Successfully reported this slideshow.

Studiekeuzeconferentie 2018: Een persoonlijke leerroute voor elke student

1

Share

Loading in …3
×
1 of 9
1 of 9

More Related Content

More from Studiekeuzeconferentie

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Studiekeuzeconferentie 2018: Een persoonlijke leerroute voor elke student

  1. 1. Welkom bij Tilburg University en Windesheim
  2. 2. Wat gaan we doen We nemen u mee in twee verschillende innovatiepraktijken: In de casus van Tilburg University maken we kennis met het Tilburgse onderwijsprofiel, waarin Kennis, Kunde en Karakter de sleutelwoorden zijn. In de casus van Windesheim draait het om studentgedreven onderwijs en persoonlijke leerroutes en wat dat betekent voor de leeromgeving van studenten. We peilen tot slot de stemming met een drietal stellingen.
  3. 3. Wat moet onze leeromgeving studenten bieden, om ze te leren betrouwbare eigen keuzes te maken: nu, tijdens hun studie en straks, als beginnend beroepsbeoefenaar?
  4. 4. Onderwijsambitie Windesheim 2017-’22
  5. 5. Ambitie komt voort uit • Werkvelden die snel veranderen en andere eisen stellen (o.a. initiatief, wendbaar, weerbaar, innovatief, creatief en multidisciplinair werken). • De veranderende wensen en verwachtingen van studenten: ook ‘over croho’s heen’ kunnen leren, vakken naar keuze volgen of eigen trajecten invulling geven. • De hoge uitval van studenten en studiesucces: • In het 1e jaar van de studie valt 15% uit (mbo 20%, havo 12%). • Van de instroom behaalt 48% in 4 jaar het diploma.
  6. 6. ‘Vrije ruimte’ wordt ‘Profileringsruimte’ Professionele profilering: Door de student samengestelde leerroute mits passend binnen de kaders van de major (180 ects behorend bij opleidings- en beroepsprofiel). Student mag afwijken van door de opleiding samengesteld programma, mits toestemming van examencommissie. Persoonlijke profilering: Vrije onderwijskeuze voor de student (maximaal 60 ects). De basis zijn de hbo-competenties. Examencommissie beoordeelt alleen overlap met major-programma.
  7. 7. Dilemma Enerzijds: Lang niet alle studenten delen onze ambitie. Zij willen onbezorgd studeren volgens een geplande route naar het diploma. Anderzijds: We kijken als hogeschool over het hier en nu heen en zien het als onze taak om de ‘horizon’ van studenten te verbreden. En: Wat betekent een grotere keuzevrijheid van studenten voor studentenwelzijn en -begeleiding?
  8. 8. Persoonsvorming en begeleiding Windesheim wil studenten opleiden tot professionals die verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van zichzelf en de samenleving. Dat vraagt om andere aandacht voor persoonsvorming en studentbegeleiding: Wat moet onze leeromgeving studenten bieden, om ze te leren betrouwbare eigen keuzes te maken: nu, tijdens hun studie en straks, als beginnend beroepsbeoefenaar?
  9. 9. Wat doen we al? O.a.: • Aansluiting versterken met toeleverend onderwijs (m.n. mbo) • Andere invulling studiekeuzecheck • Brede(re) propedeuse – uitstel studiekeuze • Aandacht voor persoonsvorming • Hernieuwde aandacht voor studiebegeleiding • Switch: begeleide heroriëntatie/overstap in 1e studiejaar • Differentiatie in toetsvormen en -momenten • Set hogeschoolkeuzemodules

×