Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rynek informacji gospodarczej w Polsce - wyniki branży 2012-2015 Analiza Sprawozdań finansowych

624 views

Published on

Pierwsza prezentacja wyników finansowych dla firm z branży informacji i wywiadu gospodarczego w Polsce. Analiza przygotowana przez Andrzeja Staniszewskiego oraz marka Twardowskiego

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rynek informacji gospodarczej w Polsce - wyniki branży 2012-2015 Analiza Sprawozdań finansowych

 1. 1. RYNEK INFORMACJI GOSPODARCZEJ W POLSCE – WYNIKI BRANŻY 2012 - 2015 ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ________________________________________________________________ MAREK TWARDOWSKI ANDRZEJ STANISZEWSKI WARSZTAT PRACY EDYCJA II INFOBROKERA – 29.05.2017, KRAKÓW SEMINARIUM
 2. 2. InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. jest dostawcą szeroko rozumianej informacji gospodarczej, kredytowej rejestrowej oraz o powiązaniach. Rozwiązania spółki będące efektem połączenia wiedzy eksperckiej z pracą doświadczonego zespołu programistów zostały docenione przez dziesiątki zadowolonych Klientów. http://www.informacjakredytowa.pl/ Stowarzyszenie Profesjonalistow Informacji jest zrzeszeniem osób zawodowo zajmujących się wyszukiwaniem, dostarczaniem i analizowaniem informacji. Powołane zostało w celu promowania branży, integracji środowiska zawodowego oraz podnoszenia kompetencji społeczeństwa w zakresie wyszukiwania, przetwarzania i wykorzystywania informacji. http://www.spi.org.pl/
 3. 3. Źródła informacji do analizy: • strony internetowe analizowanych podmiotów, obowiązujące przepisy prawne, dane rejestrowe KRS, strony rządowe, sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat): oprzychody i efektywność sprzedaży, okoszty, ozysk/strata netto, okapitały własne, owskaźnik płynności bieżącej, onależności i zobowiązania oraz ich rotacje, ocykl konwersji gotówkowej.
 4. 4. Analizowane podmioty: Biura informacji gospodarczej (BIG) • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. („KRD”), • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. („InfoMonitor”), • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. („ERIF”), • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. („KBIG”), • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A. („KIDT BIG”), oraz • Biuro Informacji Gospodarczej Euler Hermes S.A. („BIG EH”) • Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. („BISNODE BIG”)
 5. 5. Analizowane podmioty: Wywiadownie gospodarcze • Coface Poland Credit Management Services Sp. z o. o. (“COFACE”) • BISNODE POLSKA Sp. z o. o. („BISNODE”) • CRIF Sp. z o. o. („CRIF”) • Euler Hermes Collections Sp. z o. o. („EULER HERMES”) • Creditreform Polska Sp. z o.o. („CREDITREFORM”) • INFOCREDIT SERVICE Sp. z o. o. („INFOCREDIT”) oraz • Info Veriti Polska Sp. z o.o. („INFO VERITI”) • Polska Wywiadownia Gospodarcza Sp. z o. o. („PWG”)
 6. 6. Analizowane podmioty: Źródła bankowe • Biuro Informacji Kredytowej S.A. („BIK”) • Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. („CPBiI”) Analizowane podmioty: Pozostali dostawcy • InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. („IK”) • Deltavista Sp. z o. o. („DELTAVISTA”) • Factory Network S.A. (dlugi.info; „FACTORY NETWORK”) • TRANSPARENT DATA Sp. z o. o. („TRANSPARENT DATA”)
 7. 7. Zmiany w u.i.g. od 13.11.2017 roku: … od 13.11.2017 - BIG-i wchodzą w rolę wywiadowni: • Przetwarzanie danych z rejestrów: KRS, MSiG, REGON, CEIDG • Przetwarzanie danych z nowopowstałych rejestrów: CRRiU oraz RNP (na zasadach wyłączności BIG-i oraz BIK). • Scoringi kredytowe – analiza wiarygodności płatniczej podmiotu • Przekazywanie IG pomiędzy BIG-ami Teraz – ograniczone uprawnienia BIG-ów: • informacja o zobowiązaniu przypisana dłużnikowi obejmująca szczegóły dotyczące zobowiązania, m.in..: tytuł prawny, kwota i waluta zaległości, data powstania zaległości, informacja o postępowaniach, kwestionowaniu przez dłużnika zobowiązania, data doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty
 8. 8. Przychody od podmiotów powiązanych w całkowitej strukturze przychodów dla wybranych podmiotów za 2015 rok 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 InfoMonitor COFACE BISNODE EULER HERMES CPBiI przychody ze sprzedaży w tym od podmiotów powiązanych
 9. 9. Przychody netto ze sprzedaży - bez uwzględnienia przychodów od jednostek powiązanych analizowanych podmiotów w latach 2012-2015 [1.000 x PLN] Podmiot 2015 2014 2013 2012 KRD 126 741 116 668 111 990 106 095 InfoMonitor 23 537 21 058 19 118 12 153 ERIF 6 461 5 412 4 813 3 251 KBIG 806 226 29 0 COFACE 11 131 11 377 11 442 10 090 BISNODE 16 042 13 755 10 516 1 385 CRIF 7 402 5 445 5 206 4 052 EULER HERMES 44 676 43 101 49 383 42 564 CREDITREFORM 5 905 5 778 5 550 5 544 BIK 171 217 153 105 129 834 127 643 CPBiI 15 102 11 668 8 987 8 280 INFOCREDIT 223 76 0 0 IK 228 287 105 70 DELTAVISTA 10 442 1 59 433 Factory Network 313 429 88 11 Transparent Data 525 217 1 0 RAZEM 440 751 388 603 357 121 321 571 Dynamika +13,4 % +8,8 % + 11 % -
 10. 10. Udziały poszczególnych podmiotów w polskim rynku informacji gospodarczej w oparciu o wyniki za 2015 rok KRD 29% InfoMonitor 5% ERIF 1% KBIG 0% COFACE 3% BISNODE 4%CRIF 2% EULER HERMES 10% CREDITREFORM 1% BIK 39% CPBiI 3% INFOCREDIT 0% IK 0% DELTAVISTA 2% Factory Network 0% Transparent Data 0%
 11. 11. Efektywność sprzedaży, jako stosunek procentowy zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży [1.000 x PLN] Podmiot 2015 2014 2013 2012 KRD 9,7% 9,2% 9,4% 6,6% InfoMonitor 8,24% 12,19% 11,97% 5,28% ERIF 19,78% 2,74% 11,08% -30,82% KBIG -116% -400% -1007% - COFACE 15,2% 18,36% 17,38% 17,03% BISNODE 4,85% 5,43% -8,83% -23,05% CRIF -25,57% -8,55% 17,83% -26,89% EULER HERMES -10,6% -5,43% -5,47% -6,16% CREDITREFORM -4,05% -5,34% -2,21% -6,32% BIK 35,19% 31,38% 21,79% 19,51% CPBiI 2,67% 3,35% 0,93% 1,93% INFOCREDIT 30,37% 22,66% -994% -5682% IK 13,5% 4,66% 7,19% 6,07% DELTAVISTA -20,25% -15,28% 2,23% -5,49% Factory Network -29% -6,5% -274% -2021% Transparent Data 4,74% -65% -12 137% - Średnia branży -3,8 % -24,7 % -895,5 % -553,2 %
 12. 12. Efektywność sprzedaży za 2015 rok. 9,70% 8,24% 19,78% -116% 15,20% 4,85% -25,57% -10,60% -4,05% 35,19% 2,67% 30,37% 13,50% -20,25% -29% 4,74% -3,83% -140,00% -120,00% -100,00% -80,00% -60,00% -40,00% -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% Średnia branży Transparent Data Factory Network DELTAVISTA IK INFOCREDIT CPBiI BIK CREDITREFORM EULER HERMES CRIF BISNODE COFACE KBIG ERIF InfoMonitor KRD
 13. 13. Wskaźnik rotacji należności w dniach: Podmiot 2015 2014 2013 KRD 65,71 69,56 76,09 InfoMonitor 54,91 42,58 56,66 ERIF 31,30 39,86 43,10 KBIG 92,26 474,93 1385,91 COFACE 51,31 62,32 104 BISNODE 17,07 67,25 47,41 CRIF 71,02 129,18 99,09 EULER HERMES 134,38 49,35 70,31 CREDITREFORM 20,23 24,21 22,23 BIK 17,46 12,62 16,26 CPBiI 65,28 56,98 61,45 INFOCREDIT 25,97 38,58 2467,70 IK 55,20 14,72 8,10 DELTAVISTA 29,94 24,59 13,38 Factory Network 125,56 99,04 38,11 Transparent Data 48,24 26,57 1458,78 Średnia w branży 56,61 77,02 373,03 Dynamika zmian -26,4 % -79,3 % -
 14. 14. Rotacja należności w 2015 roku: 134,38 125,56 92,26 71,02 65,71 65,28 56,61 55,2 54,91 51,31 48,24 31,3 29,94 25,97 20,23 17,46 17,07 0 20 40 60 80 100 120 140 160
 15. 15. Pełny raport do pobrania na: www.spi.org.pl

×