Successfully reported this slideshow.

Studiekeuzeconferentie 2018: Een persoonlijke leerroute voor elke student

1

Share

1 of 15
1 of 15

More Related Content

More from Studiekeuzeconferentie

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Studiekeuzeconferentie 2018: Een persoonlijke leerroute voor elke student

 1. 1. Kennis, kunde, karakter : de introductie van een onderwijsprofiel. Dr. Vincent Wiegerinck. 4 oktober 2018
 2. 2. 2 Het Tilburgse onderwijs profiel • Experts in hun vakgebied • In staat relaties te leggen met andere disciplines • Kennis benutten en inzetten
 3. 3. 3 Het Tilburgse onderwijs profiel • Experts in hun vakgebied • In staat relaties te leggen met andere disciplines • Kennis benutten en inzetten • Academische vaardigheden • Sociale Vaardigheden • Creatieve en innovatieve vaardigheden
 4. 4. 4 Het Tilburgse onderwijs profiel • Experts in hun vakgebied • In staat relaties te leggen met andere disciplines • Kennis benutten en inzetten • Academische vaardigheden • Sociale Vaardigheden • Creatieve en innovatieve vaardigheden • Kritisch • Empathisch • Ethisch
 5. 5. 1. Mentoring/PASS. 2. ‘Mobility window’. 3. Self reflection / Self-assessment tools. 4. Start Seminar. 5. 21st century skills. 6. Curriculum teams. 7. Karakter vormende activiteiten. 8. Career portal. 9. Filosofie vakken. Aktie lijnen invoering Tilburgs Onderwijsprofiel Kern woorden: Oriëntatie arbeidsmarkt + Karaktervorming De persoonlijke leerroute 5
 6. 6. Kenmerken: • Vrijwillige deelname. • 3-jaar. • Van studievaardigheden naar master keuze. • Cyclus van doelen stellen- reflectie-training-doelen stellen. • Inzet (student mentors) en academic mentors. De persoonlijke leerroute: 1. Mentoring/Pass 6
 7. 7. 7 De persoonlijke leerroute: 2 Mobility Window Europe: 20 countries; 55 destinations North America: 2 countries; 16 destinations Latin America: 6 countries; 15 destinations Asia-Pacific: 9 countries; 18 destinations
 8. 8. De persoonlijke leerroute: 3. Self reflection/self-assessment Personal development track Year 1: Academic skills and development Learn why personal development is of high importance, how you write a PDP, and improve your academic skills Year 2: Professional skills and development Further develop yourself by writing a new PDP focuses on professional skills development Year 3: Mobility window Bring your personal and professional development into action and further develop yourself outside of the university After your bachelor studies You will benefit from the academic and professional skills you gained throughout your studies 8
 9. 9. Effecten van registratie voor PASS op kans slagen en Bindend Studie Advies Effect grootte (coëfficiënt) Vakken: Economics 0.463 *** Financial Accounting 0.030 Mathematics 0.506 *** Organizational Behavior 0.244 International Strategy -0.035 Skills course 0.307 * Bindend Studie Advies 0.267 * De persoonlijke leerroute : resultaten PASS Positief effect van PASS • …echter resultaten worden kleiner in tijd gezien. • Deelnemers meer zelf verzekerd over afronden studie. • Effect vooral op studie motivatie. 9 * p < 0.10, ** p <0.05, *** p < 0.01
 10. 10. 10 • Beperkte keuze mogelijkheden …….echter: • Mogelijke switch na jaar 1. • Gemeenschappelijk 1ste jaar. • Minoren in jaar 3. • Internships. • Accenten in programma’s. • Bedrijfsbezoeken. • Gastcollege’s. • Praktijkopdrachten. • Coaching door alumni. De persoonlijke leerroute: studenten keuzes
 11. 11. 11 De keuze begint bij de voordeur ! Voorlichting Bron foto Majorie: Stemming Makers (2018): Studiekeuzestress & LOB-begeleiding.
 12. 12. 12 Past de studie bij jou? • Motivatie (intrinsiek of extrinsiek). • Persoonlijkheidskenmerken. • Verwachtingen: reële kijk op studiezwaarte? • Leerstijl. De keuze begint bij de voordeur ! Matching Bron: Stemming Makers (2018): Studiekeuzestress & LOB-begeleiding.
 13. 13. 13 Ten slotte: • Pass stimuleert studiemotivatie en is effectief wanneer: • De student overtuigd is van de meerwaarde. • Er persoonlijke aandacht is voor student. • Er momenten zijn voor reflectie op doelen en realisatie (cyclus). • De visie gedragen wordt door docenten.
 14. 14. 14 • Karakterontwikkeling is ook een taak van het HO; daarom moet een persoonlijk ontwikkelingsplan een verplicht onderdeel zijn van elke studie. • Gezien de keuzestress die studiekiezers ervaren, dienen keuzemogelijkheden binnen het studieprogramma niet te worden aangeboden in de eerste helft van de vervolgopleiding. • Met de keuze voor persoonlijke leerroutes overschat het hoger onderwijs de zelfverantwoordelijkheid van studenten. Ter discussie:
 15. 15. 15

×