Stappenplan Straat of Staat

297 views

Published on

Een betere wijk begint bij jezelf. Maar de wijk komt verder wanneer buren, gemeente, woningcorporatie(s) en andere vrijwilligers en professionals samenwerken, is de achterliggende visie. Straat of Staat ontsluit en verbindt lopende initiatieven en brengt samenhang in beeld met sociale media. Het programma brengt de wijk in beweging, versnelt initiatieven, geeft tastbare resultaten, creëert trots en leidt tot een duurzame krachtenbundeling van straat en staat. Dit gebeurt in 10 stappen.

Straat of Staat stimuleert en versterkt sociale samenhang in de wijk, door het duurzaam verbinden van inwoners en professionals.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
297
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Stappenplan Straat of Staat

 1. 1. Si S On 10 st ap pen naar g emeenschappeli jk en blijvend wij (k)resultaa t tofaat s r staat
 2. 2. Wie is er verantwoordelijk voor een prettige leefomgeving? Is het de inwoner of de overheid: Straat of Staat? De een wijst naar de ander en vice versa. Nemeninwoners te weinig eigen verantwoordelijkheid of is de overheid te ver doorgeslagen in het willen ontzorgen, maar kan zij dit door welke oorzaak dan ookonvoldoende waarmaken? Daarover kan lang gediscussieerd worden, maar gevolg is in elk geval: stilstand of zelfs achteruitgang in de wijk. Straat of Staatverbindt juist. Het programma stimuleert en versterkt sociale samenhang in de wijk, door het duurzaam verbinden van inwoners en professionals. In de wijk,laagdrempelig, met een interactieve 2.0 aanpak.De wijk in beweging VoorbereidingEen betere wijk begint bij jezelf. Maar de wijk komt verder wanneer buren, In een voorbereidingsfase (stappen 0-4) komen initiatiefnemers, opdrachtgeversgemeente, woningcorporatie(s) en andere vrijwilligers en professionals en het programmateam Straat of Staat samen en formuleren zij hun ambitie.samenwerken, is de achterliggende visie. Te veel goedbedoelde initiatieven De wijk wordt verkend: welke initiatieven zijn er, van wie en hoe kunnen wevan inwoners of professionals blijven op enig moment steken. Op gebrek daarop inhaken? De rollen worden verdeeld en met inzet van creatieve commu-aan tijd, mankracht, geld, verantwoordelijkheid, draagvlak, betrokkenheid, nicatie en sociale media zal het niemand ontgaan dat er in deze wijk ietsonvoldoende prioriteit, miscommunicatie of onbegrip. Straat of Staat ontsluit op stapel staat.en verbindt lopende initiatieven en brengt samenhang in beeld met socialemedia. Het programma brengt de wijk in beweging, versnelt initiatieven, geeft Actietastbare resultaten, creëert trots en leidt tot een duurzame krachtenbundeling Het Straat of Straat programmateam nestelt zich in de actiefase (stappen 5-8)van straat en staat. opvallend in de wijk, in de Straat of Straat caravan. Het team gaat met alle betrokkenen aan de slag en mobiliseert inwoners en professionals die hunProgramma Straat of Staat steentje kunnen en willen bijdragen. De eerste 2 weken resulteren in een con-Het Straat of Straat programma doorloopt 10 stappen in 12 weken. creet plan van aanpak, dat in de 2 weken daarop wordt uitgerold en uitgevoerd. Actie dus met als spelregels:
 3. 3. SAMEN we doen het samen, iedereen, geen uitsluiting Het programmateam Straat of StaatONTSPANNEN het is leuk! Het programmateam heeft de unieke samenstelling van een film-/programmamaker,CREACTIEF actiegericht, vernieuwend, spannend, creatief een communicatieadviseur en sociale media-specialist en een procesbegeleider.LEERZAAM iedereen leert ervan, aanwezige kwaliteiten en competenties Het team is gedurende het 12 weken durende programma Straat of Staat continu worden ingezet en versterkt aanspreekbaar en zichtbaar. Tijdens de actiefase zelfs in het hart van de wijk, in deGEZOND de wijk komt in beweging, wordt leefbaar en gezond Straat of Staat caravan. Het team wordt naar behoefte aangevuld met inwoners,VEILIG de wijk wordt veilig professionals en/of studenten die een bijdrage willen leveren en willen leren.GROEN de acties zijn CO² neutraal, milieubewust en de wijk wordt groener De wijk centraalAlle acties worden gefilmd. De Straat of Staat videopresentaties, alle actie en De wijk is de kern waar het programma Straat of Staat om draait. De wijk met haarbehaalde resultaten worden online gezet op een voor deze wijk ontwikkelde specifieke situatie. Haar mensen en voorzieningen, haar imago, krachten, initiatieven,interactieve 2.0 Straat of Staat community. Alle betrokkenen kunnen de acties problemen en kansen. In de wijk zijn inwoners en professionals op elkaar aangewezenvolgen en actief deelnemen op de community. De actiefase eindigt met een om er een suc ces van te maken. Om samen zorg te dragen voor een prettigeGrand Finale, waarna het programmateam met caravan geruisloos afzwaait. leefomgeving. Een investering in Straat of Staat betaalt zich terug in de wijk.Afronding Blijvend resultaatNa de Grand Finale rondt het programmateam Straat of Staat haar werk af Het programma is eindig. Al na 12 weken is het project afgerond, maar is een beweging(stappen 9-10). Zij draagt het stokje over aan een nieuw verbond van inwoners in gang gezet. Mensen, inwoners en professionals, hebben elkaar leren kennen, wetenen professionals en zorgt ervoor dat resultaten en nieuwe kernwaarden verankerd elkaar te vinden, begrijpen elkaar beter en zullen ook in de toekomst sneller geneigdliggen in de wijk. Zo’n 4 weken na de Grand Finale bezoekt het programmateam zijn samen te werken in plaats van elkaar tegen te werken. Mensen worden initiatief-de wijk opnieuw en legt zij in een videoverslag vast wat er veranderd is. Dit verslag rijker, delen successen en gaan respectvol met elkaar om.wordt online gezet. De community blijft. Het programma is af, de vliegende start iseen feit, de wijk gaat door!
 4. 4. s tap 1 Contra ct s tap 2 stap 3 stap 4 stap 5 nen ie Verken deling unicat Start Rolver Comm stappen n 10 S OS I
 5. 5. st ap 6 stap 7 stap 8 stap 9 stap 10 seren Actie Grand finale Afrond ing Terug blikMobili
 6. 6. s tap 1 en ): op welk e wijk ligt onze focus, w at zijn de n? gezam enlijke a mbities, trokken middele am en direct be , producten en og rammate tijd, geld men (pr esteert in f Staat komt sa ordelijk , wie inv tContrac Straat o r verantwo waarvoo pelers, wie is wie zijn de s stap 2 Verkennen Straat of St aat verken t de omgev ing en conte we van lere xt. Welke in n, waar kun itiatieven zi nen we op jn er, wat zi inhaken? jn de ervari ngen, waar kunnen Wie is er verantwoordelijk voor een prettige leefomgeving? Is het de inwoner of de overheid: Straat of Staat?
 7. 7. stap 3 Rolverdelin g Wie doet wat op welk mom ent? Spelers zijn het pro Samen mak grammatea en we een ac m, inwoner tieplan en ee s en profess n planning. ionals. n nicatie e commu eatieve pe l. Met cr ctieve staat ie ts op sta e intera e onlin eze wijk wordt. D aan: in d at gepra at e omge ving ontg at of Sta and in d m ma Stra Het zal n iem et progra uleerd. icatie er over h n gestim oor dat n Commu gen we erv it e worde edia zor e op de s sociale m r en acti d, traffic naa elanceer wordt g com munity s tap 4 Straat of Staat stimuleert en versterkt sociale samenhang in de wijk, door het duurzaam verbinden van inwoners en professionals.
 8. 8. stap 5Start De Stra at of St aat cara van set nals. De telt in h kick-off et hart wordt b van wij reed uit k. Het pr gemete ogramm n! ateam gaat aa n de slag en in ge sprek m et inwo ners en profess io- Straat of Staat stimuleert en versterkt sociale samenhang in de wijk, door het duurzaam verbinden van inwoners en professionals. stap 6 wijk en motivee rt iede reen, inwoner en betrokke n professional , zijn steentje bi j te obiliseert de rammateam m Mobiliseren pt. Het prog lijk aangescher actieplan w ordt gezamen n prettig leefbare wijk. Het dragen aan ee
 9. 9. stap 7 Actie Het actieplan wordt uitgevoerd. De hele wijk is actief en boekt resultaat. Inwoners en professionals werke n intensief samen. ert, filmt, publiceert en helpt mee waar mogelijk. Het programmateam Straat of Staat motiveert, facilite Grand finale Alle betrokkene n krijgen een ui tnodiging voor de Grand Fina resultaten beke le, een feestelij ndgemaakt w k einde van he orden en een go t programma ede basis gele Straat of Staat, gd wordt voor waarin alle een nieuwe to ekomst voor de wijk, een leefba re wijk! stap 8 >>>
 10. 10. Een investering in Straat of Staat betaalt zich terug in de wijk. stap 9 rk af en geeft het stokje over aan het verbo nd van betrokken inw oners t of Staat rondt haar we Afronding Straa Het programmateam de wijk geruisloos. zien op een goed ver volg. Het team verlaat en professionals. De opdrachtgever zal toestap 10 4 weken na de Grand Finale gaat minder? Hoe verloopt bezoekt het programmate de samenwerking tussen Stra am Straat of Staat de wijk opnieuw. Wat is er veranderd ? Wat gaat goed, wat at en Staat? Bevindingen woTerugblik dat gepubliceerd wordt op de community. rden vastgelegd met een fina al videoverslag
 11. 11. Klaar voor uitpakt? Kijk ook a Straat of Staat in uw wijk Benieuwd hoe het programm mmateam nee m contact op met het progra op www.straatofstaat.nl of actie? Straat of Staat, bel … of ma il info@straatofstaat.nl>>> raat stof staat Het prog ramma is af, de vliegende de wijk gaat door! start is een fe it,
 12. 12. raatstof staat Verander-, communicatie- en audiovisuele- specialiste n

×