Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Досвід роботи вчителя зарубіжної літератури

17,526 views

Published on

 • Login to see the comments

Досвід роботи вчителя зарубіжної літератури

 1. 1. Опис педагогічного досвіду Баранової Тетяни Олександрівни
 2. 2. Вчимося не для школи, а для життя Антична мудрість Проблема. Використання інтерактивних методів навчання при викладанні світової літератури Актуальність проблеми Інтелектуальний і творчий потенціал особистості – необхідні складові, які допомагають людині реалізувати себе у сучасному світі та досягти успіху. Тому завдання сучасної школи – формування знань, умінь, духовного світу, моральних якостей майбутнього громадянина країни. Формуючи компетентності учнів, учитель забезпечує їм: - перехід до інформаційного суспільства; - формування конкурентоздатності; - власний, духовно- світоглядний вибір; - потребу у нових знаннях, нових компетентностях для подальшої реалізації себе у суспільстві; - уміння самостійно їх отримувати з різних джерел інформації, організовувати,планувати, керувати власною діяльністю. Реалізувати ці завдання допомагає використання нових педагогічних технологій. Інтерактивні технології навчання привабили мене тим, що не дають відставати від сучасності, допомагають формувати компетентності школярів, їх здатність до самостійного здобування знань, створення атмосфери пошуку, творчої співпраці, креативного мислення. Вони активізують навчальний процес, урізноманітнюють його, створюють комфортні умови, коли учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну спроможність, що робить продуктивним сам освітній процес.
 3. 3. Інтерактивне навчання – це навчання, занурене у спілкування, діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія учителя і учнів.. Воно базується на співпраці, де учитель і учні – рівноправні суб’єкти навчаються ефективній процесу. Учні роботі в колективі, а саме ці навички будуть необхідними у дорослому житті. Тобто інтерактивні методи навчання сприяють соціалізації особистості. Інтерактивні методи є частиною особистісно-зорієнтованого навчання. Урок не повинен бути поєднувати взаємонавчання перевантаженим інтерактивною роботою. Слід з іншими методами роботи: самостійним пошуком, традиційними методами. У своїй роботі я використовую такі прийоми інтерактивного навчання: кооперативне навчання (робота в парах, у малих групах); колективно–групове навчання : «мікрофон, мозковий штурм, незакінчене речення», мозаїка та ін..; ситуативне моделювання (програвання сценки, драматизація; опрацювання дискусійних питань (метод «прес», «дискусія в стилі телевізійного ток-шоу»). Плануючи та розробляючи інтерактивний урок, треба пам’ятати про його структуру, яка складається з п’яти етапів: Мотивація Оголошення теми та очікуваних результатів Актуалізація знань, необхідна інформація Інтерактивна правова – центральна частина заняття Рефлексія, оцінювання результатів. Крім традиційних способів оцінювання я використовую групове оцінювання, самооцінку та взаємооцінювання учнів. Завершальним етапом будь – якого заняття, у томі числі й інтерактивного, є підведення підсумків та оцінка результатів роботи кожного учня.
 4. 4. Уроки світової заходах. літератури знаходять своє продовження у позакласних Це проведення тижня світової літератури, літературних віталень, музично-літературних вечорів. Інтерактивні технології дають відчути учням радість успіху та задоволення від навчання, а учителю від викладання. Інтерактивні форми та прийоми Бліц-турнір Наприклад: використовую при вивченні теми Достаєвський «Злочин і кара» в 10 класі. 1. «Сила, сила потрібна, без сили нічого не візьмеш; а силу треба здобувати силою» 2. «Існують на світі такі особи, які мають повне право чинити всілякі безчинства та злочини…» 3. «Всі люди поділяються на звичайних і незвичайних. Звичайні повинні жити в послушенстві і не мають права переступити закон…А незвичайні можуть…» 4. «Ньютон мав би право, і навіть був би забов’язаний …10 чи навіть 100 чоловік, щоб зробити вирішальними свої відкриття всьому людству…» 5. «Незвичайна людина має право… тобто не офіційне право, а сама має право дозволяти собі переступати через деякі перешкоди, якщо здійснення її ідеї, іноді рятівної, можливо для всього людства того вимагає». Учні повинні спростувати або підтвердити правильність положень теорії Р.Раскольнікова, аргументуючи свої твердження. Гронування Наприклад, при вивченні теми «Символізм як літературний напрям останньої третини ХІХ – початку ХХ ст.» Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів.
 5. 5. Франція чуттєвість модерн. напрям музика у слові культура 19-20 ст. напівтони символ мистецтво СИМВОЛІЗМ відтінки Насиченість змісту підсвідомість Варлен Г. Аполлінер С. Малларме А.Рамбо Або: Ознаки поезії Н. Верлена Змалювання поезій душі імпресіоністичність сугестивність живописність символічність музичність 6. Прийом «Сенкан». Наприклад, у 6 класі при вивченні теми « Міфи.Міф про Прометея». Характеризуючи образ Прометея, учні складають сенкан: Прометей Благородний, мужній, непохитний Боровся, відстоював, страждав, Віддав своє серце людям Гуманіст.
 6. 6. 3. Театралізація. Наприклад: «Майстер і Маргарита. Театралізація діалогу П.Пілата і Ієшуа». При вивченні в 9 класі теми «Образ Тетяни Ларіної. Тетяна – «милий ідеал поета» разом з ученицями підготувала театралізацію бесіди Тетяни з нянею та листа Тетяни. При вивченні драми Б.Брехта «Матінка Кураж та її діти» учні представили героїв драми, використавши прийоми та методи епічного театру Брехта і т. д. Театралізація фінальної сцени з драми Г. Ібсена «Ляльковий дім». 4. На уроках часто використовую форму роботи з класом «Мікрофон», завдяки якій кожен учень дає лаконічну відповідь на проблемні запитання, висловлює свою точку зору. Наприклад, при вивченні в 11 класі драми Г. Ібсена «Ляльковий дім» пропоную такі питання:
 7. 7. - які проблеми, актуальні і у наш час, порушує драматург у п’єсі ? - Чому драму названо «Ляльковий дім»? - У чому, по вашому, щастя сім’ї ? 5. Дискусія як прийом і як форма уроку спонукає учнів до більш глибокого вивчення твору, вчить відстоювати свою думку, аргументувати її , виховує культуру спілкування, логічне мислення, зв’язне мовлення. Так, на уроці в 10 класі при вивченні роману Стендаля «Червоне і чорне» пропонуюпоговорити про коханнясправжнє та удаване на прикладі образів пані де Реналь і Матильди де Ла-Моль. При вивченні драми Г.Ібсена «Ляльковий дім» пропоную критичні статті сучасників Ібсена, де Нора, героїня драми «Ляльковий дім», названа «жахливою матірю »; пропоную дискусійне питання: « А як ви вважаєте, чи правильно вчинила героїня, зруйнувавши сім’ю і залишивши своїх дітей?» і т.д. 6. Важливе місце на уроках літератури надаю образному мисленню і творчій уяві учнів. Насамперед, пропоную учням 6го класу продовжити подорож Маленького Принца у часі і просторі і описати його враження від перебування на вигаданій ними планеті. У 10 класі, вивчаючи роман О. Вайльда «Портрет ДоріанаГрея», пропоную написати лист ДоріануГрею (звинувачення або підтримку). Діти з задоволенням ілюструють літературні твори і в молодших, і в старших класах, аналізують свої ілюстрації, дають назву. Використовую на уроках і словесне малювання (описи об’єкту асоціаціями). спостереження, описи за
 8. 8. 7. Прийом«Кубування»забезпечує заглиблення у художній твір, спрямований на формування здатності самостійно здобувати знання, упорядковувати інформацію, робити висновки, висловлювати свою думку. Наприклад, при вивченні повісті О.Купріна «Гранатовий браслет» пропоную такий алгоритм роботи: 1. Опиши… 2. Порівняй… 3. Добери асоціації…. 4. Проаналізуй… 5. Що в цьому доброго і поганого (за і проти)… Завдання. 1) Опиши гранатовий браслет. 2) Порівняй ставлення до Желткова чоловіка Віри Миколаївни та її брата. 3) Яку квітку поклала в домовину Желткова княгиня Шеїна? З чим асоціюється ця квітка? Які асоціації викликає у княгині соната Бетховена? 4) Проаналізуй почуття Віри Миколаївни після візиту до оселі Желткова. 5) Яке кохання відстоює автор? Проти яких почуттів спрямований його твір? 8. Використовую на уроках і віртуальні подорожі у інші епохи, у казковий світ, у майбутнє. Урок-подорож «Секрети (Інтегрований урок Бейкер-стріт» з елементами (Світова література і англійська) театралізації та комп’ютерною презентацію дозволив учням побувати в Лондоні, побачити дім Ш.Холмса,
 9. 9. побувати в музеї легендарного детектива, прогулятися по місцях, зв’язаних з його життям. Урок допоміг учням розширити свої знання по темі «КонанДойл. Життя і творчість», викликав інтерес до творчості письменника, бажання читати та аналізувати його твори. А візитні картки, які роздавав учень у ролі Ш.Холмса і запрошення скористатись його послугами ще більше наблизили його час до сучасності. 9. Прийом «Джингсоу» також навчає дітей самостійно здобувати формує літературні знання, компетентності учнів, вчить аналізувати, працювати в групах. Клас поділяється на три групи. У кожній групі є експерт, що готує запитання до своєї частини тексту і перевіряє рівень засвоєння тексту своєю групою. Наприклад, урок за новелою Т.Манна «Маріо і чарівник» в 11 класі я пропоную групам такі випереджальні завдання: І група. Німецька родина на італійському курорті. Перші неприємності. ІІ група. Виступ чарівника і реакція публіки. ІІІ група. Знущання з Маріо. Трагічний фінал. Учитель підводить підсумки роботи разом з експертами, репрезентуючи отриманні знання. 10. Як підсумкові уроки практикую ігри: «Слабка ланка» (при вивченні теми «Німецькі письменники – антифашисти: Г. Бьоль, Т. Манн, Б.Брехт») ; «Віват, Франсе!» після теми «Французька поезія ХІХ ст.» Адже, «щоб знання перетравлювались, їх треба поглинати з апетитом», за словами А Франса. Гра починається з презентації віртуальної подорожі по Парижу. Звуки акордеону складають емоційний фон уроку. 11. Одна з форм здобуття літературних компетентностей – літературні вітальні, що стали святами знань і творчості учнів: «Сорочинський ярмарок» «Пушкін – наш сучасник» «Царство Флори» «Коханняможе все і всездолає»
 10. 10. «Сторінкамипоезії срібного століття»
 11. 11. 12. Робота в групах або парах використовується мною досить часто на різних етапах уроку. Така форма роботи розвиває і соціальні компетентності. Наприклад, при вивченні теми М.Булгаков «Майстер і Маргарита» підсумковий урок «Що є істина» будую на роботі трьох груп за ключовими проблемами. Учні на уроці складають презентації за темою. Є необхідність сказати про уроки з використанням мультимедійних технологій.Вони цікаві для учнів, а тому й ефективні для засвоєння знань, поліпшують рівень унаочнення навчального матеріалу на уроці. Кількість мультимедійної підтримки уроку може бути різною: від кількох хвилин до використання мультимедіа впродовж цілого уроку. Під час уроку з мультимедійною підтримкою істотно змінюється роль учителя, який виступає передусім організатором, координатором пізнавальної діяльності учнів. За допомогою комп’ютерних технологій на уроці використовується наочність вищого рівня: відеоматеріали, анімаційні фрагменти, інтерактивні моделі тощо, які дають змогу продемонструвати на уроці ті явища, які в
 12. 12. реальному світі побачити неможливо. Інформаційні технології допомагають індивідуалізувати та диференціювати навчання. Цього досягаю не тільки завдяки різнорівневим завданням, а й за допомогою самоосвіти учня. 13. Друк: 1) Літературна вітальня «Сорочинський ярмарок» 2008 р. жур. «Зарубіжна література», вид. «Основа» 2) Інтегрований урок зарубіжної та німецької мови (Баранова Т.О., Глобін Ю.М. ) 2009р. жур. «Зарубіжна література» 3) «Неоромантичні мотиви в творчості КнутаГамсуна збірка «Інтегровані уроки» 2007р.вид. «Основа» 4) «Проблематика та філософсько-символістичний зміст новели-притчі М. Хемінгуея «Старий і море» 2013р. вид. «Основа» 5) Прийнято до друку «»Літературна вітальня «Пушкін - наш сучасник» 2013р. вид. «Основа». 14. Виступи на методичних об’єднаннях та педрадах. 2011р. Технологія «Ситуація успіху» та її актуальність. Шкільна педрада Комп’ютерні технології у процесі розвитку читацької культури старшокласників. Міське методоб’єднання 2012р. Проектна діяльність на уроках світової літератури. Шкільнеметодоб’єднання 2013р. Порівняння оригіналу та перекладу в процесі вивчення світової літератури. Міське методоб’єднання 2013р. Креативне мислення і урок літератури. Шкільна педрада

×