Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mångfald och Styrelsearbete - "Vill vi egentligen ha olikheter eller är det något vi bara säger?"

205 views

Published on

Diabilder från Styrelse Cafe StyrelseAkademien Västernorrland med Johan Herneheim - Masarin Consulting.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Mångfald och Styrelsearbete - "Vill vi egentligen ha olikheter eller är det något vi bara säger?"

 1. 1. Vi gör positiva avtryck i människor och organisationer, vi bidrar till ett bättre samhälle och en bättre värld.
 2. 2. Johan Herneheim • Masarin Consulting Group • Gift med Cecilia, pappa till Ella och Hannah • Halmstad till Sundsvall • Arbetsområde: Ledarskap och organisation • Beteendevetare • Är på ett bra ställe i livet…
 3. 3. Masarin Consulting Group Vi utvecklar människor och organisationer och den röda tråden är förändring Vi arbetar med utveckling av • Individer - chefer och medarbetare • Grupper - lednings- och arbetsgrupper • Organisationer • www.masarinconsulting.se
 4. 4. Se dig omkring i rummet… och notera för dig själv…
 5. 5. Inclusion Sexualitet Diversity Mångfald Kön Olikheter Diskriminering Etnicitet Intersektionalitet Makt Jämställdhet Kultur Skillnader Likheter Underordnad Klass
 6. 6. Igenkänning Generalisering Bjuder in NyfikenhetFörsvar Rädslor Öppenhet Mellanmänskligt Behov Dömande Grupptryck Fördomar Uppmuntran Socialt tryck Jargong Okunskap Härskartekniker ”Risking being alive”
 7. 7. Så, i relation till våra företag och styrelserum… Hur har vi det med olikheter och mångfald, egentligen? • Hur medvetna, omedvetna är vi • Vad händer med oss när vi möter det som är olikt oss själva • Hur hanterar vi olikheter • Hur ser våra organisationer ut, vilka behov har vi • Vad är det vi signalerar • Komplext område där normer, attityder & värderingar styr • Begränsar vår potential
 8. 8. ”Det är absolut så att man är inte muslim på tisdag och europé på onsdag, kvinna på måndag, svart på söndag och lesbisk på torsdag eftermiddag, Dessa variabler samexisterar i tiden” Rosi Braidotti, forskare och Genusvetare
 9. 9. Ett steg fram… (ett av många perspektiv)
 10. 10. Varför mångfald? Forskning pekar på… • Öppna system • Perspektiv • Problemlösning • Innovation & Kreativitet • Arbetsmiljö • Målgrupper • Integration & samhällsnytta • Lönsamhet
 11. 11. To do out there… • Vill vi ha mångfald i våra organisationer… och varför? • Arbeta aktivt med att skapa medvetenhet • Börja med att förstå dig själv i relation till andra, kanske så enkelt att fundera över vilka jag är trygg med, vilka trivs jag med att vara, vilka blir jag obekväm med, vilka känner jag mig otrygg med – varför, och hur påverkar det min val. • Avvikaren definierar normen – avvikaren möjliggör att vi kan få syn på oss själva • Inse att det är både jobbigt och inspirerande att arbeta med människor som inte fungerar och tänker likadant • Inkludering som verktyg
 12. 12. Paradox of diversity 12
 13. 13. Inclusion Sexualitet Diversity Mångfald Kön Olikheter Diskriminering Etnicitet Intersektionalitet Makt Jämställdhet Kultur Skillnader Likheter Underordnad Klass
 14. 14. # S T Y R E L S E C A F E
 15. 15. mån 17 oktober 17:00 -19:00
 16. 16. # S T Y R E L S E C A F E

×