Rynek informacji gospodarczej w Polsce - wyniki branży 2012-2015 Analiza Sprawozdań finansowych

Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
Stowarzyszenie Profesjonalistów InformacjiStowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
RYNEK INFORMACJI GOSPODARCZEJ W POLSCE – WYNIKI BRANŻY 2012 - 2015
ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
________________________________________________________________
MAREK TWARDOWSKI
ANDRZEJ STANISZEWSKI
WARSZTAT PRACY EDYCJA II
INFOBROKERA – 29.05.2017, KRAKÓW
SEMINARIUM
InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. jest dostawcą szeroko rozumianej informacji
gospodarczej, kredytowej rejestrowej oraz o powiązaniach. Rozwiązania spółki będące
efektem połączenia wiedzy eksperckiej z pracą doświadczonego zespołu programistów
zostały docenione przez dziesiątki zadowolonych Klientów.
http://www.informacjakredytowa.pl/
Stowarzyszenie Profesjonalistow Informacji jest zrzeszeniem osób zawodowo
zajmujących się wyszukiwaniem, dostarczaniem i analizowaniem informacji.
Powołane zostało w celu promowania branży, integracji środowiska zawodowego
oraz podnoszenia kompetencji społeczeństwa w zakresie wyszukiwania, przetwarzania
i wykorzystywania informacji.
http://www.spi.org.pl/
Źródła informacji do analizy:
• strony internetowe analizowanych podmiotów, obowiązujące przepisy
prawne, dane rejestrowe KRS, strony rządowe, sprawozdania finansowe
(bilans, rachunek zysków i strat):
oprzychody i efektywność sprzedaży,
okoszty,
ozysk/strata netto,
okapitały własne,
owskaźnik płynności bieżącej,
onależności i zobowiązania oraz ich rotacje,
ocykl konwersji gotówkowej.
Analizowane podmioty:
Biura informacji gospodarczej (BIG)
• Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. („KRD”),
• Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. („InfoMonitor”),
• ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. („ERIF”),
• Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. („KBIG”),
• Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji
Gospodarczej S.A. („KIDT BIG”),
oraz
• Biuro Informacji Gospodarczej Euler Hermes S.A. („BIG EH”)
• Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. („BISNODE
BIG”)
Analizowane podmioty:
Wywiadownie gospodarcze
• Coface Poland Credit Management Services Sp. z o. o. (“COFACE”)
• BISNODE POLSKA Sp. z o. o. („BISNODE”)
• CRIF Sp. z o. o. („CRIF”)
• Euler Hermes Collections Sp. z o. o. („EULER HERMES”)
• Creditreform Polska Sp. z o.o. („CREDITREFORM”)
• INFOCREDIT SERVICE Sp. z o. o. („INFOCREDIT”)
oraz
• Info Veriti Polska Sp. z o.o. („INFO VERITI”)
• Polska Wywiadownia Gospodarcza Sp. z o. o. („PWG”)
Analizowane podmioty:
Źródła bankowe
• Biuro Informacji Kredytowej S.A. („BIK”)
• Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. („CPBiI”)
Analizowane podmioty:
Pozostali dostawcy
• InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. („IK”)
• Deltavista Sp. z o. o. („DELTAVISTA”)
• Factory Network S.A. (dlugi.info; „FACTORY NETWORK”)
• TRANSPARENT DATA Sp. z o. o. („TRANSPARENT DATA”)
Zmiany w u.i.g. od 13.11.2017 roku:
… od 13.11.2017 - BIG-i wchodzą w rolę wywiadowni:
• Przetwarzanie danych z rejestrów: KRS, MSiG, REGON, CEIDG
• Przetwarzanie danych z nowopowstałych rejestrów: CRRiU oraz RNP
(na zasadach wyłączności BIG-i oraz BIK).
• Scoringi kredytowe – analiza wiarygodności płatniczej podmiotu
• Przekazywanie IG pomiędzy BIG-ami
Teraz – ograniczone uprawnienia BIG-ów:
• informacja o zobowiązaniu przypisana dłużnikowi obejmująca szczegóły dotyczące
zobowiązania, m.in..: tytuł prawny, kwota i waluta zaległości, data powstania zaległości,
informacja o postępowaniach, kwestionowaniu przez dłużnika zobowiązania, data
doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty
Przychody od podmiotów powiązanych w całkowitej strukturze
przychodów dla wybranych podmiotów za 2015 rok
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
InfoMonitor COFACE BISNODE EULER HERMES CPBiI
przychody ze sprzedaży w tym od podmiotów powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży - bez uwzględnienia przychodów
od jednostek powiązanych analizowanych podmiotów w latach
2012-2015 [1.000 x PLN]
Podmiot 2015 2014 2013 2012
KRD 126 741 116 668 111 990 106 095
InfoMonitor 23 537 21 058 19 118 12 153
ERIF 6 461 5 412 4 813 3 251
KBIG 806 226 29 0
COFACE 11 131 11 377 11 442 10 090
BISNODE 16 042 13 755 10 516 1 385
CRIF 7 402 5 445 5 206 4 052
EULER HERMES 44 676 43 101 49 383 42 564
CREDITREFORM 5 905 5 778 5 550 5 544
BIK 171 217 153 105 129 834 127 643
CPBiI 15 102 11 668 8 987 8 280
INFOCREDIT 223 76 0 0
IK 228 287 105 70
DELTAVISTA 10 442 1 59 433
Factory Network 313 429 88 11
Transparent Data 525 217 1 0
RAZEM 440 751 388 603 357 121 321 571
Dynamika +13,4 % +8,8 % + 11 % -
Udziały poszczególnych podmiotów w polskim rynku informacji
gospodarczej w oparciu o wyniki za 2015 rok
KRD
29%
InfoMonitor
5%
ERIF
1%
KBIG
0%
COFACE
3%
BISNODE
4%CRIF
2%
EULER HERMES
10%
CREDITREFORM
1%
BIK
39%
CPBiI
3%
INFOCREDIT
0%
IK
0%
DELTAVISTA
2%
Factory Network
0%
Transparent Data
0%
Efektywność sprzedaży, jako stosunek procentowy zysku
operacyjnego do przychodów ze sprzedaży [1.000 x PLN]
Podmiot 2015 2014 2013 2012
KRD 9,7% 9,2% 9,4% 6,6%
InfoMonitor 8,24% 12,19% 11,97% 5,28%
ERIF 19,78% 2,74% 11,08% -30,82%
KBIG -116% -400% -1007% -
COFACE 15,2% 18,36% 17,38% 17,03%
BISNODE 4,85% 5,43% -8,83% -23,05%
CRIF -25,57% -8,55% 17,83% -26,89%
EULER HERMES -10,6% -5,43% -5,47% -6,16%
CREDITREFORM -4,05% -5,34% -2,21% -6,32%
BIK 35,19% 31,38% 21,79% 19,51%
CPBiI 2,67% 3,35% 0,93% 1,93%
INFOCREDIT 30,37% 22,66% -994% -5682%
IK 13,5% 4,66% 7,19% 6,07%
DELTAVISTA -20,25% -15,28% 2,23% -5,49%
Factory Network -29% -6,5% -274% -2021%
Transparent Data 4,74% -65% -12 137% -
Średnia branży -3,8 % -24,7 % -895,5 % -553,2 %
Efektywność sprzedaży za 2015 rok.
9,70%
8,24%
19,78%
-116%
15,20%
4,85%
-25,57%
-10,60%
-4,05%
35,19%
2,67%
30,37%
13,50%
-20,25%
-29%
4,74%
-3,83%
-140,00% -120,00% -100,00% -80,00% -60,00% -40,00% -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00%
Średnia branży
Transparent Data
Factory Network
DELTAVISTA
IK
INFOCREDIT
CPBiI
BIK
CREDITREFORM
EULER HERMES
CRIF
BISNODE
COFACE
KBIG
ERIF
InfoMonitor
KRD
Wskaźnik rotacji należności w dniach:
Podmiot 2015 2014 2013
KRD 65,71 69,56 76,09
InfoMonitor 54,91 42,58 56,66
ERIF 31,30 39,86 43,10
KBIG 92,26 474,93 1385,91
COFACE 51,31 62,32 104
BISNODE 17,07 67,25 47,41
CRIF 71,02 129,18 99,09
EULER HERMES 134,38 49,35 70,31
CREDITREFORM 20,23 24,21 22,23
BIK 17,46 12,62 16,26
CPBiI 65,28 56,98 61,45
INFOCREDIT 25,97 38,58 2467,70
IK 55,20 14,72 8,10
DELTAVISTA 29,94 24,59 13,38
Factory Network 125,56 99,04 38,11
Transparent Data 48,24 26,57 1458,78
Średnia w branży 56,61 77,02 373,03
Dynamika zmian -26,4 % -79,3 % -
Rotacja należności w 2015 roku:
134,38
125,56
92,26
71,02
65,71 65,28
56,61 55,2 54,91
51,31
48,24
31,3 29,94
25,97
20,23 17,46 17,07
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Pełny raport do pobrania na:
www.spi.org.pl
1 of 15

Recommended

Wirtualna obsługa klienta by
Wirtualna obsługa klientaWirtualna obsługa klienta
Wirtualna obsługa klientaMichal Laskowski.edu.pl
922 views11 slides
Raport InfoDług by
Raport InfoDługRaport InfoDług
Raport InfoDługWojciech Boczoń
386 views22 slides
Analiza rynku ecommerce w Polsce 2021-2026 by
Analiza rynku ecommerce w Polsce 2021-2026Analiza rynku ecommerce w Polsce 2021-2026
Analiza rynku ecommerce w Polsce 2021-2026PwC Polska
55.5K views6 slides
Bankowość korporacyjna BRE by
Bankowość korporacyjna BREBankowość korporacyjna BRE
Bankowość korporacyjna BREWojciech Boczoń
204 views1 slide
Przegląd tygodnia Arskom Lab by
Przegląd tygodnia Arskom LabPrzegląd tygodnia Arskom Lab
Przegląd tygodnia Arskom LabMagdalena Osińska
1.7K views8 slides
Zmniejszenie luki VAT w Polsce w latach 2016-2017 by
Zmniejszenie luki VAT w Polsce w latach 2016-2017Zmniejszenie luki VAT w Polsce w latach 2016-2017
Zmniejszenie luki VAT w Polsce w latach 2016-2017Polski Instytut Ekonomiczny
1.4K views35 slides

More Related Content

Similar to Rynek informacji gospodarczej w Polsce - wyniki branży 2012-2015 Analiza Sprawozdań finansowych

Raport o sytuacji mikro firm w województwie opolskim by
Raport o sytuacji mikro firm w województwie opolskimRaport o sytuacji mikro firm w województwie opolskim
Raport o sytuacji mikro firm w województwie opolskimCEO Magazyn Polska
91 views33 slides
Raport o sytuacji mikro i małych firm w Małopolsce by
Raport o sytuacji mikro i małych firm w MałopolsceRaport o sytuacji mikro i małych firm w Małopolsce
Raport o sytuacji mikro i małych firm w MałopolsceCEO Magazyn Polska
139 views33 slides
Jak założyć własną firmę? by
Jak założyć własną firmę?Jak założyć własną firmę?
Jak założyć własną firmę?WPTPrezentacje
67 views35 slides
Prezentacja inwestorska Grupy TenderHut SA (19.07.2021 r.) by
Prezentacja inwestorska Grupy TenderHut SA (19.07.2021 r.)Prezentacja inwestorska Grupy TenderHut SA (19.07.2021 r.)
Prezentacja inwestorska Grupy TenderHut SA (19.07.2021 r.)Łukasz Konopko
1.4K views42 slides
Raport. Bezpieczeństwo infrastruktury IT w polskich organizacjach by
Raport. Bezpieczeństwo infrastruktury IT w polskich organizacjachRaport. Bezpieczeństwo infrastruktury IT w polskich organizacjach
Raport. Bezpieczeństwo infrastruktury IT w polskich organizacjachBCC_Group
1K views28 slides
Jednolity plik kontrolny co musisz wiedzieć - Softhis by
Jednolity plik kontrolny  co musisz wiedzieć - SofthisJednolity plik kontrolny  co musisz wiedzieć - Softhis
Jednolity plik kontrolny co musisz wiedzieć - SofthisMarcin Nowak
729 views12 slides

Similar to Rynek informacji gospodarczej w Polsce - wyniki branży 2012-2015 Analiza Sprawozdań finansowych(20)

Raport o sytuacji mikro firm w województwie opolskim by CEO Magazyn Polska
Raport o sytuacji mikro firm w województwie opolskimRaport o sytuacji mikro firm w województwie opolskim
Raport o sytuacji mikro firm w województwie opolskim
Raport o sytuacji mikro i małych firm w Małopolsce by CEO Magazyn Polska
Raport o sytuacji mikro i małych firm w MałopolsceRaport o sytuacji mikro i małych firm w Małopolsce
Raport o sytuacji mikro i małych firm w Małopolsce
CEO Magazyn Polska139 views
Jak założyć własną firmę? by WPTPrezentacje
Jak założyć własną firmę?Jak założyć własną firmę?
Jak założyć własną firmę?
WPTPrezentacje67 views
Prezentacja inwestorska Grupy TenderHut SA (19.07.2021 r.) by Łukasz Konopko
Prezentacja inwestorska Grupy TenderHut SA (19.07.2021 r.)Prezentacja inwestorska Grupy TenderHut SA (19.07.2021 r.)
Prezentacja inwestorska Grupy TenderHut SA (19.07.2021 r.)
Łukasz Konopko1.4K views
Raport. Bezpieczeństwo infrastruktury IT w polskich organizacjach by BCC_Group
Raport. Bezpieczeństwo infrastruktury IT w polskich organizacjachRaport. Bezpieczeństwo infrastruktury IT w polskich organizacjach
Raport. Bezpieczeństwo infrastruktury IT w polskich organizacjach
BCC_Group1K views
Jednolity plik kontrolny co musisz wiedzieć - Softhis by Marcin Nowak
Jednolity plik kontrolny  co musisz wiedzieć - SofthisJednolity plik kontrolny  co musisz wiedzieć - Softhis
Jednolity plik kontrolny co musisz wiedzieć - Softhis
Marcin Nowak729 views
Razem tworzymy, wspieramy, dostarczamy by InterCars
Razem tworzymy, wspieramy, dostarczamyRazem tworzymy, wspieramy, dostarczamy
Razem tworzymy, wspieramy, dostarczamy
InterCars2.7K views
#MTC2019: Otwarta bankowość, VAS-y - trendy rynkowe vs oczekiwania klientów -... by Mobile Trends
#MTC2019: Otwarta bankowość, VAS-y - trendy rynkowe vs oczekiwania klientów -...#MTC2019: Otwarta bankowość, VAS-y - trendy rynkowe vs oczekiwania klientów -...
#MTC2019: Otwarta bankowość, VAS-y - trendy rynkowe vs oczekiwania klientów -...
Mobile Trends1.7K views
Podsumowanie wyników finansowych - 1Q2021 by InterCars
Podsumowanie wyników finansowych - 1Q2021Podsumowanie wyników finansowych - 1Q2021
Podsumowanie wyników finansowych - 1Q2021
InterCars49 views
Podsumowanie wyników finansowych - 1Q2021 by InterCars
Podsumowanie wyników finansowych - 1Q2021Podsumowanie wyników finansowych - 1Q2021
Podsumowanie wyników finansowych - 1Q2021
InterCars2.6K views
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021 by InterCars
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021 Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021
InterCars2.1K views
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021 by InterCars
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021
InterCars2.3K views
Snt wyniki 2018_2019_q4_final by SynektikSA
Snt wyniki 2018_2019_q4_finalSnt wyniki 2018_2019_q4_final
Snt wyniki 2018_2019_q4_final
SynektikSA147 views
Podsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM by TIM SA
Podsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
TIM SA311 views
Automatyzacja raportowania-podatkowego-finansowego by PwC Polska
Automatyzacja raportowania-podatkowego-finansowegoAutomatyzacja raportowania-podatkowego-finansowego
Automatyzacja raportowania-podatkowego-finansowego
PwC Polska1K views
ISS & IBM - Internet of Things, Industry 4.0 by Adam Bedyk
ISS & IBM - Internet of Things, Industry 4.0ISS & IBM - Internet of Things, Industry 4.0
ISS & IBM - Internet of Things, Industry 4.0
Adam Bedyk221 views
Podsumowanie wyników finansowych 1Q2022 by InterCars
Podsumowanie wyników finansowych 1Q2022Podsumowanie wyników finansowych 1Q2022
Podsumowanie wyników finansowych 1Q2022
InterCars1.7K views
Ideo sp. z o. o. nowoczesne rozwiązania z zakresu e-gov i e-konsultingu by Ideo Sp. z o. o.
Ideo sp. z o. o. nowoczesne rozwiązania z zakresu e-gov i e-konsultinguIdeo sp. z o. o. nowoczesne rozwiązania z zakresu e-gov i e-konsultingu
Ideo sp. z o. o. nowoczesne rozwiązania z zakresu e-gov i e-konsultingu
Ideo Sp. z o. o.126 views
IQ Partners S.A.: wyniki za III kwartał 2011 by IQ Partners
IQ Partners S.A.: wyniki za III kwartał 2011IQ Partners S.A.: wyniki za III kwartał 2011
IQ Partners S.A.: wyniki za III kwartał 2011
IQ Partners1.2K views
IQ Partners S.A.: Wyniki za III kwartał 2011r. by IQ Partners
IQ Partners S.A.: Wyniki za III kwartał 2011r.IQ Partners S.A.: Wyniki za III kwartał 2011r.
IQ Partners S.A.: Wyniki za III kwartał 2011r.
IQ Partners465 views

More from Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji

Bezdroża internetu – czy pieniądze leżą na ulicy (w internecie)? Wykorzystani... by
Bezdroża internetu – czy pieniądze leżą na ulicy (w internecie)? Wykorzystani...Bezdroża internetu – czy pieniądze leżą na ulicy (w internecie)? Wykorzystani...
Bezdroża internetu – czy pieniądze leżą na ulicy (w internecie)? Wykorzystani...Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
1.1K views32 slides
Działania informacyjne w środowisku międzynarodowym, na podstawie udziału w o... by
Działania informacyjne w środowisku międzynarodowym, na podstawie udziału w o...Działania informacyjne w środowisku międzynarodowym, na podstawie udziału w o...
Działania informacyjne w środowisku międzynarodowym, na podstawie udziału w o...Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
1.1K views10 slides
RODO – Jak skutecznie wypełnić obowiązek informacyjny i uniknąć kary by
RODO – Jak skutecznie wypełnić obowiązek informacyjny i uniknąć karyRODO – Jak skutecznie wypełnić obowiązek informacyjny i uniknąć kary
RODO – Jak skutecznie wypełnić obowiązek informacyjny i uniknąć karyStowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
1.2K views31 slides
Szukając pani S***k*n*us, czyli jak łączyć kompetencje informatyczne i resear... by
Szukając pani S***k*n*us, czyli jak łączyć kompetencje informatyczne i resear...Szukając pani S***k*n*us, czyli jak łączyć kompetencje informatyczne i resear...
Szukając pani S***k*n*us, czyli jak łączyć kompetencje informatyczne i resear...Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
1.4K views11 slides
Informacja gospodarcza a open data - obecne bariery technologiczne i nietechn... by
Informacja gospodarcza a open data - obecne bariery technologiczne i nietechn...Informacja gospodarcza a open data - obecne bariery technologiczne i nietechn...
Informacja gospodarcza a open data - obecne bariery technologiczne i nietechn...Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
1.3K views14 slides
Anonimowe sieci dystrybucji informacji na przykładzie sieci TOR by
Anonimowe sieci dystrybucji informacji na przykładzie sieci TORAnonimowe sieci dystrybucji informacji na przykładzie sieci TOR
Anonimowe sieci dystrybucji informacji na przykładzie sieci TORStowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
1.7K views19 slides

More from Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji(20)

Rynek informacji gospodarczej w Polsce - wyniki branży 2012-2015 Analiza Sprawozdań finansowych

 • 1. RYNEK INFORMACJI GOSPODARCZEJ W POLSCE – WYNIKI BRANŻY 2012 - 2015 ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ________________________________________________________________ MAREK TWARDOWSKI ANDRZEJ STANISZEWSKI WARSZTAT PRACY EDYCJA II INFOBROKERA – 29.05.2017, KRAKÓW SEMINARIUM
 • 2. InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. jest dostawcą szeroko rozumianej informacji gospodarczej, kredytowej rejestrowej oraz o powiązaniach. Rozwiązania spółki będące efektem połączenia wiedzy eksperckiej z pracą doświadczonego zespołu programistów zostały docenione przez dziesiątki zadowolonych Klientów. http://www.informacjakredytowa.pl/ Stowarzyszenie Profesjonalistow Informacji jest zrzeszeniem osób zawodowo zajmujących się wyszukiwaniem, dostarczaniem i analizowaniem informacji. Powołane zostało w celu promowania branży, integracji środowiska zawodowego oraz podnoszenia kompetencji społeczeństwa w zakresie wyszukiwania, przetwarzania i wykorzystywania informacji. http://www.spi.org.pl/
 • 3. Źródła informacji do analizy: • strony internetowe analizowanych podmiotów, obowiązujące przepisy prawne, dane rejestrowe KRS, strony rządowe, sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat): oprzychody i efektywność sprzedaży, okoszty, ozysk/strata netto, okapitały własne, owskaźnik płynności bieżącej, onależności i zobowiązania oraz ich rotacje, ocykl konwersji gotówkowej.
 • 4. Analizowane podmioty: Biura informacji gospodarczej (BIG) • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. („KRD”), • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. („InfoMonitor”), • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. („ERIF”), • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. („KBIG”), • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A. („KIDT BIG”), oraz • Biuro Informacji Gospodarczej Euler Hermes S.A. („BIG EH”) • Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. („BISNODE BIG”)
 • 5. Analizowane podmioty: Wywiadownie gospodarcze • Coface Poland Credit Management Services Sp. z o. o. (“COFACE”) • BISNODE POLSKA Sp. z o. o. („BISNODE”) • CRIF Sp. z o. o. („CRIF”) • Euler Hermes Collections Sp. z o. o. („EULER HERMES”) • Creditreform Polska Sp. z o.o. („CREDITREFORM”) • INFOCREDIT SERVICE Sp. z o. o. („INFOCREDIT”) oraz • Info Veriti Polska Sp. z o.o. („INFO VERITI”) • Polska Wywiadownia Gospodarcza Sp. z o. o. („PWG”)
 • 6. Analizowane podmioty: Źródła bankowe • Biuro Informacji Kredytowej S.A. („BIK”) • Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. („CPBiI”) Analizowane podmioty: Pozostali dostawcy • InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. („IK”) • Deltavista Sp. z o. o. („DELTAVISTA”) • Factory Network S.A. (dlugi.info; „FACTORY NETWORK”) • TRANSPARENT DATA Sp. z o. o. („TRANSPARENT DATA”)
 • 7. Zmiany w u.i.g. od 13.11.2017 roku: … od 13.11.2017 - BIG-i wchodzą w rolę wywiadowni: • Przetwarzanie danych z rejestrów: KRS, MSiG, REGON, CEIDG • Przetwarzanie danych z nowopowstałych rejestrów: CRRiU oraz RNP (na zasadach wyłączności BIG-i oraz BIK). • Scoringi kredytowe – analiza wiarygodności płatniczej podmiotu • Przekazywanie IG pomiędzy BIG-ami Teraz – ograniczone uprawnienia BIG-ów: • informacja o zobowiązaniu przypisana dłużnikowi obejmująca szczegóły dotyczące zobowiązania, m.in..: tytuł prawny, kwota i waluta zaległości, data powstania zaległości, informacja o postępowaniach, kwestionowaniu przez dłużnika zobowiązania, data doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty
 • 8. Przychody od podmiotów powiązanych w całkowitej strukturze przychodów dla wybranych podmiotów za 2015 rok 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 InfoMonitor COFACE BISNODE EULER HERMES CPBiI przychody ze sprzedaży w tym od podmiotów powiązanych
 • 9. Przychody netto ze sprzedaży - bez uwzględnienia przychodów od jednostek powiązanych analizowanych podmiotów w latach 2012-2015 [1.000 x PLN] Podmiot 2015 2014 2013 2012 KRD 126 741 116 668 111 990 106 095 InfoMonitor 23 537 21 058 19 118 12 153 ERIF 6 461 5 412 4 813 3 251 KBIG 806 226 29 0 COFACE 11 131 11 377 11 442 10 090 BISNODE 16 042 13 755 10 516 1 385 CRIF 7 402 5 445 5 206 4 052 EULER HERMES 44 676 43 101 49 383 42 564 CREDITREFORM 5 905 5 778 5 550 5 544 BIK 171 217 153 105 129 834 127 643 CPBiI 15 102 11 668 8 987 8 280 INFOCREDIT 223 76 0 0 IK 228 287 105 70 DELTAVISTA 10 442 1 59 433 Factory Network 313 429 88 11 Transparent Data 525 217 1 0 RAZEM 440 751 388 603 357 121 321 571 Dynamika +13,4 % +8,8 % + 11 % -
 • 10. Udziały poszczególnych podmiotów w polskim rynku informacji gospodarczej w oparciu o wyniki za 2015 rok KRD 29% InfoMonitor 5% ERIF 1% KBIG 0% COFACE 3% BISNODE 4%CRIF 2% EULER HERMES 10% CREDITREFORM 1% BIK 39% CPBiI 3% INFOCREDIT 0% IK 0% DELTAVISTA 2% Factory Network 0% Transparent Data 0%
 • 11. Efektywność sprzedaży, jako stosunek procentowy zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży [1.000 x PLN] Podmiot 2015 2014 2013 2012 KRD 9,7% 9,2% 9,4% 6,6% InfoMonitor 8,24% 12,19% 11,97% 5,28% ERIF 19,78% 2,74% 11,08% -30,82% KBIG -116% -400% -1007% - COFACE 15,2% 18,36% 17,38% 17,03% BISNODE 4,85% 5,43% -8,83% -23,05% CRIF -25,57% -8,55% 17,83% -26,89% EULER HERMES -10,6% -5,43% -5,47% -6,16% CREDITREFORM -4,05% -5,34% -2,21% -6,32% BIK 35,19% 31,38% 21,79% 19,51% CPBiI 2,67% 3,35% 0,93% 1,93% INFOCREDIT 30,37% 22,66% -994% -5682% IK 13,5% 4,66% 7,19% 6,07% DELTAVISTA -20,25% -15,28% 2,23% -5,49% Factory Network -29% -6,5% -274% -2021% Transparent Data 4,74% -65% -12 137% - Średnia branży -3,8 % -24,7 % -895,5 % -553,2 %
 • 12. Efektywność sprzedaży za 2015 rok. 9,70% 8,24% 19,78% -116% 15,20% 4,85% -25,57% -10,60% -4,05% 35,19% 2,67% 30,37% 13,50% -20,25% -29% 4,74% -3,83% -140,00% -120,00% -100,00% -80,00% -60,00% -40,00% -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% Średnia branży Transparent Data Factory Network DELTAVISTA IK INFOCREDIT CPBiI BIK CREDITREFORM EULER HERMES CRIF BISNODE COFACE KBIG ERIF InfoMonitor KRD
 • 13. Wskaźnik rotacji należności w dniach: Podmiot 2015 2014 2013 KRD 65,71 69,56 76,09 InfoMonitor 54,91 42,58 56,66 ERIF 31,30 39,86 43,10 KBIG 92,26 474,93 1385,91 COFACE 51,31 62,32 104 BISNODE 17,07 67,25 47,41 CRIF 71,02 129,18 99,09 EULER HERMES 134,38 49,35 70,31 CREDITREFORM 20,23 24,21 22,23 BIK 17,46 12,62 16,26 CPBiI 65,28 56,98 61,45 INFOCREDIT 25,97 38,58 2467,70 IK 55,20 14,72 8,10 DELTAVISTA 29,94 24,59 13,38 Factory Network 125,56 99,04 38,11 Transparent Data 48,24 26,57 1458,78 Średnia w branży 56,61 77,02 373,03 Dynamika zmian -26,4 % -79,3 % -
 • 14. Rotacja należności w 2015 roku: 134,38 125,56 92,26 71,02 65,71 65,28 56,61 55,2 54,91 51,31 48,24 31,3 29,94 25,97 20,23 17,46 17,07 0 20 40 60 80 100 120 140 160
 • 15. Pełny raport do pobrania na: www.spi.org.pl