PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013
Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”
...
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Anexa 1
Formularul cererii de finanţare
2
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Anexa 1
Formularul cererii de finanţare
3
FORMULARUL
CERERII DE FINANŢ...
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Anexa 1
Formularul cererii de finanţare
4
Se completează de către Orga...
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Anexa 1
Formularul cererii de finanţare
5
Reprezentantul legal al Soli...
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Anexa 1
Formularul cererii de finanţare
6
PROIECTUL
Axa prioritară şi ...
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Anexa 1
Formularul cererii de finanţare
7
multumirea lor si la crester...
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Anexa 1
Formularul cererii de finanţare
8
Activitatile de informare si...
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Anexa 1
Formularul cererii de finanţare
9
Angajarea unei firme de cons...
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Anexa 1
Formularul cererii de finanţare
10
Resurselor materiale implic...
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Anexa 1
Formularul cererii de finanţare
11
Nr Crt. Dotare Nr buc.
In
p...
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Anexa 1
Formularul cererii de finanţare
12
13.gril electric cu suprafa...
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Anexa 1
Formularul cererii de finanţare
13
Ciobotea Gabriela – (36 ani...
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Anexa 1
Formularul cererii de finanţare
14
 Asigurarea ca beneficiari...
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Anexa 1
Formularul cererii de finanţare
15
de Identitate a POR.
Activi...
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Anexa 1
Formularul cererii de finanţare
16
• Ordonanta de Urgenta nr. ...
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Anexa 1
Formularul cererii de finanţare
17
Legea nr. 202/2002 privind ...
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Anexa 1
Formularul cererii de finanţare
18
f) conditii de munca ce res...
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Anexa 1
Formularul cererii de finanţare
19
nivelul unitatii sau care a...
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Anexa 1
Formularul cererii de finanţare
20
alte entitati nonprofit, ca...
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Anexa 1
Formularul cererii de finanţare
21
Art. 30.
Institutul Nationa...
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Anexa 1
Formularul cererii de finanţare
22
conditiile de munca, angaja...
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Anexa 1
Formularul cererii de finanţare
23
Protecţia mediului şi efici...
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Anexa 1
Formularul cererii de finanţare
24
Societatea informaţională ş...
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Anexa 1
Formularul cererii de finanţare
25
CERTIFICAREA CERERII DE FIN...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dim 4.3 pizza hallo

1,906 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dim 4.3 pizza hallo

 1. 1. PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” ORIGINAL / COPIA NR. 1/2/3 CERERE DE FINANŢARE Titlul proiectului „ Dezvoltarea activitatii de productie, a serviciilor de catering si diversificarea gamei de produse si servicii „ Solicitant S.C. PIZZA „HALLO” SRL OPIS 1. Formularul cererii de finanţare 1 - …* Anexe la formularul cererii de finanţare: 2. Actul de împuternicire** … - … 3. Calendarul activităţilor … - … 4. Finanţarea proiectului … - … 5. Declaraţie de eligibilitate … - … 6. Declaraţie de încadrare în categoria IMM … - … 7. Certificatul de înregistrare … - … 8. Actul constitutiv (consolidat/ împreună cu toate modificările**) … - … 9. Situaţiile financiare … - … 10. Planul de afaceri … - … *) Paginaţia (de la … până la…) **) dacă este cazul Pagina 0
 2. 2. Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor Anexa 1 Formularul cererii de finanţare 2
 3. 3. Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor Anexa 1 Formularul cererii de finanţare 3 FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE Formularul Cererii de finanţare, împreună cu anexele aferente (e.g. declaraţii) pot fi descărcate şi în format electronic, la adresa http://www.inforegio.ro Vă rugăm ca, înainte de completare, să citiţi cu atenţie instrucţiunile, recomandările şi explicaţiile incluse în format cursiv. Puteţi solicita clarificări privind completarea acestui formular şi a anexelor aferente experţilor din cadrul agenţiei pentru dezvoltare regională din regiunea dvs. ATENŢIE: După completare, Cererea de finanţare, inclusiv toate anexele, se vor numerota astfel: opisul cererii de finanţare (coperta de mai sus) va fi pagina nr. 0, iar paginile care urmează vor fi numerotate de la 1 la n, în ordine crescătoare (unde n este numărul total de pagini al Cererii de finanţare, inclusiv toate anexele). Vă recomandăm utilizarea Listei de verificare1 , pentru a vă asigura că dosarul cererii de finanţare este complet şi corect întocmit. 1 Ghidul Solicitantului, Secţiunea II.3 „Completarea şi depunerea Cererii de finanţare”.
 4. 4. Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor Anexa 1 Formularul cererii de finanţare 4 Se completează de către Organismul Intermediar Organismul intermediar pentru POR Numărul şi data înregistrării Înregistrată de SemnăturaCod SMIS TITLUL PROIECTULUI DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE PRODUCTIE, A SERVICIILOR DE CATERING SI DIVERSIFICAREA GAMEI DE PRODUSE SI SERVICII TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL Solicitantul Denumirea solicitantului S.C. PIZZA HALLO SRL Codul de identificare fiscală RO 13802014 Adresa sediului solicitantului CALEA UNIRII , NR 14 , CRAIOVA Email hallo.pizza@yahoo.com hallo.pizza@gmail.com Tipul solicitantului SOCIETATE COMERCIALA Completaţi următoarele date, acolo unde este cazul. Anul înfiinţării: 2006 Anul n*-2 Anul n*-1 Anul n* Numărul mediu de salariaţi** 8 8 8 Cifra de afaceri (lei) 345789.56 754230.11 1180597.32 Profitul din exploatare (lei) 124368.76 202140.45 345802.68 *) n = anul fiscal pentru care au fost depuse situaţiile financiare la cererea de finanţare (vezi i Secţiuneaș II.3. - Completarea cererii de finanţare, pct. 8, din ghidul solicitantului). **) conform datelor din situaţiile financiare corespunzătoare În vederea calculării datelor de mai sus, ţineţi cont de prevederile Legii 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte întreprinderile autonome, partenere şi legate. Datele de mai sus se vor regăsi şi în Declaraţia privind încadrarea în categoria IMM (Anexa 1.4. la ghid).
 5. 5. Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor Anexa 1 Formularul cererii de finanţare 5 Reprezentantul legal al Solicitantului Reprezentantul legal al solicitantului este persoana care are dreptul, conform actelor de constituire, să reprezinte organizaţia şi să semneze în numele acesteia. Datele de identificare a reprezentantului legal se vor regăsi şi în certificatul constatator emis de oficiul registrul comerţului. În cazul în care cererea de finanţare este semnată de o persoană împuternicită, nu uitaţi să ataşaţi actul de împuternicire (vezi şi lista de verificare a dosarului cererii de finanţare) Numele Stroe S-M Sergiu Ionut Funcţia Director General Numărul de telefon 0766876345 Numărul de fax 0251-407.711 Email hallo.pizza@yahoo.com hallo.pizza@gmail.com Persoana de contact Completaţi această secţiune doar dacă persoana de contact este diferită de reprezentantul legal. Persoana de contact este persoana desemnată de Solicitant să menţină contactul cu Organismul intermediar / Autoritatea de management în procesul de evaluare şi selecţie a cererii de finanţare. Vă rugăm să vă asiguraţi că toate datele de contact (nr. de telefon, fax, email) sunt corecte. Orice eroare sau disfucţionalitate va conduce la întârzieri în comunicarea dintre organismul intermediar şi solicitant. Numele Capriceana Adriana Nicoleta Funcţia Responsabil Financiar Numărul de telefon 0761 762 705 Numărul de fax 0251- 407.710 Email n_adryana@yahoo.com Banca Completaţi această secţiune cu datele insituţiei bancare prin care întreprinderea intenţionează derularea operaţiunilor financiare aferente proiectului. Denumirea băncii (sucursalei) BCR Craiova Sediul băncii Craiova, B-dul Mircea cel Batran, nr 5 Codul IBAN Ro 13 RNCB 0138 0654 1638 0001 Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice şi/sau împrumuturi din partea instituţiilor financiare internaţionale (IFI) • Proiectul (integral sau parţial, respectiv activităţi din proiect, investiţii) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanţare a mai beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI? Da În acest caz, prezentaţi detalii referitoare la programul de finanţare, organizaţia finanţatoare / autoritatea contractantă, anul acordării finanţării, activităţile/investiţiile finanţate (respectiv acele activităţi/ investiţii care se regăsesc şi în proiectul ce face obiectul prezentei cereri de finanţare), valoarea finanţării. Nu
 6. 6. Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor Anexa 1 Formularul cererii de finanţare 6 PROIECTUL Axa prioritară şi domeniul de intervenţie POR Prin prezenta Cerere de finanţare se solicită co-finanţarea proiectului propus, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. Prezentei Cereri de finanţare i se aplică prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor, în cadrul domeniului de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, al axei prioritare 4. „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” din Programul Operaţional Regional 2007-2013. Locul de implementare a proiectului şi domeniul de activitate în care se realizează investiţia Locul de implementare a proiectului: ... Craiova CALEA UNIRII , NR 14 , CRAIOVA Domeniul de activitate economică:  Cod caen - 561 Restaurante 5610 Restaurante ;  Cod caen - 562 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente 5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.  Cod caen - 563 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor Descrierea proiectului Obiectivele proiectului Obiectivul General Activitatea întreprinderii se va axa pe producerea pizzei italiene originale şi livrarea acesteia la domiciliul clientului dar si pe vanzarea de bauturi alcoolice si fara alcool,preparate din peste , paste , sosuri ,snak-uri ,salate si deserturi toate cu specific mediteranean (retete siciliene in mare parte). Proiectul este in comformitate cu coordonatele Programului Operational Regional axa prioritara 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” domeniul de interventie 4.3 „Sprijinirea Dezvoltarii microintreprinderilor”, contribuind la obiectivul general al POR, respectiv sprijinirea procesului de restructurare si redresare economica a zonelor aflate in declin, indosebi aoraselor mici si mijloci, prin creerea de locuri de munca avand flexibilitatea necesara sa se adaopteze cerintelor unei economii de piata dinamice. Obiective specifice: • Dotari moderne pentru executia productiei, manipularea productiei si spatii adecvate pentru depozitarea materiilor prime; • Realocarea productiei intr-un spatiu de peste 700 de metri patrati si extinderea vestiarelor angajatilor; • Proovarea egalitatii de sanse intre angajati, femei si barbati in cardul relatiilor de munca, inclusiv prin introducerea de dispozitii pentru interzicerea discriminarilor bazate pe criterii de religie, sex, apartenenta la grupuri minoritare, dizabilitati, conducand la angajarea unui numar de 16 persoane, barbati si femei, persoane avute in vedere pentru angajare sunt atat persoane cu studii medii cat si persoane calificate, care vor fi rectrutate si dintre persoanele fara loc de munca din orasul Craiova, sau pentru care locul de munca este instabil sau amenintat de somaj, contribuind la reducerea somajului din zona, dar si a migrarii fortei de munca. • Achizitia de aparatura moderna pentru prestarea serviciilor de catering pentru a raspunde in cel mai scurt timp la cerintele clientilor nostri , rezultat ce va duce la
 7. 7. Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor Anexa 1 Formularul cererii de finanţare 7 multumirea lor si la cresterea notorietatii pizzeriei noastre. Atingerea acestor obiective va contribui la realizarea obiectivelor axei 4 POR, respectiv infiintarea si dezvoltarea structurilor de afaceri de importanta regionala sau locala, reabilitarea siturilor industriale in sprijinirea initiativelor antreprenoriale regionale sau locale in vederea facilitarii crearii de noi locuri de munca si cresterea economica durabila. Potenţialii beneficiari ai proiectului Grupul tinta caruia i se adreseaza proiectul este in special populatia din orasul Craiova dar nu numai . Dorim ca prin campaniile de publicitate sa atragem si persoanele ca nu au apartenenta din aceasta zona (studenti , turisti etc). Beneficiarii directi: - Cei 16 angajati pe locuri de munca nou create prin proiect, atat barbati cat si femei, conducand automat la cresterea nivelului de trai al familiilor lor. - Angajatii societatii actuali si viitorii angajati prin prisma faptului ca i se va asigura un mediu de munca de calitate,angajarea lor duce la scaderea ratei somajului si la crestrea nivelului de trai. - Conducerea firmei prin extinerea spatiilor de productie ,a unor spatii adecvate pentru depozitarea materiiei prime si largirea vestiarelor angajatiilor. Beneficiari indirecti: - Clientii carora ne adresam: cumpărătorii vor fi în principal persoanele cu vârsta între 10-50 ani. - Furnizori de materie prima si/ servicii - Comunitatea locala, institutii publice prin plata taxelor si impozitelor locale, dezvoltarea mediului de afacere local, cresterea numsarului de locuri de munca - Consideram ca microintreprinderile la nivel local sunt beneficiari indirecti. Durata de implementare a proiectului Durata de implementare a proiectului „ Dezvoltarea activitatii de productie, a serviciilor de catering si diversificarea gamei de produse si servicii” va fi de 18 luni de la data semnarii contractului de finantare si este intocmai corelata cu calendarul activitatilor din Anexa 1.1. Activităţile proiectului Activitatea societătii se încadrează în sfera alimentatiei publice, focalizându-se pe segmentul consumatorilor cu pretentii. Conditia esentială de competitivitate într-un astfel de sector o reprezintă satisfacerea exigentelor clientilor printr-un meniu variat, de o calitate ireprosabile, asigurarea unui ambient plăcut în incita restaurantului precum si promptitudinea livrărilor pentru serviciile de catering. ACTIVITATEA 1. - Producerea şi realizarea la comandă a produselor noastre in special a pizzei italiene originale; - livrarea la domiciliu. - Servirea ireprosabila a clientilor in cadrul incintei . Activitatea întreprinderii se va axa pe producerea pizzei italiene originale şi livrarea acesteia la domiciliul clientului dar si pe vanzarea de bauturi alcoolice si fara alcool ,snak-uri ,salate si deserturi. ACTIVITATEA 2. Informare si publicitate
 8. 8. Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor Anexa 1 Formularul cererii de finanţare 8 Activitatile de informare si publicitate vor asigura vizibilitate potrivita si promovare adecvata, in conformitate cu prevederile contractuale si instructiunile cuprinse in Manualul de Identitate Vizuala a POR. Subactivitati: 2.1. Achizitie spatiu poublicitar anunt incepere proiect in mass media locala, judeteana. 2.2. achizitie lucrari realizare panouri, etcichete, pliante, distribuirea materialelor publicitare. 2.3. Achizitie spatiu publicitar, anunt finalizare proiect in mass media locala, judeteana. 2.4 Actualizarea site-ului firmei cu informatii despre proiect. Se va urmari sa se realizeze o publicitate variata si intensa. ACTIVITATEA 3. Achizitie echipamente tehnologice Subactivitati: 3.1. Elaborarea de documentatie pentru licitatie 3.2. achizitia si receptia echipamentelor Prin acest proiect se vor achizitoiona urmatoarele echipamente: - cuptoare speciale de coacere: cu lemne si electrice - masa calda pentru pizza - dozatoare ketchup/mustar/maioneza - generator de curent (20 Kva) - tacamuri si vesela - mobilier de bucatarie - feliator mezeluri - rotunjitor de aluat - formator aluat - vitrine ingrediente - tejghea frigorifica pentru preparare pizza - gril electric cu suprafata neteda - feliator vegetale - genti pentru livrare pizza - palete pizza - dulap-congelator - frigider pentru bar cu 3 usi - vitrina de lemn vin - termo-boxuri - rafturi metalice - suport cuptor pizza ACTIVITATEA 4. Recrutare, selectie si angajare personal. Prin acest proiect se vor crea 16 locuri de munca, personalul angajat va fi incadrat ca personal direct productiv. Vor fi angajati bucatari, ajutoare de bucatari, barmani, chelneri si curieri . Subactivitati: 4.1. Stabilirea modalitatilor de selectie ale personalului 4.2. Elaborarea fiselor posturilor 4.3. Anuntul privind locurile de munca vacante conform fiuselor posturilor si a modalitatilor de selectie 4.4. Organizarea si sustinerea concursului 4.5. Stabilirea castigatorilor 4.6. Intocmirea, semnarea si inregistrarea contractelor de munca ACTIVITATEA 5.
 9. 9. Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor Anexa 1 Formularul cererii de finanţare 9 Angajarea unei firme de constructii si amenajari interioare pentru executarea lucrarilor de construire a vestiarelor , de modificare a salii de productie si spatiilor de depozitare . Aceasta se va face printr-o licitatie ,castigatoarea acesteia va fi firma care va executa toate lucrarile la cel mai bun raport calitate / pret . Conditiile pe care participantele la aceasta licitatie trebuiesc sa le indeplineasca sunt: - Experienta de minim 5 ani in domeniul respectiv - Sa lucreze in proportie de minim 75 % cu materiale germane - Sa poata finaliza proiectul in termenul de timp indicat - Aceasta trebuie sa aibe minim 6 angajati profesionisti in domeniul constructiilor - Sa accepte sanctiunile contractuale in cazul depasirii termenului de finalizare a lucrarilor
 10. 10. Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor Anexa 1 Formularul cererii de finanţare 10 Resurselor materiale implicate în realizarea proiectului
 11. 11. Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor Anexa 1 Formularul cererii de finanţare 11 Nr Crt. Dotare Nr buc. In proprietate/inchir iate Spatii tehnologice / netehnologice 1. Sediu firma/ punct de lucru - CALEA UNIRII , NR 14 , CRAIOVA 1 Contract de coodat nr. 01/06/2006 Utilaje 1. Cuptoare special de coacere- Bosch -electrice -lemne 2 3 Proprietate 2. Generator de curent (20 Kva) 1 Proprietate 3. Frigider pentru bar cu 3 usi - Arctic 2 Proprietate 4. Mobilier de bucatarie Mese Scaune Dulapuri 15 70 7 Proprietate 5. Autoturisme pentru livrare 2 Inchiriere Contract nr. 04/01.04.2011 6. Masa calda pentru pizza -Bosch 2 Proprietate 7. Dozatoare ketchup/mustar/maioneza 4 Proprietate 8. feliator mezeluri 2 Proprietate 9. rotunjitor de aluat 2 Proprietate 10.formator aluat 2 Proprietate 11.vitrine ingrediente 2 Proprietate 12. tejghea frigorifica pentru preparare pizza 2 Proprietate
 12. 12. Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor Anexa 1 Formularul cererii de finanţare 12 13.gril electric cu suprafata neteda 3 Proprietate 14.feliator vegetale 2 Proprietate 15.genti pentru livrare pizza 10 Proprietate 16.palete pizza 10 Proprietate 17.dulap-congelator 2 Proprietate 18.vitrina de lemn vin 1 Proprietate 19.termo-boxuri 10 Proprietate 20.rafturi metalice 8 Proprietate 21.suport cuptor pizza 5 Proprietate Managementul proiectului Conducerea operativă a societătii este asigurată de o echipă echilibrată ti bine închegată, cu experientă ti succese înregistrate în activitatea anterioară. Firma va fi condusă de toţi asociaţii în dependenţă de cota fiecăruia la capitalul statutar al întreprinderii. Asociaţii vor coordona întreaga activitate, se vor ocupa direct de problemele de aprovizionare, producţie şi desfacere, de asemenea vor angaja şi controla personalul. Procesul de producere a pizzei va fi efectuat de 2 bucătari experimentaţi (foşti lucrători ai unui mare restaurant sicilian) şi 4 ajutori ai bucătarului. La nr acestora se vor mai adauga si nr noilor angajati . Procesul de desfacere va fi deservit de 4 persoane angajate. Organizarea Functia de organizare consta in actiuni si decizii manageriale care rezulta din crearea unui set stabil de functii (posturi) si a relatiilor dintre ele. Echipa de impleentare a proiectului este alcatuita din: - Manager proiect – ec. Dr. Stroe Sergiu Ionut - Responsabil tehnic – ing. Ciobotea Gabriela - Responsabil financiar – ec. Capriceana Adriana Nicoleta Capriceana Adriana Nicoleta (38 ani)- director economic, detinând această functie de la înfiintarea societătii. A absolvit Facultatea de Finante-Contabilitate din cadrul ASE Bucuretti ti este membru CECCAR de 10 ani. Dispune de o experientă de 15 ani în domeniul său de activitate, din care 4 ani – sef contabil la S.C. Danubia SA ti 4 ani Director economic la S.C. Best Food Company productia alimentară. Stroe Sergiu Ionut – (45 ani)- director general ocupă această functie încă din anul 2006. De profesie economist (absolvent al facultătii de Management al ASE Bucuresti) are o experientă de aproximativ 20 ani în turism ti alimentatie publică. Înainte de a fi angajat pe acest post a lucrat 4 ani ca Director general al cazinoului Golden Look din Bucuresti si 6 ani ca director general al restaurantului Apolodor din Constanta. În trecut a lucrat timp de 2 ani si ca sef al restaurantului Steaua de Mare – Constanta.Toate referintele de la locurile de muncă anterioare sunt excelente.
 13. 13. Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor Anexa 1 Formularul cererii de finanţare 13 Ciobotea Gabriela – (36 ani)- director de marketing, detinând această functie de la înfiintarea societătii. Absolvent al Facultătii de Comert din cadrul ASE Bucuresti si a Facultati de Agronomie Bucuresti, detine titlul de doctor în marcheting ti are o experientă în domeniu de 12 ani. A lucrat ca Director Relatii Publice al Balantine’s Romania SRL ti 5 ani ca Director de Marketing al Restaurantului Select din Bucuresti Consultantii - cheie De-a lungul timpului S.C. PIZZA HALLO SRL si-a consolidat o serie de relatii de consultantă cu persoane fizice care, prin experienta si specificul activitătii lor, contribuie la buna desfăturare a afacerii. Printre cele mai importante persoane ce fac parte din această categorie se numără: C. Gheorghe – expert contabil ti inspector al Administratiei financiare – consiliază firma în interpretarea corectă a legilor financiar-contabile si în calcularea corectă a taxelor si impozitelor datorate institutiilor statului; A. Poenaru – expert în Ministerul Agriculturii si Alimentatiei Publice – colaborează cu societatea pe domeniul obtinerii/mentinerii licentelor pentru preparatele din ofertă F. Panaid – avocat, membru al Baroului Bucuresti si component al Consiliului Uniunii Avocatilor din Romania. Are o experientă de peste 15 ani în consilierea juridică a activitătilor comerciale si colaborează cu societatea în rezolvarea tuturor problemelor juridice, întocmirea contractelor si reprezentarea eventuală în justitie. Politica de management a resurselor umane: Programul de recrutare si verificare a personalului se va derula conform precizărilor din planul operational. Întregul personal va fi angajat cu carte de muncă, remunerarea sa se face prin salariu fix si se vor acorda prime cu ocazia anumitor evenimente sau obtinerii unor rezultate deosebite. Evolutia salarială si primele se vor corela cu rezultatele individuale ale fiecărui angajat. Politica societătii de management a resurselor umane presupune programe de pregătire comună a angajatilor, mai ales din perioada de acomodare si verificare a persoanelor nou angajate. Indicatori de rezultat Completaţi valoarea prognozată a numărului de locuri de muncă permanente nou create, ca urmare a implementării proiectului propus. Descrieţi/cuantificaţi orice alt rezultat imediat sau rezultat direct, aşteptat ca urmare a implementării proiectului (ex.: creşterea cifrei de afaceri, a producţiei, a profitului). Atenţie! Valorile preconizate trebuie să fie realizabile şi realiste. Indicator de rezultat Valoare Termen de realizare Numărul de locuri de muncă permanente nou create, cu normă întreagă, în cadrul microîntreprinderii 16 Sfârşitul perioadei de implementare Sala de productie 1 Sfârşitul perioadei de implementare Cresterea profitului din exploatare Cu 15% Priul an de la sfârşitul perioadei de implementare Vestiar angajati 1 Sfârşitul perioadei de implementare Taxa pe valoarea adăugată • Organizaţia este plătitoare de TVA? Da Nu Durabilitatea proiectului Durabilitatea tine de capacitatea proiectului de a continua dupa expirarea grantului sau surselor alocate din exterior. Ideea durabilitatii proiectului ar putea parea dificila. Ati putea intreba "cum putem planifica continuarea proiectului daca acesta nici macar nu a inceput?" Urmatoarele motive justifica ideea durabilitatii:
 14. 14. Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor Anexa 1 Formularul cererii de finanţare 14  Asigurarea ca beneficiarii vor continua sa fie deserviti  Reasigurarea donatorilor ca investitia nu va fi pierduta  Convingerea donatorului ca ati planificat viitorul proiectului  Asigurarea ca investitia organizatiei (directa sau indirecta) nu se va pierde Desi asigurarea continuitatii activitatilor dupa expirarea finantarii din partea donatorului poate fi problematica, acest lucru este totusi posibil. Elaborarea proiectului in mod corespunzator din start poate ajuta. Unele strategii pentru generarea venitului obtinut la nivel local pentru acoperirea cheltuielilor pe care le-ati putea explora sunt:  Integrarea proiectului in bugetul organizatiei si acoperirea costurilor inerente prin activitati de colectare de fonduri  Cautarea altor donatori locali, nationali si internationali care ar putea sustine proiectul si care ar avea un interes de lunga durata in succesul proiectului  Semnarea acordurilor si stabilirea relatiilor de colaborare cu alte institutii, asa ca agentii guvernamentale, care isi pot asuma unele responsabilitati fata de proiect sau care ar putea finanta proiectul  Implicarea comunitatii sau beneficiarilor in planificarea durabilitatii proiectului care ii afecteaza in mod direct  Oferirea experientelor acumulate din proiect altor organizatii prin acordarea asistentei tehnice si serviciilor de instruire contra plata  sporirea eficientei si reducerea costurilor Printre avantajele majore ale deschiderii unei astfel de afaceri, putem mentiona: adresabilitatea catre o piata potential mai mare decat cea a unui restaurant traditional (deci venituri estimate mai frecvente si mai mari), existenta unor costuri fixe mai mici (personal mai putin, fara zona de servire, mobilier, inventar, climatizare in sala etc.) si deci posibilitatea de a practica preturi reduse, posibilitatea de a livra intr-un interval orar extins de-a lungul unei zile. Amplasamentul unui astfel de restaurant nu mai este important din punctul de vedere al vadului comercial, ci din punctul de vedere al distantei si al accesibilitatii fata de clienti, al facilitatilor necesare (energie electrica, apa curenta, scurgere etc.), al orarului posibil de functionare (daca se poate lucra in timpul noptii etc.). Aceasta afacere poate fi avantajoasa in conditiile in care poate deservi cat mai multi clienti, pe o arie cat mai mica, stiind ca prepararea in cantitati mai mari este mai economica si pretul de cost mai redus. De asemenea, activitatea de catering poate fi avantajoasa pentru toate partile (prestator si client), daca actualele bonuri de masa se vor transforma in servirea efectiva a mesei la locul de munca, utilizandu-se numai pentru scopul initial pentru care s-au inventat, adica ridicarea sau mentinerea capacitatii de munca a salariatului pentru a face fata sarcinilor de serviciu (si nu pentru hranirea intregii familii, pentru care se primeste salariu). Activitatea devine si mai profitabila daca se fac abonamente pentru persoane fizice, in zone limitate (strazi, cartier), unde nu necesita transport la distanta mare. Prin finantarea aplicatiei noastre ni se asigura resursele necesare pentru cresterea calitatii serviciilor si a competivitatii si trecerea, astfel, la un nivel superior de profitabilitate. La finalul celor 18 luni de implementare a proiectului, firma va crea minimum 16 noi locuri de munca, dupa cum urmeaza: 4 bucatari, 8 ajutoare de bucatari si 4 persoane care se vor ocupa de catering. Informare şi publicitate Succesul unei afaceri depinde in cea mai mare parte de strategia de marketing,implicit de activitatile de promovare si publicitate.De aceea, acest capitol va fi tratat cu maxima seriozitate si implicare pentru ca astfel putem castiga clienti, o pozitie favorabila pe piata si recunoasterea drept agent economic fiabil si profesionist. De asemenea, activitatile de informare si publicitate, fiind obligatorii in toate prograele operationale, vor fi desfasurate urmarind intocmai Manualul de Identitate a POR. In moentul lansarii proiectului vom publica un anunt in presa locala prin care vo aduce la cunostinta comunitatii continutul proiectului finantat; acelasi lucru se va intampla si in momentul finalizarii proiectului de implementare. Ne angajam sa asiguram o vizibilitate potrivita si o promovare adecvata a obiectivelor si rezultatelor obtinute, in conformitate cu prevederile contractuale si instructiunile cuprinse in Manualul
 15. 15. Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor Anexa 1 Formularul cererii de finanţare 15 de Identitate a POR. Activitatea de informare şi publicitate Costuri estimate lei) Anunt de incepere a proiectului intr-un ziar din presa locala 200 Actualizarea de panou provizoriu si etichete 660 Anunt de finalizare a proiectului si de prezentare a rezultatelor intr-un ziar din presa locala 200 Realizare si ontare panou permanent 1520 CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ Egalitatea de şanse Egalitatea de samse are la baza asigurarea participarii depline a fiecarei persoane la viata economica si sociala, fara deosebire de origine etnica , sex , religie,varsta dezabilitati sau orientare sexuala. Comform Regulamentului 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene , egalitatea de sanse constituie unul dintre principiile de interventie al fondurilor structurale. Actiunile prevazute in aceasta directie se refera la inlocuirea modelelor culturale, carereflecta stereotipuri de la nivelul societatii si la integrarea principiului egalitatii si diversitatii mai ales in educatie , cultura si mass-media. Valorificarea diversitatii culturale,etnice si a diferentelor de gen de varsta constituie premisele pentru dezvoltarea societatii si totodata asigura un cadru in care relatiile sociale au la baza valori ca toleranta si egalitate. Cetatenii Uniunii Europene au dreptul la tratament egal indiferent de sex , etnie , religie , dizabilitati , varsta si orientare sexuala . Chiar daca in urma ultimelor studii reiese faptul ca mai mult de 50 % din romani discrimineaza anumite persoane cu o etnie diferita sau un o alta orientare sexuala ,intreprinderea noastra ofera tuturor sanse egale la interviiuri si la ocuparea locurilor oferite de noi . Unul dintre viitoarele noastre proiecte este acela de a integra persoanele cu dizabilitati in viata sociala si a le oferi un loc de munca adaptat efortului fizic pe care acestia il pot avea . Intelegem faptul ca ei au nevoie de noi pentru a trece peste toate perioadele grele din viata lor si intreprinderea noastra are incredere in dorinta acestora de a lucra si a avea o viata normala de aceea ii vom sustine in totalitate oferindule locuri de munca cu program redus pentru a nu ii suprasolicita in prestarea diferitelor servicii in cadrul pizzeriei . Egalitatea de sanse pentru romii din Romania necesita promovarea constanta si sistematica a participarii in mod echitabil a femeilor rome atat la viata publica cat si privata. Poromovarea egalitatii de sanse se observa si in cadrul conducerii noastre unde avem 2/3 din capitalul intreprinderii detinut de femei . Sporim participarea femeilor pe piata fortei de munca , incurajand angajarea femeilor pe principalele pozitii ocupate de barbati , promovand programul part-time , accesul femeilor la pozitiile de management si asigurand reconcilierea intre munca si viata privata a barbatiilor si femeilor , toate acestea vor conduce la inlatuarea inegalitatilor intre femei si barbati ,inclusiv in privinta nivelului salarial . Intreprinderea noastra se supune urmatoarelor legi: • Hotărârea nr. 237/24.03.2010 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010 - 2012 şi a Planului general de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010 – 2012 (M.O. nr. 242/15.04.2010) • Legea nr. 62/01.04.2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii (M.O. nr. 229/08.04.2009) • Ordonanţă de urgenţă nr. 61/14.05.2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii (M.O. nr. 385/21.05.2008) • Legea nr. 44/19.03.2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială (M.O. nr. 227/25.03.2008)
 16. 16. Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor Anexa 1 Formularul cererii de finanţare 16 • Ordonanta de Urgenta nr. 67 din 27.iunie.2007 privind aplicarea principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei in cadrul schemelor profesionale de securitate sociala • Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (M.O. nr. 150 din 1 martie 2007***Republicată) • Hotărârea nr. 537 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă (M.O. nr. 378 din 29 aprilie 2004) • Hotararea nr. 285 din 04.martie.2004 privind aplicarea Planului national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati • Hotărârea nr. 266 din 26 februarie 2004 privind participarea echilibrată a femeilor şi a bărbaţilor în cadrul echipelor de experţi trimise în misiune la Comisia Europeană (M.O. nr. 228 din 16 martie 2004) • Lege nr. 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă (M.O. nr. 214 din 11 martie 2004) • Ordonanţă de urgenţă nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă(M.O. nr. 750 din 27 octombrie 2003) • Lege nr. 452 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 183/2000 privind revizuirea Convenţiei (revizuită) asupra protecţiei maternităţii din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000 (M.O. nr. 535 din 23 iulie 2002) • Hotararea de Guvern nr. 1273 din 07.decembrie.2000 privind aprobarea Planului national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati • Hotărâre nr. 244 din 10 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999(M.O. nr. 150 din 11 aprilie 2000) • Legea nr. 210 din 31 decembrie 1999 Legea concediului paternal (M.O. nr. 654 din 31 decembrie 1999) • Hotararea de Guvern nr. 484 din 23 mai 2007 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati • Ordin nr. 157/14.09.2007 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES) (M.O. nr. 113/13.02.2008) Prin egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbatui in relatiile de munca se intelege accesul nediscriminatoriu la: • alegerea ori exercitarea libera a unei profesii sau activitati; • angajare in toate posturile sau locurile de munca vacante si la toate nivelurile ierarhiei profesionale; • venituri egale pentru munca de valoare egala; • informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare profesionala; • promovare la orice nivel ierarhic si profesional; • conditii de munca ce respecta normele de sanatate si securitate in munca, conform prevederilor legislatiei in vigoare; • beneficii, altele decat cele de natura salariala, precum si la sistemele publice si private de securitate sociala; • organizatii patronale, sindicale si organisme profesionale, precum si la beneficiile acordate de acestea; • prestatii si servicii sociale, acordate in conformitate cu legislatia in vigoare.
 17. 17. Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor Anexa 1 Formularul cererii de finanţare 17 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati (publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 301 din 8 mai 2002) Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. (1) Prezenta lege reglementeaza masurile pentru promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati, in vederea eliminarii discriminarii directe si indirecte dupa criteriul de sex, in toate sferele vietii publice din Romania. (2) In sensul prezentei legi, prin egalitate de sanse intre femei si barbati se intelege luarea in considerare a capacitatilor, nevoilor si aspiratiilor diferite ale persoanelor de sex masculin si, respectiv, feminin si tratamentul egal al acestora. Art. 2. Masurile pentru promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati si pentru eliminarea discriminarii directe si indirecte dupa criteriul de sex se aplica in domeniul muncii, educatiei, sanatatii, culturii si informarii, participarii la decizie, precum si in alte domenii, reglementate prin legi specifice. Art. 3. Prevederile prezentei legi nu au aplicabilitate in cadrul cultelor religioase si nu aduc atingere vietii private a cetatenilor. Art. 4. Termenii si expresiile de mai jos, in sensul prezentei legi, au urmatoarele definitii: a) prin discriminare directa se intelege diferenta de tratament a unei persoane in defavoarea acesteia, datorita apartenentei sale la un anumit sex sau datorita graviditatii, nasterii, maternitatii ori acordarii concediului paternal; b) prin discriminare indirecta se intelege aplicarea de prevederi, criterii sau practici, in aparenta neutre, care, prin efectele pe care le genereaza, afecteaza persoanele de un anumit sex, exceptand situatia in care aplicarea acestor prevederi, criterii sau practici poate fi justificata prin factori obiectivi, fara legatura cu sexul; c) prin hartuire sexuala se intelege orice forma de comportament in legatura cu sexul, despre care cel care se face vinovat stie ca afecteaza demnitatea persoanelor, daca acest comportament este refuzat si reprezinta motivatia pentru o decizie care afecteaza acele persoane; d) prin masuri stimulative sau de discriminare pozitiva se intelege acele masuri speciale care sunt adoptate temporar pentru a accelera realizarea in fapt a egalitatii de sanse intre femei si barbati si care nu sunt considerate actiuni de discriminare; e) prin munca de valoare egala se intelege activitatea remunerata care, in urma compararii, pe baza acelorasi indicatori si a acelorasi unitati de masura, cu o alta activitate, reflecta folosirea unor cunostinte si deprinderi profesionale similare sau egale si depunerea unei cantitati egale ori similare de efort intelectual si/sau fizic. Art. 5. (1) Este interzisa discriminarea directa sau indirecta dupa criteriul de sex. (2) Nu sunt considerate discriminari: a) masurile speciale prevazute de lege pentru protectia maternitatii, nasterii si alaptarii; b) masurile stimulative, temporare, pentru protectia anumitor categorii de femei sau barbati; c) cerintele de calificare pentru activitati in care particularitatile de sex constituie un factor determinant datorita specificului conditiilor si modului de desfasurare a activitatilor respective. CAPITOLUL II Egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati in domeniul muncii Art. 6. (1) Prin egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati in relatiile de munca se intelege accesul nediscriminatoriu la: a) alegerea ori exercitarea libera a unei profesii sau activitati; b) angajare in toate posturile sau locurile de munca vacante si la toate nivelurile ierarhiei profesionale; c) venituri egale pentru munca de valoare egala; d) informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare profesionala; e) promovare la orice nivel ierarhic si profesional;
 18. 18. Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor Anexa 1 Formularul cererii de finanţare 18 f) conditii de munca ce respecta normele de sanatate si securitate in munca, conform prevederilor legislatiei in vigoare; g) beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale. (2) In conformitate cu alin. (1), de egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati in relatiile de munca beneficiaza toti lucratorii, inclusiv cei care exercita o activitate independenta, precum si lucratorii din agricultura. Art. 7. (1) Angajatorii sunt obligati sa asigure egalitatea de sanse si tratament intre angajati, femei si barbati, in cadrul relatiilor de munca de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispozitii pentru interzicerea discriminarilor in regulamentele de organizare si functionare si in cele de ordine interioara ale unitatilor. (2) Angajatorii sunt obligati sa ii informeze sistematic pe angajati, inclusiv prin afisare in locuri vizibile, asupra drepturilor pe care acestia le au in ceea ce priveste respectarea egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati in relatiile de munca. Art. 8. (1) Este interzisa discriminarea prin utilizarea de catre angajator a unor practici care dezavantajeaza persoanele de un anumit sex, in legatura cu relatiile de munca, referitoare la: a) anuntarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat; b) incheierea, suspendarea, modificarea si/sau incetarea raportului juridic de munca ori de serviciu; c) stabilirea sau modificarea atributiilor din fisa postului; d) stabilirea remuneratiei; e) beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale; f) informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare profesionala; g) evaluarea performantelor profesionale individuale; h) promovarea profesionala; i) aplicarea masurilor disciplinare; j) dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta; k) orice alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatiei in vigoare. (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de munca in care, datorita naturii sau conditiilor particulare de prestare a muncii, prevazute de lege, particularitatile de sex sunt determinante. Art. 9. (1) Maternitatea nu constituie un motiv de discriminare pentru selectia candidatelor la angajare. (2) Este interzis sa i se solicite unei candidate, in vederea angajarii, sa prezinte un test de graviditate. (3) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) acele locuri de munca interzise femeilor gravide si/sau care alapteaza, datorita naturii ori conditiilor particulare de prestare a muncii. Art. 10. (1) Este considerata discriminare dupa criteriul de sex si hartuirea sexuala a unei persoane de catre o alta persoana la locul de munca sau in alt loc in care aceasta isi desfasoara activitatea. (2) Constituie discriminare dupa criteriul de sex orice comportament definit drept hartuire sexuala, avand ca scop: a) de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectata; b) de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea profesionala, remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si perfectionarea profesionala, in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala. Art. 11. Pentru prevenirea si eliminarea oricaror comportamente, definite drept hartuire sexuala la Art. 4 lit. c) si la Art. 10, angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa prevada in regulamentele de ordine interioara ale unitatilor sanctiuni disciplinare, in conditiile prevazute de lege, pentru angajatii care incalca demnitatea personala a altor angajati, comitand actiuni de discriminare definite la Art. 4 lit. a)-c) si la Art. 10; b) sa asigure informarea tuturor angajatilor cu privire la interzicerea hartuirii sexuale la locul de munca, inclusiv prin afisarea in locuri vizibile a prevederilor regulamentare de ordine interioara pentru prevenirea oricarui act de hartuire sexuala; c) sa aplice imediat dupa sesizare sanctiunile disciplinare impotriva oricarei manifestari de hartuire sexuala la locul de munca, stabilite conform lit. a). Art. 12. Constituie discriminare si este interzisa modificarea unilaterala de catre angajator a relatiilor sau a conditiilor de munca, inclusiv concedierea persoanei angajate care a inaintat o sesizare ori o reclamatie la
 19. 19. Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor Anexa 1 Formularul cererii de finanţare 19 nivelul unitatii sau care a depus o plangere, in conditiile prevazute la Art. 33 alin. (2), la instantele judecatoresti competente, in vederea aplicarii prevederilor prezentei legi si dupa ce sentinta judecatoreasca a ramas definitiva, cu exceptia unor motive intemeiate si fara legatura cu cauza. Art. 13. Pentru prevenirea actiunilor de discriminare dupa criteriul de sex in domeniul muncii, atat la negocierea contractului colectiv de munca unic la nivel national, cat si la negocierea contractelor colective de munca la nivel de unitati, partile contractante vor stabili introducerea de clauze de interzicere a faptelor de discriminare si, respectiv, clauze privind modul de solutionare a sesizarilor/reclamatiilor formulate de persoanele prejudiciate prin asemenea fapte. CAPITOLUL III Egalitatea de sanse si tratament in ceea ce priveste accesul la educatie, la sanatate, la cultura si la informare Art. 14. (1) Este interzisa orice forma de discriminare dupa criteriul de sex in ceea ce priveste accesul femeilor si barbatilor la toate nivelurile de instruire si de formare profesionala, la perfectionare si, in general, la educatia continua. (2) Institutiile de invatamant de stat si particulare, factorii sociali care se implica in procese instructiv- educative, precum si toti ceilalti furnizori de servicii de formare si de perfectionare, autorizati conform legii, vor include in planurile de invatamant, in programele analitice si in alte instrumente curriculare masuri de respectare a principiului egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati. (3) Institutiile mentionate la alin. (2) vor aplica masuri de promovare a egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati in activitatea lor curenta. Art. 15. (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii asigura, prin mijloace specifice, instruirea si educarea in spiritul egalitatii de sanse intre sexe. (2) Ministerul Educatiei si Cercetarii va promova acele manuale scolare, cursuri universitare, ghiduri pentru aplicarea programelor analitice care sa nu cuprinda aspectele de discriminare intre sexe, precum si modelele si stereotipurile comportamentale negative in ceea ce priveste rolul femeilor si al barbatilor in viata publica si familiala. Art. 16. Este interzisa orice forma de discriminare dupa criteriul de sex in ceea ce priveste accesul femeilor si barbatilor la toate nivelurile de asistenta medicala si la programele de prevenire a imbolnavirilor si de promovare a sanatatii. Art. 17. Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti creeaza conditii pentru aplicarea masurilor de respectare a egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati in domeniul sanatatii, in ceea ce priveste accesul la serviciile medicale si calitatea acestora, precum si sanatatea la locul de munca. Art. 18. (1) Institutiile publice de cultura, precum si orice alte structuri si formatiuni care promoveaza actul cultural sub orice forma au obligatia sa creeze conditii pentru accesul tuturor persoanelor, fara discriminare dupa criteriul de sex, la productiile culturale. (2) Sursele de cultura mentionate la alin. (1) asigura nediscriminatoriu conditiile necesare de manifestare si de valorificare a aptitudinilor persoanelor de sex masculin si, respectiv, feminin si tratamentul egal al acestora in domeniul creatiei culturale. Art. 19. Publicitatea care prejudiciaza, dupa criteriul de sex, respectul pentru demnitatea umana, aducand atingere imaginii si onoarei unei persoane in viata publica si/sau particulara, este interzisa. Art. 20. (1) Institutiile publice, precum si organizatiile guvernamentale si neguvernamentale permit accesul la informatiile din sferele lor de activitate, in limitele legii, solicitantilor, femei sau barbati, fara discriminare. (2) Informatiile distribuite prin mass-media vor respecta egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati si nu vor contine, promova sau provoca nici o forma de discriminare bazata pe criteriul de sex. CAPITOLUL IV Egalitatea de sanse intre femei si barbati in ceea ce priveste participarea la luarea deciziei Art. 21. (1) Autoritatile publice, centrale si locale, unitatile economice si sociale, precum si partidele politice si
 20. 20. Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor Anexa 1 Formularul cererii de finanţare 20 alte entitati nonprofit, care isi desfasoara activitatea in baza unor statute proprii, promoveaza si sustin participarea echilibrata a femeilor si barbatilor la conducere si la decizie. (2) Prevederile alin. (1) se aplica si la nominalizarea membrilor si/sau participantilor in orice consiliu, grup de experti si alte structuri lucrative manageriale si/sau de consultanta. Art. 22. Pentru a accelera realizarea in fapt a egalitatii de sanse intre femei si barbati autoritatile publice centrale si locale vor adopta masuri stimulative de reprezentare echitabila si echilibrata a femeilor si barbatilor in cadrul autoritatilor decizionale ale partenerilor sociali, cu respectarea criteriilor de competenta. CAPITOLUL V Autoritatile publice abilitate cu aplicarea si controlul aplicariilegislatiei privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati Art. 23. Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale este autoritatea publica responsabila cu aplicarea si controlul respectarii reglementarilor prezentei legi in domeniul sau de activitate, precum si in ceea ce priveste: a) eliminarea dispozitiilor din cuprinsul actelor normative sau administrative contrare egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati; b) amendarea dispozitiilor contrare egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati din contractele colective de munca, din contractele individuale de munca, din regulamentele de ordine interioara ale unitatilor, precum si din statutele profesiunilor independente. Art. 24. Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale asigura respectarea si exercita controlul asupra aplicarii prevederilor prezentei legi in domeniul sau de activitate, prin institutiile coordonate sau subordonate care au in responsabilitate aplicarea de masuri de promovare a egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati si de eliminare a discriminarii directe si indirecte dupa criteriul de sex, dupa cum urmeaza: a) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca asigura aplicarea masurilor de respectare a egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati in domeniul furnizarii de servicii pentru ocuparea si formarea profesionala de munca, precum si in domeniul protectiei sociale a persoanelor neincadrate in munca; b) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale asigura aplicarea masurilor de respectare a egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati in domeniul administrarii si gestionarii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale; c) Inspectia Muncii asigura controlul aplicarii masurilor de respectare a egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati in domeniul stabilirii relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca; d) Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, autoritate administrativa autonoma cu rol consultativ, asigura aplicarea masurilor de respectare a egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati in elaborarea politicilor si strategiilor privind formarea profesionala a adultilor. Art. 25. Institutul National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii, aflate in coordonarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, sunt responsabile cu promovarea si asigurarea egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati in domeniile lor specifice de activitate si pun la dispozitie datele si informatiile pe care le detin, necesare elaborarii strategiilor si politicilor in domeniu. Art. 26. Inspectia Muncii efectueaza controlul aplicarii prevederilor prezentei legi, conform Art. 24 lit. c), atat in sectorul public, cat si in cel privat, prin inspectoratele teritoriale de munca. Art. 27. Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin inspectoratele scolare teritoriale, efectueaza controlul privind includerea in planurile de invatamant si in alte instrumente curriculare, precum si in activitatea curenta a unitatilor de invatamant a masurilor de respectare a principiului egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati. Art. 28. Ministerul Sanatatii si Familiei, prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, exercita controlul aplicarii masurilor de respectare a egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati in domeniul sanatatii, in ceea ce priveste accesul la serviciile medicale si calitatea acestora, precum si sanatatea la locul de munca. Art. 29. Avocatul Poporului colaboreaza cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale pentru solutionarea plangerilor privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati, pentru combaterea discriminarii pe baza de sex in domeniile reglementate prin prezenta lege.
 21. 21. Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor Anexa 1 Formularul cererii de finanţare 21 Art. 30. Institutul National de Statistica va dezvolta statistica de gen, in cadrul activitatii sale curente, pentru sprijinirea promovarii egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati. Art. 31. Consiliul Economic si Social, prin Comisia pentru egalitatea de sanse si tratament, sprijina, in conformitate cu atributiile sale, integrarea principiului egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati in actele normative cu implicatii asupra vietii economico-sociale. Art. 32. (1) Confederatiile sindicale desemneaza, in cadrul organizatiilor sindicale din unitati, reprezentanti cu atributii pentru asigurarea respectarii egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati la locul de munca. (2) Reprezentantii sindicali desemnati primesc de la persoanele care se considera discriminate dupa criteriul de sex sesizari/reclamatii, aplica procedurile de solutionare a acestora si solicita angajatorului rezolvarea cererilor angajatilor, in conformitate cu prevederile Art. 33 alin. (1). (3) In unitatile in care nu exista organizatie sindicala unul dintre reprezentantii alesi ai salariatilor are atributii pentru asigurarea respectarii egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati la locul de munca. CAPITOLUL VI Solutionarea sesizarilor, reclamatiilor si plangerilor privind discriminarea dupa criteriul de sex Art. 33. (1) Angajatii au dreptul ca in cazul in care se considera discriminati dupa criteriul de sex sa formuleze sesizari, reclamatii ori plangeri catre angajator sau impotriva lui, daca acesta este direct implicat, si sa solicite sprijinul organizatiei sindicale sau al reprezentantilor salariatilor din unitate pentru rezolvarea situatiei la locul de munca. (2) In cazul in care aceasta sesizare/reclamatie nu a fost rezolvata la nivelul unitatii prin mediere, persoana angajata care justifica o lezare a drepturilor sale in domeniul muncii, in baza prevederilor prezentei legi, are dreptul sa introduca plangere catre instanta judecatoreasca competenta, la sectiile sau completele specializate pentru conflicte de munca si litigii de munca ori de asigurari sociale in a caror raza teritoriala de competenta isi desfasoara activitatea angajatorul sau faptuitorul ori, dupa caz, la instanta de contencios administrativ, dar nu mai tarziu de un an de la data savarsirii faptei. (3) Prin plangerea introdusa in conditiile prevazute la alin. (2) persoana angajata care se considera discriminata dupa criteriul de sex are dreptul sa solicite despagubiri materiale si/sau morale, precum si/sau inlaturarea consecintelor faptelor discriminatorii de la persoana care le-a savarsit. Art. 34. (1) Persoana care justifica o lezare a drepturilor sale in baza prevederilor prezentei legi, in alte domenii decat cel al muncii, are dreptul sa introduca plangere catre instanta judecatoreasca competenta, potrivit dreptului comun. (2) Prin plangerea introdusa in conditiile prevazute la alin. (1) persoana care se considera discriminata dupa criteriul de sex are dreptul sa solicite despagubiri materiale si/sau morale, precum si/sau inlaturarea consecintelor faptelor discriminatorii de la persoana care le-a savarsit. Art. 35. Instanta judecatoreasca competenta sesizata cu un litigiu, in vederea aplicarii prevederilor prezentei legi, poate, din oficiu, sa dispuna ca persoanele responsabile sa puna capat situatiei discriminatorii intr-un termen pe care il stabileste. Art. 36. (1) Instanta de judecata poate dispune ca persoana vinovata sa plateasca despagubiri persoanei care se considera discriminata dupa criteriul de sex si isi emite pretentiile in fata instantei judecatoresti, intr-un cuantum ce reflecta in mod corespunzator prejudiciul suferit. (2) Valoarea prejudiciului va fi stabilita de catre instanta potrivit dreptului comun. Art. 37. (1) Angajatorul care reintegreaza in unitate sau la locul de munca o persoana, pe baza unei sentinte judecatoresti ramase definitive, in temeiul prevederilor prezentei legi, este obligat sa plateasca remuneratia pierduta datorita modificarii unilaterale a relatiilor sau a conditiilor de munca, precum si toate sarcinile de plata catre bugetul de stat si catre bugetul asigurarilor sociale de stat, ce le revin atat angajatorului, cat si angajatului. (2) Daca nu este posibila reintegrarea in unitate sau la locul de munca a persoanei pentru care instanta judecatoreasca a decis ca i s-au modificat unilateral si nejustificat, de catre angajator, relatiile sau
 22. 22. Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor Anexa 1 Formularul cererii de finanţare 22 conditiile de munca, angajatorul va plati angajatului o despagubire egala cu prejudiciul real suferit de angajat. (3) Valoarea prejudiciului va fi stabilita potrivit legii. Art. 38. (1) Plangerile persoanelor care se considera discriminate dupa criteriul de sex, adresate instantelor judecatoresti competente, sunt scutite de taxa de timbru. (2) Sindicatele si organizatiile neguvernamentale care urmaresc protectia drepturilor omului au calitatea sa reprezinte in justitie persoanele discriminate, la cererea acestora. (3) Sindicatele si organizatiile neguvernamentale care au calitatea sa reprezinte in justitie persoanele discriminate intreprind actiunea in mod gratuit atunci cand persoana discriminata nu dispune de mijloacele materiale necesare. CAPITOLUL VII Sanctiuni Art. 39. Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate. Art. 40. (1) Constituie contraventii, daca faptele nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.500.000 lei la 15.000.000 lei incalcarea dispozitiilor Art. 8 alin. (1), Art. 9 alin. (1) si (2), Art. 10, Art. 12 si ale Art. 14-20. (2) Constatarea contraventiilor prevazute de prezenta lege si aplicarea amenzilor contraventionale se fac de catre: a) inspectorii de munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca in a caror raza teritoriala se afla sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului si, respectiv, de catre personalul imputernicit al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in cazul contraventiilor constand in incalcarea dispozitiilor Art. 8 alin. (1), Art. 9 alin. (1) si (2), Art. 10 si ale Art. 12; b) inspectorii din inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, in cazul contraventiilor constand in incalcarea dispozitiilor Art. 14 si 15; c) inspectorii din directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, conform legislatiei sanitare in vigoare, in cazul contraventiilor constand in incalcarea dispozitiilor Art. 16 si 17; d) personalul imputernicit din cadrul inspectoratelor teritoriale pentru cultura si culte, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sau/si din cadrul autoritatilor administratiei publice locale, in cazul contraventiilor constand in incalcarea dispozitiilor Art. 18-20. CAPITOLUL VIII Dispozitii finale Art. 41. Dispozitiile prezentei legi referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Art. 42. Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor Art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei. Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor Art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei. Subliniaţi modul în care principiul privind egalitatea de şanse şi nediscriminarea a fost integrată în elaborarea şi implementarea proiectului, fie în activităţile, fie în managementul proiectului, menţionând orice componentă specifică care arată acest lucru (e.g. adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi). (vezi şi Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi).
 23. 23. Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor Anexa 1 Formularul cererii de finanţare 23 Protecţia mediului şi eficienţa energetică Principiul fundamental al modelului nostru de companie, durabilitatea ajunge dincolo de echilibrul pe termen scurt între riscuri, oportunităţi şi rezultate. În calitatea noastră de firmă stabilită încă din 2006, am învăţat că durabilitatea este viabilă decât dacă este definită printr-o strategie care nu se limitează doar la aspectele financiare. De aceea luăm foarte în serios responsabilitatea vis-à-vis de colaboratorii şi clienţii noştri, precum şi faţă de toţi participanţii la lanţul nostru de aprovizionare, şi tot de aceea dorim să ne implicăm partenerii în toate chestiunile importante legate de mediu, asigurarea produselor şi condiţiile de lucru, iar asta în fiecare etapă a lanţului de aprovizionare. Protecţia mediului constituie un element-cheie în cadrul responsabilităţii sociale a firmei S.C. PIZZA HALLO SRL . Astfel, am cooperat cu mai multe organizaţii de mediu. În 2008, S.C. PIZZA HALLO SRL a elaborat un Cod de conduită care stipula normele sociale, dar şi ecologice, aplicabile lanţului nostru de aprovizionare. Strategia noastră pentru protecţia mediului urmăreşte două obiective principale: 1. reducerea consumului nostru global de energie în toate domeniile - de la transport până la prezentarea mărfii - aplicând măsurile de eficienţă energetică, şi 2. acoperirea celorlalte nevoi de energie prin intermediul resurselor regenerabile cu emisii reduse de CO2. 3.utilizarea cuptoarelor pe lemne care sunt mult mai putin poluante decat cele pe gaz . Asumarea responsabilităţii faţă de oameni şi mediu este unul din principalele noastre obiective, fiind bine ancorat în filozofia şi procesele noastre administrative. Mentionam ca S.C. PIZZA HALLO SRL va folosii numai autoturisme hibrid sau electrice pentru a presta serviciul de catering ,sau daca distanta este foarte mica fata de noi (max 10 min de mers pe jos ) angajatii nostri se vor deplasa fara ajutorul acestor autoturisme . Considerăm util să amintim că principalul rol al unei clădiri este de a asigura ocupanţilor un mediu sănătos, plăcut şi confortabil, cât mai puţin dependent de condiţiile exterioare, în special meteorologice şi acustice. Satisfacerea acestor exigenţe, legată direct de consumul de energie, este la fel de importantă ca şi a celor de siguranţă şi stabilitate la acţiuni mecanice, aspectul arhitectural-estetic sau încadrarea in mediu. Energia utilizată în exploatarea clădirilor este destinată realizării unui mediu interior sănătos şi confortabil, respectiv încălzirii în perioada rece a anului, răcirii în perioada caldă, iluminatului şi ventilării. În perioada premergătoare declanşării crizei energetice, perioadă în care asigurarea calităţii mediului constituia exclusiv problema instalaţiilor, era unanim acceptată ideea privind relaţia directă între consumul energetic şi calitatea mediului interior, ceea ce însemna că o creştere a consumului energetic conduce automat la creşterea calităţii mediului interior în general şi a confortului în special si invers, reducerea consumului energetic are drept consecinţă condiţii inferioare de viaţă şi de confort. Astfel, s-a constatat că energia consumată nu depinde numai de valoarea temperaturii interioare, de rigorile climatului şi de rata ventilării ci într-o măsură chiar mai mare de soluţiile arhitecturale şi constructive şi de modul de exploatare. S-a înregistrat un procentaj ridicat de insatisfacţie sau chiar simptoame ale SBS în clădiri în care se consumă o mare cantitate de energie pentru ventilare mecanică dar nu se acordă atenţie umidităţii, gradului de ocupare sau protecţiei la zgomot. Şi invers, clădiri cu consum de energie redus, ventilate natural, prezintă un mediu interior sănătos şi confortabil. De aceea noi prin extinderea spatiului de productie a vestiarelor si a spatiilor de depozitare vom atinge acel punct in care vom avea un consum de energie redus si o caliate a mediului interior sanatos si confortabil . Ne ingrijim de sanatatea angajatilor nostri pentru ca dorim ca acestia sa nu fie stresati sau sa lucreze in spatii neadecvate , deoarece crezul nostru este „un ambient extraordinar duce la o eficacitate de munca ridicata dar si la placerea de a muncii”. Mai dorim sa scadem consumul energiei electrice si prin instalarea unor ferestre mari pe acoperisul cladirii pentru a permite luminei naturale sa ia locul luminei artificiale a corpurilor de iluminat , lucru ce va fi benefic si pentru sanatatea angajatilor.Ferestrele montate vor fi totusi destul de folositoare deoarece sunt construite dintr-o sticla speciala care nu va pernite radiatiilor UV sa patrunda in cladire dar vor reflecta si caldura excesiva in timpul perioadelor caniculare dar vor acapara in cladire caldura in timpul perioadelor reci ,fapt ce va duce la scaderea consumului de energie termica . Explicaţi modul în care proiectul contribuie la maximizarea beneficiilor şi reducerea efectelor negative asupra mediului înconjurător, inclusiv măsuri de promovare a eficienţei energetice. Unde este cazul, prezentaţi modul în care proiectul propus se încadrează în politica organizaţiei de protecţie şi îmbunătăţire a mediului înconjurător.
 24. 24. Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor Anexa 1 Formularul cererii de finanţare 24 Societatea informaţională şi noile tehnologii Suportul tehnologic al noii societăţi se constituie prin convergenţa a trei sectoare: tehnologia informaţiei, tehnologia comunicaţiilor, producţia de conţinut digital. Progresul tehnologic a permis apariţia unor noi servicii şi aplicaţii multimedia, care combină sunetul, imaginea şi textul şi utilizează toate mijloacele de comunicaţie (telefon, fax, televiziune şi calculatoare). Dezvoltarea acestor noi mijloace de comunicaţie şi de tehnologia informaţiei in cadrul microintreprinderii noastre reprezintă un factor important de creştere a competitivităţii, deschizând noi perspective pentru o mai bună organizare a muncii şi crearea de noi locuri de muncă. Schimbările majore din ultimii ani - creşterea exponenţială a comunicaţiilor mobile şi a utilizarii de Internet, contribuţia sectorului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) la creşterea economică şi la crearea de locuri de muncă, restructurarea/reingineria companiilor şi a business-ului în general pentru a beneficia mai eficient de noile tehnologii, dezvoltarea accelerată a comerţului electronic - susţin tranziţia de la era industrială la cea post-industrială, iar pentru a ramane in aceasta competitie societatea noastra a incercat si va reusii sa atinga pragul maxim de dezvoltare si tehnologizare chiar in primele faze de implementare a proiectului , lucru ce ne va asigura o crestere a cotei de piata in viitorul apropiat si ne va asigura calitatea de competitor pe piata agentilor economici de top. Noile tehnologii digitale fac ca accesul, stocarea şi transmiterea informaţiei să fie din ce în ce mai facile şi mai accesibile ca tarife , acest lucru reiese si din studiile realizate in ultimii 4 ani de recesiune in Romania unde din cauza lipsei de bani oameni nu au mai frecventat la acelasi grad restaurantele dorind din ce in ce mai mult sa comande mancare acasa deoarece pretul cumulativ al costurilor este mai mic decat daca acestia iau masa in oras, dar si calitatea serviciilor si produselor este mai buna . Explicaţi modul în care proiectul contribuie la introducerea noilor tehnologii şi/sau a soluţiilor informatice sau la creşterea gradului de utilizare a noilor tehnologi/ soluţiilor informaticei în procesul de producţie/prestare servicii/ construcţii. Planul de achiziţii Vă rugăm să completaţi tabelul privind planul achiziţiilor (planul de atribuire a contractelor de lucrări/ furnizare/ servicii): Atenţie! Atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii trebuie să respecte instrucţiunile din Anexa 5 la Ghidul solicitantului. Achiziţii demarate/ efectuate până la depunerea cererii de finanţare Nr. crt. Obiectul contractului Valoarea contractului Data începerii procedurii Data finalizării procedurii Procedura urmată 1 (Lei) 2 … Achiziţii preconizate după depunerea cererii de finanţare Nr. crt. Obiectul contractului Valoarea estimată a contractului Data estimativă a începerii procedurii Data estimativă a finalizării procedurii Procedura urmată 1 (Lei) 2 …
 25. 25. Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor Anexa 1 Formularul cererii de finanţare 25 CERTIFICAREA CERERII DE FINANŢARE Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii. De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă. Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile articolelor 473, 474, 479-484 din Codul Penal adoptat prin Legea nr. 301/2004. Data: zz/ll/aaaa Prenumele şi numele Completaţi cu prenumele, numele complete şi funcţia reprezentantului legal / persoanei împuternicite, cu litere mari de tipar Semnătura Semnătura reprezentantului legal/ persoanei împuternicite şi ştampila.

×