Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Affiliate awards 2012 - Centraal Beheer case ism StormMC & Zanox/M4N4n

3,014 views

Published on

 • Be the first to comment

Affiliate awards 2012 - Centraal Beheer case ism StormMC & Zanox/M4N4n

 1. 1. CENTRAAL BEHEER ACHMEA- VAN BIJZAAK NAAR FOCUSKANAAL –Apeldoorn | AmsterdamEven Apeldoorn bellen. Apeldoorn / Amsterdam | Case Centraal Beheer Achmea | Affiliate Awards 2012
 2. 2. VAN BIJZAAK NAAR FOCUSKANAALFase IAffiliatemarketing is sinds 2009 onderdeel van de online mix van Centraal Beheer Achmea. Storm Marketing Consultants (StormMC) en M4N zijnvanaf het begin af aan betrokken geweest bij de opstart van het kanaal. M4N als netwerk en samen met StormMC als manager, adviseur,regelaar en ondersteuner van praktische zaken.Fase IIIn de loop der jaren is de operatie van Centraal Beheer Achmea binnen dit kanaal steeds geprofessionaliseerd door o.a. insights van netwerk enbureau en optimalisatietrajecten op onze eigen website.Waar het affiliatekanaal begon als bijzaak, zorgde het kanaal voor een steeds groter deel van de online sales. Daarnaast bleek in een internonderzoek van Centraal Beheer Achmea dat de kwaliteit van de klanten die via dat kanaal binnen waren gekomen, het hoogst was. In 2011 werdAffiliate Marketing al meer door CBA, StormMC en M4N samen opgepakt.Naast de begeleiding en het advies van StormMC (o.a. prefill banners, innovatieve landingspagina’s en goede contacten met affiliates) en M4N(nieuwe vergoedingsmodellen en het sturen op kwaliteit in sales) brachten nieuwe initiatieven als co-branded landingpages en dedicatedsalesfunnels, die voortvloeiden uit steeds nauwere contacten tussen adverteerder en affiliate het programma van Centraal Beheer Achmea waarhet nu is.Fase IIIHet salesaandeel dat affiliatemarketing nu in de online mix heeft, in combinatie met de kennisontwikkeling die heeft plaats gevonden binnen deorganisatie heeft ertoe geleid dat vanaf 2012 Centraal Beheer Achmea de verantwoordelijkheid voor het affiliatekanaal in eigen beheer neemt endus direct gaat werken met het netwerk. StormMC zal periodiek om advies gevraagd worden omtrent de campagne.Even Apeldoorn bellen. Apeldoorn / Amsterdam | Case Centraal Beheer Achmea | Affiliate Awards 2012
 3. 3. INHOUD1. OVER CENTRAAL BEHEER ACHMEA 42. DOELSTELLINGEN AFFILIATE PROGRAMMA 53. ORGANISATIE 64. VERGOEDINGEN & GEMIDDELDE KEURINGSTERMIJN 75. TRACKING & ONTDUBBELING 86. TRANSPARANTE VOORWAARDEN 97. INZET ANDERE KANALEN 108. KLANTGERICHTE, VERNIEUWENDE UITINGEN & INCENTIVES 119. ADDIONELE VERNIEUWINGEN 1210. RESULTATEN 1311. ROI: BUDGET VS SUCCES 1412. ECPC & CONVERSIEPERCENTAGES 1513. TESTEN & EVALUATIE 1614. LEER- EN VERBETERPUNTEN 1815. PUBLISHER REVIEWS 1916. ADDITIONELE SCREENSHOTS 20Even Apeldoorn bellen. Apeldoorn / Amsterdam | Case Centraal Beheer Achmea | Affiliate Awards 2012 3
 4. 4. 1. OVER CENTRAAL BEHEER ACHMEACentraal Beheer Achmea is één van de grootste verzekeraars van Nederland. Als direct writer staat Centraal BeheerAchmea altijd direct met de klant in contact. Wij bieden onze klanten gemak, zekerheid en duidelijkheid. We zijnonderdeel van Achmea, het bedrijf dat als missie de meest vertrouwde verzekeraar te worden heeft. Centraal BeheerAchmea wordt geroemd om haar goede schade-afhandeling en heeft daarnaast het keurmerk Klantgericht verzekerenbemachtigd, een keurmerk dat door een onafhankelijke stichting wordt getoetst. Producten Centraal Beheer Achmea biedt een uitgebreid portfolio aan verzekeringsproducten. De 3 hoofdproducten zijn: Autoverzekering; Reisverzekering; Woonverzekering. Bovenstaande producten zijn tevens de belangrijkste producten voor het affiliate kanaal.Consumentenvertrouwen & tevredenheid Thuiswinkel waarborg Keurmerk Klantgericht Verzekeren Hoge klanttevredenheid – Top 3 in NL (Onderzoek Verbond van Verzekeraars)Even Apeldoorn bellen. Apeldoorn / Amsterdam | Case Centraal Beheer Achmea | Affiliate Awards 2012 4
 5. 5. 2. DOELSTELLINGEN AFFILIATE PROGRAMMA1. Targets affiliate programma (lange 2. Targets RentePlús campagne (korte termijn)termijn) Duur: okt – dec 2011Voor 2011 heeft CBA financiële targets voorhaar affiliate programma met StormMC CBA zet ook voor kortlopende campagnes het affiliate kanaal inafgesproken. Zanox-M4N was verantwoordelijk via zanox-M4N. Eind 2011 heeft CBA een effectieve affiliatevoor een groot deel van die targets. De campagne opgezet voor het spaarproduct RentePlús.targetfocus lag bij de 3 hoofdproducten auto-, reis- en woonverzekeringen. Overigeproducten die onderdeel uitmaakten van hetprogramma zijn: annulerings-, rechtsbijstand-, uitvaart- en overlijdensrisicoverzekeringen. Affiliate programma van Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea heeft zich tot doel gesteld gemiddeld 25% van de online verkopen via het affiliatekanaal realiseren door: Altijd een up-to-date & vernieuwend programma; Continue optimalisatie en tests; Dagelijkse keuring van leads; Hoge vergoedingen; Aantrekkelijke incentives voor de klant; Een cookietijd van 60 dagen; 360º campagnes met speciale deals voor het affiliatekanaal.Even Apeldoorn bellen. Apeldoorn / Amsterdam | Case Centraal Beheer Achmea | Affiliate Awards 2012 5
 6. 6. 3. ORGANISATIECentraal Beheer Achmea zanox-M4N & StormMCDe online afdeling van CBA is in de loop van zanox-M4N is verantwoordelijk voor het2011 opgesplitst met een dedicated marketeer scouten, beheren en contact met affiliates. Hierbijvoor affiliate marketing. 2011 was daarom een behoort ook taken zoals het adviseren van eentransitiejaar dat in het teken stond van de optimaal vergoedingsmodel, special deals, nieuweoptimalisatie van de CBA organisatie voor alle performance opportunities, incentives, etc.online marketing disciplines. Mede door de StormMC onderhield eveneens contact metondersteuning van StormMC en zanox-M4N affiliates, plande mailings in en verzorgdeen bleven de affiliate campagnes op volle advertentiemiddelen en landingspagina’s. Daarnaasttoeren draaien. adviseerden zij samen met zanox-M4N de online marketeers bij Centraal Beheer Achmea met betrekking tot het vergoedingsmodel en special deals.Aantal betrokken CBA medewerkers: Aantal betrokkenen: 2 online marketeers zanox-M4N: 1 account manager StormMC: 2 accountmanagers, 1 account strateeg, 1 visual designer Even Apeldoorn bellen. Apeldoorn / Amsterdam | Case Centraal Beheer Achmea | Affiliate Awards 2012 6
 7. 7. 4. VERGOEDINGSMODEL & GEMIDDELDE KEURINGSTERMIJN Product CPL | CPS Autoverzekering CPS Autoverzekering (Lead) CPL Dagelijkse keuring Woonverzekering (Lead) CPL Woonverzekering CPS Centraal Beheer Achmea garandeert in 2011 de Permanente Reisverzekering CPS voorwaarden binnen 6 dagen te Annuleringsverzekering CPS keuren, maar in de praktijk was Rechtsbijstandverzekering CPS dit vrijwel DAGELIJKS (op WA verzekering CPS werkdagen). Uitvaartverzekering CPS Overlijdenrisicoverzekering CPSSpecial dealsNaast de reguliere vergoedingen biedt CBA ook special deals aan affiliates die eenbijzondere performance laten zien. Special deals kennen een gemiddeld hogerevergoeding.Even Apeldoorn bellen. Apeldoorn / Amsterdam | Case Centraal Beheer Achmea | Affiliate Awards 2012 7
 8. 8. 5. TRACKING & ONTDUBBELINGTracking OntdubbelingsbeleidCentraal Beheer Achmea heeft op de Centraal Beheer Achmea heeft een premiumbedankpagina’s een fixed containerpixel staan. partnership met zanox-M4N. Ontdubbeling vindt dusDeze vorm van realtime tracking heeft als plaats tussen de netwerken zanox en M4N.voordeel dat publishers hun sales en leads Daarnaast wordt er ook niet ontdubbeld met derealtime kunnen monitoren via zanox-M4N. kanalen Search en Display. In 2011 werd m.b.v. de Appolonius pixel van StormMCNaast cookietracking maakt Centraal Beheer automatisch ontdubbeld tussen netwerken M4N enAchmea ook gebruik van fingerprint tracking. TradeDoubler. Even Apeldoorn bellen. Apeldoorn / Amsterdam | Case Centraal Beheer Achmea | Affiliate Awards 2012 8
 9. 9. 6. TRANSPARANTE VOORWAARDENTop 3 voorwaarden: Cookietijd 100 dagen (1e helft 2011, 2e helft 2011: 60 dagen) Keuringstermijn: snelle keuring, in de praktijk dagelijks (In 2012 is het keuringstermijn verlengd. Vanaf dit jaar worden alle sales gecheckt met de backoffice systemen van Centraal Beheer Achmea. Het keuringstermijn is in 2012 daarom maximaal een maand.) Cross-sell mogelijkheden met de verschillende verzekeringsproducten.Volledige transparantieCentraal Beheer Achmea is duidelijk en transparant in haaraffiliate voorwaarden. Naast restricties op keyword buyingheeft het ook een social media-beleid opgesteld. In devoorwaarden staat duidelijk vermeld dat cashback affiliatesuitgesloten zijn voor deelname aan het programma.Daarnaast is Centraal Beheer Achmea transparant in haarkeuringsvoorwaarden. In 2012 wordt een sale gekeurd aande achterkant. Als er na de wettelijke bedenktermijn van 2weken een actieve polis in het backoffice systeem staat,wordt de sale uitbetaald.Even Apeldoorn bellen. Apeldoorn / Amsterdam | Case Centraal Beheer Achmea | Affiliate Awards 2012 9
 10. 10. 7. INZET ANDERE MEDIAKANALENDe marketeers die binnen Centraal Beheer Achmea verantwoordelijk zijn voor affiliate marketing en Search,hebben in het afgelopen jaar al veel samengewerkt door bijvoorbeeld te leren van elkaars landingspagina’s endoor samen te testen.Dit jaar worden de kanalen nog meer op elkaar afgestemd door bijvoorbeeld te kijken naar de rol die CentraalBeheer Achmea zelf binnen Adwords speelt en de rol die affiliates daarin spelen. We gaan kijken ofzoekwoorden waar onze affiliates veel traffic mee binnen halen (en die voor ons heel duur zijn) wellichthelemaal uitgesloten kunnen worden, omdat bezoekers via die affiliates ook op onze site terecht komen.Hetzelfde geldt uiteraard voor SEO. Ook willen we overigens kijken of wij in samenwerking met onze affiliatesonze SEO-posities kunnen verbeteren.Daarnaast zijn we bezig met het attributiemodel. We zetten grote stappen om het attributiemodel volledig teimplementeren. We krijgen nu steeds meer inzicht in de customer journey en de verhouding tussen deverschillende kanalen. Die inzichten gebruiken we niet alleen om de middelenmix te optimaliseren, maar ookvoor de kanalen op zich. Blijkt bijvoorbeeld dat een bepaalde groep affiliates zich voornamelijk aan het beginvan de journey bevinden, dan proberen we bij die groep de bezoeker al meer in zijn behoefte te voorzien, omde journey naar een sale te verkorten.Even Apeldoorn bellen. Apeldoorn / Amsterdam | Case Centraal Beheer Achmea | Affiliate Awards 2012 10
 11. 11. 8. KLANTGERICHTE, VERNIEUWENDE UITINGEN &INCENTIVES Dynamische HTML Banners CBA biedt affiliates HTML banners aan waarmee bezoekers de premie voor een woonverzekering direct kunnen berekenen. Deze kunnen realtime aangepast worden door XML-functionaliteit. Exclusieve incentives voor het affiliate kanaal Advertentiemateriaal met consumenten cashback van € 25,- bij CBA autoverzekering Advertentiemateriaal met consumenten Co-branded landingspagina cashback van € 20,- bij CBA woonverzekering voor publishers. VB: MoneyMiljonair Even Apeldoorn bellen. Apeldoorn / Amsterdam | Case Centraal Beheer Achmea | Affiliate Awards 2012 11
 12. 12. 9. ADDITIONELE VERNIEUWINGENPay per callEind 2011 is voor het eerst Pay per Callingezet. Tijdens de autocampagne “HetLaatste Bod” hebben we naast de normalevergoeding, ook een vergoeding voor hetaanleveren van een call gegeven. Hetnummer op de landingspagina wasdynamisch en veranderde op basis van declick op een uiting.Leadkeuring op basis van de backofficeWe zijn gestart met het keuren op basis vande backoffice. Eerder keurden we op basisvan e-mailadres en IP-adres, nu kunnen weaan de achterkant zien of een verzekeringdaadwerkelijk nog loopt. Ook na de checkdoor Moraliteit en na de wettelijkeafkoelperiode van 2 weken.Even Apeldoorn bellen. Apeldoorn / Amsterdam | Case Centraal Beheer Achmea | Affiliate Awards 2012 12
 13. 13. 10. RESULTATENDe resultaten zijn heel goed te noemen. Vergeleken met 2010 heeft Centraal BeheerAchmea via zanox-M4N een groei in het aantal sales en leads gerealiseerd van 57%. Inomzet is er een groei gerealiseerd van 56%. Hiermee werden de jaartargets via het affiliatekanaal al in september 2011 gehaald.Sales & Leads 2011 Verdeling type affiliates (Totaal 1012 affiliates) Auto Woon Reis Content 49% GPT 34% Longtail 13% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Mail 4% Even Apeldoorn bellen. Apeldoorn / Amsterdam | Case Centraal Beheer Achmea | Affiliate Awards 2012 13
 14. 14. 11. ROI: BUDGET VS SUCCESAffiliate marketing wint aan terreinDe resultaten zijn heel goed te noemen. We hebben niet alleen onze eigen targets al in september 2011gehaald, ook zijn we nu al goed op weg om de ambitieuze doelen van 2012 te halen. Daar waar affiliatemarketing steeds meer aan terrein wint, verliest bijvoorbeeld SEA een steeds groter aandeel in de onlineverkopen. Dit komt door de steeds hogere clickprijs binnen SEA en het gelijkblijvende (of zelfs dalende) budgetper sale.Attributie van de online kanalenEen lastig punt bij affiliate marketing (overigens ook bij SEA of display) is dat het attributiemodel binnenCentraal Beheer Achmea nog niet wordt gebruikt. Op dit moment worden stappen gezet om een attributiemodellive te krijgen. In de tussentijd betekent het echter dat resultaten zoals de netwerken die presenteren enresultaten die de inhouse webanalisten laten zien, ver van elkaar verwijderd liggen. Volgens de officiëlemeetinstrumenten ligt het aandeel van het affiliatekanaal lager dan de cijfers van de netwerken.Kwaliteitsales uit affiliatekanaalDe kwaliteit van de sales die voortkomen uit het affiliatekanaal is goed. In 2011 is er groot onderzoek gedaannaar de Life Time Value van klanten die vanuit verschillende kanalen zijn binnengekomen. De conclusie van dieanalyse was dat het affiliatekanaal de meest waardevolle klanten aanbracht. Dat is geen conclusie die men oponze marketingafdeling had verwacht en maakt het makkelijker om het affiliatekanaal te vertegenwoordigen bijCentraal Beheer Achmea.Even Apeldoorn bellen. Apeldoorn / Amsterdam | Case Centraal Beheer Achmea | Affiliate Awards 2012 14
 15. 15. 12. ECPC & CONVERSIEPERCENTAGES CONVERSIE eCPCOver 2011 genomen was de eCPCvan Centraal Beheer Achmea: € 0,15(inclusief GPT partijen). Conversiepercentage Centraal Beheer Achmea heeft een goed conversiepercentage.Even Apeldoorn bellen. Apeldoorn / Amsterdam | Case Centraal Beheer Achmea | Affiliate Awards 2012 15
 16. 16. 13. TESTEN & EVALUATIE (1)RentePlús campagneTijdens de RentePlús campagne zijn combi-mailings getest. Er werden 2 producten opgenomenin de 500x500 banner (bijv. Woonverzekering i.c.m.RentePlús).De A/B testen werden door StormMC gedaan.Met de mailpartijen werd gecheckt welke propositie(welke incentive of verkoopargument) de besteconversie liet zien. De KPI was hierbij de hoogtevan het stortbedrag.Long tail actieIn 2011 hebben we een actie gedaan om meer sales te generen bij longtail affiliates op zowel korte als langetermijn. Affiliates kregen een eigen salesdoel op basis van eerder behaalde resultaten. Bij het behalen vandit salesdoel, kregen zij een bonus van € 250. Op de korte termijn werkte deze actie goed; er werd 18,9%meer verkocht. De actie had op langere termijn geen effect; affiliates bleven zich niet meer extra inzetten nade actie.Even Apeldoorn bellen. Apeldoorn / Amsterdam | Case Centraal Beheer Achmea | Affiliate Awards 2012 16
 17. 17. 13. TESTEN & EVALUATIE (2)Algemene testenCentraal Beheer Achmea voert meerdere testenper maand uit op: Elementen MoneyMiljonair: + 30% de landingspagina’s; de mailuitingen, etc.Een vast onderdeel van de testen zijn de co-branded pages. Deze zijn vooral ingezet met demailers MoneyMiljonair en Euroclix.Een voorbeeld van zo’n test is hiernaast te zien.Het toevoegen van MoneyMiljonair-elementenzorgde voor een toename in CTR van 30%. Het Veranderen knop: + 30% tot +300%veranderen van de knop van “Direct sluiten”naar “Afsluiten en parels innen”zorgde, afhankelijk van het product, nog eensvoor een verbetering van 30% tot 300%.Conversieverbeteringen liggen tussen de 5%en 15%. Even Apeldoorn bellen. Apeldoorn / Amsterdam | Case Centraal Beheer Achmea | Affiliate Awards 2012 17
 18. 18. 13. LEER- EN VERBETERPUNTENOrganisatorische verbeteringen Verbeteringen voor mailerpartijenHet affiliatekanaal bleek in de Life Time Value Centraal Beheer Achmea wil meer co-brandedberekening de meest waardevolle klanten aan te landingpages voor bepaalde publishersbrengen. Binnen het CBA internetteam is er inzetten, bijv. MoneyMiljonair en Euroclix, waarbijdaarom nu een online marketeer actief met de spaarpunten realtime worden opgeteld.affiliate marketing als focuspunt. Dus méér focus Daarnaast is er voor 2012 een jaarplanning vooren vermindering van ruis in de communicatie. mailers gerealiseerd. Overige verbeteringen Toepassing attributiemodel (na analyse van de customer journey) Vergoedingsmodel opstellen op basis van kwaliteit Meer samenhang met andere kanalen (online & offline)Even Apeldoorn bellen. Apeldoorn / Amsterdam | Case Centraal Beheer Achmea | Affiliate Awards 2012 18
 19. 19. 14. PUBLISHER REVIEWS In de huidige tijd is het Wij werken graag samen met belangrijk om te blijven Centraal Beheer Achmea omdat ze optimaliseren en testen. heel actief zijn in het optimaliseren CBA is een belangrijke van hun affiliateprogramma. partner die hiervoor Daarnaast ervaren we vooral hun openstaat en initiatief proactieve houding, en de neemt. communicatie met hen als erg prettig. Dit maakt dat Centraal Beheer Achmea tot één van onze favoriete adverteerders behoort. Nog altijd een van de beste adverteerders. Snelle goedkeuring, veel Snelle beoordeling. conversies en een goede Weinig afkeur en prima partner. vergoeding.Even Apeldoorn bellen. Apeldoorn / Amsterdam | Case Centraal Beheer Achmea | Affiliate Awards 2012 19
 20. 20. 16. ADDITIONELE SCREENSHOTS Innovatieve admedia Interactieve HTML banner voor de berekening van de hoogte van de premie. Speciale incentive voor affiliate kanaal Bijvoorbeeld € 25,- retour voor online afgesloten verzekeringen Combi-mailings Na testen, optimalisatie met combi-productenEven Apeldoorn bellen. Apeldoorn / Amsterdam | Case Centraal Beheer Achmea | Affiliate Awards 2012 20

×