Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kohus

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kohus

  1. 1. KOHUS Euroopa kohus Susanna Sepp 12.A
  2. 2. Euroopa Kohus lubab reketiga lennukisse  “Austria tennisemängija saavutas üleeile Euroopa Kohtus võidu lennujaama turvatöötajate üle, kes ei lubanud tal koos reketitega võistlusele sõita, kuna pidasid neid terroriohuks. Otsus muutis kehtetuks Euroopa Liidu salajase nimekirja esemetest, mida ei tohi käsipagasis lennukisalongi tuua. Nimelt arvasid Viini lennujaama turvatöötajad 2005. aastal, et amatöörmängijast Gottfried Heinrichi tennisereketeid on võimalik kasutada relvadena, ega lasknud teda seetõttu lennukisse. Euroopa Komisjonil oli tollal lisaks teadaolevatele piirangutele tulirelvade, nugade, kääride, vedelike jms kohta ka salajane nimekiri teistest ohtlikest esemetest, mida lennukisse käsipagasis kaasa võtta ei tohi. Tennisereketid seal küll otseselt kirjas polnud, küll aga võis neid selliseks liigitada punkti järgi, et reisijal ei tohi kaasas olla tömpe esemeid, millega on võimalik vigastusi tekitada.”  http://www.postimees.ee/93159/euroopa-kohuslubab-reketiga-lennukisse 12. märts 2009 1) Miks ei lubatud tennisemängijal reketitega lennukiga reisida? 2) Millistele ohtlikele esemetele on peale pandud piirang? Nimetage neli neist. 1… 2… 3… 4…
  3. 3. Täida lüngad (Õpik lk 136-137) 1. 2. 3. 4. 5. …… on õigus paluda kohtult abi. Kui mõne liikmesriigi seaduse ja EL-i õigusnormi vahel tekib vastuolu, tuleb …… . Euroopa Kohtusse kuulub pärast laienemist ………., ……….. . ……….. süvenedes on lisandunud üha uusi õiguse valdkondi, kus Euroopa Kohus menetlusi korraldab. Vaid ……… on jäänud selleks alaks, kus rahvusriiklikud seadused on ainupädevad ning EL-i õiguse ülimuslikkuse printsiipi ei kohaldata.
  4. 4. Karikatuur  1) Millest räägib antud karikatuur?  2) Millisele proobleemile see viitab?
  5. 5. Vaata videot ning vasta küsimustele:  http://www.youtube.com/watch?v=tTS_7uxTcgg  Mitu kaebust sai kohus aastaga kõikjalt      Euroopast? Milliste riikide suhtes on kõige rohkem kaebusi? Mitu kaebust esitati Eesti vastu? Mitu otsust tegi Euroopa Inimõiguste Kohus Eesti suhtes? Mitu kohtuasja on Euroopa Inimõiguste Kohtus pooleli? Mille suhtes esitatakse kõige rohkem kaebusi?

×