri. b) Menyenaraikan langkah keselamatan bermasyarakat 3.Menyenaraikan sekurang-kurangnya d) Kesedaran 5 langkah keselamatan di tempat permainan. PK: Kebersihan dan Pada akhir proses pengajaran dan 1.1. Keselamatan di rumah, sekolah dan Keselamatan pembelajaran, murid dapat: tempat permainan. Persekitaran. 1. Keselamatan 1.Memahami dan mematuhi arahan Contoh Aktiviti: serta peraturan keselamatan di rumah, a) Perbincangan mengenai keselamatan di Nilai: sekolah dan tempat permainan. sekolah, rumah dan tempat permainan. a) Kesedaran b)Menyenaraikan bahaya di tempat-tempat b) Berdikari berkenaan. c)Menyenaraikan langkah-langkah keselamatan perlu diambil. 2 PJ: Pendidikan Sukan Pada akhir proses pengajaran dan 2.1. Pengurusan Diri 2. Pengurusan pembelajaran , murid dapat:  Amalan Pemakanan Untuk Pertumbuhan 1.Memahami dan mengamalkan Nilai: pengurusan masa yang sesuai untuk Contoh Aktiviti: a) Amanah berinteraksi. a)Perbincangan tentang amalan pemakanan b) Berhati-hati 2.Berinteraksi dan berkomunikasi untuk tumbesaran c) Berdikari sesama rakan. b)Mengumpul dan menampal gambar yang 3.Memilih makanan makanan yang sesuai ke dalam folio. sesuai untuk tumbesaran. 1
 2. 2. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN PENILAIAN/ CATATAN PK: Kebersihan dan Pada akhir proses pengajaran dan 1.1. Keselamatan di rumah, sekolah dan Keselamatan Persekitaran. pembelajaran, murid dapat: Tempat permainan. 1. Keselamatan Nilai: 1.Memahami dan mematuhi arahan Contoh Aktiviti: a) Kesedaran serta peraturan keselamatan dirumah, di a) Perbincangan mengenai keselamatan di b)Berdikari tempat permainan dan sekolah bagi sekolah, rumah dan tempat permainan. c)Keberanian menjaga kelamatan diri. b)Menyenaraikan bahaya yang mungkin ada ditempat-tempat tersebut. c)Menyenaraikan langkah-langkah yang perlu di ambil. 3 PJ: Kecergasan Pada akhir proses pengajaran dan 1.1. Skip Setempat 1. Daya Tahan Kardiovaskular pembelajaran, murid dapat: 1.2. Skip sambil bergerak 20m ulang-alik Nilai: 1.Melakukan aktiviti kecergasan Contoh Aktiviti: a) Keyakinan berkaitan dengan daya tahan a) Skip satu kaki b)Berdikari kardiovaskular. b) Skip silang c)Hormat-menghormati 2.Melakukan aktiviti skip setempat c)Skip sambil membentuk bulatan d)Keberanian berterusan selama 3-4minit. d)Skip sambil membentuk pelbagai corak. 3.Melakukan aktiviti skip sambil membentuk bulatan dan pelbagai corak secara berterusan. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses penngajaran dan 1.1. Menjaga dan menyayangi diri. 1. Kesihatan Diri pembelajaran, murid dapat: - Hargai kesihatan sendiri. Nilai: 1.Mengenal diri sendiri dan Contoh Aktiviti: a) Kasih sayang menyatakan amalan penjagaan diri a) Menyenaraikan cara-cara penjagaan b) Kesyukuran 2.Berinteraksi dan berkomunikasi kesihatan diri. c) Kebersihan fizikal dan dengan rakan dalam suasana yang b)Menyenaraikan perkara-perkara yang mental. menyeronokkan. merosakkan kesihatan diri. 2
 3. 3. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN PENILAIAN /CATATAN 4 PJ: Kecergasan Pada akhir proses pengajaran dan 2.1. Meleding berpasangan. 2. Kelenturan pembelajaran, murid dapat: Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Melakukan aktiviti kecergasan a)Timbang garam a) Bekerjasama berkaitan kelenturan. b)Meleding sambil menyentuh jari rakan b) Keyakinan 2.Melakukan aktiviti meleding c)Sambil memegang gelung rotan, bola besar c) Keberanian berpasangan sambil menyentuh jari dan kayu d) Berdikari rakan. 3.Melakukan aktiviti meleding berpasangan sambil memegang alatan. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan 1.1. Menjaga dan menyayangi diri. 1. Kesihatan Diri pembelajaran, murid dapat: - Keceriaan diri. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Berkomunikasi dan berinteraksi a) Membuat lakonan berkaitan a) Hormat-menghormati dengan rakan dalam suasana yang b) Menyatakan perasaan melalui karangan b) Tolong -menolong menyeronokkan. atau kad ucapan. 2.Menyatakan perasaan yang terpendam.5 PJ: Kecergasan Pada akhir proses pengajaran dan 3.1. Lambung pundi kacang dan kawal 2. Kordinasi pembelajaran, murid dapat: dengan kaki atau tangan. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Melakukan aktiviti kecergasan a) Lambung tinggi dan rendah secara individu a) Bekerjasama berkaitan koordinasi dengan riang dan b)Lambung tinggi dan rendah secaara b) Keberanian yakin. kumpulan. c) Kejujuran 2.Melambung pundi kacangn dan d) Keadilan kawal menggunakan kaki dan tangan pada jarak tinggi dan rendah dengan sekurang-kurangnya 3 kali dari lima kali lambungan. 3
 4. 4. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN PENILAIAN /CATATAN PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan 1.1. Menjaga dan menyayangi diri. 1. Kesihatan Diri pembelajaran, murid dapat: - Memilih sahabat. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Menyatakan tentang sahabat. a) Bercerita tentang sahabat sendiri a) Hormat-menghormati 2.Menceritakan tentang sahabat b)Menulis tentang sahabat b) Keyakinan masing-masing c)Menulis surat kepada sahabat 3.Membuat kad ucapan untuk sahabat. d)Menyenaraikan nama-nama sahabat e)Membuat kad ucapan 6 PJ: Kecergasan Pada akhir proses pengajaran dan 4.1. Mengimbang skala depan di atas 3. Imbangan pembelajaran, murid dapat: bangku gimnastik. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Melakukan aktiviti kecergasan a) Mengimbang pada titik graviti a) Keyakinan berkaitan dengan daya tahan b)Mengimbang di atas lantai b) Keberanian kardiovaskular. c)Mengimbang di atas bangku gimnastik c) Berdikari 2.Mengimbang skala ke depan pada d)Mengimbang di atas bangku scara atatik dan titik graviti. bergerak. 3.Mengimbang skala ke depan di atas lantai. 4.Mengimbang skala ke depan di atas bangku gimnastik. 5.Mengimbang di atas bangku secara statik dan bergerak. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan 1.1. Menjaga dan menyayangi diri. 1. Kesihatan Diri pembelajaran, murid dapat: - Cara bergaul dengan rakan. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Mengenal diri sendiri. a)Membuat lakonan berkaitan a) Hormat-menghormati 2.Berkomunikasi dan berinteraksi b)Menyatakan cara memulakan pergaulan b) Bekerjasama dengan rakan dalam suasana yang dengan rakan. c) Tolong menolong menyeronokkan. 4
 5. 5. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN PENILAIAN /CATATAN 7 PJ: Kecergasan Pada akhir proses pengajaran dan 5.1. Main sentuh ekor. 4. Ketangkasan pembelajaran, murid dapat: Contoh Aktiviti: a) Dapatkan ekor kawan seberapa banyak Nilai: 1.Melakukan aktiviti berkaitan dengan sambil selamatkan ekor sendiri. a) Keberanian daya tahan kardiovaskular. b) keyakinan 2.Melakukan aktiviti main sentuh ekor kawan sekurang-kurangnya 5 kali dalam pusingan. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan 1.1. Menjaga dan menyayangi diri. 1. Kesihatan Diri pembelajaran, murid dapat: - Perawakan diri. Contoh Aktiviti: Nilai: 1. Berkomunikasi dan berinteraksi a) Berbincang tentang perawakan diri dengan a) Hormat-menghormati dengan rakan dalam suasana yang guru dan rakan b) Bekerjasama menyeronokkan. 2.Menyatakan cara menjaga perawakan diri. 8 PJ: Kemahiran Pada akhir proses pengajaran dan 1.1. Lokomotor 1. Pergerakan Asas pembelajaran, murid dapat:  Berjalan Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Melakukan aktiviti berjalan dengan a) Berjalan cepat a) Keyakinan gaya dan teknik yang betul serta b) Berjalan tukar langkah cepat dan perlahan. b) Berdikari menjaga postur badan. c)Berjalan atas tumit dan tukar jalan 2.Melakukan aktiviti berjalan dengan berjengkit. menukar langkah secara cepat dan perlahan. 3.Melakukan aktiviti atas tumit dan tukar jalan secara berjengkit. 5
 6. 6. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan 1.1. Menjaga dan menyayangi diri. 1. Kesihatan Diri pembelajaran ,murid dapat: - penilaian ( diri sendiri ) Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Berkomunikasi dan berinteraksi a)Memahami perasaan diri a)Keyakinan dengan guru dan rakan dalam suasana b)Menilai perasaan. b)Keberanian yang menyeronokkan. 2.Meluahkan perasaan tentang diri sendiri.9 PJ: Kemahiran Pada akhir proses pengajaran dan 1.1 Lokomotor 1. Pergerakan Asas pembelajaran, murid dapat:  Berlari Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Melakukan aktiviti berlari dengan a)Berlari ke sisi a) Keyakinan gaya yang betul serta menjaga postur b)Berlari tukar arah b) Berdikari badan. c)Berlari lurus dan berbelok-belok tanpa skitel c) Keberanian 2.Melakukan aktiviti berlari kesisi dan melalui skitel. dengan gaya yang betul. 3.Melakukan aktiviti berlari lurus dan berbelok-belok tanpa skitel dan melalui skitel. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan 1.2. Alatan Kebersihan diri. 1. Kesihatan Diri pembelajaran, murid dapat: - Keperluan harian. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Berkomunikasi dan berinteraksi a) Perbincangan tentang keperluan harian a) Berjimat cermat dengan guru dan rakan tentang b)Senaraikan keperluan harian b) Hormat-menghormati keperluan harian. 2.Menyenaraikan keperluan harian yang diperlukan. 6
 7. 7. 10 PJ: Kemahiran Pada akhir proses pengajaran dan 1.1. Lokomotor 1. Pergerakan Asas pembelajaran, murid dapat:  Melompat Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Melakukan kemahiran melompat a) Melompat berat. a) Keyakinan dengan cara yang baik, betul dan b)Melompat ringan b) Berdikari selamat untuk menjaga postur badan c)Melompat ke sisi c) Berhati-hati yang baik. d) Berani 2.Melompat berat dan ringan mengikut tahap kebolehan. 3.Melompat ke sisi mengikut tahap kebolehan.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan 1.2. Alatan kebersihan diri. 1. Kesihatan Diri pembelajaran, murid dapat: - Menggunakan alatan sendiri. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Mengenal diri sendiri dan a) Menyenaraikan alatan kebersihan diri. a) Berjimat cermat mengamalkan penjagaan diri. b)Mengumpul dan menampal gambar ke b)Berhati-hati 2.Menyatakan cara penjagaan alatan dalam folio. kebrsihan diri. 11 PJ: Kemahiran Pada akhir proses pengajaran dan 1.1. Lokomotor 1. Pergerakan Asas pembelajaran, murid dapat:  Merangkak Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Merangkak sambil membuat a)Sambil membuat pusingan a) Keberanian pusingan. b)Seperti harimau hendak menerkam b) Keyakinan 2.Merangkak seperti harimau yang c)Melalui halangan bangku c) Berdikari hendak menerkam. d)Melalui geelung rotan, tali dan rakan. d) Berhati-hati 3.Merangkak melalui halangan bangku kantin. 4.Merangkak melalui gelung rotan, tali dan rakan dengan jayanya. 7
 8. 8. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan 1.2. Alatan kebersihan diri. 1. Kesihatan Diri pembelajaran, murid dapat: - Menyimpan peralatan keperluan diri Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Menyenaraikan cara menyimpan a) Menyenaraikan cara penyimpanan alatan a) Berhati-hati alatan. kebersihan. b) Berjimat-cermat. 12 PJ: Kemahiran Pada akhir proses pengajaran dan 1.1. Lokomotor 1. Pergerakan Asas pembelajaran, murid dapat:  Mengguling Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Mengkoordinasikan bahagian tubuh a) Guling ke sisi kanan dan kiri a) Keyakinan badan bagi melakukan aktiviti b)Guling balak kemahiran dengan postur. 2.Mengguling ke sisi kanan dan kesisi kiri dengan araakan guru. 3.Mengguling balak secara berterusan sejauh 2 m RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan 1.2. Alatan kebersihan diri. 1. Kesihatan Diri pembelajaran, murid dapat: - Penilaian Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Mengenal diri sendiri dan a) Menyenaraikan alatan kebersihan diri a) Kerjasama menyatakan cara penjagaan diri. b) Mengumpul dan menampal gambar. b) Keyakinan 2.Berinteraksi dan berkomunikasi c) Berdikari dengan rakan dalam suasana yang menyeronokkan. 8
 9. 9. 13 PJ: Kemahiran Pada akhir proses pengajaran dan 1.1. Lokomotor 1. Pergerakan Asas pembelajaran, murid dapat:  Ketingting Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Melakukan pergerakan asas dengan a) Ketinting setempat a) Kerjasama cara yang betul. b) Ketinting bergerak b) Keyakinan 2.Melakukan aktiviti ketinting setempat c) keberanian daalam masa 30 saat, 3.Melakukan ketinting deengan bergerak dalam jarak 5m daan mengikut tahap kebolehan PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan 2.1. Memahami perasaan 2. Perasaan pembelajaran, murid dapat: - Tolong-menolong Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Memahami perasaan orang yang a) Membuat lakonan berkaitan a) Hormat-menghormati berada disekeliling. b) Keyakinan 2. Menyatakan tentang perasaan tolong menolong.14 PJ: Kemahiran Pada akhir proses pengajaran dan 1.1. Lokomotor 1. Pergerakan Asas pembelajaran, murid dapat:  penilaian ( kecergasan & lokomotor ) Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Melakukan aktiviti penilaian a) Ujian larian pecut 30m a) Keyakinan pergerakan asas berlari sejauh 30m b) Ujiaan lompat jauh berdiri b) Keberanian 2.Melakukan aktiviti penilaian lompat jauh berdiri. 9
 10. 10. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan 2.1. Memahami perasaan 2. Perasaan peembelajaran, murid dapat: - tolong-menolong Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Memahami perasaan orang yang a) Mengumpul dan menampal gambar a) Hormat-menghormati berada di sekeliling. b) Keyakinan 2.Menyatakan tentang perasaan tolong- menolong 15 PJ: Kecergasan Pada akhir proses pengajaran dan 2.1. Skip dengan alat sambil bergerak 1. Daya Tahan Kardiovaskular pembelajaran, murid dapat: dalam jarak 20m. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Melakukan aktiviti kecergasan yang a) Skip berhalangan gelung rotan dan skitel a) Berdikari berkaitan daya tahan kardiovaskular. b) Skip mengikut tempoh lambat dan cepat. b) Keyakinan 2.Skip dengan alatan dan sambil c) Keberanian bergerak sejauh 20m. 4.Skip dalam tempoh yang lambat dan cepat mengikut arahan guru. PK: Kesihatan diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan 2.1. Memahami perasaan 2. Perasaan pembelajaran, murid dapat: - Bekerjasama Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Memahami konsep bekerjasama a) Membuat lakonan berkaitan. a) Hormat-menghormati 2.Memahami mesej yang terdapat b) Keyakinan dalam lakonan yang di buat. c) Tolong-menolong 16 PJ: Kecergasan Pada akhir proses pengajaran dan 2.2. Membelakang berpasangan sambil 3. Kelenturan pembelajaran, murid dapat: hantar bola ke sisi ( kanan - kiri ) Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Melakukan aktiviti kecergasan a) Berpasangan dan berkumpulan a) Keyakinan berkaitan kelenturan dengan riang dan b) Jarak jauh dan dekat. b) Berdikari yakin. c) Keberanian 2.Membelakangkan pasangan sambil d) Bekerjasama menghantar bola ke sisi dengan tepat. 10
 11. 11. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan 2.1. Memahami perasaan 2. Perasaan pembelajaran murid dapat: - Bekerjasama Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Berkomunikasi dan berinteraksi a) Mengumpul dan menampal gambar. a) Keyakinan dengan rakan dan guru dalam suasana b) Berdikari yang menyeronokkan. 2.Memahami konsep bekerjasama. 17 PJ: Kecergasan Pada akhir proses pengajaran dan 3.2. Baling dan tangkap bola berpasangan. 3. Kordinasi pembelajaran, murid dapat: 3.3. Baling dan pukul bola dengan tangan. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Melakukan aktiviti kecergasan a) Baling dan tangkap satu tangan , dua tangan a) Bekerjasama berkaitan koordinasi. dalam jarak jauh dan dekat. b) Keyakinan 2.Membaling dan menangkap bola b)Baling dan pukul : satu tangan, dua tangan c) Berdikari dengan satu tangan dan dua tangan c)Berpasangan dan kumpulan kecil. dalam jarak jauh dan dekat. 3.Membaling dan memukul bola dengan satu tangan dan dua tangan berpasangan dan dalam kumpulan kecil. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan 2.1. Memahami perasaan 2. Perasaan pembelajaran, murid dapat: - berkongsi pengalaman/perasaan Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Berkongsi pengalaman dan perasaan a) Berbincang tentang pengalaman a) Hormat-menghormati tentang sesuatu perkara. b)Mengumpul dan menampal gambar. b) Keyakinan 11
 12. 12. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN 18 PJ: Kecergasan Pada akhir proses pengajaran dan 4.2. Mengimbang dengan hujung kaki 4. Imbangan pembelajaran , murid dapat: di atas bangku gimnastik. 4.3. Imbangan “Y” di atas bangku gimnastik. Nilai: 1.Melakukan aktiviti fizikal untuk Contoh Aktiviti: a) Keyakinan meningkat keupayaan fizikal dengan a) Statik dan bergerak b) Keberanian yakin dan riang. c) Berhati-hati 2.Mematuhi arahan serta peraturan untuk keselamatan diri. 3.Mengimbang atas hujung kaki tanpa bantuan. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan 2.1. Memahami perasaan 2.Perasaan pembelajaran, murid dapat : - berkongsi pengalaman/perasaan. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Berinteraksi dan berkomunikasi a) Membuat lakonan berkaitan a) Bekerjasama dengan guru dan rakan dalam suasana b)Mengumpul dan menampal gambar. b) Keyakinan yang menyeronokkan. 19 PJ: Kecergasan Pada akhir proses pengajaran dan 5.2. Lompat dan tukar arah. 5. Ketangkasan pembelajaran, murid dapat: 5.3. Lari dan tukar arah. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Melakukan aktiviti fizikal bagi a) Lompat dan lari ke kiri , kanan, depan dan a) Berhati-hati meningkatkan keupayaan fizikal belakang. b) Bekerjasama dengan riang dan yakin. b)Bebas dan dalam kumpulan. c) Keyakinan 2.Melompat dan tukar arah berdasarkan arahan guru/rakan 3.Berlari dan tukar arah dengan arahan guru / rakan. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan 3.1. Keluarga sendiri 3. Kekeluargaan pembelajaran, murid dapat: - nama-nama ahli keluarga Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Mengenali ahli keluarga sendiri. a) Menyenaraikan nama ahli keluarga. a) Kasih sayang b) Berdikari 12
 13. 13. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN 20 PJ: Kemahiran Pada akhir proses pengajaran dan 3.1. Bukan Lokomotor 1. Pergerakan Asas pembelajaran, murid dapat :  Berdiri  Duduk Nilai: 1.Melakukan aktiviti bukan lokomotor Contoh Aktiviti: a) Keyakinan berdiri dengan gaya yang betul serta a) Berdiri tegak ,berdiri sambil mengimbang b) Keberanian menjaga postur badan yang betul. badan. c) Berdikari 2.Melakukan aktiviti bukan lokomotor b) Berdiri berjengkit dengan kaki rapat. duduk dengan gaya yang betul serta c) Berdiri satu kaki dengan tangan depa menjaga postur badan yang betul. d) Duduk berlunjur kaki kangkang dan rapat. e) Duduk berlujur dengan sokongan tangan. f) Duduk mencangkung dan lompat bintang. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan 3.1. Keluarga sendiri 3. Kekeluargaan pembelajaran, murid dapat: - Susunan hirarki keluarga. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Mengenali ahli keluarga. a) Membuat pokok keluarga a) Kasih sayang 2.Mengetahui kedudukan ahli keluarga. b) Hormat-menghormati 21 PKBS 22 PJ: Kemahiran Pada akhir proses pengajaran dan 2.1. Bukan Lokomotor 1. Pergerakan Asas pembelajaran, murid dapat:  Membengkok  Membongkok Nilai: 1.Mengkoordinasikan bahagian tubuh Contoh Aktiviti: a) Keyakinan badan bagi melakukan aktiviti a) Membesar dan mengecilkan badan b) Berdikari kemahiran dengan postur. b) Membengkok ke sisi c) Tunduk memandang hujung jari 13
 14. 14. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan 3.1. Keluarga sendiri 3. Kekeluargaan pembelajaran, murid dapat: - Nama panggilan ahli keluarga. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Mengenali ahli keluarga dan nama a) Membuat pokok keluarga a) Kasih sayang panggilan mereka. b) Berdikari 23 PJ: Kemahiran Pada akhir proses pengajaran dan 1.2.Bukan Lokomotor 1. Pergerakan Asas pembelajaran murid dapat:  Memusing  Mengilas Nilai: 1.Melakukan akitviti bukan lokomotor  Menguak a) Keyakinan memusing dengan cara dan gaya yang Contoh Aktiviti: b) Keberanian betul dengan menjaga postur badan. a) Tangan depa memusing badan ke kiri dan c) Berdikari 2.Melakukan aktiviti bukan lokomotor ke kanan. mengilas dengan cara dan gaya yang b)Pusing sebelah/dua belah tangan kee depan betul dengan menjaga postur badan. dan ke belakang. 3. Melakukan aktiviti bukan lokomotor c)Tangan lurus di hadapan buat bulatan menguak dengan cara dan gaya yang d)Memandu kereta. betul dengan menjaga postur badan. e)Berdiri sambil mengilas badan ke kiri dan ke kanan. f)Mengilas bahagian badan yang lain seperti pergelangan tangan, bahu,pinggangdan pergelangan kaki. g)Siku bengkok ke hadapandan kuak ke belakang. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan 3.1. Keluarga sendiri 3.Kekeluargaan pembelajaran, murid dapat: - Hormat-menghormati Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Memahami konsep hormat a) Membuat lakonan berkaitan a) Kasih sayang menghormati. b)Menulis karangan tentang keluarga b) Hormat-menghormati 2.Menulis karangan tentang keluarga. 14
 15. 15. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN 24 PJ: Kemahiran Pada akhir proses pengajaran dan 1.2.Bukan Lokomotor 1. Pergerakan Asas pembelajaran, murid dapat:  Mendekam  Menyokong Nilai: 1.Melakukan akitviti bukan lokomotor Contoh Aktiviti: a) Keyakinan mendekam dengan cara dan gaya yang a) Berdiri dan dekam b) Berdikari betul sambil menjaga postur badan b)Lompat dekam yang betul. c)Dekam sambil tangan lurus ke hadapan. 2.Melakukan aktiviti bukan lokomotor d)Sokong hadapan dan luruskan kaki ke menyokong dengan cara dan gaya yang belakang. betul sambil menjaga postur badan e)Naik dan turunkan badan sambil tangan yang betul. membuat sokongan. f)Sokong sisi g)Sokong atas tali PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan 3.1. Keluarga sendiri 3.Kekeluargaan pembelajaran, murid dapat : - Bilangan ahli keluarga saya. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Mengenali ahli keluarga. a) Membuat pokok keluarga a) Kasih sayang 2.Mengetahui jumlah ahli keluarga b)Membuat biodata ahli kelularga. b) Berdikari 25 PJ: Kemahiran Pada akhir proses pengajaran dan 2.1. Gimnastik Pendidikan. 2. Gimnastik pembelajaran, murid dapat: 2.1.1. Kesedaran aliran  Merangkaikan pergerakan secara aliran Nilai: 1.Melakukan kemahiran asas dalam bebas. a) Keyakinan gimnastik. Contoh Aktiviti: b) Keberanian 2.Melakukan rangkaian beberaapa a) Rangkaikan beberapa pergerakan secara pergerakan secara sentuhan sentuhan berselang sentuhan selalu atau tanpa berselang,sentuhan selalu atau tanpa sentuhan seketika. sentuhan seketika. b)Rangkaikan beberapa pergerakan secara 3.Melakukan pergerakan licin tanpa berterusan. henti daan yakin. c)Pergerakan licin tanpa berhenti. 15
 16. 16. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan 3.1. Keluarga sendiri 3. Kekeluargaan pembelajaran, murid dapat: - Ibu dan bapa saudara. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Memahami proses perkembangan a) Membuat pokok keluarga. a) Kasih sayang keluarga dan memupuk perasaan kasih b) Hormat-menghormati sayang dalam keluarga. 26 PJ: Kemahiran Pada akhir proses pengajaran dan 2.1. Gimnastik Pendidikan. 2. Gimnastik pembelajaran, murid dapat: 2.1.1. Merangkaikan pergerakan secara aliran terikat. Nilai: 1.Melakukan kemahiran asas dalam  Bergerak secara sentuhan selalu. a) Keyakinan gimnastik. Contoh Aktiviti: b) Keberanian 2.Melakukan pergerakan secara a)Melakukan pergerakan secara sentuhan sentuhan selalu selalu. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan 3.1. Keluarga sendiri. 3. Kekeluargaan pembelajaran murid dapat: - abang/kakak ipar. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Memahami proses perkembangan a) Membuat pokok keluarga a) Kasih sayang keluarga dan memupuk perasaan kasih b)Mencipta nama timangan setiap ahli b) Hormat-menghormati sayang dalam keluarga. keluarga. 16
 17. 17. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN 27 PJ: Kemahiran Pada akhir proses pengajaran dan 3.1. Pergerakan Kreatif 4. Pendidikan Pergerakan pembelajaran murid dapat: 4.1.1. Penyesuaian terhadap rakan.  Kerja berpasangan Nilai: 1.Melakukan pergerakan asas dalam  Kerja berkumpulan. a) Berhati-hati gimnastik dengan cara yang betul. Contoh Aktiviti: b) Keyakinan 2.Memahami dan berkomunikasi a) Bergerak ke arah seorang rakan dan c) Keberanian dengan rakan melalui pergerakan. berhenti di depannya. 3.bekerjasama dalam kumpulan untuk b)Meniru pergerakan rakanatau lakuan membentuk formasi dan bertukar pergerakan bertentangan. dengan tempat dan pergerakan. c)Berkomunikasi dengan rakan melalui pergerakan. d)Berdiri dalam bulatan jauh dari rakan. Bergerak ke arah rakan. e)Membentuk satu formasi apabila bertemu dan bertukar dengan tempat dan pergerakan. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan 3.1. Keluarga sendiri 3.Kekeluargaan pembelajaran , murid dapat: - Anak buah saya. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Memahami proses perkembangan a) Membuat pokok keluarga a) Kasih sayang keluarga dan memupuk perasaan kasih b)Menulis karangan tentang keluarga b) Hormat-mennghormati sayang dalam keluarga. c) Folio keluarga 17
 18. 18. 28 PJ: K emahiran Pada akhir proses pengajaran dan 4.1. Pergerakan Asas Perkhemahan 5. Rekreasi. pembelajaran murid dapat:  Jenis khemah.  Kriteria tempat. Nilai: 1.Mengenal dan menyenaraikan jenis- Contoh Aktiviti: a) Keyakinan jenis khemah. a)Mencari dan mengumpul jenis khemah b) Bekerjasama 2.Menceritakan pengalaman b)Menceritakan tentang pengalaman khemah c) Berhati-hati berkhemah. c)Mencari tentang kriteria tempat 3.Mengenal pasti dan menyenaraikan perkhemahan yang sesuai. kriteria tempat perkhemahan yang sesuai. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan 3.1. Keluarga sendiri. 3.Kekeluargaan pembelajaran, murid dapat: - Saudara sepupu. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Memahami proses perkembangan a) Membuat pokok keluarga a) Kasih sayang keluarga dan memupuk perasaan kasih b)Menulis nama dalam urutan keluarga. b) Hormat-menghormati sayang dalam keluarga. 29 PJ: Kemahiran Pada akhir proses pengajaran dan 5.1. Saya suka bersenggang. 5. Kesenggangan pembelajaran, murid dapat: 5.2. Dimana saya boleh bersenggang. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Melakukan kemahiran dengan cara a) Melakukan aktiviti kesenggangan yang a) Berhati-hati yang betul dan selamat untuk menjaga disukai b) Bekerjasama postur yang baik. b)Menceritakan tentang tempaat yang sesuai 2.Menyenaraikan aktiviti bersenggang untuk aktiviti kesenggangan. dan tempat bersenggang yang sesuai. PK: Kesihatan Diri & Keluarga Pada akhir proses pengajaran dan 3.1. Keluarga sendiri. 3. Kekeluargaan pembelajaran, murid dapat: - Penilaian. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Memahami proses perkembangan a) Menulis karangan tentang ahli keluarga. a) Kasih sayang keluarga dan memupuk perasaan kasih b) Hormat-menghormati sayang dalam keluarga. 2. Menceritakan kedudukan dalam ahli keluarga mereka. 18
 19. 19. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN 30 PJ: Kemahiran Pada akhir proses pengajaran dan 2.1. Gimnastik Pendidikan. 2. Gimnastik pembelajaran, murid dapat: 2.1.1. Kesedaran aliran  Merangkaikan aliran secara aliran Nilai: 1.Melakukan kemahiran asas dalam terikat. a) Berhati-hati gimnastik. Contoh Aktiviti: b) Keyakinan 2.Melakukan pergerakan dengan satu a) Bergerak dengan satu cara, berhenti c) Keberanian cara, berhenti seketika dan bergerak seketika dan bergerak semula. semula. b)Rangkaikan beberapa gerakan sentuhan 3.Melakukan pergerakan sentuhan berselang membeku seketika dan tukar cara berselang membeku seketika dan bergerak. menukar cara bergerak. PK: Gaya Hidup Sihat Pada akhir proses pengajaran dan 1.1. Merancang waktu makan. 1. Pemakanan pembelajaran murid dapat: - Sarapan pagi. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Mengetahui pentingnya makanan a) Membuat menu untuk sarapan pagi a) Keyakinan terhadap tubuh badan sendiri dan b)Berbincang tentang masa yang sesuai untuk b) Bekerjasama amalan makanan seimbang. sarapan pagi. c) Berhati-hati 2.Menyenaraikan menu untuk sarapan pagi. 31 PJ: Kemahiran Pada akhir pengajaran dan 3.1. Pergerakan Kreatif 3. Pendidikan Pergerakan. pembelajaran murid dapat: 3.1.2. Ritma berkaitan pekerjaan.  Lakuan pekerjaan 1 Nilai: 1.Melakukan pergerakan asas berkaitan  Lakuan pekerjaan 2 a) Keyakinan pergerakan kreatif. Contoh Aktiviti: b) Keberanian 2.Melakukan lakuan pekerjaan 1 dan 2 a) Menggiling, menjahit, menyapu dan c) Berhati-hati dengan yakin dan riang. memberus lantai. b)Kawad(tentera),gerak isyarat(polis trafik),menebas,membuat the tarik,menebar roti canai dan menaip. 19
 20. 20. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN PK: Gaya Hidup Sihat Pada akhir proses pengajran dan 1.1. Merancang waktu makan 1. Pemakanan pembelajaran murid dapat: - Minum pagi Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Mengetahui pentingnya makanan a) Berbincang tentang waktu yang sesuai a) Berhati-hati terhadap tubuh badan sendiri dan untuk minum pagi. b) Keyakinan amalan makanan seimbang. b)Membuat menu untuk minum pagi. c) Bekerjasama 2.Menyatakan waktu yang sesuai untuk minum pagi. 3.Menyenaraikan menu untuk makanan yang sesuai untuk minum pagi. 32 PJ: Kemahiran Pada akhir proses pengajaran dan 5.1. Pergerakan Asas Perkhemahan 4. Rekreasi pembelajaran, murid dapat:  Mendiri dan mengemaskan khemah. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Memahami dan mematuhi arahan a) Menunjukkan cara mendirikan dan a) Berhati-hati serta peraturaan dalam semua aktiviti mengemaskan khemah. b) Bekerjasama bagi menjaga keselamataan. c) Keyakinan 2.Mendirikan khemah dan mengemaskan khemah. PK: Gaya Hidup Sihat Pada akhir proses pengajaran dan 1.1. Merancang waktu makan. 1. Pemakanan pembelajaran murid dapat: - Makan tengahari Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Mengetahui pentingnya makanan a)Berbincang tentang waktu yang sesuai untuk a) Berhati-hati terhadap tubuh badan sendiri dan makan tengah hari. b) Keyakinan amalan makanan seimbang. b)Berbincang tentang menu yang sesuai untuk c) Bekerjasama 2.Menyatakan waktu yang sesuai untuk makan tengah hari. makan tengah hari. 3.Menyenaraikan menu yang sesuai untuk makan tengah hari. 20
 21. 21. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN 33 PJ: Kemahiran Pada akhir proses pengajaran dan 5.3. Jadual harian. 5. Kesenggangan pembelajaran, murid dapat: 5.4. Aktiviti kesenggangan. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Melakukan kemahiran dengan cara a) Menyediakan jadual aktiviti harian a) Berhati-hati yang betul dan selamat untuk menjaga b)Menceritakan aktiviti kesenggangan yang b) Keyakinan postur yang baik. sesuai 2.Menyediakan jadual aktiviti harian. 3.Menceritakan aktiviti kesenggangan yang sesuai. PK: Gaya Hidup Sihat Pada akhir proses pengajaran dan 1.1. Merancang waktu makan. 1. Pemakanan pembelajaran murid dapat: - minum petang Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Mengetahui pentingnya makanan a) Berbincang tentang waktu minum petang a) Berhati-hati terhadap tubuh badan sendiri dan yang sesuai b) Bekerjasama amalan makanan yang seimbang. b)Berbincang tentang menu yang sesuai untuk 2.Menyatakan waktu minum petang minum petang. yang sesuai. 3.Meyenaraikan menu yang sesuai untuk minum petang. 34 PJ: Kemahiran Pada akhir proses pengajaraan dan 2.1. Gimnastik Pendidikan. 2. Gimnastik. pembelajaran murid dapat: 1.1.1. Kesedaran persekitaran dengan orang lain. Nilai: 1.Melakukan kemahiran asas dalam  Bergerak berbagai cara dengan a) Keyakinan gimnastik. pasangan b) Bekerjasama 2.Memerhati pergerakan rangkaian  Meniru perlakuan rakan. ketua dan meniru pergerakan ketua. Contoh Aktiviti: a) Ketua lakukan rangkaian pergerakan, rakan memerhati. b)Tiru pergerakan ketua 21
 22. 22. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN PK: Gaya Hidup Sihat Pada akhir proses pengajaran dan 1.1. Merancang waktu makan. 1. Pemakanan pembelajaran, murid dapat: - Makan malam Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Mengetahui pentingnya makanan a) Berbincang tentang waktu yang sesuai a) Berhati-hati terhadap tubuh badan sendiri dan untuk makan malam b) Keyakinan amalan makanan seimbang. b)Berbincang tentang menu yang sesuai untuk c) Bekerjasama 2.Menyatakan tentang waktu yang makan malam. sesuai untuk makan malam. 3.Menyenaraikan tentang menu yang sesuai untuk makan malam. 35 PJ: Kemahiran Pada akhir proses pengajaran dan 3.1. Pergerakan Kreatif 2. Pendidikan Pergerakan pembelajaran, murid dapat: 3.1.3. Lapan lakuan daya asas.  Lejang dan radak Nilai: 1.Melakukan kemahiran pergerakan  Apung a) Keyakinan dengan cara yang betul dan mengikut  Lantun b) Bekerjasama kemampuan. Contoh Aktiviti: c) Keberanian 2.Melakukan aktiviti lejang dan radak, a) apung dan lantun dengan yakin dan b) riang. PK: Gaya Hidup Sihat Pada akhir proses pengajaran dan 1.1. Merancang waktu makan. 1. Pemakanan pembelajaran, murid dapat: - Minum malam. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Mengetahui pentingnya makanan a) Berbincang tentang waktu yang sesuai a) Keyakinan terhadap tubuh badan sendiri dan untuk minum malam. b) Berhati-hati amalam makanan seimbang b)Berbincang tentang menu yang sesuai untuk c) Bekerjasama 2.Menyatakan waktu minum malam minum malam. yang sesuai. 3.Menyenaraikan menu minum malam yang sesuai. 22
 23. 23. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN 36 PJ: Kemahiran Pada akhir proses pengajaran dan 3.1. Pergerakan Kreatif 3. Pendidikan Pergerakan pembelajaran, murid dapat: 3.1.3. Lapan lakuan daya asas.  Luncur Nilai: 1.Melakukan kemahiran pergerakan  Pulas. a) Berhati-hati dengan cara yang betul dan mengikut Contoh Aktiviti: b) Keyakinan kemampuan. a) 2.Melakukan aktiviti luncur dan pulas b) dengan yakin dan riang. PK: Gaya Hidup Sihat Pada akhir proses pengajaran dan 2.1. Racun 2. Penyalahgunaan Bahan pembelajaran, murid dapat: - Mengenal bahan beracun di rumah. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Memahami jenis-jenis bahan beracun. a) Mengumpul dan membuat buku skrap a) Berhati-hati 2.Menyenaraikan bahan-bahan beracun tentang bahan-bahan beracun. b) Keyakinan dirumah. b)Menyenaraikan bahan-bahan beracun dirumah. 37 PJ: Kemahiran Pada akhir proses pengajaran dan 3.1. Pergerakan Kreatif 3. Pendidikan Pergerakan pembelajaran, murid dapat: 3.1.3. Lapan lakuan daya asas.  Tekan Nilai: 1.Melakukan kemahiran pergerakan  Ketis dan renjis. a) Berhati-hati dengan cara yang betul dan mengikut  Cecah b) Keyakinan kemampuan. Contoh Aktiviti: 2.Melakukan aktiviti tekan,ketis dan a) renjis, cecah dengan yakin dan riang. b) PK: Gaya Hidup Sihat Pada akhir proses pengajaran dan 1.1. Racun 2. Penyalahgunaan Bahan pembelajaran murid dapat: - bahaya bahan beracun. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Memahami jenis-jenis bahan beracun. a)Perbincangan tentang bahaya bahan a) Berhati-hati 2.Menyenaraikan bahaya bahan beracun. b) Keyakinan beracun. b)Menyenaraikan bahaya bahan beracun. 23
 24. 24. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN 38 PJ: Pendidikan Sukan Pada akhir proses pengajaran dan 3.1. Pengurusan sukan. 2. Isu-Isu Dalam P.Jasmani. pembelajaran, murid dapat:  Masalah yang dihadapi.  Cara mengatasi. Nilai: 1.Mengetahui masalah dalam sukan Contoh Aktiviti: a) Berdikari dan cara mengatasinya. a) Mengenalpasti masalah dalaman sekolah b) Keyakinan 2.Mengenal pasti masalah sekolah berhubung dengan sukan dan permainan. berhubung dengan sukan dan permainan. PK: Gaya Hidup Sihat Pada akhir proses pengajaran dan 2.1. Racun 2. Penyalahgunaan Bahan pembelajaran, murid dapat: - penilaian Contoh Aktiviti: Nilai: 1. Mengumpul maklumat di dalam a) Mengumpul dan membuat buku skrap a) Bekerjasama buku skrap tentang bahan-bahan tentang bahan-bahan beracun. b) Keyakinan beracun. 39 PJ: Pendidikan Sukan Pada akhir proses pengajaran dan 4.1. Semangat kesukanan 4. Etika pembelajaran, murid dapat:  Hormat menghomati. Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Memahami dan mengamalkan cara- a) Mengucapkan tahniah secara lisan atau a) Hormat-menghormati cara menghargai kejayaan rakan dan tulisan atas kejayaan rakan. b) Bekerjasama kumpulan. 2.Mengucapkan tahniah secara lisan atau tulisan atas kejayaan rakan. PK: Kebersihan dan Pada akhir proses pengajaran dan 1.1. Keselamatan di rumah, sekolah dan Keselamatan Persekitaran. pembelajaran, murid dapat: tempat permainan. 1. Keselamatan - mengenali bahaya. 1.Memahami dan mematuhi arahan Contoh Aktiviti: Nilai: serta peraturan keselamatan di rumah, a) Menyenaraikan bahaya-bahaya yang ada a) Berhati-hati ditempat permainan dan semasa ditempat berkenaan b) Keyakinan perjalanan bagi menjaga keselamatan c) Bekerjasama diri. 2.Menyenaraikan bahaya-bahaya di tempat-tempat berkenaan. 24
 25. 25. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN IMPAK/CATATAN 40 PJ: Kemahiran Pada akhir proses pengajaran dan 2.1. Gimnastik Pendidikan 2. Gimnastik pembelajaran , murid dapat:  Penilaian Contoh Aktiviti: Nilai: 1.Melakukan aktiviti gimnastik a) Melakukan aktiviti kesedaran aliran. a) Berhati-hati pendidikan dengan melakukan aktiviti b)Melakukan aktiviti kesedaran persekitaran b) Bekerjasama dengan riangn dan yakin. dengan orang lain. c) Keyakinan c)Melakukan aktiviti kesedaran ritma PK: Kebersihan dan Pada akhir proses pengajaran dan 1.1. Keselamatanm di rumah, sekolah dan di Keselamatan Persekitaran. pembelajaran, murid dapat: tempat permainan. 1. Keselamatan - langkah keselamatan. 1.Memahami serta mematuhi arahan Contoh Aktiviti: Nilai: serta peraturan keselamatan di rumah, a) Menyenaraikan langkah-langkah a) Berhati-hati ditempat permainan dan di sekolah. keselamatan yang perlu diambil. b) Keyakinan 2.Menyenaraikan langkah-langkah c) Bekerjasama keselamatan yang perlu diambil. 41 PJ: Pendidikan Sukan. Pada akhir proses pengajaran dan  Penilaian pembelajaran , murid dapat: Contoh Aktiviti: Nilai: a) Menyenaraikan masalah dalaman yang a) Keyakinan 1.Menyenaraikan masalah yang dihadapi sekolah dalam sukan dan permainan. dihadapi sekolah dalam sukan dan permainan. PK: Kebersihan dan Pada akhir proses pengajaran dan 1.2. Keselamatan diri. Keselamatan Persekitaran. pembelajaran murid dapat: - Bahaya di rumah dan langkah 1. Keselamatan keselamatan. 1.Menyenaraikan bahaya yang terdapat Contoh Aktiviti: Nilai: dirumah. a) Menyenaraikan bahaya yang dihadapi a) Berhati-hati 2.Menyenaraikan langkah-langkah dirumah. b) Kerjasama keselamatan yang di ambil. b)Menyenaraikan langkah-langkah c) Keyakinan keselamatan yang diambil. d) 25
 26. 26. 42 PKBS 26

×