Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inleiding gegevensbeheer

4,862 views

Published on

Inleiding gegevensbeheer met Microsoft Access.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Inleiding gegevensbeheer

 1. 1. GEGEVENSBEHEER Informatica ~ 4de jaar ASO
 2. 2. Verzamelingen • Wie? • Wat?  OEF. 1 • Hoe bijhouden?
 3. 3. Hoe bijhouden? VROEGER NU
 4. 4. Populair gegevensbeheerprogramma
 5. 5. Access opstarten > Alle programma’s > MS Office > MS Access Hoe?
 6. 6. Bestaande database openen Methode 1 Methode 2 Methode 3 Klik in het taakvenster op en open database ‘school.mdb’ Bestand > openen
 7. 7. Vensters & balken Het is belangrijk dat we de verschillende onderdelen van Access correct kunnen benoemen. Daarom maken we eerst even kennis met de vormgeving van Access. Probeer met jullie kennis vanuit andere programma’s van het MS Office-pakket OEF. 2 op te lossen. OEF. 2 Benoem alle vensters en balken, plaats de nummers op de juiste plaats.
 8. 8. 5. 1. 2. 3. 4. 6. MenubalkObjecten van Access Werkbalk Access Werkbalk Databasevenster Databasevenster Toepassingsvenster Access Statusbalk 7.
 9. 9. Objecten OEF. 3 Open deze objecten 1 voor 1. Noteer de verschillende objecten die je er terugvindt.
 10. 10. Objecten Wat zijn hun mogelijkheden? Bevat alle gegevens Gegevens sorteren, selecteren, bekijken, wijzigen, analyseren Voorstelling v/d gegevens Gegevens afdrukken Gegevens weergeven als webpagina Acties automatiseren Bevat programmeercode voor de database
 11. 11. Objecten: Naamgeving • tblAfval • qryWatNaarContainerpark • frmAfval alles • frmWatMoetWaar? • rptAllerlei Afval • rptSorteer slim
 12. 12. Weergavetypes OEF. 4 Met deze knoppen kun je het databasevenster de info op verschillende manieren weergeven. Wat is de correcte naam van elke weergave? 4. 3. 2. 1. Grote pictogrammen Kleine pictogrammen Lijst Details
 13. 13. Een tabel • Wat? Verzameling van gegevens die bij elkaar horen. Vb.: 1 steekkaartenbak met de gegevens over de leerkrachten ! Open tblLeerkrachten in database school.mdb
 14. 14. Een tabel: Layout • Hoe ziet de layout eruit? • Gelijkenissen met welke andere toepassing van het MS Office-pakket? - records/rijen - velden/kolommen
 15. 15. Database structuur Database ____________ Tabel ____________ Tabel ____________ Veldnaam ____________ Veldnaam ____________ Veldnaam ____________ Veldnaam ____________ Veldnaam ____________ Veldnaam ____________ OEF. 5
 16. 16. Rijen of kolommen ? (1) OEF. 6 Kruis het juiste antwoord aan. Een rij uit de tabel klanten omvat alle gegevens van de tabel één gegeven van een klant alle gegevens van één klant alle namen van de klanten X
 17. 17. Rijen of kolommen ? (2) Welke informatie vind je terug in 1 kolom van een tabel? alle gegevens van één klant de straten van alle klanten de gemeente van een klant alle tabellen samen X
 18. 18. Navigatie OEF. 8 Noteer welke info elk element weergeeft of wat je met de knop kunt doen.
 19. 19. Verschillende tabelweergaves 1) Gegevensweergave 2) Ontwerpweergave ! NOOT: Voer een veldnaam Telefoonnr. toe. Vind je deze weergaves ook terug bij de andere objecten? + OEF. 7
 20. 20. Enkele opdrachtjes (1) SELECTEREN • Selecteer kolom familienaam. • Selecteer kolommen familienaam + voornaam. • Selecteer de rij van Alfons Gavers. • Selecteer de rijen vanaf Mia Haegeman tot en met Andre Keppens. tblLeerkrachten
 21. 21. Enkele opdrachtjes (2) WIJZIG DE BREEDTE • Kolom straat vergroten, verkleinen, passend maken. • Kolommen familienaam + voornaam even breed maken. • Maak alle rijen breder. tblLeerkrachten
 22. 22. Enkele opdrachtjes (3) VERPLAATSEN • Plaats kolom familienaam na voornaam. • Kolommen postnummer + gemeente moeten samen vooraan geplaatst worden. • Plaats de rij van Bernard Van Der Niepen als 1ste rij. (!) tblLeerkrachten
 23. 23. Voorbeeld kaartenbak familienaam: voornaam: straat: postnummer: gemeente: 1. 2. 3. 1. Kaartenbak = 2. Steekkaart = 3. Onderdelen van de steekkaart = Tabel Record Velden
 24. 24. Oefeningen • OEF. 9 • OEF. 10 • OEF. 11

×