ES TEISĖ (institucinė ir materialioji) Lektorė Laura Kriaučiūnaitė
Europos Sąjunga –  497 mili j on ai  žmonių, 27 šalys Europos Sąjungos valstybės narės Šalys kandidatės
Aštuoni plėtros etapai 1952 1973 1981 1986 1990 1995 2004 2007
Sutartys – teisės ir demokratijos principais pagrįsto bendradarbiavimo pamatas 1952 Europos anglių ir plieno bendrija 19...
Institucijos p a g a l Lisabonos s utart į: <ul><li>Europos Parlamentas, </li></ul><ul><li>Europos Vadovų Taryba, </li></u...
Reform ų sutarties turinys <ul><li>perkelta apie 90 proc. Sutarties dėl Konstitucijos Europai turinio. </li></ul><ul><li>...
Lisabonos sutarties pakeitimai sprendimų priėmimui <ul><li>nauja Tarybos sprendimų priėmimo taisyklė – dvigubos daugumos ...
Kiti Lisabonos sutarties pakeitimai: <ul><li>Keičiama pirmininkavimo ES tvarka. Sąjungos pirmininką turi rinkti Vadovų ta...
Kaip rengiami ES teisės aktai Piliečiai, interesų grupės, ekspertai diskutuoja, pataria Komisija teikia oficialius pasiūly...
Europ os Parlamentas – piliečių balsas Vokietija 99 9 78 78 54 24 Lenkija Latvija 6 Kipras Jungtinė Karalystė 54 Ispani...
Ministrų Taryba – valstybių narių balsas  Po vieną ministrą iš kiekvienos ES šalies  P irmininkaujama pagal rotacijos ...
Europos Vadovų Tarybos aukščiausiojo lygio susitikimas Visų ES šalių valstybių ir vyriausybių vadovų aukščiausiojo lygio s...
Europos Komisija – bendrų interesų gynėja 27 nepriklausomi nariai (po vieną iš kiekvienos ES valstybės narės)  Siūlo n...
Europos teisėtvarkos Bendrijų T eisingumo Teismas – sergėtojas 27 nepriklausomi teisėjai (po vieną iš kiekvienos ES šal...
Europ os Audito Rūmai užtikrina,  kad jūsų pinigai būtų naudojami tikslingai 27 nepriklausomi nariai  Tikrina, ar ES lė...
ES teisės šaltinių bruožai <ul><li>Pirmin ė teisė  </li></ul><ul><li>Steigimo Sutartys (jų pagrindu buvo įsteigtos Europ...
Reglamentai: savyb ės <ul><li>Tiesiogiai taikomi . </li></ul><ul><li>Visuotinai taikomi neapibrėžtas adresatų ratas - tu...
Direktyvos <ul><li>“ Direktyva yra privaloma kiekvienai valstybei narei, kuriai ji skirta, siektino rezultato atžvilgiu, t...
Sprendimai <ul><li>privalomi visa jų apimtimi tiems, kam jie skirti. </li></ul><ul><li>turi adresatą,- gali būti valstybė...
Rekomendacijos ir nuomonės <ul><li>neprivalomo pobūdžio teisės aktai. Papildo privalomo pobūdžio aktus, juos aiškina (ypač...
Bendroji rinka –  pasirinkimo laisvė Nuo 1993 m. :    sukurta 2 , 5 mln .  naujų darbo vietų     perpus sumažė...
Laisvas preki ų judėjimas
Vidaus mokesčiai Jokia valstybė narė tiesiogiai ar netiesiogiai neapmokestina kitų valstybių narių gaminių jokiais savo vi...
<ul><li>Tiesioginė diskriminacija – skirtingas vietinių ir importuotų prekių apmokestinimas </li></ul><ul><li>Netiesiogin...
Byla 112/84, Humblot – automobiliai, apmokestinimas priklausomai nuo variklio galingumo, ir nuo 1,8 L apmokestinimas ry...
1 d. Prekės panašumas 2 d. Konkuruojanti ar potencialiai konkuruojanti prekė <ul><li>Saldus vaisių vynas ir viskis  - ...
90 str. 2 d. – nepana šūs, bet konkuruoja ar gali konkuruoti tarpusavy <ul><li>Vynas ir alus? </li></ul><ul><li>Byla 16...
Laisvo asmenų judėjimo turinys <ul><li>EB S 12 str. – draudimas diskriminuoti dėl pilietybės (bendras principas) </li></ul...
Direktyva 2004/38 – piliečių laisvo judėjimo direktyva <ul><li>Naudos gavėjai: piliečiai ir jų šeimos nariai </li></ul><ul...
Darbuotojai, savarankiškai dirbantys ir jų šeimos <ul><li>Turi teisę gyventi kitoje VN daugiau nei 3 mėn </li></ul><ul>...
Studentai ir j ų šeimos <ul><li>Studentai ES piliečiai ir jų šeimos turi teisę gyventi kitoje VN, jei turi sveikatos draud...
Paslaug ų teikimo atskyrimas nuo įsisteigimo <ul><li>įsisteigimas – nuolat ar beveik nuolat gyvenama atitinkamoje VN ir t...
Asmenų judėjimo ribojimaipagrindai <ul><li>Viešoji tvarka </li></ul><ul><li>Visuomenės saugumas </li></ul><ul><li>Visuome...
Visuomenės sveikata <ul><li>Direktyva 2004/38 įtvirtina siauresnį ratą pagrindų, kada galima remtis šia išimtimi. Galima...
Konkurencijos teisė <ul><li>Draudžiami vertikalieji ir horizontalieji susitarimai; </li></ul><ul><li>Piktnaudžiavimas domi...
ELSA Lietuva kooperuoti partneriai: MT ŠP rėmėjai:
AČIŪ UŽ DĖMESĮ ! <ul><li>ELSA Lietuva </li></ul><ul><li>Saulėtekio al. 9-106 kab., I korp., </li></ul><ul><li>LT-10222 Vi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ES teisė ir ES institucijos

5,620 views

Published on

Published in: Education, Business, Real Estate
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,620
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
89
Actions
Shares
0
Downloads
116
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ES teisė ir ES institucijos

 1. 1. ES TEISĖ (institucinė ir materialioji) Lektorė Laura Kriaučiūnaitė
 2. 2. Europos Sąjunga – 497 mili j on ai žmonių, 27 šalys Europos Sąjungos valstybės narės Šalys kandidatės
 3. 3. Aštuoni plėtros etapai 1952 1973 1981 1986 1990 1995 2004 2007
 4. 4. Sutartys – teisės ir demokratijos principais pagrįsto bendradarbiavimo pamatas 1952 Europos anglių ir plieno bendrija 1958 Romos sutartys : Europos ekonominė bendrija Europos atominės energijos bendrija ( „Euratomas“ ) 1987 Suvestinis Europos aktas. Bendroji rinka 1993 Europos Sąjungos ( Mastricht o) sutartis 1999 Amsterdamo sutartis 2003 Nicos sutartis 2009 Pasirašyta Lisabonos sutartis
 5. 5. Institucijos p a g a l Lisabonos s utart į: <ul><li>Europos Parlamentas, </li></ul><ul><li>Europos Vadovų Taryba, </li></ul><ul><li>Taryba, </li></ul><ul><li>Europos Komisija (toliau – Komisija), </li></ul><ul><li>Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, </li></ul><ul><li>Europos centrinis bankas, </li></ul><ul><li>Audito Rūmai. </li></ul><ul><li>[...] 4. Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai padeda Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas bei Regionų komitetas, atliekantys patariamąsias funkcijas. </li></ul>
 6. 6. Reform ų sutarties turinys <ul><li>perkelta apie 90 proc. Sutarties dėl Konstitucijos Europai turinio. </li></ul><ul><li>ES Tarybos prezidento postas. </li></ul><ul><li>ES u žsienio reikalų ministro postas - Aukštasis ES atstovas užsienio ir saugumo politikos klausimais. </li></ul><ul><li>Ne naikina, o tik keičia ES ir EB sutartis. </li></ul><ul><li>Nelieka nuorodos į ES himną ir vėliavą </li></ul><ul><li>Pagrindinių teisių chartija yra Sutarties priedas, nebe sudėtinė pačios sutarties dalis. </li></ul>
 7. 7. Lisabonos sutarties pakeitimai sprendimų priėmimui <ul><li>nauja Tarybos sprendimų priėmimo taisyklė – dvigubos daugumos taisyklė. Sprendimui priimti reikalinga 55 proc. VN ir 65 proc. ES gyventojų dauguma. Nuo 2014 m. (Lenkijos reikalavimu) </li></ul><ul><li>Iki 2017 m. galimybė lengviau blokuoti sprendimą ( Joaninos nuostata ). įgalina mažumą valstybių narių uždelsti sprendimus, priimamus Taryboje kvalifikuota balsų dauguma, „protingam laikotarpiui“, netgi jei neturima blokuojančios daugumos skaičiaus. Nėra įtraukta į patį Sutarties tekstą. </li></ul>
 8. 8. Kiti Lisabonos sutarties pakeitimai: <ul><li>Keičiama pirmininkavimo ES tvarka. Sąjungos pirmininką turi rinkti Vadovų taryba dviejų su puse metų terminui, kurį galima atnaujinti. </li></ul><ul><li>Vietoj Aukštojo ES atstovo užsienio reikalams posto ir užsienio reikalų komisaro posto numatyta Aukštojo ES Atstovo užsienio reikalams ir saugumo politikai postas. </li></ul>12/01/09
 9. 9. Kaip rengiami ES teisės aktai Piliečiai, interesų grupės, ekspertai diskutuoja, pataria Komisija teikia oficialius pasiūlymus Parl amentas ir Ministrų Taryba priima bendrus sprendimus Komisija ir Teisingumo Teismas stebi įgyvendinimo procesą Na cionalinės ir vietos valdžios institucijos juos įgyvendina
 10. 10. Europ os Parlamentas – piliečių balsas Vokietija 99 9 78 78 54 24 Lenkija Latvija 6 Kipras Jungtinė Karalystė 54 Ispanija Italija Graikija 6 Estija 14 Danija 24 Čekija 18 Bulgarija 24 Belgija 18 Austrija 1 3 Airija  Kartu su Ministru Taryba tvirtina ES teisės aktus ir biudžetą  Užtikrina visos ES veiklos demokratinę priežiūrą Iš viso 785 19 Vengrija 19 Švedija 7 Slov ėnija 14 Slovaki j a 19 Švedija 14 Suomija 35 Rumunija 27 Portugalija Nyderlandai 27 5 Malta 6 Liuksemburgas 13 L ietuva Kiekvienoje šalyje renkamų Europos Parlamento narių skaičius
 11. 11. Ministrų Taryba – valstybių narių balsas  Po vieną ministrą iš kiekvienos ES šalies  P irmininkaujama pagal rotacijos principą po šešis mėnesius  Kartu su Parlamentu tvirtina ES teisės aktus ir biudžetą  Atsako už bendrą užsienio ir saugumo politiką
 12. 12. Europos Vadovų Tarybos aukščiausiojo lygio susitikimas Visų ES šalių valstybių ir vyriausybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimas  Rengiamas bent tris kartus per metus  Per jį nustatomos bendrosios ES politikos gairės
 13. 13. Europos Komisija – bendrų interesų gynėja 27 nepriklausomi nariai (po vieną iš kiekvienos ES valstybės narės)  Siūlo naujus teisės aktus  Vykdomasis organas  Sutarčių sergėtoja  Atstovauja ES tarptautinėje arenoje
 14. 14. Europos teisėtvarkos Bendrijų T eisingumo Teismas – sergėtojas 27 nepriklausomi teisėjai (po vieną iš kiekvienos ES šalies)  Sprendžia, kaip aiškinti ES teisę  Užtikrina, kad visose ES valstybėse teisės aktai būtų taikomi vienodai
 15. 15. Europ os Audito Rūmai užtikrina, kad jūsų pinigai būtų naudojami tikslingai 27 nepriklausomi nariai  Tikrina, ar ES lėšos naudojamos tinkamai  Gali patikrinti bet kurio ES lėšas naudojančio asmens ar organizacijos apskaitą
 16. 16. ES teisės šaltinių bruožai <ul><li>Pirmin ė teisė </li></ul><ul><li>Steigimo Sutartys (jų pagrindu buvo įsteigtos Europos Anglies ir Plieno Bendija, Europos Atominės Energijos Bendrija, Europos Ekonominė Bendija); </li></ul><ul><li>Sutartys, kurios keičia ar papildo Steigimo Sutartis (Mastrichto S, Amsterdamo S, Nicos S), taip pat priskiriami institucijų aktai, kurie patvirtinami pagal valstybių narių konstitucinius reikalavimus. </li></ul><ul><li>Prisijungimo Sutartys (Prisijungimo aktai - 1972 m, JK, Airija, Danija, 1979 m. Graikija, 2004 m. Estijos, Latvijos, Lietuvos, etc. stojimo sutartys) </li></ul><ul><li>Antrinė teisė </li></ul><ul><li>pirminės teisės pagrindu priimami teisės aktai. (EB 249 str.) </li></ul>
 17. 17. Reglamentai: savyb ės <ul><li>Tiesiogiai taikomi . </li></ul><ul><li>Visuotinai taikomi neapibrėžtas adresatų ratas - tuo skiriasi nuo sprendimų. </li></ul><ul><li>Privalomi visa apimtimi - skirtumas nuo direktyvų. </li></ul>
 18. 18. Direktyvos <ul><li>“ Direktyva yra privaloma kiekvienai valstybei narei, kuriai ji skirta, siektino rezultato atžvilgiu, tačiau nacionalinės valdžios institucijos gali pasirinkti jos įgyvendinimo formą ir būdus.” </li></ul><ul><li>! Teismo praktikoj e išplėtota, kad : </li></ul><ul><ul><li>nors direktyva iš principo nėra taikoma tiesiogiai , ji gali veikti tiesiogiai tam tikrais atvejais ; </li></ul></ul><ul><ul><li>u ž direktyvų pažeidimą/neįgyvendinimą VN gali kilti pareiga kompensuoti asmenims kilusią žalą </li></ul></ul>
 19. 19. Sprendimai <ul><li>privalomi visa jų apimtimi tiems, kam jie skirti. </li></ul><ul><li>turi adresatą,- gali būti valstybės narės, juridiniai ir fiziniai asmenys, </li></ul><ul><li>apie šiuos teisės aktus jiems turi būti atskirai pranešta </li></ul><ul><li>Gali priimti Taryba, Taryba kartu su Parlamentu, Komisija. </li></ul><ul><li>sprendimai privalo būti priimami, kai pažeidžiamos konkurencijos normos (85(2) str.), arba normos dėl valstybės pagalbos (EB S 88 (2) str.). </li></ul>
 20. 20. Rekomendacijos ir nuomonės <ul><li>neprivalomo pobūdžio teisės aktai. Papildo privalomo pobūdžio aktus, juos aiškina (ypač rekomendacijos) Gali būti priimami tokiose srityse, kuri nustatyta papildoma Bendrijos kompetencija. </li></ul><ul><li>ETT: VN turi atsižvelgti į R ir N, kai aiškinamas privalomo pobūdžio teisės aktas arba kai rekomendacija papildo teisės aktą, yra susijusi su tam tikru privalomo pobūdžio teisės aktu. </li></ul><ul><li>Jos teikiamos institucijų viena kitai, tačiau gali būti adresuojamos ir valstybėms narėms. </li></ul>
 21. 21. Bendroji rinka – pasirinkimo laisvė Nuo 1993 m. :  sukurta 2 , 5 mln . naujų darbo vietų  perpus sumažėjo pokalbių telefonu ir lėktuvų bilietų kainos Keturios judėjimo laisvės :  prekių  paslaugų  žmonių  k apital o © Getty Images
 22. 22. Laisvas preki ų judėjimas
 23. 23. Vidaus mokesčiai Jokia valstybė narė tiesiogiai ar netiesiogiai neapmokestina kitų valstybių narių gaminių jokiais savo vidaus mokesčiais, didesniais už tuos, kuriais ji tiesiogiai ar netiesiogiai apmokestina panašius vietinius gaminius. Be to, jokia valstybė narė neapmokestina kitų valstybių narių gaminių tokio pobūdžio vidaus mokesčiais, kurie suteiktų netiesioginę apsaugą kitiems gaminiams.
 24. 24. <ul><li>Tiesioginė diskriminacija – skirtingas vietinių ir importuotų prekių apmokestinimas </li></ul><ul><li>Netiesioginė – pasirinktas tariamai objektyvus kriterijus, tačiau priemonė gerokai labiau neigiamai veikia importuotus gaminius nei vietinius. </li></ul>
 25. 25. Byla 112/84, Humblot – automobiliai, apmokestinimas priklausomai nuo variklio galingumo, ir nuo 1,8 L apmokestinimas ry škiai didesnis. Prancūzijoje daugiausia gaminami iki 1,8 L galingumo automobiliai).
 26. 26. 1 d. Prekės panašumas 2 d. Konkuruojanti ar potencialiai konkuruojanti prekė <ul><li>Saldus vaisių vynas ir viskis - nepanašūs, nes skiriasi gaminimo būdas </li></ul><ul><ul><li>Byla 243/84 Johny Walker </li></ul></ul><ul><li>Mokesčių sistema: 16 proc. PVM iš vaisių gaminamiems alkoholiniams gėrimams (ouzo, brendis ir likeris); tačiau 36 proc PVM kitiems alkoholiniams gėrimams (taip pat ir viskiui, džinui, degtinei, romui). </li></ul><ul><li>ETT: viskis, džinas, degtinė, romas buvo panašūs su brendžiu ir likeriu, nes tenkino panašius vartotojų poreikius ir pasižymi panašiomis savybėmis </li></ul><ul><ul><li>Byla 168/78 , Komisija v Pranc ūzija </li></ul></ul>
 27. 27. 90 str. 2 d. – nepana šūs, bet konkuruoja ar gali konkuruoti tarpusavy <ul><li>Vynas ir alus? </li></ul><ul><li>Byla 168/78 Komisija v. DB [1980]. </li></ul><ul><li>Svarbu atskirti, nes jei gaminiai panašūs, jiems turi būti taikomi vienodi mokesčiai, tuo tarpu antru atveju – būtina tik panaikinti konkurencinį pranašumą. </li></ul>
 28. 28. Laisvo asmenų judėjimo turinys <ul><li>EB S 12 str. – draudimas diskriminuoti dėl pilietybės (bendras principas) </li></ul><ul><li>EB S 17 str. ES pilietybė </li></ul><ul><li>EB S 18 str. piliečių laisvo judėjimo teisė </li></ul><ul><li>EB S 39 str. laisvas darbuotojų judėjimas </li></ul><ul><li>EB S 43 str. steigimosi laisvė </li></ul><ul><li>EB S 49 str. paslaugų teikimo laisvė </li></ul>
 29. 29. Direktyva 2004/38 – piliečių laisvo judėjimo direktyva <ul><li>Naudos gavėjai: piliečiai ir jų šeimos nariai </li></ul><ul><li>Iki 3 mėn.; iki 5 metų ir leidimas gyventi nuolat </li></ul><ul><li>Daugiau nei 3 mėn – </li></ul><ul><ul><li>a) darbuotojai, savar.dirbantys ir jų šeimos nariai </li></ul></ul><ul><ul><li>b) turintys savarankiškų finansinių išteklių ir jų šeimos nariai (7 str.) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>VN neturi pareigos teikti socialinę paramą per pirmus tris gyvenimo šalyje mėnesius, išsk darbuotojus, savarankiškai dirbančius asmenis ir jų šeimos narius (24 str.) </li></ul></ul></ul><ul><li>Teisė gyventi nuolat – 16 str. – jei teisėtai gyveno VN bent 5 metus. Išsiųsti galima tik imperatyviais visuomenės saugumo pagrindais. </li></ul>
 30. 30. Darbuotojai, savarankiškai dirbantys ir jų šeimos <ul><li>Turi teisę gyventi kitoje VN daugiau nei 3 mėn </li></ul><ul><li>Teisė atvykti ir apsigyventi užtikrinama ir darbo ieškantiems asmenims. </li></ul>
 31. 31. Studentai ir j ų šeimos <ul><li>Studentai ES piliečiai ir jų šeimos turi teisę gyventi kitoje VN, jei turi sveikatos draudimą ir pakankamai santaupų/pajamų, kad netaptų našta priimančios valstybės soc draudimo sistemai. </li></ul><ul><li>C- 184/99 Grzelzhyk – laikinos finansin ės problemos negali būti pagrindas atsisakyti suteikti pašalpą (ketvirto kurso studentas). </li></ul><ul><li>Direktyva – studentai ir jų šeimos neturi teisės į paramą per pirmus tris jų buvimo šalyje mėnesius. </li></ul>
 32. 32. Paslaug ų teikimo atskyrimas nuo įsisteigimo <ul><li>įsisteigimas – nuolat ar beveik nuolat gyvenama atitinkamoje VN ir ten plėtojamas verslas ar užsiimama profesine veikla; </li></ul><ul><li>paslaugų teikimas – gyvenama vienoje VN, vykstama į kitą teikti paslaugas, ten neįsisteigus. </li></ul>
 33. 33. Asmenų judėjimo ribojimaipagrindai <ul><li>Viešoji tvarka </li></ul><ul><li>Visuomenės saugumas </li></ul><ul><li>Visuomenės sveikata </li></ul>
 34. 34. Visuomenės sveikata <ul><li>Direktyva 2004/38 įtvirtina siauresnį ratą pagrindų, kada galima remtis šia išimtimi. Galima taikyti jei liga gali sukelti epidemiją (anksčiau buvo ir sifilis, tuberkuliozė, užkrečiamos infekcinės ir parazitinės ligos, priklausomybė nuo narkotikų, psichiniai sutrikimai) kaip tai apibrėžia WHO, ir kitas užkrečiamas infekcines ar parazitines ligas. </li></ul><ul><li>Jei liga pasireiškia daugiau nei po trijų mėnesių po atvykimo, remtis šiuo pagrindu negalima </li></ul><ul><li>Galima prašyti pasitikrinti, bet reikalavimas negali būti taikomas kaip taisyklė. (direktyvos 29 str.). </li></ul>
 35. 35. Konkurencijos teisė <ul><li>Draudžiami vertikalieji ir horizontalieji susitarimai; </li></ul><ul><li>Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi; </li></ul><ul><li>Valstybės pagalba; </li></ul><ul><li>Koncentracijos. </li></ul>
 36. 36. ELSA Lietuva kooperuoti partneriai: MT ŠP rėmėjai:
 37. 37. AČIŪ UŽ DĖMESĮ ! <ul><li>ELSA Lietuva </li></ul><ul><li>Saulėtekio al. 9-106 kab., I korp., </li></ul><ul><li>LT-10222 Vilnius, Lietuva </li></ul><ul><li>Juridinio asmens kodas 1907 75778 </li></ul><ul><li>Tel./faks. +370 5 2366287 </li></ul><ul><li>El. p. nb_elsa@infolex.lt </li></ul><ul><li>www.elsa.lt </li></ul><ul><li>A.s. LT86 7044 0600 0107 2243 </li></ul><ul><li>AB SEB bankas </li></ul><ul><li>Banko kodas 70440 </li></ul>

×