Successfully reported this slideshow.

Studiekeuzeconferentie 2018: Welkom! Hoe lang blijf je?

0

Share

1 of 16
1 of 16

More Related Content

More from Studiekeuzeconferentie

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Studiekeuzeconferentie 2018: Welkom! Hoe lang blijf je?

 1. 1. Welkom! Hoe lang blijf je? PANELDISCUSSIE MET EERSTE GENERATIE STUDENTEN O.l.v. Yunus Emre Çiçek 4 oktober 2018 Studiekeuzeconferentie Utrecht | Tivoli Vredenburg
 2. 2. Paneldiscussie WELKOM! HOE LANG BLIJF JE? 4 OKTOBER 2018 Halil Kaynak Economie & Bedrijfskunde Universiteit van Amsterdam Dianne Meijsen Sociologie Radboud Universiteit Nijmegen Saire Akce Ecologische Pedagogiek Hogeschool Utrecht
 3. 3. Cijfers studiekeuze uit eerder onderzoek Onderzoek in 2016 bij 644 studenten over het nemen van een studiejaar en het maken van de studiekeuze. Door het jongerenpanel van 1Vandaag i.s.m. 3FM & X-Lab WELKOM! HOE LANG BLIJF JE? 4 OKTOBER 2018
 4. 4. Vraag 1: Wat vinden jullie van het maken van een studiekeuze? Respondenten: 644 studenten (algemeen) Cijfers studiekeuze uit eerder onderzoek 16 % heel moeilijk 38 % redelijk moeilijk 30 % niet moeilijk 15 % helemaal niet moeilijk 54 % moeilijk 45 % makkelijk WELKOM! HOE LANG BLIJF JE? 4 OKTOBER 2018
 5. 5. Vraag 2: Hoe hebben jullie de begeleiding vanuit school ervaren? Respondenten: 644 studenten (algemeen) Cijfers studiekeuze uit eerder onderzoek 4 % heel goed 43 % redelijk goed 38 % niet zo goed 12 % helemaal niet goed 47 % goed 50 % niet goed WELKOM! HOE LANG BLIJF JE? 4 OKTOBER 2018
 6. 6. Vraag 3: Hoe tevreden zijn jullie over de huidige studie? Respondenten: 644 studenten (algemeen) Cijfers studiekeuze uit eerder onderzoek 41 % erg tevreden 35 % redelijk tevreden 16 % niet zo tevreden 6 % helemaal niet tevreden 76 % tevreden 22 % niet tevreden 1 % weet het niet WELKOM! HOE LANG BLIJF JE? 4 OKTOBER 2018
 7. 7. Survey uitkomsten Stip - Hoe heb je de studiekeuze gemaakt? Licht toe - Hoe heb je de begeleiding vanuit de middelbare school ervaren? - Wat voor invloed heeft dit gehad op jouw studiekeuze? - Heb je iets gemist tijdens de begeleiding? - Heb je de juiste studiekeuze gemaakt? - Wat is jouw advies aan decanen, studiekeuzeadvieseurs en loopbaanbegeleiders? WELKOM! HOE LANG BLIJF JE? 4 OKTOBER 2018
 8. 8. “Hoe heb je de studiekeuze gemaakt?” Survey uitkomsten Stip WELKOM! HOE LANG BLIJF JE? 4 OKTOBER 2018
 9. 9. Survey uitkomsten Stip “Hoe heb je de begeleiding vanuit de middelbare school ervaren?” WELKOM! HOE LANG BLIJF JE? 4 OKTOBER 2018
 10. 10. Survey uitkomsten Stip “Wat voor invloed heeft dit gehad op de studiekeuze?” WELKOM! HOE LANG BLIJF JE? 4 OKTOBER 2018 Heb vooral zelf gekozen Geen persoonlijke begeleiding Maken van studiekeuze vragenlijsten onder begeleiding van decaan of docent is niet voldoende Ik werd er alleen nog onzekerder van Weinig invloed Begeleiding gericht op inhoud van de studie en toekomstperspectief. Belang van de sfeer op universiteiten mist. Advies open dagen te bezoeken Mentale steun Veel invloed – keuze kunnen maken Bevestiging dat ik de juiste studiekeuze heb gemaakt Dwang om rond te kijken deed goed Met behulp van betrokken ouders en/of kennis Gevoel weinig tijd te hebben op het maken van een studiekeuze Zelfstandig onderzoek Fijn om met docenten in gesprek te gaan Negatieve invloed Tijdens examenjaar 'beroepenavond', maar onvoldoende Een op een begeleiding heeft het meest gewerkt Interesses in perspectief gebracht Negatief, aantal keer van opleiding veranderd Onzekere manier keuze gemaakt
 11. 11. Survey uitkomsten Stip “Heb je iets gemist tijdens de begeleiding?” WELKOM! HOE LANG BLIJF JE? 4 OKTOBER 2018
 12. 12. Survey uitkomsten Stip “Heb je de juiste studiekeuze gemaakt?” WELKOM! HOE LANG BLIJF JE? 4 OKTOBER 2018
 13. 13. Survey uitkomsten Stip “Adviezen van eerste generatie studenten” WELKOM! HOE LANG BLIJF JE? 4 OKTOBER 2018 - Ik geloof in focus op persoonlijke ontwikkeling. Ik denk het helpt om leerlingen te helpen inzicht te krijgen in hun eigen interesses en kwaliteiten, zodat ze er ook achter komen wat ze echt leuk vinden. Ik denk dat dat een goede basis is voor het maken van een goede studiekeuze. Met bepaalde trainingen en activiteiten kun je die proces als decaan, studiekeuzeadviseur of loopbaanbegeleider faciliteren. - Stel persoonsgerichte vragen, niet zoals "wat zijn je hobby's", maar vragen zoals "waar zie jij jezelf over 10 jaar werken” - Studiekeuze dient puur gebaseerd te zijn op eigen interesse. Maar leerlingen moeten op tijd, dus voordat ze hun studie uitkiezen, bewust worden van hun eigenschappen en daarmee dus ook hun kwaliteiten. Alleen dan kunnen ze voor zichzelf beslissen wat ze leuk vinden om te doen en waar ze goed in zijn. Aan de hand daarvan kan een juiste keuze voor studie gemaakt worden. - Stimuleer de leerlingen om op onderzoek te gaan en geef veel begeleiding hierbij. Veel leerlingen weten niet hoe het aangepakt moet worden. - Leerling eerst leren kennen, daarna gericht advies geven! - Goed informeren over fixusstudies - Buiten studiekeuzes, de leerlingen aansporen tot zelfontplooiing. De leerlingen moeten zo vroeg mogelijk beseffen dat ze op zoek moeten gaan naar hun passie - Durven toekomstgericht te denken met scholieren. Luisteren naar hun verhalen en potenties, proberen te begrijpen, opties aanbieden om te verdiepen en actief betrokken zijn bij het maken van een studiekeuze. Ook durven betrokken te zijn en niet denken het is zijn/ haar eigen keus. De school, decaan of mentor kent immers de scholier ook wel goed na al die jaren. Ze mogen er best mee in gesprek gaan. - Hier moet je je hart, ziel en tijd ook voor inzetten. Als het jouw student is, moet je je voor alles verantwoordelijk voelen, leerkrachten/docenten zijn meestal de genen die het meeste invloed hebben op het leven van een student oftewel die het leven van een student kan veranderen. Het is belangrijk dat je de student goed leert kennen zodat je die gene ook goed en de juiste richting op kan begeleiden. - Geen online test, maar persoonlijk advies please! - Neem contact op met zo veel mogelijk universiteiten (niet alleen uni's in de buurt!) en vraag gastlessen aan. Deze hebben vaker tot niet geen kosten en geven studenten inzicht bij opleidingen waar ze wellicht nooit bij hebben stil gestaan. - Heb oog voor persoonlijke behoefte, voor veel studiekeuze van de eerste generatie is aanwezigheid van een relevant netwerk met hoogopgeleiden niet vanzelfsprekend. Waar de ene daar prima mee om kan gaan, is de ander meer behoeftig. Versterk het netwerk van jongeren door ze te koppelen met alumni bv. Enne hou het gezellig allemaal. ;)
 14. 14. Boodschap - Studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie (voor een kleurrijke generatie, 2015) - Relevante succesfactoren zijn o.a. de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, coaching en mentoring, veel aandacht voor vergroten van het educatief zelfvertrouwen en identiteitsontwikkeling, en het betrekken van ouders. - Mogelijke oplossingsrichtingen zijn: 1. verankering van studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie in het onderwijscurriculum vanaf de basisschool; 2. training en ondersteuning van docenten in de studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie van jongeren met een niet-westerse achtergrond; 3. meer begeleiding bij het ‘stapelen’ van opleidingen; 4. inzet op identiteiten aspiratieontwikkeling en mentoring; 5. meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven gericht op verkenning van de arbeidsmarkt, bedrijfsbezoeken en stage- en werkplekken; 6. het betrekken van ouders bij loopbaanoriëntatie; 7. bredere arbeidsmarktinformatie als onderdeel van de loopbaanoriëntatie. WELKOM! HOE LANG BLIJF JE? 4 OKTOBER 2018
 15. 15. Boodschap - Peer support in het onderwijs is actieve hulp en steun van personen met een vergelijkbare sociale achtergrond, die geen professionele docenten zijn (Topping, 2005). - Peer support kan, afhankelijk van het soort ondersteuning en het doel, bijdragen aan vaardigheden die van belang zijn voor de studie- en beroepskeuze (Cartwright, 2005; Colvin & Ashman, 2010; Topping, 2005). - Goede resultaten met peer support bekend met jongeren uit gezinnen met sociale en economische achterstanden (Greenwood, Delqudri & Hall, 1989; Jacobson, Thrope, Fisher, Lapp, Frey & Flood, 2001; Rohrbeck, Ginsburg-Block, Fantuzzo & Miller, 2003). ***Wel zijn professionele training en begeleiding voorwaarden voor succes (Topping, 2005), net als een goede implementatie (Petit, Thomsen & Verheijen, in voorbereiding). WELKOM! HOE LANG BLIJF JE? 4 OKTOBER 2018
 16. 16. Boodschap - Pedagogy of excellence (Adolfo Bermeo UCLA) (Smith, Miller & Bermeo, 2009). - Studenten met migratie achtergrond niet benaderden vanuit een focus op zwakte maar vanuit talenten en mogelijkheden. - Intensieve begeleiding van studenten door tutoren en begeleiders en een onderwijsinstelling die zich aanpast aan de student in plaats van andersom. WELKOM! HOE LANG BLIJF JE? 4 OKTOBER 2018

×