Successfully reported this slideshow.

Studiekeuzeconferentie 2018: Loopbaandossier, plusdocument en doorstroomdossier: een update

1

Share

1 of 27
1 of 27

More Related Content

More from Studiekeuzeconferentie

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Studiekeuzeconferentie 2018: Loopbaandossier, plusdocument en doorstroomdossier: een update

 1. 1. Het loopbaandossier, het plusdocument en het doorstroomdossier Heleen Toebast 4 oktober 2018
 2. 2. Programma • Wat weten we van elkaar? • Introductie Expertisepunt LOB • Samenhang LOB-documenten • Afsluiten LOB: Onderwijsinspectie • Kwaliteitsagenda • Voorziening vroegtijdige aanmelding • Vragen & In gesprek Initiatief van VO-raad en MBO Raad
 3. 3. LOB: wat weten we van elkaar? Initiatief van VO-raad en MBO Raad Examenprogramma Diploma-eis Loopbaancompetenties Loopbaancompetenties Loopbaandossier Plusdocument Plusdocument Doorstroomrecht Toelatingswet Studiekeuzecheck Matching
 4. 4. Wat doet het Expertisepunt LOB? Initiatief van VO-raad en MBO Raad Instrumenten Kennisdeling Wegwijzers Regio-contactpersonen Bijeenkomsten
 5. 5. Samenhang LOB-documenten VMBO b-k-g-t loopbaandossier Loopbaanoriëntatie en –begeleiding - 5 loopbaancompetenties - Loopbaanvaardigheid & ervaring MBO doorstroomdossier Middel t.b.v. stroomlijnen overgang vo-mbo als onderdeel van de (loopbaangerichte) intake. Initiatief van VO-raad en MBO Raad plusdocument Door school gevalideerd en gefaciliteerd Activiteiten maken geen deel uit van verplicht curriculum Verzamelstaat van aspecten van brede vorming HAVO - VWO HBO Matching, Studiekeuzecheck (SKC)
 6. 6. Initiatief van VO-raad en MBO Raad
 7. 7. Aanleiding / Wet ‘vernieuwing vmbo’ Loopbaandossier wettelijk verplicht onderdeel examenprogramma (profieldeel) • augustus 2016 VMBO basis, kader, gemengd • augustus 2017 VMBO theoretisch Wat • 5 loopbaancompetenties en loopbaanvaardigheid & ervaring Hoe • School mag zelf de vorm van het loopbaandossier bepalen • Loopbaandossier kan gebruikt worden bij doorstroom, maar hoeft niet Initiatief van VO-raad en MBO Raad Loopbaandossier VMBO
 8. 8. Deel C Examenprogramma De kern bestaat voor alle examenprogramma’s uit drie delen: A. Algemene kennis en vaardigheden B. Professionele kennis en vaardigheden C. Loopbaan oriëntatie en –ontwikkeling  C1 De kandidaat is in staat zijn eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven. Hij doet dat met een oriëntatie op een toekomstige opleiding en (loop)baan door middel van reflectie op het eigen handelen en reflectie op ervaringen. Initiatief van VO-Raad en MBO Raad
 9. 9. Deel C1 Loopbaancompetenties De kandidaat heeft de vaardigheid de eigen loopbaan vorm te geven door op systematische wijze om te gaan met ‘loopbaancompetenties’: 1. Wat kan ik het best en hoe weet ik dat? (kwaliteitenreflectie) 2. Waar ga en sta ik voor en waarom dan? (motievenreflectie) 3. Waar ben ik het meest op mijn gemak en waarom dan? (werkexploratie) 4. Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? (loopbaansturing) 5. Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen? (netwerken) Initiatief van VO-Raad en MBO Raad
 10. 10. Wat komt er in het loopbaandossier? De LOB cyclus Initiatief van VO-raad en MBO Raad LOB-activiteit / informatie  loopbaanreflectiegesprek  vastleggen in dossier  LOB-activiteit
 11. 11. Loopbaangesprek Initiatief van VO-Raad en MBO Raad
 12. 12. Aanleiding • LOB onderdeel van het onderzoekskader van de onderwijsinspectie: (augustus 2017, po-vo-mbo) Wat • Loopbaanvaardigheid en -ervaring, vaardigheden studie & beroep, loopbaancompetenties en loopbaanactiviteiten Hoe • Wettelijk niet vastgelegd, school mag kiezen voor eigen vorm LOB • Loopbaandossier, plusdocument kunnen gebruikt worden, hoeft niet • Kwaliteits-agenda en Raamwerk Euroguidance (= LOB-taken) Initiatief van VO-raad en MBO Raad LOB in HAVO en VWO
 13. 13. Regeling examenprogramma’s havo-vwo Oriëntatie op studie en beroep c. Domein A:. Vaardigheden | Algemene vaardigheden (profieloverstijgend niveau) Subdomein A1: Informatievaardigheden gebruiken 1. De kandidaat kan doelgericht informatie zoeken, beoordelen, selecteren en verwerken. Subdomein A2: Communiceren 2. De kandidaat kan adequaat schriftelijk, mondeling en digitaal in het publieke domein communiceren over onderwerpen uit het desbetreffende vakgebied. Subdomein A3: Reflecteren op leren 3. De kandidaat kan bij het verwerven van vakkennis en vakvaardigheden reflecteren op eigen belangstelling, motivatie en leerproces. Subdomein A4: Studie en beroep 4. De kandidaat kan aangeven op welke wijze natuurwetenschappelijke kennis in studie en beroep wordt gebruikt en kan mede op basis daarvan zijn belangstelling voor studies en beroepen onder woorden brengen. NLT-specifieke vaardigheden Subdomein A10: Interdisciplinaire vraagstukken in studie- en beroepspraktijk 10. De kandidaat kan van een breed spectrum aan bètatechnische studies en beroepen voorbeelden geven van interdisciplinaire vraagstukken die daarbinnen een rol spelen. Daarnaast kan de kandidaat een verband leggen tussen de praktijk van deze studies en beroepen en de eigen kennis, vaardigheden en belangstelling. Informatica in perspectief Subdomein A3:. Studie en beroepsomgeving 3. De kandidaat kan vakspecifieke functies en taken beschrijven waarin informatici en ICT-ers werkzaam zijn en de rol van informatica/ICT bij vervolgopleidingen en beroepen in het algemeen. Hij kan inschatten in hoeverre de eigen capaciteiten en interesses hiermee overeenkomen. (Regeling examenprogramma’s VO havo vwo domein A Vaardigheden) Initiatief van VO-raad en MBO Raad
 14. 14. Afsluiten LOB: de onderwijsinspectie Vooraf • De school beschrijft in PTA: • hoe de leerling gaat werken • wat het eindresultaat is • op welke manier LOB wordt afgesloten (loopbaancompetenties en loopbaandossier) Achteraf • De onderwijsinspectie kijkt: • of LOB vooraf is vastgelegd in PTA • of hieraan is voldaan / dit is uitgevoerd. • of aan alle loopbaancompetenties is gewerkt • of er een loopbaandossier is  Doel blijft: inzichtelijk maken LOB voor leerling en school. Initiatief van VO-raad en MBO Raad
 15. 15. Kwaliteitsagenda LOB in het vo • LOB-beleid • LOB-activiteiten en begeleiding - loopbaancompetenties - loopbaangesprek - vastleggen (plusdocument, loopbaandossier) • Kwaliteitsbewaking LOB binnen de school - monitoring en evaluatie Initiatief van VO-raad en MBO Raad
 16. 16. Initiatief van VO-raad en MBO Raad
 17. 17. Plusdocument | waarom en wat? Aanleiding • Een school biedt meer dan wat de cijferlijst weergeeft • De leerling doet meer dan wat de cijferlijst weergeeft • Algemene verwachtingen van leerling Wat • Samenvattend overzicht van wat de leerling aan brede vorming in huis heeft Initiatief van VO-raad en MBO Raad
 18. 18. Plusdocument | Hoe? Hoe • Optioneel onderdeel van loopbaandossier • Optioneel onderdeel bij de doorstroom • Inhoud, eigenaarschap en vorm bepaalt de school zelf  Doel: brede vorming van de leerling inzichtelijk maken Initiatief van VO-raad en MBO Raad
 19. 19. Plusdocument | brede vorming Initiatief van VO-raad en MBO Raad Brede vorming: Cijferlijst Diploma Cognitie: standaardprogramma Maatschappelijke toerusting Persoonsvorming - Activiteiten - Competenties - Talenten - Persoonlijke ontwikkeling Cognitie: extra programma
 20. 20. Initiatief van VO-raad en MBO Raad
 21. 21. Aanleiding • Aanpak Voortijdig schoolverlaters (VSV), ‘Versterking LOB in VO’, Sectorakkoord ‘Klaar voor de toekomst’ Wat • Wettelijk verplicht: persoonsnummer, school- en gemeentegegevens • Optie: aanvullende informatie om overdracht leerling te stroomlijnen Hoe • Optioneel doorstroomdossier (≠ loopbaandossier), optie onderdeel (loopbaangerichte) intake, eigenaarschap bij de leerling (<18 ouders) Initiatief van VO-raad en MBO Raad Doorstroomdossier VO-MBO
 22. 22. het doorstroomdossier | in het land Initiatief van VO-raad en MBO Raad basis persoonsgegevens extra begeleidingsbehoefte vooropleiding cognitieve activiteiten cijfers | diploma aanvulling (kan loopbaandossier + plusdocument zijn) advies motivatie zelfinschatting (loopbaan)competenties
 23. 23. • Per regio / samenwerkingsverband eigen manier van monitoren • Commerciële aanbieders • Landelijk ICT-informatiesysteem (‘voorziening vroegtijdige aanmelding’), naar verwachting sept. 2019 in gebruik. Initiatief van VO-raad en MBO Raad het doorstroomdossier | instrumenten
 24. 24. Voorziening vroegtijdige aanmelding Initiatief van VO-raad en MBO Raad Ontvangt status van aanmelding van mbo Stuurt gegevens van potentiële mbo-leerlingen naar gemeente stuurt status van aanmelding naar vo stuurt status naar gemeente Gemeente ontvangt gegevens van mbo en vo
 25. 25. Hoe verhoudt het zich tot elkaar? Initiatief van VO-raad en MBO Raad Doorstroomdossier
 26. 26. • Wat wil je nog beantwoord hebben? • Je hebt een LOB-dossier op je school (in ontwikkeling). Hoe geef je (nu of straks) je plusdocument vorm in relatie tot het loopbaandossier? • Op welke wijze kun je je kennis delen in de regio? Initiatief van VO-raad en MBO Raad Vragen & In gesprek
 27. 27. Dank voor je aandacht! Geïnteresseerd in de nieuwsbrief? Klik hier. Info@expertisepuntlob.nl 0348 – 75 36 10 Initiatief van VO-raad en MBO Raad Regio-contactpersonen: expertisepuntlob.nl/regios

×