Motioner med svar 2012 pdf

1,098 views

Published on

Detta dokument innehåller Stockholmscenterns motioner 2012 med svar och förslag till beslut från distriktsstyrelsen. Trevlig läsning!
/David Berg, ombudsman för Stockholmscentern

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,098
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Motioner med svar 2012 pdf

 1. 1. Stockholmscenterns motioner med svar från distriktsstyrelsen, fördelade på kommittégrupper. För distriktsstämman lördagen den 24 mars, 2012.Grupp 1: Företagande och ArbetsmarknadMotioner: 2012:1, 3, 7, 8, 13, 14, 15.Grupp 2: Miljö/Fiske o Vilt och Stockholm/TrafikMotioner: 2012:2, 11, 12, 4, 5, 10.Grupp 3: Internorganisation o Internt arbetssätt och Migration oSocialt arbete och PolitikutvecklingMotioner: 2012:9, 16, 6, 17, 18.
 2. 2. Samtliga motioner 2012 i fallande ordning.Motion 1:2012Motionär: Helen TörnqvistMotion till Stockholmscentern om åtgärder för att förenkla för förskoleföretagareMotion 2:2012Motionär: Helen TörnqvistMotion till Stockholmscentern om bättre luftkvalitetMotion 3:2012Motionär: Helen TörnqvistMotion till Stockholmscentern om riskkapitalisters skatteflyktMotion 4:2012Motionär: Marianne NordMotion: Bättre trafikövervakning i ytterstadenMotion 5:2012Motionär: Bruno KleerbyMotion: Om renhållningMotion 6:2012Motionär: Bengt Almstedt och ÖstermalmsnätverketMotion om att Centerpartiet i regeringssamarbete och media driver en humanitärflyktingpolitikMotion 7:2012Motionär: Stina BengtssonMotion till Stockholmscenterns distriktsstämmaMotion 8:2012Motionär: Mats Flodin, InnerstadsavdelningenMotion: Ideell förening som vårdgivareMotion 9:2012Motionär: Mats Flodin, InnerstadsavdelningenMotion: Politisk deklarationMotion 10:2012Motionär: Mats Flodin, Östermalmsnätverket, InnerstadsavdelningenMotion: T-station Roslagstull m.mMotion 11:2012Motionärer: För Stureplanscenterns arbetsgrupp för mat-dryck-jordbruk-jakt-fiske:Johan Hedin, Lars Krögerström.Motion: Motion SC-mat, närproducerad mat kräver förvaltning av säl, skarv och vargMotion 12:2012
 3. 3. Motionär:För Stureplanscenterns arbetsgrupp för mat-dryck-jordbruk-jakt-fiske:Lars Krögerström./Gustav Andersson, Miljö- och skärgårdslandstingsrådMotion: Motion fiskeförvaltning, Finansierad fiskevård med lokal förankringMotion 13:2012Motionär: Ann-Christin L FricknerMotion: Förslag på riktad arbetsmarknadsinsats i Stockholm (och på sikt Sverige) medJobb och praktikplats – koordinatorer riktat till små och medelstora företag, en externservice till Företagare och Arbetssökande, som samarbetar med Arbetsförmedlingen ochförmedlar kontakter mellan företagaren och arbetssökande.Motion 14:2012Motionär: Mikael PerssonMotion: Om arbetsrättslagstiftningMotion 15:2012Motionär: Mikael PerssonMotion: Om en allmän försäkring som inkluderar alla, även företagareMotion 16:2012Motionär: Mikael PerssonMotion: Om att Centerpartiets kommunikation ska bygga på öppen källkodMotion 17:2012Motionär: Karl EnglundMotion: Motion om Centerpartiet som centerparti med centerprogramMotion: 18:2012Motionär: Mats Flodin, Centerpartiets innerstadsavdelning, StockholmMotion: Åtgärdsprogram inför valet 2014
 4. 4. Kommittégrupp 1: Företagande och ArbetsmarknadMotioner: 2012:1, 3, 7, 8, 13, 14, 15.Motion 1:2012Motionär: Helen TörnqvistMotion till Stockholmscentern om åtgärder för att förenkla för förskoleföretagareMotion 3:2012Motionär: Helen TörnqvistMotion till Stockholmscentern om riskkapitalisters skatteflyktMotion 7:2012Motionär: Stina BengtssonMotion till Stockholmscenterns distriktsstämmaMotion 8:2012Motionär: Mats Flodin, InnerstadsavdelningenMotion: Ideell förening som vårdgivareMotion 13:2012Motionär: Ann-Christin L FricknerMotion: Förslag på riktad arbetsmarknadsinsats i Stockholm (och på sikt Sverige) medJobb och praktikplats – koordinatorer riktat till små och medelstora företag, en externservice till Företagare och Arbetssökande, som samarbetar med Arbetsförmedlingen ochförmedlar kontakter mellan företagaren och arbetssökande.Motion 14:2012Motionär: Mikael PerssonMotion: Om arbetsrättslagstiftningMotion 15:2012Motionär: Mikael PerssonMotion: Om en allmän försäkring som inkluderar alla, även företagare
 5. 5. Motion 1:2012Motionär: Helen ThörnqvistMotion till Stockholmscentern om åtgärder för att förenkla för förskoleföretagareUnder 2011 startade 15 fristående förskolor verksamhet i Stockholms stad. Det är i princip ennyöppnad förskola per stadsdel. Det är välkomna tillskott för att tillgodosebarnomsorgsgarantin och att förbättra valfrihet. Att starta en förskola kräver många olikakontakter med staden: Stadsbyggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, aktuellstadsdelsnämnd samt Utbildningsnämnden. Det är givetvis viktigt att de friståendeförskolorna uppfyller samtliga lag- och kvalitetskrav, men jag tror att avsevärt mycket mergår att göra för att förenkla starten. Därför anser jag att frågan bör ses över, där målet förförskoleföretagaren måste vara en väg in och inte stuprörstänk i de olika förvaltningarna.Staden slår fast i dokument att staden ska utreda vad som gäller om en entreprenör inteuppfyller det som utfästs vad gäller kvalitet eller andra löften gentemot såväl mot staden sommot brukarna. Jag menar att man samtidigt måste utreda vad som sker om inte stadenuppfyller vad som utlovats gentemot entreprenörer. Utredningen ska även innefatta ev.felaktiga prognoser, presenterade av staden och dess delar, som slår mot entreprenörer på kortsikt.Jag yrkar:Att Centerpartiet ska verka för att Stockholms stad förenklar startprocessen förförskoleföretagare.Att Centerpartiet i Stockholms stad ska driva frågan om att utreda vad som händerom inte staden kan hålla löften gentemot entreprenörer, tex fristående förskolor./Helen TörnqvistMotionssvar från Stockholmscenterns distriktsstyrelseAtt utöka valfriheten inom offentlig sektor och underlätta för nyföretagande är två centralapunkter för centerpartiet. De förslag som motionären framför för att underlätta för dem somvill starta nya verksamheter inom förskoleområdet ligger helt i linje med dessa. De bör ocksåkunna genomföras utan alltför stora insatser och kostnader.
 6. 6. Ett stort problem för många företagare inom offentlig sektor har varit att klara av att driva sinverksamhet långsiktigt. Förändringar från uppdragsgivaren under pågående avtalsperiod kanvara svåra att anpassa sig till, specielltom man är ett litet företag. Det är därför viktigt att dekrav kommunen ställer vid verksamhetsstarten, grundar sig på antaganden och prognoser somär välgrundade och ev. förändringar som blir nödvändiga genomförs i samverkan medleverantörerna.Självklart ska alla som verkar på uppdrag av kommunen följa kommunens krav avseendekvalitet, följsamhet till uppsatta mål och annat som ingår i det uppdrag man tagit på sig attutföra. Men kommunen måste också uppfylla sitt uppdrag som upphandlande part. Att utökauppdraget för den pågående utredningen med den inriktning motionären föreslår är ett braförslag.Det stora behovet av nya förskoleplatser gör det lämpligt att, som motionären förslår, inriktaförenklingsarbetet mot entreprenörer inom förskoleområdet, men modellen bör varaanvändbar och efterfrågad även inom andra verksamhetsområden.Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta:Att bifalla motionenAtt överlämna motionen till centerpartiets kommungrupp i Stockholms stadshusMotion 3:2012Motionär: Helen ThörnqvistMotion till Stockholmscentern om riskkapitalisters skatteflyktNär det gäller skattefinansierad välfärd som skola, vård, omsorg måste främsta fokus varakvalitet, oavsett driftform. Där har Centerpartiet hållit kvalitetsfanan högt, vilket är rättprioritering.Jag tycker mig märka att debatten om privatdriven äldreomsorg och fristående skolor harvridits från vänsterfolkets oro över att möjligheten att ta ut vinst till att mer berörariskkapitalisters möjlighet att föra pengar utomlands för att gynnas skattemässigt. Dettaorosmoln sprider misstänksamhet mot dessa företagare, anser jag.Jag menar att fokus i denna debatt om riskkapitalister bör nyanseras. En riskkapitalist är enperson med kapital som han/hon har förvärvat och tidigare skattat. Riskkapitalisten tar en risk
 7. 7. genom att satsa egenförvärvade pengar på någon annans affärsidé, vilket måste ses sommycket solidariskt och generöst. Vad han/hon använder sina pengar till är hans/hennesangelägenhet så länge verksamheten är laglig. Om någon räknade ut summan av de pengarsom årligen förs utomlands för beskattning kunde man ställa den summan mot hur mångaprocent diverse företagsskatter kunde sänkas med i Sverige, för samma summa.Jag yrkar:Att Centerpartiet för en debatt där riskkapitalister inte misstänkliggörs.Att summor som förs utomlands för att beskattas används i argumentationen till attsänka skatter med lika mycket för företagare i Sverige.Att motionen sänds vidare till partistyrelsen som medlemsinitiativ./Helen TörnqvistMotionssvar från Stockholmscenterns distriktsstyrelseMotionen uttrycker den oro motionären känner över misstänkliggörande av riskkapitalisteroch yrkar att Centerpartiet för en debatt där riskkapitalister inte misstänkliggörs. Vidare att’summor som förs utomlands för att beskattas skall användas i argumentationen till sänkaföretagsskatterna i Sverige’ samt att motionen sänds vidare till partistyrelsen sommedlemsinitiativ.Det andra yrkandet är inte helt enkelt att förstå. Antag att en summa X kronor förs utomlandsför att beskattas där. Och Centerpartiet föreslår att företagsskatterna sänks med X kronor.Resultatet blir en minskad skatteintäkt i Sverige på X kronor utan att Sverige får någon del avden beskattning som sker utomland. En alternativ tolkning är att motionären menar att genomsänkta företagsskatterna med X kronor uppstår en situation där riskkapitalister inte längre förut X kronor. Sambandet mellan dessa två storheter är inte helt tydligt varför jag tror att detligger en svår pedagogik i yrkandet.Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta:Att bifalla den första att satsen.Att avslå den andra att satsen.Att bifalla den tredje att satsen.
 8. 8. Motion 7:2012Motionär: Stina BengtssonMotion till Stockholmscenterns distriktsstämmaUngdomsarbetslösheten i Sverige är alarmerande hög. Regeringen arbetar därför med mångainsatser för att få ungdomar i arbete. Ungdomslöner och minskad krogmoms är bara tvåexempel.Även i Stockholms stad finns olika insatser för att få ungdomar i arbete. En sådan insats ärprojektet Filur som arbetar för att de ungdomar som står längst ifrån arbetsmarknaden ska blisjälvförsörjande. Projektet är delvis finansierat genom EU-bidrag och är en del av StockholmsJobbtorg.De ungdomar som kommer till Filur är 16-24 år. Alla saknar gymnasieexamen och mångaäven högstadieexamen. Många av ungdomarna har till exempel neuropsykiatriska problemeller en missbrukshistorik. Flera är hemlösa.I Filur får ungdomarna en individuell plan för hur de ska komma i arbete. De går kurs för attöka motivation, måltänkande, social kompetens, kommunikationskompetenser och liknandeunder åtta veckor. Därefter får de en månads praktik och många får möjlighet till sexmånaders betald praktik efter det. I anslutning till Filur finns ett mentorskapsprogram, somungdomarna frivilligt kan ansluta sig till.Projektet har pågått sedan 2010 och kostar 34 000 kronor per ungdom. Undersökningar visaratt sex månader efter att ungdomarna lämnat projektet är drygt 75 procent av demsjälvförsörjande. Det är kort och gott en succé.Men trots detta finns det nu risk att projektet läggs ner vid 2012 års utgång. Därför anser jagdet viktigt att politiska beslut för projektets permanentande inom Stockholms stad fattas inomen snar framtid. Risken är annars att de ungdomar som inte får tillgång till Filur hamnar i ettlångvarigt bidragsberoende, som är direkt skadligt för deras eget liv och egen utveckling ochsom dessutom skulle bli betydlig mer kostsamt för staden.Jag yrkar därför på:Att Stockholmscentern verkar för ett permanentande av projekt Filur inomStockholms stad.
 9. 9. Att staden tar på sig hela kostnaden för projektet, om EU-bidrag visar sig omöjligtatt få på permanent basis.Att motionen sänds vidare till Stockholmscenterns kommungrupp./Stina BengtssonMotionssvar från Stockholmscenterns distriktsstyrelseInom Jobbtorg Stockholm pågår projektet Filur som riktar sig till de ungdomar som står längstifrån arbetsmarknaden. Dessa ungdomar har ofta svårt att tillgodogöra sig insatser inom denordinarie verksamheten. Projektet som delvis finansieras genom EU-bidrag (ESF) pågårmellan februari 2010 och december 2012. Under projektperioden uppgår den totala kostnadenför Stockholms stad till ca 10 miljoner kronor (ekonomiskt bistånd för de medverkandeinräknat, vilket är en kostnad som ändå belastar staden).Syftet med projektet är främst att minska andelen långtidsarbetslösa ungdomar genomintensifierat stöd för att komma vidare till studier eller arbete. Programmet innefattar enfördjupad kartläggning, ett självstärkande utbildningsprogram, intensifierad coachning ochvägledning. Praktikinsatser och mentorsprogram ingår också. Det är de långsiktiga målen somär intressanta, till exempel hade sju av tio ungdomar från de första kullarna fått jobb sexmånader efter avslutat program.Fortsätter utvärderingarna visa dessa resultat och att de metoder projektet använder harfungerat är tanken att dessa ska implementeras i Jobbtorg Stockholms ordinarie verksamhet.Inom projektet arbetas därför nu med en implementeringsplan över hur detta kan ske, underförutsättning att det finns politisk vilja och ekonomiska medel för detta.Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta:Att att-satserna 1 och 2 avslås till förmån för att-sats ”Att Centerpartiet iStockholms stad verkar för att arbetsmetoderna i Filur implementeras i Jobbtorg Stockholmsordinarie verksamhet.”Att motionen sänds vidare till Stockholmscenterns kommungrupp.
 10. 10. Motion 8:2012Motionär: Mats Flodin, InnerstadsavdelningenMotion: Ideell förening som vårdgivareEn lösning på frågan om vinster i vården är att begränsa nya tillstånd till ideella föreningaroch stiftelser. Dessa båda företagsformer är skattefria för vinst när de bedriver samhällsnyttigverksamhet, men å andra sidan måste i princip all vinst stanna kvar i verksamheten och därkunna bidra till att ytterligare förbättra vården. I de fall dessa företagsformer redan ärvårdgivare brukar det fungera minst lika bra som offentligägda vårdgivare. Man får heller integlömma att de historiskt riktigt stora vårdskandalerna i Sverige finns inom den offentligägdavården, med långt fler dödsfall och skador på patienter än i den privata vården.Utifrån ovanstående yrkar jagAtt Centerpartiet verkar för att endast ideella föreningar och stiftelser ska få bedriva privat vård.Att Enda undantaget görs för ekonomiska föreningar och aktiebolag under villkor att vinstutdelning eller återbäring enlig stadgarna inte kan äga rum./Mats FlodinCenterpartiets innerstadsavdelning, StockholmMotionssvar från Stockholmscenterns distriktsstyrelseMotionen syftar till att förbjuda vinstdrivande företag att bedriva vårdverksamhet.Distriktsstyrelsen ställer sig negativ till motionen av främst två skäl.För det första är valfriheten en grundbult för Centerpartiets välfärdspolitik. Det måste finnasvårdgivare att välja mellan och utan möjligheten att göra vinst blir mångfalden skral eftersomnya etableringar blir svåra att finansiera.För det andra är företagsamheten något som bör välkomnas, snarare än hindras. Att öppna uppvälfärdens marknader för fler aktörer har många positiva effekter. Den kanske allra viktigasteär att fler krafter kan vara med och utveckla verksamheterna. Konkurrensen mellan fler
 11. 11. vårdgivare ställer ständiga krav på förnyelse och förbättringar, ett faktum som över tid driverupp kvaliteten i vården mer än om ingen konkurrens fanns.Sedan finns det faktiskt inget som säger att vård driven av vinstdrivande företag är vare sigbättre eller sämre än offentligt driven dito. Larmen om missförhållanden fördelar sig ganskajämnt mellan upplåtelseformerna. Att vissa verksamheter levererar undermålig kvalitet är i sigett stort problem som bör adresseras med kraft, men lagstiftningsarbetet bör då snarare handlaom högre kvalitetskrav och skarpare tillsyn för samtliga vård- och välfärdsverksamheter.Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta:Att avslå motionen i sin helhet.Motion 13:2012Motionär: Ann-Christin L FricknerMotion: Förslag på riktad arbetsmarknadsinsats i Stockholm (och på sikt Sverige) medJobb och praktikplats – koordinatorer riktat till små och medelstora företag, en externservice till Företagare och Arbetssökande, som samarbetar med Arbetsförmedlingen ochförmedlar kontakter mellan företagaren och arbetssökande.Bakgrund:Idag står 20,3% av landets ungdomar arbetslösa och beräknar utefter säsong cirka 24% av allaungdomar utanför arbetsmarknaden, länkas: http://www.ekonomifakta.se/sv/stand-alone/Indikatorer/Ungdomsarbetsloshet/. Samtidigt är den totala arbetslösheten i siffror blandSveriges befolkning 6,7% och mostvarar 334 000 personer enligt sistaarbetskraftsundersökningen (AKU) och Statistiska centralbyråns publikationer länkas:http://www.scb.se/Pages/PressRelease____325548.aspx ochhttp://www.scb.se/Pages/Product____23262.aspx.Sverige och västvärlden står också mitt i en ekonomiskt osäker och instabil period och inteminst påverkas Sveriges inhemska marknad av Europas negativa påverkan av den pågåendeeurokrisen, vilket också har avmattat den positiva ekonomiska prognos som Sverige påvisadei början av 2011. Vi kan idag inte se en snabb återhämtning av tillväxten bland företag somskapar nya jobbtillfällen snabbt, därför behövs extra insatser idag som hjälper företag attbibehålla sin marknad och för ungdomar att komma ut i jobbpraktik, samt för arbetslösagenerellt att komma in på arbetsplatser via praktikplatser.
 12. 12. Sveriges näringsliv består med dryga 90% av småföretagare och det är de som skapar jobben.Många av dom arbetar till hundra procent med att driva företaget framåt och samtidigt skötaallt från ekonomisk redovisning till marknadsföring, till att utföra service och att arbetastrategiskt framåt för att fortsätta ha kundunderlag och om möjligt expandera. Få har tid attsöka praktikanter eller erbjuda visstids-uppdrag eftersom tiden går till att sköta företagetsrullande verksamhet, vi pratar om engagemang och arbetstimmar som sträcker sig 24 timmarom dygnet/7 dagar i veckan för många företagare. Om företagaren däremot erbjödsinformation av en Jobb och praktikplats – koordinatorer riktat till små och medelstoraföretag, en extern service till Företagare och Arbetssökande, som samarbetar medArbetsförmedlingen och förmedlar kontakter mellan företagaren och arbetssökande och meden kontakt som sker på plats i sin egna verksamhet, skulle sannolikt företagaren se positivtoch ha möjlighet att erbjuda en arbetsplatspraktik efter företagets behov. En arbetspraktik somkan komma att bli en anställning.Arbetsförmedlingen (AF)har idag inte det kontaktnät eller arbetssätt att söka upp arbetsgivarekontinuerligt för att etablera en långsiktig kontakt eller att fråga om behov i realtid. Det är upptill företagaren att söka informationen via Arbetsförmedlingen vilket inte är ett alternativ förmånga småföretagare på grund av arbetsbörda.Förslag:Jag föreslår därför:Att Centerpartiet Stockholm distriktsstämma (och förslagsvis Centerpartietnationellt på sikt) tar ett nytt grepp för att skapa kontakten mellan företagare ocharbetssökande via en Jobb och praktikplats – koordinatorer riktat till små och medelstoraföretag, en extern service till Företagare och Arbetssökande, som samarbetar medArbetsförmedlingen och förmedlar kontakter mellan företagaren och arbetssökande i realtid.En extern koordinator tjänst som bedrivs i privat regi och som finansieras via projektmedellikt jobbcoach-system och nyanländarlots-system med aktörer som är företag förankrade inäringslivskretsar.Jag föreslår därför:Att Centerpartiet Stockholm distriktsstämma beslutar att anta förslaget om att införaJobb och praktikplats – koordinatorer riktat till små och medelstora företag en extern service
 13. 13. till Företagare och Arbetssökande Arbetsförmedlingen, som samarbetar medarbetsförmedlingen och förmedlar kontakter mellan företagaren och arbetssökande, vilket gerföretag i Stockholm en möjlighet att i tider som nu få avlastning och möjlighet att lära uppspecifik arbetskunskap och samtidigt erbjuda praktikplats för en person som idag står utanförarbetsmarknaden och som på sikt kan ge en möjlighet till anställning om förutsättningar finns.Jag föreslår därför:Att Centerpartiet Stockholm distriktsstämma antar förslaget Jobb och praktikplats –koordinatorer som arbetar med att etablera en långsiktig kontakt och gör en kontinuerligavstämning, antecknar behovsmall från företaget, initierar möte med AF,s kandidater och gören uppföljning efter praktiktidens slut. Samarbete sker med Arbetsförmedlingen somförmedlar kandidater. Stockholm skulle vara ett prövoområde som sedan visar vägen förövriga landet och som riksmotion för Centerpartiets partistämma 2013.Jag föreslår därför:Att Centerpartiet Stockholm distriktsstämma antar förslaget som ger nyamöjligheter för många ungdomar och arbetssökande som idag saknar arbetsintyg att visa uppför lediga tjänster. Det praktikplatssystem (och om möjlighet visstids jobb) som nu föreslås,ger ungdomar och arbetssökande en möjlighet till arbetspraktik för 3-6 månader att visa uppfärdigheter, lära nya saker och en dokumentation för kommande arbetsplatsansökningar sominnebär ett praktikplatsintyg som beskriver arbetsuppgifter och hur personen har uppfylltarbetsuppgifter. Ett värdedokument som har betydelse för kommande arbetsansökningarvilket många saknar idag./Ann-Christin L FricknerMotionssvar från Stockholmscenterns distriktsstyrelseMotionären önskar extra insatser idag för att minska ungdomsarbetslösheten, hjälpa företagatt bibehålla sin marknad och att få arbetslösa att komma i arbete via praktikplatser.Småföretagarna är den stora mängden företagare i Sverige och de är svårt upptagna med attsköta och utveckla sina företag. Småföretagare behöver erbjudas information av en Jobb ochPraktikplats koordinator som samarbetar med Arbetsförmedlingen och som förmedlarkontakten mellan företag och arbetssökande. Denna service anser motionären kommer att ledatill praktikplatser och senare anställning. Arbetsförmedlingen har inte det kontaktnät elleraktiva, informativa arbetssätt som krävs.
 14. 14. Motionären har fyra yrkanden som kompletterar varande; 1. Centerpartiet Stockholms distriktsstämma skall ta ett nytt grepp för att åstadkomma Jobb och praktikplats koordinatorer. Tjänsten skall drivas i privat regi och finansieras via projektmedel likt jobbcoach systemet och nyanländarlots systemet. 2. Centerpartiet Stockholms distriktsstämma skall besluta anta förlaget om att införa Jobb och praktikplats koordinatorer. Detta skulle ge företagare i Stockholm möjlighet till avlastning, upplärning och erbjudande av praktikplatser för att på sikt kunna ge anställning. 3. Centerpartiet Stockholms distriktsstämma skall anta förlaget om att införa Jobb och praktikplats koordinatorer. Dessa skall etablera en långsiktig kontakt, göra kontinuerliga avstämningar, initiera möten med Arbetsförmedlingen och genomföra uppföljning vid praktiktidens slut. Stockholm skall visa vägen för övriga landet. 4. Centerpartiet Stockholms distriktsstämma skall anta förlaget om att införa Jobb och praktikplats koordinatorer. Detta ger nya möjligheter för många ungdomar och arbetssökande som idag saknar arbetsintyg. Praktikplatserna skall vara 3-6 månader och ge dokumentation och praktikplatsintyg beskrivande arbetsuppgifter och färdigheter. Allt som görs för att hjälpa ungdomar till praktik och senare arbete skall stödjas av Centerpartiet Stockholm. Motionären har uppmärksammat ett område där det finns mycket att göra och där de traditionella metoderna inte förslår. Jag förslår att vi ställer oss bakom motionen och uppdrar åt våra representanter som hanterar ungdomsarbetslöshet och jobbtorg att driva frågan om Jobb och praktikplats koordinatorer. Organisation och finansiering behöver klarläggas. Motionärens förslag är intressant, men så omfattande och detaljerat att det ställer sig svårt för distriktet at värdera dess genomförbarhet och eventuella konsekvenser. Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta: Att med instämmande i motionens syfte översända motionen till Centerpartiets riksdagsgrupp för övervägande och eventuellåtgärd.Motion 14:2012Motionär: Mikael PerssonMotion: Om arbetsrättslagstiftningDen svenska lagstiftningen inom området arbetsrätt innehåller ett antal stridsåtgärdersom bygger på konflikt, snarare än utveckling och framåtanda. Vi kan se detta somtydligast genom att det finns möjligheter till sympatiåtgärder utan relevans. Det är igrunden en syn om att solidaritet är det som skall råda, trots att det är otroligtgodtyckligt. Det mest tydliga exemplet är salladsbaren Hot ´n´ Fresh i Göteborg.
 15. 15. Samtidigt ser vi hur intresseorganisationer som företräder färre och färre går fler ochfleras ärenden. Detta genom att de anses som en naturlig part, trots att de får färreoch färre medlemmar. De förhandlar även för de som inte är medlemmar helt enkelt.Det är på väldigt få andra ställen i det svenska samhället där man är kan tvinga påmänniskor avtal som de inte har godkänt. Så varför skall vi ha det påarbetsmarknaden?Jag yrkar:Att arbetsrättslagstiftningen skrivs om så att arbetstagaren har möjlighet att utse sinegna företrädare för att förhandla de avtal han/hon vill skriva med t.ex en arbetsgivareAtt denna motion skickas vidare till Centerpartiets stämma 2013/Mikael PerssonMotionssvar från Stockholmscenterns distriktsstyrelseMotionären lyfter en viktig rättighetsaspekt, i det att varje medborgare måste ha både positivoch negativ föreningsfrihet, i sin motion om att var och en ska ha rätt att utse egna företrädareför att ingå avtal på till exempel arbetsmarknaden.Det kan finnas skäl att inte vilja företrädas av ett specifikt förbund. Även när så är fallet måsteen avtalspart kunna välja vilket förhandlingsstöd han eller hon finner lämpligt.Motionens anda ligger i linje med Centerpartiets ambitioner att förnya och förbättraarbetsmarknadens funktionssätt och bör finnas med som en punkt när partietsarbetsmarknadspolitik utvecklas och formuleras.Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta:Att anse motionen besvarad.Motion 15:2012Motionär: Mikael PerssonMotion: Om allmän försäkring som inkluderar alla, även företagareVi kan se idag hur människor blir illa behandlade när de slussas mellan olika instanser isamhället, som i grunden är till för att hjälpa. Det kan många gånger vara helt rättsvidrigt,kränkande och göra saker värre än de var från början. Att då samtidigt vara satt understark ekonomisk press är förödande för väldigt många. Det kan bli så att den som är sjuk
 16. 16. blir sjukare genom att utsättas för den stress som idag många gånger uppstår.Exempel ur verkligheten:En av det som först händer när en som idag blir friskförklarad avFörsäkringskassan är att den skickas till Arbetsförmedlingen. Väl där så har denenskilda förlorat sin sjukersättningen. Sedan blir den satt under utredning påArbetsförmedlingen om den har arbetsförmåga. Under den tiden så måste denberörda som varken är sjuk eller arbetsför gå till kommunen för att även där bliutredd om den kan få försörjningsstöd.Det är betydligt bättre om en person som skall tillbaka till arbete kan lägga hela sin energipå att bli frisk, än att behöva "kriga" med olika myndigheter till en rätt för hjälp. Kostnadenför samhället kan bara bli lägre om människor kommer i arbete, att då ha trösklar somlåser in människor skall undvikas.Samtidigt kan vi se att de under 25år och de över 35år blir mer och mer utestängda frånarbetsmarknaden. Den ena gruppen för att de inte har någon erfarenhet, den andra för att"de inte går att forma", enligt arbetsgivare. Dagens system gör att tröskeln till egenförsörjning är hög och att den utsatta indirekt straffas om du tar ett kort jobb på någradagar, speciellt om du går på försörjningsstöd vilket många under 25år utan erfarenhet göridag. Då skulle det vara bättre att ha en grundtrygghet, som är likvärdig för både sjukdomoch arbetslöshet.Att införa en allmän försäkring skulle kunna innebära att det skulle bli lönsamt att ta småsteg in på arbetsmarknaden. Det skulle inte finnas någon anledning att tacka nej till ävenen timanställning, det skulle bara ge plus i kassan. Det skulle visa att det är lönsamt attjobb, även bara några timmar. En möjlighet för alla, oavsett ålder att komma in påarbetsmarknaden.Jag yrkar för:Att Centerpartiet lägger fram ett genomarbetat förslag på en allmän försäkring sominkluderar alla, även företagareAtt det tillsätts en arbetsgrupp i Stockholmscentern för att ta fram ett genomförbart/realistiskt förslag till stämman 2013
 17. 17. Att motionen skickas vidare till partistämman 2013Motionssvar från Stockholmscenterns distriktsstyrelseCenterpartiet menar att a-kassan ska vara en stark omställningsförsäkring och inte enpermanent inkomstkälla. Vi bejakar system som ger alla möjlighet att försörja sig själva i såstor utsträckning som möjligt. DS vill ge motionären rätt i sina intentioner och de stämmerockså väl överens med Centerpartiets politik som säger att vi vill skapa en samordnadarbetslivsförsäkring, där arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen ocharbetsskadeförsäkringen slås samman till en sammanhållen försäkring med gemensammyndighet.Alliansregeringen har skapat tydligare incitament för människor att söka jobb. Människor somförlorar jobbet ska ha rätt till en bra arbetslöshetsersättning. Det gynnar både individen ochsamhällsekonomin. Men vårt välstånd bygger på arbete, det är så vi får in skattepengar tillvälfärden. Det är därför viktigt att uppmuntra drivkrafterna att snabbt gå från ersättning tilljobb. Ingen ska behöva fastna i bidragsberoende, att försörja sig själv är frihet för människanoch grunden för vår välfärd. Motionären nämner problem med tröskelseffekter som kanuppstå om man tar korta jobb. Sådana trösklar blir ett hinder för att åstadkomma eninkomstförsäkring som gör det möjligt för så många som möjligt att försörja sig själva i såstor utsträckning som möjligt.Motionären yrkar att en allmän försäkring också ska omfatta företagare och det finns mångastora problem med det. Frågor som olika behov av olika ersättningsnivåer och därmed olikapremie- och villkorssystem. Frågor av den här typen handhas av centerpartiet centralt ochmed omsorg om Stockholmscenterns resurser bedömer vi inte att vi ska ägna kraft åt detta.Distriktsstyrelsen förslår stämman besluta:Att avslå motionen i sin helhet.
 18. 18. Kommittégrupp 2: Miljö/Fiske o Vilt och Stockholm/TrafikMotioner: 2012:2, 11, 12, 4, 5, 10.Motion 2:2012Motionär: Helen TörnqvistMotion till Stockholmscentern om bättre luftkvalitetMotion 11:2012Motionärer: För Stureplanscenterns arbetsgrupp för mat-dryck-jordbruk-jakt-fiske:Johan Hedin, Lars Krögerström.Motion: Motion SC-mat, närproducerad mat kräver förvaltning av säl, skarv och vargMotion 12:2012Motionär:För Stureplanscenterns arbetsgrupp för mat-dryck-jordbruk-jakt-fiske:Lars Krögerström./Gustav Andersson, Miljö- och skärgårdslandstingsrådMotion: Motion fiskeförvaltning, Finansierad fiskevård med lokal förankringMotion 4:2012Motionär: Marianne NordMotion: Bättre trafikövervakning i ytterstadenMotion 5:2012Motionär: Bruno KleerbyMotion: Om renhållningMotion 10:2012Motionär: Mats Flodin, Östermalmsnätverket, InnerstadsavdelningenMotion: T-station Roslagstull m.m
 19. 19. Motion 2:2012Motionär: Helen ThörnqvistMotion till Stockholmscentern om bättre luftkvalitetFör många av stockholmarna är en god luftkvalitet en frihetsfråga. Åtta procent av Sverigesbefolkning har astma. En stor andel av dessa har inte fått diagnosen. Luftföroreningar kanenligt en studie leda till ökad risk för pollenallergi och enligt en annan ökar risken för förtidiga födslar.Den främsta luftförsämrande orsaken är dubbdäck. När gatorna är torra rivs partiklar vidnamn PM10 upp. Antalet dagar per dygn då PM10-värdet överskrider det tillåtna enligt ettEU-direktiv är för många. Information finns att läsa för den intresserade på stadens hemsidaoch hos Stockholm-Uppsala Luftvårdsförbund, men det kräver en insats att läsa informationenoch att leta upp korrekt mätvärde.Länsstyrelsen har nyss kommit med en åtgärdslista vad gäller luftkvaliteten. Där ingår blandannat höjning och differentiering av trängselskatt samt införande av trängselskatt påEssingeleden, något som Stockholmscentern inte har tagit ställning till än. Staden har införtdubbdäcksförbud på Hornsgatan, vilket har bidragit till förbättrad luft, men skulle kunna vidtafler åtgärder för att framförallt skapa medvetenhet och ansvarstagande hos bilister.Information kan förändra!Jag föreslår följande åtgärder:Att bilföretag/däckfirmor blir informationsskyldiga vad gäller skillnader mellanfriktionsdäck och dubbdäck; såväl miljökonsekvenser som olycksrisker.Att Transportstyrelsens trängselskatt-info-tavlor förses med ett enkeltinformationssystem vad gäller luftkvaliteten. Rött för dålig luft, gul för nära-tillåten-gräns ochgrönt för god kvalitet. När bilisterna far förbi skyltsystemet skapas en medvetenhet omluftkvaliteten och sin egen insats för att förbättra den.Att stockholmsbilister ska kunna prenumerera på en sms-tjänst vad gällerluftkvaliteten. Om man får informationen i god tid innan jobbet kan man ibland planera ettalternativt färdsätt.Att stockholmare med luftrörsbesvär ska informeras om var man tillmarknadsmässiga priser kan köpa en privat/portabel luftkvalitetmätare för att kunna välja
 20. 20. bästa gång- eller cykelväg, men också få medvetenhet om när på dygnet höga halterförekommer./Helen TörnqvistMotionssvar från Stockholmscenterns distriktsstyrelseMotionären tar upp frågan om luftkvaliteten i Stockholm som är en av stadens allvarligastemiljöfrågor. Motionären tar specifikt upp frågan om partiklarna PM10 som framför alltorsakas av dubbdäcksanvändning i kombination med asfalt och sand.Viktigt att poängtera i sammanhanget är också att staden har motsvarande problem medkväveoxider (NOx) vilka också har hälsoeffekter, dels i sig själva, dels i egenskapen att de ärindikator för en cocktail av avgasutsläpp som i sin tur har negativ hälsopåverkan.Som motionären påpekar arbetar staden tillsammans med länsstyrelsen för att ta fram ettåtgärdsprogram för bättre luft. Åtgärdsprogrammet behandlar både PM10 och NOx.Mätning av halter PM10 och NOx görs av Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbundsom är ett kommunförbund med Mälardalens kommuner och några ytterligare aktörer.Tillsynsmyndighet för luftkvalitet i Stockholms stad är Miljö- och hälsoskyddsnämnden.Motionen fokuserar på informationsinsatser. Följande specifika förslag tas upp av motionärenoch kommenteras här:Obligatorisk information hos bil- och däckhandlare om dubb/friktionsdäckens säkerhetoch miljöpåverkan. Distriktsstyrelsen ser problem med förslaget. Bil- och däckhandlare gerrimligen information om detta på förfrågan redan idag utan att man på politisk väg föreskriverdet. Detta leder i sin tur till nästa problem – det finns olika uppfattningar om framför alltsäkerhetsaspekterna hos de olika däcktyperna och det är osäkert vilken av dessa uppfattningarsom branschen förväntas informera om.Transportstyrelsens trängselskatt-info-tavlor förses med ett enkelt informationssystemvad gäller luftkvaliteten. Distriktsstyrelsen anser att det skulle kunna vara ett bra sätt attinformera allmänheten om de tekniska förutsättningarna finns inom rimlig kostnad.Stockholmsbilister ska kunna prenumerera på en sms-tjänst vad gäller luftkvaliteten.Distriktsstyrelsen är tveksam till om staden eller luftvårdsförbundet ska utveckla sms-tjänster.
 21. 21. Det kan också vara klokt att låta staden eller luftvårdsförbundet själv avgöra vilkeninformationskanal som är lämplig och ger bäst effekt.Stockholmare med luftrörsbesvär ska informeras om var man till marknadsmässigapriser kan köpa en privat/portabel luftkvalitetmätare för att kunna välja bästa gång-eller cykelväg, men också få medvetenhet om när på dygnet höga halter förekommer.Den mätapparatur som används för att mäta luftkvaliteten kostar hundratusentals kronor,hanteras av utbildad expertis och kräver avancerade matematiska modeller när det gäller attberäkna spridningen av partiklarna och gaserna. Sådan apparatur finns inte tillgänglig på depremisser som motionären beskriver. Däremot finns realtidsvärden på luftvårdsförbundetshemsida och spridningskartor vilka ger en bild av vilka gator som överskrider normerna.Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta:Att avslå att-satserna 1, 3 och 4.Att anse att-sats 2 besvarad i och med yttrandet.Att verka för ökad transparens och för att information om luftkvalitet ska varalättillgänglig för stockholmarna.Motion 11:2012Motionär:Johan Hedin, Lars Krögerström, för Stureplanscenterns arbetsgrupp för mat-dryck-jordbruk-jakt-fiske.Motion: Motion SC-mat, närproducerad mat kräver förvaltning av säl, skarv och vargMatlandet Sverige behöver goda förutsättningar för närproducerade livsmedel i både stor ochliten skala. I Stockholm finns ett nystartat projekt som heter Stockholms fiskmarknad som gårut på att nyfångad fisk från länet ska ta kortast möjliga väg rakt in till konsumenterna i staden.Råvaror från till exempel lamm och nöt skulle i högre grad också kunna vara närproducerade.Idag finns dock flera orosmoln och hinder för utvecklingen av närproducerade livsmedel. IStockholms skärgård finns snart ingen fisk att få tag på. Fiskbestånden har minskat kraftigt,vilket bland annat har dokumenterats av Stockholms stads fiskekonsulent Sverker Lovén i enuppmärksammad rapport. Han konstaterar att säl och skarv på mindre än en halv dagkonsumerar lika mycket fisk som länets samlade yrkesfiske efter gös, gädda och abborrefångar på ett helt år.
 22. 22. I Stockholms skärgård finns 24-25 skarvkolonier med 30 000 vuxna fåglar som var och enkonsumerar cirka hundra kilo fisk, eller sammanlagt tre miljoner kilo fisk, under en säsong.Sammansättningen av föda beror på vilka arter som förekommer, men abborre är oftaprioriterad.Sälen i skärgården är en ännu större konsument och beräknas fånga minst 25 ton fisk perdygn, till stor del strömming. Men det har också visat sig att sälar specialiserat sig på attpatrullera gäddans lekplatser och åmynningar eller vikar där öringen samlas inför leken, vilketkan utplåna hela lekområden och lokala bestånd.Även produktionen av lamm kan komma att hotas. I Östergötland finns ett aktuellt exempelfrån hösten 2011 då en enda varg rev över hundra får och där den värst drabbade fårägarenöverväger sin framtid. En nedlagd fårbesättning innebär att både arbetstillfällen, öppnalandskap och lokal livsmedelsproduktion går förlorad.De nya inslagen i faunan har i grunden förändrat villkoren för småskalig djurhållning ochfiske, något som berörda grupper länge varnat och uttryckt sin oro för.Idag saknas i praktiken förvaltning och förvaltningsplaner för alla de tre nämnda arterna.Förvaltningsplanen för skarv skulle Naturvårdsverket ha haft färdig 2007. Skarven är denenklaste arten att förvalta. Här kan man bestämma sig för vilket antal kolonier som bör finnasinom ett län för att upprätthålla den genetiska statusen. I övrigt bör etablering förhindras.Sälen ska idag fortsätta att utvecklas fritt upp till sin egen maximala beståndsnivå, där bristenpå föda kommer att bli den begränsande faktorn. När sälen får brist på föda finns det knappastnågot utrymme kvar för människans fiske. Sälen är svår att förvalta, här handlar det till attbörja med om att etablera en inställning och medvetenhet om att även denna art bör begränsasoch förvaltas, och sedan vidta olika åtgärder för att möjliggöra en aktiv förvaltning.Beträffande varg så finns idag två ytterligheter i debatten, två ”nollvisioner”, den ena vill hanoll vargar i Sverige, den andra vill ha noll inblandning i form av aktiv förvaltning, vilketmedför en okontrollerad utveckling av stammen. En ansvarsfull förvaltning bör fastställa envälgrundad nivå för vargstammen, och sedan konsekvent upprätthålla den nivån.Sammantaget bör centerpartiet arbeta för en betydligt mer aktiv och målmedveten förvaltningav de tre nämnda arterna, för att inte äventyra lokal livsmedelsproduktion, öppna landskapoch arbetstillfällen på landsbygden.
 23. 23. Vi yrkarAtt stämman ger partistyrelsen och riksdagsgruppen i uppdrag att utforma en politikför hållbar förvaltning av de arter som inte regleras av allmän jakt, med särskild tonvikt på detre nämnda arterna, där hänsyn tas till hela ekosystemen och till den lokalalivsmedelsproduktionen.Att problem och hinder identifieras, till exempel EU-direktiv, och att framkomligavägar för att överbrygga dessa hinder utredsAtt motionen skickas vidare till Centerpartiets landstingsgrupp, partistyrelse,riksdagsgrupp samt partistämman 2013/Lars Krögerström och Johan Hedin, för Stureplanscenterns arbetsgrupp för mat-dryck-jordbruk-jakt-fiske.Motionssvar från Stockholmscenterns distriktsstyrelseMotionärerna föreslår att riksdagsgruppen ska utforma en politik för hållbar förvaltning av dedjurarter som inte omfattas av allmän jakt, ff a skarv, gråsäl och varg. Detta för att hanterakonfliktsituationer mellan bl. a. djurarternas ohindrade tillväxt och lokal livsmedelsproduktionoch landsbygdsutveckling.I Stockholmsregionen är det i första hand skarv och gråsäl som konkurrerar med lokallivsmedelsproduktion, ff a fiske. Det kustnära, småskaliga yrkesfisket har nästan helt upphörtpå grund av fiskebrist. Orsakssambanden är föremål för debatt men alltmer tyder på att denobegränsade tillväxten av gråsäl och skarv är en viktig komponent, vid sidan avmiljöpåverkan, formerna för fritidsfisket mm. De senaste åren har också livskraftiga vargreviretablerat sig i Roslagen och kan förväntas påverka får- och boskapshållningen i dessa trakter.Skarv och gråsäl har skyddsstatus på grund av att tidigare utrotningshot i Sverige och iEuropa. Den situationen är dock idag helt inaktuell. Båda arterna har bestånd på tiotusentalsindivider i Sverige. Även i ett Östersjö- och Europaperspektiv är arterna idag starka ochstabila. För skarven finns tendenser till att bestånden balanseras genom predation från deväxande havsörnsbestånden. Sälen har däremot inga naturliga fiender i våra vatten och växerfortfarande i antal.
 24. 24. Vargen var utrotad i Sverige under 100 år. Sedan åttiotalet har dock en inhemsk vargstametablerat sig framgångsrikt. I delar av Mellansverige täcks idag hela kartan av vargrevir.Påverkan och konkurrens med människan handlar främst om skador på boskap och husdjur,men även omfattande skattning av älg och andra viltbestånd. Överetableringen av älg är åandra sidan en stora börda för landets skogsägare. Det är viktigt att förstå att skador ochrädslan för skador på husdjur kan kännas som en tung emotionell börda för dem som bor ivargområdena, och att det kan ha inverkan på viljan att driva boskapsskötsel och lokallivsmedelsproduktion. Antalet individer i den svenska vargstammen är omdiskuterat mensannolikt över 200 individer. De starka lokala reaktionerna mot vargen och det relativtbegränsade antalet individer gör att vargen potentiellt är hotad av utrotning om jakten släppsfri.Motionärernas förslag är måttfulla och väcker viktiga frågeställningar. DS anser dock att detföreligger en skillnad mellan de helt ohotade arterna skarv och gråsäl å ena sidan, och denfortfarande sårbara vargen å den andra.Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta:Att första att-satsen bifalles.Att andra att-satsen bifalles med avseende på skarv och gråsäl men inte på varg.Att tredje attsatsen bifalles.Motion 12:2012Motionär:/Lars Krögerström, för Stureplanscenterns arbetsgrupp för mat-dryck-jordbruk-jakt-fiske./Gustav Andersson, Miljö- och skärgårdslandstingsrådMotion: Motion fiskeförvaltning, finansierad fiskevård med lokal förankringFiskevård, tillsyn och förvaltning av skärgårdens och Mälarens fiskevatten fungerar sämre äni övriga sötvatten. Framför allt saknas lokalt engagemang, inte minst från fiskevattenägarna,och det saknas en stabil och långsiktig finansiering av fiskevården.1981 stiftades lagen om fiskevårdsområden, som omfattade alla enskilda fiskevatten, ävenlängs kusten och de stora sjöarna. I de flesta sötvattnen blev reformen mycket lyckosam ochdet har sedan dess bildats drygt 2 000 fiskevårdsområden som bedriver fiskevård och säljerfiskekort. Vid försäljningen av fiskekort kan också de som fiskar informeras om regler,allmän hänsyn och övriga förutsättningar.
 25. 25. Lagen, 1985, om fritt handredskapsfiske gjorde att motsvarande utveckling avstannade iskärgården och i Mälaren. Det är i praktiken omöjligt att bedriva fiskevård och införavårdande regler och det saknas finansiering för lokal fiskevård och tillsyn. De EU-finansierade samförvaltningsområden som bildats på vissa håll i landet saknar juridiskförankring och fungerar i bästa fall bara så länge det kommer nya bidrag. På flera håll harsådana samförvaltningsprojekt redan lagts ner.Att idag vrida klockan tillbaka till före 1985 är varken möjligt eller önskvärt. Det fria fisketgjorde fiskevatten tillgängliga för den stora allmänheten, något som bör bestå.Däremot kan både finansiering, lokalt engagemang och behovet av information lösas med ensärskild fiskevårdsavgift, alternativt ett länsfiskekort, för de områden som omfattas av det friahandredskapsfisket. Influtna medel bör administreras av länsstyrelsen och fördelas så attlokala fiskevårdsområden, med förebild i sötvattnen, bildas, utvecklas och drivs långsiktigt.En del av medlen ska också kunna användas till övergripande fiskevård och till att informeraalla som löser avgiften.I kommunikationen med fiskare som löser avgiften kan man även utveckla fångstrapporteringoch annat som ger ökad kunskap om fiskbestånden.Kraven på bildade fiskevårdsområden bör vara att de upprättar en fiskeplan, bedriver lokalfiskevård och ansvarar för tillsynen inom sitt område. Däremot ska området alltså inte kunnafatta egna beslut om att begränsa fiskets tillgänglighet.Genom åren har det gjorts ett tiotal olika utredningar om att införa någon form avfiskevårdsavgift, senast i SOU 2005:76, där det finns nödvändigt underlag för sådanlagstiftning. I övrigt är befintlig lag om fiskevårdsområden, Lofo, tillämplig.Vi yrkarAtt centerpartiet driver frågan om att införa en särskild fiskevårdsavgift för områdenmed fritt handredskapsfiske.Att en betydande del av medlen går till att bilda, utveckla och driva lokalafiskevårdsområden med ansvar för fiskevård och tillsyn inom sitt område.Att influtna medel förvaltas av länsstyrelsen och även används förinformationsinsatser till de fiskande och till att bygga upp ett system för fångstrapporteringför att öka kunskapen om fiskbestånden.Att inskränkningar i fiskets fria tillgänglighet endast kan införas av länsstyrelsen avfiskevårdande skäl.
 26. 26. Att motionen skickas vidare till Centerpartiets landstingsgrupp, partistyrelse,riksdagsgrupp och partistämman 2013./Lars Krögerström, för Stureplanscenterns arbetsgrupp för mat-dryck-jordbruk-jakt-fiske./Gustav Andersson, Miljö- och skärgårdslandstingsråd.Motionssvar från Stockholmscenterns distriktsstyrelseMotionen lyfter fram ett viktigt problem för fisket i de områden som omfattas av det friahandredskapsfisket (kusten och i de fem stora sjöarna), nämligen att det saknas tillräckligfinansiering för att inventera bestånd, bedriva lokal fiskevård och tillsyn. Den lösning sompresenteras i motionen är att införa en särskild fiskevårdsavgift för dessa vatten och bildalokala fiskevårdsområden. DS anser att en sådan lösning kan lösa finansieringsproblemet förfiskevården och bidra till ökat lokalt engagemang, samtidigt som fisket fortfarande ärtillgängligt för allmänheten. Förslaget innebär därigenom en bra balans mellan miljöhänsynoch frihetliga värden.Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta:Att yrka bifall till motionen i sin helhet.Motion 4:2012Motionär: Marianne NordMotion: Bättre trafikövervakning i ytterstadenBiltullarna har medfört en minskad trafik i Innerstaden, vilket är bra. Däremot har det medförtproblem i Ytterstaden, där många bilister lämnar bilen för att fortsätta resan med buss eller T-bana. Några nya parkeringsplatser har inte anlagts. Bilarna lämnas på bostadsgatorna som ismåhusområdena ofta är smala.Det finns många trevägskorsningar, vilka parkerarna uppenbarligen inte upptäcker alls.Flyttbilar, pelletstransporter och andra större fordon klarar inte att svänga i de korsningar somblockeras av parkerade bilar. Jag har sett stora möbeltransportbilar få backa flera kvarter föratt kunna ta sig ut till större gator. Detta i områden med många småbarn. Se bild nedan.Vintertid blir det ännu trängre. Inte heller plogarna kommer fram.
 27. 27. Jag förslår att Centerpartiet tar initiativ förAtt åstadkomma en bättre parkeringsövervakning i Stockholms ytterområden inteminst när det gäller parkering i gatukorsningar.Att införa en dag per vecka med parkeringsförbud även på de smala bostadsgatornaså att snöröjning och sopning kan ske./Marianne Nord, HägerstenMotionssvar från Stockholmscenterns distriktsstyrelseDistriktsstyrelsen tycker att motionären belyser ett viktigt problem med parkeringssituationeni ytterstaden. Gatorna utanför tullarna är inte avgiftsbelagda och många pendlande billisterväljer att parkera sina bilar på smågator i förorterna för att fortsätta sin resa kollektivt. Dettakan kanske ses som ett tecken på att infartsparkeringarna är för få i ytterstaden. Därför anserdistriktsstyrelsen att Stockholms stad genom trafikkontoret ska utreda trafiksituationen iytterstaden i syfte att få bättre framkomlighet och minskad kantstensparkering.Motionären lyfter även frågan om att införa servicedagar i ytterstaden, d.v.s. en dag då det ärparkeringsförbud på varje gata i syfte att snöröja eller städa gatan. Distriktsstyrelsen ärtveksam till att behovet av detta är lika stort som i innerstaden. Servicedagar ellerservicenätter minskar parkeringsmöjligheterna med ca 20 procent. Samtidigt måste förståsäven gator i närförort och ytterstad snöröjas på ett effektivt sätt. Om servicedagar krävs för attåstadkomma detta skulle en lösning vara att införa det några timmar en dag i veckan ochunder den del av året då det behöver snöröjas och vårstädas.Distriktsstyrelsen föreslår stämmanatt bifalla första att-satsen i motionen.att verka för en översyn när det gäller behovet och möjligheten att införaservicedagar i ytterstaden under delar av året.att i övrigt anse motionen besvarad.
 28. 28. Motion 5:2012Motionär: Bruno KlerbyMotion: Om renhållningUnder sommaren 2011 har staden varit skräpigare än någonsin tidigare.Orsakerna är antagligen flera. Mängden skräp har ökat beroende på att mängden avfall isamhället ökat. Kanske anses det inte ”coolt” att agera med ansvar, ofta är det förstås lättjaoch/eller oförstånd kombinerat med att toleransen för skräpig miljö ökat och respekten för detallmänna minskat.Situationen förvärras av de många blåsiga dagar som vi numera har.Det är dock inte enbart enskilda som syndar. Kommunen själv föregår på intet sätt med gottexempel.Jag tänker på den nästan groteskt överlastade återvinningscentralen på Norr Mälarstrand mittunder turistsäsongen samt, förstås, på alla de överfulla papperskorgarna.En cykeltur längs samma gata med sina skräpiga rabatter och buskage har varit, och är,nedslående.Samma gäller för Drottningholmsvägen och Ulvsundavägen.Det verkar som om borgerligt styre innebär prioritering av höga budgetöverskott påvardagsmiljöns bekostnad. Det är i så fall verkligen inte bra.Jag tror att majoriteten av stockholmarna vantrivs med situationen och det skulle noguppskattas om någon tog tag i frågan.Jag tar i denna motion exempel från min egen stadsdel men troligen är förhållandenalikartade över hela staden.Här några förslag:När Riksdagen ändrade nedskräpningslagen så att det är möjligt för polisen att bötfälla påplats deklarerade någon polischef (sorgligt nog) att de inte kommer att prioritera dessa brott.Detta torde innebära att man kommer att se genom fingrarna.Det är nog tvärtom nödvändigt att ett antal bötesförelägganden sker.Förslag 1: Aktivera polisen i denna fråga.
 29. 29. Vackra junidagar samlas mycket folk längs Ulvsundasjöns strand. Följden blir attsoptunnelocken p.g.a. överfyllning pekar mot skyn redan på lördagen. Ändå sker tömningförst på måndagen. Ibland inte förrän på tisdagen.Tömningen fungerar inte heller nu på vintern. Tunnan vid korsningenNordenflychtsvägen/Olof Dalins väg har nu, fastän full sedan flera veckor, inte tömts.Återvinningsstationerna måste, enligt ovan, också skötas bättre.Förslag 2: Acceptera att avfallsmängden i samhället har ökat och inför tömningsrutinersom är anpassade till verkligheten.Längs stranden vid Minneberg har under sommaren frigolitblock legat i strandkanten. Dessahärrör troligen från byggverksamheten i Hornsberg.Överhuvudtaget används ju numera mycket plast som förpackningsmaterial. I många fall fårdet falla till marken och blåser sedan iväg.Samma problem finns vid fasadrenoveringar.Förslag 3: Gör byggherren/fastighetsägaren ansvarig för den nedskräpning som avhonom anlitat företag åstadkommer och låt honom bekosta den städning som han intesjälvmant gör.Vi har under hösten sett grupper av skräpplockare komma längs gatan.Det har visat sig att dessa personer tar upp det som ligger på trottoaren men inte det irännstenen och inte det som ligger i gräset intill.Förslag 4: Ny instruktion behövs.Jag har ett par gånger sett stadens gräsklippare köra över, sönderdela och sprida utplastkassar.Det är nog detta fenomen som gjort att slänterna längs E4:an söderut (stadens stora infartsöderifrån). periodvis varit översållade av skräpFörmodligen har något annat företag ansvar för skräpplockningen och föraren avgräsklippningsmaskinen anser sig inte ha ansvar för detta.Förslag 5: Om det är så bör skräpplockning och gräsklippning samordnas.Vid Nordenflychtsvägen togs en rad äppelträd bort före jul. I och för detta uppsattes rödvitaavspärrningsband, informationslappar (ganska många) sattes upp och plastskynken lades ut påmarken runt träden.
 30. 30. Nu, fyra veckor efter arbetets slut, hänger avspärrningsbanden kvar, informationslapparnaligger och skräpar och plastskynkena har av blåsten spridits ut i närområdet.Förslag 6: Ålägg entreprenörer att städa efter sig.Nedfarten till SL:s bussgarage vid Lindhagensgatan och tomten omkring är, och har varit,extremt skräpig i flera år. Till detta kommer ett nerkört räcke.Ett annat exempel är den ombyggda kiosken i Fredhäll där rivningsmaterial travats upp påbaksidan.Förslag 7: Ålägg fastighetsägare att hålla normalt snyggt.Efter blåsten annandag jul var Kristinebergsparken översållad med pappersskräp. Antagligenhärrörde det från överfyllda papperskorgar.Någon städning skedde inte.Jag fick efter förfrågningar veta att det är ett företag som heter ”Green” som skall städaparken.Efter att jag träffat på och vidtalat ett par förvånade herrar från nämnda företag blev parkenstädad.Förslag 8: Sätt upp en skylt vid parker och vägsträckor som anger vilket företag somhar ansvaret för städning och tömning av papperskorgar. Ange också telefonnummer.Små privata sophögar som uppstår är förmodligen ett svårlöst problem. På Elersvägen finnsför närvarande två sådana. I detta fall tycks det vara kommunen själv som har påbörjat dem.Ibland tycks det vara småfirmor och mindre restauranger som på ett enkelt sätt gör sig av medsitt avfall.I en del fall går det kanske att identifiera syndaren genom undersökning av skräpet.Förslag 9: Undersök då och då skräphögar för att eventuellt identifiera den eller deskyldiga och bötfälla dem.Nedblåsta reklamskyltar är vanligt. På en refug vid korsningenUlvsundavägen/Kvarnbacksvägen har en sådan legat hela sommaren. Den ligger fortfarandekvar.Den nu oläsliga trasan på en pelare vid infarten till Strandbergsgaraget är ett annat exempel.Förslag 10: Ring upp det aktuella företaget och ålägg det att städa bort sin skylt.
 31. 31. Vi har numera många snabbmatsrestauranger, korvkiosker och ställen för hämtmat som tyvärrgenerar mycket skräp.Andra exempel är plantförsäljningen och godsomlastningen vid Kvarnbacksvägen i Bromma.Förslag 11: Ålägg dessa utskänkningsställen och företag att städa runt omkring sig.Förslagsvis inom radien 100 m.Vi är några som då och då plockar upp skräp. Det skulle vara bra att uppmuntra dessa ochsamtidigt signalera till tanklösa ungdomar att sådana personer faktiskt finns.Förslag 12: Ett sätt kan vara att tillverka en nål att sätta på jackan och med texten ”Jagplockar skräp för trivsam stad” eller något liknande samt att staden bjuder på middagen gång per år.Förslag 13: (Det viktigaste) Genomför en kampanj av något slag.Gör budskapet rakt och direkt och vädja till förnuft och lojalitet. Avstå alltså från sarkasmerav typen ”Här är närmaste papperskorg” som vi såg för ett par år sedan.Tryck upp små klisterlappar som skall sättas på de pappmuggar som snabbmatställenaanvänder. På dessa kan det exempelvis stå ”Respekt är att pressa ihop och lägga i enpapperskorg”. Ett alternativ kan vara:”Respektera din stad. Lägg i papperskorg”Bestäm att alla kiosker och liknande någonstans skall ha en skylt med samma eller liknandetext.Vid badplatser och i parker kan exempelvis stå: ”Respektera de som kommer efter. Taansvar för ditt skräp” eller ”Förnuft är att ta ansvar för sitt skräp” eller ”Tänk efter –använd papperskorgen”Jag står gärna till tjänst med fler förslag.En liknande text kan tryckas upp för att fästas på cigarettpaket. De som säljer tobak skulle i såfall åläggas att förse sina paket med denna.Jag föreslår:Att distriktsstämman ger fullmäktigegrupp och nämndledamöter i uppdrag att arbetaför motionens förslag.
 32. 32. Motionssvar från Stockholmscenterns distriktsstyrelseMotionären har upprättat en ambitiös och genomarbetad lista med förslag till hur vår stad kanbli renare. Distriktsstyrelsen instämmer i att staden på vissa ställen framför allt undersommarhalvåret ser alltför nedskräpad ut och att ytterligare åtgärder är påkallade. Dock börsägas att staden arbetar mycket aktivt med frågan, bland annat genom att införasopsugssystem i parker som Mariatorget och genom de så kallade Stockholmsvärdarna somarbetar ibland annat parkerna under sommaren. Men det går alltid att göra mer och vissa avmotionärens förslag kan mycket väl vara praktiskt genomförbara.Distriktsstyrelsen går här inte in på förslagen i detalj då dessa är av mycket praktisk ochdetaljerad karaktär. Vi utgår från att Stockholmscenterns kommunfullmäktigegrupp kananalysera vilka av förslagen som kan genomföras och läggas vid exempelvis nämndsmötenoch kommande budgetförhandlingar.Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta:Att med instämmande i motionens syfte överlämna motionen och dess förslag tillkommungruppen för åtgärd.Motion 10:2012Motionär: Mats Flodin, Östermalmsnätverket, InnerstadsavdelningenMotion: T-station Roslagstull m.mSedan T-banas röda linje byggdes ut mot Mörby 1978 har stora förändringar skett längslinjen. Största förändringen är att tomrummet mellan Valhallavägens slut och universitetet harbyggts ut med dels Ruddammens stora bostadsområde och andra bostäder samt en lång raduniversitetsinstitutioner och kontor i Albanoområdet. Mellan T-station Tekniska högskolanoch T-station Universitetet finns en lång sträcka utan stationer som går just under dettaområde.Mitt i detta område skulle en T-station kunna placeras. Den skulle då också hamna nästanprecis i den långa luckan mellan befintliga T-station Tekniska högskolan och T-stationUniversitetet. Vidare skulle en rullbandsbana under jord (som vid T-centralen, fast längre ochindelad i flera sektioner) kunna byggas till Karolinska sjukhuset, som ligger bara c:a 1 kmfrån den nya stationen. Sådana banor har väldigt stor kapacitet och är vanliga utomlands, t ex.vid flygplatser och inom städer. Det skulle då gå att färdas från Karolinska till T-station
 33. 33. Roslagstull på bara några minuter och dessutom utan väntetid samt bekvämt också förrörelsehindrade. Till rullbandet skulle också kunna finnas flera nedgångar längs vägen, t exvid Sveaplan och Norrtull. Detta skulle i princip lösa frågan om Karolinskas anslutning tilltunnelbanenätet.Utifrån ovanstående yrkar jag:Att Centerpartiet verkar för att det utreds om en T-station kan byggas vid RoslagstullAtt Centerpartiet verkar för att möjligheterna att bygga en rullbandsbana från Karolinska till T-station Roslagstull utreds./Mats Flodin/Östermalms nätverk/Centerpartiets innerstadsavdelning, StockholmMotionssvar från Stockholmscenterns distriktsstyrelseMotionären föreslår att en ny station öppnas längs röda linjen mellan Tekniska Högskolansrespektive Universitetets stationer, samt att rullbandsbana anläggs från den nya stationen tillKarolinska sjukhuset.Centerpartiet är alliansens t-baneparti och till skillnad från vissa andra partier innebär det attvi inte bara driver frågan i media utan även i förhandlingarna inom alliansen. De viktigastefrågorna i närtid är utbyggnad av blåa linjen till Nacka samt Barkarby, samt t-bana tillHagastaden/Karolinska sjukhuset. Men mycket kan också göras för att öka kapacitet och nyttaav det befintliga t-banenätet.Motionärens förslag förtjänar att övervägas. Det är långt mellan de befintliga stationerna ochde nordligaste kvarteren av stadskärnan har relativt långa avstånd till t-banestation. Motförslaget talar dock att närområdet i tre riktningar är glest bebyggt samt att restiderna förresenärer längre ut på linjen förlängs, liksom förstås de omfattande kostnader ochtrafikstörningar ett dylikt projekt skulle innebära.Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta:Att anse motionen besvarad
 34. 34. Att motionen översänds till Centerpartiets kommun- och landstingsgrupper förkännedom.
 35. 35. Kommittégrupp 3: Internorganisation o Internt arbetssätt och Migration oSocialt arbete och PolitikutvecklingMotioner: 2012:9, 16, 6, 17, 18.Motion 9:2012Motionär: Mats Flodin, InnerstadsavdelningenMotion: Politisk deklarationMotion 16:2012Motionär: Mikael PerssonMotion: Om att Centerpartiets kommunikation ska bygga på öppen källkodMotion 6:2012Motionär: Bengt Almstedt och ÖstermalmsnätverketMotion om att Centerpartiet i regeringssamarbete och media driver en humanitärflyktingpolitikMotion 17:2012Motionär: Karl EnglundMotion: Motion om Centerpartiet som centerparti med centerprogramMotion: 18:2012Motionär: Mats Flodin, Centerpartiets innerstadsavdelning, StockholmMotion: Åtgärdsprogram inför valet 2014
 36. 36. Motion 9:2012Motionär: Mats Flodin, InnerstadsavdelningenMotion: Politisk deklarationDen som vill väljas till en politisk post i partidistriktet ska antingen avge en politiskdeklaration eller stå till förfogande för att svara på frågor från partiets medlemmar. Dettatorde också följa av föreningsrättsliga regler. Vi är en ideell förening och ledamöter i styrandepolitiska organ ska väljas på politiska åsikter och program. Det är inte frågan omtjänstetillsättning.Utifrån ovanstående yrkar jag:Att Centerpartiet verkar för att ingen ska kunna väljas eller omväljas till ett politiskt styrande organ utan att ha deklarerat sina åsikter på de punkter vederbörande anser viktigast som målsättning för sin framtida verksamhet alernativt varit till förfogande för frågor från stämman.Att Detta tillämpas med början vid distriktsstämman 2012/Mats Flodin/Centerpartiets innerstadsavdelning, StockholmMotionssvar från Stockholmscenterns distriktsstyrelseDistriktsstämman är Stockholmscenterns högsta beslutande organ och är suverän när detgäller att fatta beslut om styrelse och om kandidater till politiska församlingar. Somberedning inför dessa beslut tillsätter stämman valberedning alt. nomineringskommitté. Ivalberedningens uppdrag ingår att lyssna med både medlemmar och sittande styrelse, vidtalakandidater och informera sig om deras intresse och engagemang. Valberedningen ska i sittförslag till stämman ta hänsyn till olika erfarenheter och kompetenser, till kön och ålder.Den valda styrelsen har ansvar inför medlemmarna vid stämman. Styrelsen redovisar då detgångna årets verksamhet och stämman tar ställning till frågan om ansvarsfrihet. Självfalletstår det medlemmarna fritt att vid stämman ställa frågor till de som kandiderar till styrelse,etc.Inför fastställande av listorna till valet 2010 nominerades kandidater, presentation skickas utdär både poliska frågor och intressen togs upp, en välbesökt kandidatpresentation
 37. 37. genomfördes där medlemmarna gavs tillfälle att fråga ut kandidaterna, därefter genomfördespostal medlemsomröstning vars resultat gav nomineringskommittén underlag för sitt förslag.Ett liknande förfarande kommer att genomföras inför valet 2014.Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta:Att anse motionen besvarad.Motion 16:2012Motionär: Mikael PerssonMotion: Om att Centerpartiets kommunikation ska bygga på öppen källkodCenterpartiet är ett öppet parti, ett parti som vill ha mer entreprenörskap i Sverige. Viskulle gynna innovation och entreprenörskap genom att vi själva bygger vårkommunikation på olika typer av plattformar som ger utrymme för utveckling, kortabeslutsvägar och bygger nerifrån och upp. Detta görs lättast om vi skulle användaöppna standarder.Det skulle göra att vår trovärdighet kommer bli bättre genom att vi har möjlighet att geverkliga exempel inför t.ex. väljaren, kommande medlem eller annan intresseradperson. Dessutom skulle vi kunna få ett mer flexibelt kampanjarbetet som gör detmöjligt att dra nytta av varandras kompetenser och engagemang.Jag kan se att företag som vill ha mer av samarbete för att bygga t.ex olika texter ellerpå annat sätt samverka inom organisationen, de skapar plattformar på just öppenkällkod. Detta för att den typen av plattformar gör att de kan utveckla fortare och bygganågot som människor använder. Där decentralisering och delaktighet är grundstommen.Dessutom är löptider och synliga kostnader ett måste för att uppnå en bra effektivitet. Vilketskulle kunna göra att den öppenhet vi vill uppnå blir en tillgång.Samtidigt som vi skulle ge öppenheten en plats och kunna visa upp hur man kan göraså skulle vi kunna gynna en sund marknad för fri konkurrens. Detta genom att det ärlättare att gå till en annan aktör om den man har idag inte kan göra det man vill på dentid och till den kostnad som idag erbjuds. Det blir lättare att sänka kostnader ochprioritera rätt om man kan ha uppsikt på det som komma skall.
 38. 38. Sedan kan små grupper/föreningar skapa sin kommunikationsplattform utan attbehöva blanda in Centerpartiets RO i allt. Det gör att allt kan bli mer flexibelt och merlättrörligt, med utgångspunkt på decentralisering.Jag yrkar:Att den kommunikation som är möjlig skall ligga på plattformar som bygger påöppen källkod så långt det är möjligt.Att varje gång det skall skapas nya kampanjer så skall de ligga på plattformar sombygger på öppen källkod, om möjlighet finnes.Att Stockholmscentern går före och visar vägen för en hållbar ochentreprenörsinriktad kommunikation./Mikael PerssonMotionssvar från Stockholmscenterns distriktsstyrelseMotionären tar upp frågan om så kallad öppen källkod1 och huruvida denna ska ligga tillgrund för Centerpartiets kommunikation på internet. Motionären menar att detta bland annatskulle kunna leda till ökad flexibilitet, öppenhet och ekonomiska fördelar.Vi delar principiellt i allt väsentligt motionärens uppfattning kring de fördelar som öppenkällkod medför. Vi ser dock några utmaningar i att upphöja detta till en överordnad principnär det kommer till kommunikation på internet (och annan elektronisk kommunikation).Under valrörelsen 2010 byggde en stor del av Centerpartiets webbnärvaro på öppen källkodoch i linje med principerna i Creative Commons2. Resultatet av detta kan enklast beskrivassom mindre framgångsrikt, i förhållande till de förväntningar och mål som var satta. Kort sagtvar datavanan och intresset för lågt för att användarna skulle kunna tillgodogöra sig defördelar som systemen erbjöd. För att fullt kunna utnyttja fördelarna som öppen källkod har,1 Öppen källkod avser oftast datorprogram där källkoden inte skyddas av ekonomisk upphovsrätt (copyright),utan är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill. Detta gör att användarenkan försäkra sig om att programmet gör vad det ska, eller anpassa det till sina behov.2 Creative Commons är en ideell organisation vars mål är att hjälpa dem som skapar och vill dela med sig avsina verk (helt eller delvis). Creative Commons gör det möjligt genom ett system av licenser. Den som harskapat ett verk, upphovsmannen, väljer vilka friheter hon eller han vill att verket skall ha och får genomCreative Commons ett licensavtal som passar hennes eller hans önskemål.
 39. 39. brukar det oftast krävas mycket engagerade användare, något som inte alltid finns i tillräckligomfattning.Vi anser att Centerpartiets webbnärvaro främst ska syfta till att nå önskad effekt. Den börpräglas av låga inlärningströsklar för användaren så att fokus hamnar på innehållet och inteformen. Den väg som enklast och effektivast leder till målet med kommunikationen böreftersträvas. I de fall som detta kan uppnås lika bra med öppen som med skyddadprogramvara, är givetvis öppen programvara att föredra.Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta:Att anse motionen som besvarad.Motion 6:2012Motionär: Bengt Almstedt och ÖstermalmsnätverketMotion om att Centerpartiet i regeringssamarbete och media driver en humanitärflyktingpolitik”Regeringens akilleshäl är hjärtlösheten” skriver Lena Melin i Aftonbladet (15/12 2011).Flera viktiga reformer de senaste åren har gagnat Sverige. Men flera av dessa reformer harkritiserats med hjälp av anekdotiska argument: ett tragiskt människoöde används för attplocka politiska poäng. Sjukförsäkringsfrågan är en reform som framställts som ett exempelpå Alliansens hjärtlöshet. Men även migrationspolitiken och migrationsverkets arbete harkritiserats för hjärtlöshet. Än är det en gammal sjuk mormor som utvisas till Ukraina, än ärdet en kristna som utvisas till Irak eller migrationsverkets taffliga hantering avarbetskraftsinvandring.Detta är en möjlighet för Centerpartiet att kliva fram och tydligt framträda som det parti somdriver Sveriges mest humanitära migrationspolitik. Det finns flera skäl till att Centerpartietskall göra detta:1) Det motsvarar allt sedan Carl Berglunds upprop 1910 vårt politiska arv att verka församhällsgrupper utan stöd, eller tydlig röst. En sådan grupp är idag de asylsökande och iSverige nyanlända. 2) Sveriges demografiska utveckling visar att Sverige behöver ökadinvandring. 3) Centerpartiet driver idén om ”Nybyggarlandet Sverige”. 4) Vid partistämman iÅre 2011 beslutades att partiet skall verka för att Sverige skall använda sig av deundantagsmöjligheter som ges i Dublinfördraget § 15: ”så att det klarläggs att
 40. 40. Migrationsverket ska använda sig av undantaget mot att skicka tillbaka asylsökande till förstalandet om detta land bryter mot grundläggande internationella åtaganden och inte uppfyllerFN:s mottagandekrav” (Åre 7:4,8), vilket i fallet Grekland redan sker.Dublinfördraget ger emellertid i den så kallade suveränitetsklausulen (§ 3:2) ytterligareundantagsmöjligheter. Där ges ett land möjlighet att själv ”pröva asylsökande från tredje landäven när sådan skyldighet enligt förordningen inte föreligger”.Vi i Östermalmsnätverket föreslår därför,Att Centerpartiet gör en humanitär migrationspolitik till en av sina tydligaprofilfrågor i media, inom Alliansen och i valarbetet inför 2014.Att Centerpartiet verkar för att regeringen i målstyrning och regleringsbrev tillMigrationsverket tydligt formulerar humanitära riktlinjer för en generös tillämpning av § 3:2 iDublinfördraget./ÖstermalmsnätverketMotionssvar: Stina Bengtsson (inväntar svar då hon vill överlägga med Abir först somär utomlands, åter Stockholm och Sverige på söndagen den 11é mars)Motionssvar från Stockholmscenterns distriktsstyrelseEn human och rättssäker asylpolitik är en väldigt viktig fråga, inte bara ur svenskt perspektivutan också ur ett liberalt perspektiv.Liberalismen bygger på frihet och människors lika rättigheter, skyldigheter och möjlighetersamt på individens rätt och frihet före kollektivets. Liberalismen bygger också på demänskliga rättigheterna, deras odelbarhet och solidaritet människor emellan.Motionären yrkar på att "Centerpartiet gör en humanitär migrationspolitik till en av sinatydliga profilfrågor i media, inom Alliansen och i valarbetet inför 2014 och att Centerpartietverkar för att regeringen i målstyrning och regleringsbrev till Migrationsverket tydligtformulerar humanitära riktlinjer för en generös tillämpning av § 3:2 i Dublinfördraget".Förordningar och direktiv från EU är viktiga instrument för sammanhållningen ochharmoniseringen av medlemsländernas förutsättningar. Centerpartiet tycker att det är viktigtatt alla länder följer de gemensamma reglerna och skapa en gemensam grund.
 41. 41. Centerpartiet har i tidigare skeden kritiserat medlemsländers omänskliga hantering ochbehandling av asylsökanden. I några länder är inte asylprövningen mänsklig eller rättssäker.Det är av stor vikt att den europeiska unionen alltid står upp för de mänskliga rättigheternaoch de demokratiska principerna.Stockholmcenterns distriktsstyrelse tycker det är mycket problematiskt attMigrationsdomstolarna och Migrationsverket konsekvent väljer att tolka lagen snävt. Det ärriktigt bekymmersamt att det lagliga utrymmet inte används fullt ut och att system nästanalltid får gå före människan.Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta:Att bifalla motionen.Att uppdra åt distriktsstyrelsen att sända motionen vidare till Centerpartietsriksdagsgrupp, idéprogramsgrupp och riksstämma.Motion: 17:2012Motionär: Karl Englund, InnerstadsavdelningenMotion: Om Centerpartiet som centerparti med centerprogramI dagens Sverige tävlar åtta riksdagspartier om väljarkårens gunst. De har som väl käntär högst skiljaktig ställning hos väljaropinionen. En av tre medborgare i rösträttsåldersympatiserar med Moderaterna, och en av förra med Socialdemokraterna. En av tiomedborgare sympatiserar med Miljöpartiet och likaså med Vänsterpartiet. En av tjugomedborgare sympatiserar -- grovt räknat -- med var och en av de tre iregeringsställning moderatledda allianspartierna Centerpartiet, Folkpartiet ochKristdemokraterna. Och siffran är densamma även för Sverigedemokraterna.De tre mindre allianspartierna befinner sig alltså i kris. Ett parti som inte ens kan fångaupp en tiondel av väljarsympatierna måste fråga sig följande: Har vi verkligen ingentingnågorlunda angeläget att komma med? Svaret på den ställda frågan är i dagens läge nej– och återigen nej. Ty väljaropinionen har i likhet med kunden i allmänhet alltid rätt.Vad är det då som Centerpartiet har att komma med och som attraherar allt färrepresumtiva väljare? Det är -- i konkurrens med Miljöpartiet och Vänsterpartiet -- ett
 42. 42. miljöbudskap som går under namnet ‘Alliansens gröna röst’ och som inte burit särskiltlångt. Det är en småförtagarvänlig approach som -- trots ministerpost iNäringsdepartementet under mer än fem år – inte lett till mera anmärkningsvärdapositiva förändringar för företagsamheten i landet. Och det är ett slags underliggandeprincip för partiets ställningstaganden som -- i konkurrens med Folkpartiet Liberalerna-- stundom benämns liberalism, stundom socialliberalism. Centerpartiet är med andraord ‘ett litet idéburet parti’ hos ett praktiskt sinnat folk, som följaktligen är fögaintresserat av ideologier. Hur kommer då utfallet för ett sådant parti att bli på valdageni september 2014? Den ställda frågan far i dagsläget betraktas som retorisk.Inget parti kan vara allt för alla. Man måste i synnerhet om man är ett mindre partiplacera sig någonstans på den politiska skalan från höger till vänster där det finnsutrymme att växa. Man måste vidare utveckla frågor som är så angelägna och samtidigtdistinkta, att de både är och framstår som medborgarfrågor i stort. Det är i självaverket la raison d’être för all seriös politik. Man måste slutligen avstå från ideologiskabekännelser som aldrig kan vinna större respons hos väljaropinionen.Motion om Centerpartiet som centerparti (2)Med startpunkt i den franske statsvetenskapsmannen Maurice Duvergers pionjärarbeteLes parties politiques från 1951 finns det i dagens läge många även ej USA-vinkladeforskare som grundligt observerat och analyserat hur och varför stora eller medelstorapartier tappar merparten av den opinion som burit dem under lång tid. Duvergersparadexempel är det liberala partiet i Storbritannien. Landet hade tre liberalapremiärministrar i följd 1905-1922 -- men aldrig därefter. Och i vår egen tid utgörutvecklingen för ett annat ‘liberalt parti’ en mer aktuell väckarklocka.Det gäller de tyska Fridemokraterna, FDP (Freie Demokratische Partei). Partietbefann sig i egenskap av mindre koalitionsbroder i regeringsställning ömsom medKristdemokraterna (CDU/CSU), ömsom med Socialdemokraterna (SPD) under fyrtioår mellan 1949 och 1998. Partiets ordförandel974-1985 Hans-Dietrich Genser varinrikesminister 1969-1974 och utrikesminister 1974-1992. Så skedde det som stundom
 43. 43. sker med just mindre koalitionspartier. Väljarna svek efter valet 1998 var Fridemokraterna inte längre iregeringsställning. Man knöt stora förhoppningar till den 2001 valde partiledaren och retorikern GuidoWesterwelle. Efter valet 2009 kunde Fridemokraterna så återigen ingå i en koalitionsregering medCDU/CSU som regeringsbildare, nu med Westerwelle som utrikesminister. Det görman än i dag -- men med ett opinionsstöd på endast två procent av väljarkåren. FDPkommer inte att överleva riksdagsvalet nästa år som riksdagsparti(i Tyskland är riksdagsspärren fem procent), såvida inte ett mirakel inträffar.Ett sådant mirakel förutsätter dock för alla partier i motsvarande situation svåra ochsmärtsamma omprövningar. Där är FDP inte än. Den förra året avpolletteradepartiledaren Westerwelle sitter visserligen kvar på utrikesministerposten, men inte ensinom det egna departementet tar man honom längre på allvar (enligt veckotidningenDer Spiegel). FDP är för övrigt sedan en tid tillbaka Centerpartiets broderparti iTyskland och har alltid varit ganska idéburet. Man bekänner sig sålunda även idagsläget framför allt till ‘liberaldemokratische und nationalhiberale Kräfte’.Men i politiska val är det aldrig bara ideal och idéer som faller utslaget. Valutslagetfungerar alltid som kommunicerande kärl: Om partiet A gör ett kanonval i kraft avperfekt växelverkan mellan kraftfull partiledning, entusiastiskt fotfolk och tungvalplattform, så gör det inte lika väl rustade partiet B ett sämre val och det ännumindre väl rustade partiet C ett ännu sämre val. Så är det i alla flerpartistater. Även iTyskland är det (Miljöpartiet) De Gröna och Vänstern som har förlig vind i seglen. Dehar tydligen någonting att komma med.Hur ser då framgångsvägen ut för dagens lilla svenska centerparti? Den leder mot det idagsläget ganska tomma mittfältet i svensk politik, ty där det kan uppstå ett centerpartisom fullt ut svarar mot partinamnet Centerpartiet. Och det innebär bland annat att manslopar allt ideologiskt gods som inrymmer begreppet ‘liberal’.Motion om Centerpartiet som centerparti (3)Begreppet i fråga är nämligen en historisk relikt, vilken varken säger eller kan sägadagens svenska medborgare ett enda skvatt. Det gäller oavsett om man åsyftar
 44. 44. manchesterliberalism i Adam Smiths och David Ricardos anda eller socialliberalism.Sistnämnda begrepp kom till uttryck i svensk politik på 1880-talet (men myntades långtsenare), och det hade under tre till fyra decennier viss täckning i form av framstötarfrån liberalt partihåll om vidgad rösträtt (fullt ut genomförd 1921) samt omyrkesskydd och socialförsäkring för arbetare (genomförda 1891 respektive 1914 och1918). Men det är ju länge sedan. 1 dagens politiska läge är sålunda begreppen ‘liberal’och ‘socialliberal’ faktiskt inte mer än tomt skramlande honnörsord.Centerpartiet bör därför -- från partiledning ned till avdelningsnivå och nätverksnivå --främst inrikta sig på att arbeta med stora och olösta konkreta samhällsproblem avverklig dignitet. Det gäller i synnerhet tre komplex. Det gäller rättsväsendet, som ärsatt i fortlöpande förfall. Det gäller utbildningssektorn, som levererar allt mindre trotsallt större anslag. Och det gäller bostadsmarknaden med dess bostadsbrist.Här är inte platsen att presentera och analysera de många detaljerna i de delar avsamhällsbygget som resulterat i ovannämnda onöjaktigheter. Det far räcka med attkonstatera att en alltmera märkbar kva4ficerad opinion givit uttryck för väl motiveratmissnöje med de här aktuella sakernas tillstånd. Själv har jag genom omständigheternasmakt fatt mig till del både ett och annat av relevans i sammanhanget, och mycket hardärvidlag varit både skrämmande och upprörande. Jag vet alltså vad jag talar om.Blott Sverige svenska krusbär har, skaldade en gång den store C. J. L. Almquist. Såhar också svensk vardagspolitik under årtionden präglats av kronologisk ochgeografisk närsynthet. I ovannämnda sammanhang utgör därefter en grundligkonfrontation med förhållandena inom exempelvis tyskt rättsväsende, tyskutbildningssektor och tysk bostadsförsörjning en väckande och manande motbild.Viktigast är då att Tyskland har en heltäckande och allmänt respekterad regeringsform(Grundgesetz) och en författningsdomstol. Sverige har ingendera, bara och på sistoneett förslag om ”rättsinspektion”. Vidare är de allmänna skolorna i de tyska delstaternaså uppbyggda, att de producerar många vinnare och fa förlorare. Detsamma gäller sombekant inte i Sverige. Slutligen finns från början av 1950-talet ingen bostadsbrist iTyskland. Det gör det emellertid alltsedan mitten av 1940-talet i Sverige.
 45. 45. Med stöd i det ovan sagda yrkar jag därför:Att Stockholmscentern skall agera målmedvetet och kraftfullt för att styra över bådepartiarbetet internt och i stort mot det politiska mittfältet och göra det med särskild inriktning på häraktualiserade och synnerligen allvarliga samhällsproblem.Motionssvar från Stockholmscenterns distriktsstyrelseI motionen uppmärksammas Centerpartiets otillfredsställande opinionsläge. Motionärendiskuterar andra liberala partiers likaså svaga ställning och föreslår partiet skall nedtona sinsocialliberala ideologi, och istället framhålla större olösta samhällsproblem. Motionärennämner här rätts-, utbildnings- och bostadsförsörjningsfrågor som särskilt angelägna.Centerpartiets politik har sedan dess grundande haft en socialliberal inriktning och därmedvärnat den enskilde individens intressen, och strävat efter att maximera den enskildesmöjlighet att påverka sin egen situation i syfte att kunna förverkliga sina egna drömmar. Detsociala ansvaret har också alltid intagit en central ställning. Det är i föreningen av dessperspektiv individuell frihet och socialt ansvar som är partiets ledstjärnor.Denna grundsyn genomsyrar även de frågor (rätts- och utbildningsväsende samtbostadsförsörjning) som motionären tar upp. I dessa frågor driver Centerpartiet redan idag entydlig och kraftfull politik.Distriktsstyrelsen föreslår stämman beslutaAtt anse motionen besvarad.Motion: 18:2012Motionär: Mats Flodin, Centerpartiets innerstadsavdelning, StockholmMotion: Åtgärdsprogram inför valet 2014Stockholmscenterns valresultat i kommunvalet 2010 var visserligen en framgång röstmässigt från 3,14till 3,98 procent och vi passerade gränsen för två nya mandat i två kommunvalkretsar. Jämfört medresultatet i riksdagsvalet där vi fick 6, 34 procent med en ökning från 5,65 % var det dock resultatet ikommunvalet mycket dåligt. Varför röstar man på oss i riksdagen, men inte i kommunen? Så är detingen annanstans i landet. Denna fråga kräver ett svar som vi ännu inte fått. Även i Landtinget ärröstetalet lågt för oss. Det oerhört svaga resultatet i Stockholms stad kan inte uppfattas som annat änett misstroende från väljarna mot den politik vi för i Stockholms stad. Denna måste därför ändras så attden bättre svarar mot de krav centerväljarna ställer. Centerns framgångsrika rikspolitik medpartiledaren Maud Olofsson som första namn på Stockholms riksdagslista 2010 drog åtminstone till en
 46. 46. del fram även stadens resultat så att det även där blev en höjning. Denna är dock ytterst instabil ochredan en liten minskning av rösterna i kommunvalet 2014 kan förpassa oss ut ur stadshuset. Det är ettstort problem för oss i Centerpartiet med det dåliga röstetalet i kommunen jämfört med i riksdagsvalet.Vilka andra partier får våra röster i kommunen?Situationen är mycket otillfredsställande och det måste göras något åt situationen. Ett resultat somåtminstone närmar sig riksdagsresultatet i valet 2014 är ett absolut krav. Under tiden fram till nästadistriktsstämma år 2013 bör distriktsstyrelsen ta fram ett program med konkreta åtgärder för att dettaska ske. Programmet ska läggas fram i så god tid att distriktsstämman år 2013 kan väl förberedda taställning till programmet.Utifrån ovanstående yrkar jagAtt Distriktsstyrelsen ska till distriktsstämman 2013 ta fram ett tydligt åtgärdsprogram inför valet 2014 att få upp valresultatet i kommunen till samma nivå som i riksdagsvalet.Att Distriktsstyrelsen ska omgående agera tydligt och konkret för att höja opinionssiffrorna i kommunenMats FlodinCenterpartiets innerstadsavdelning, StockholmMotionssvar från Stockholmscenterns distriktsdistriktsstyrelsestyrelseCenterpartiet hade en väl sammanhållen, framgångsrik, valkampanj inför valet 2010 ochlyckades nå de mål vi satte upp vad gällde antal mandat i Riksdag, kommun och landsting.Motionärens uppfattning att vi gjorde ett mycket dåligt val stämmer inte när man ser tilluppnått resultat i förhållande till målet. Den valanalys som gjordes efter valet visar också påvilka framgångsfaktorer som fanns men också vad vi kan bli bättre på. Detta bygger vi vidarepå.Nu har vi satt upp nya mål inför valet 2014 och med de förstärkta plattformar vi nu har iriksdag, kommun och landstingsfullmäktige samt nämnder och styrelser kommer vi att finnasmed i debatter, i media och i det offentliga samtalet på ett mycket tydligare sätt än vi hademöjlighet till inför förra valet, då vi ändå kom igenom bruset, tack vare en bra och tydligpolitik, bra kampanj, engagerade förtroendevalda och medlemmar.Det faktum att Stockholm har sex valkretsar i kommunvalet utan utjämningsmandat gör attmindre partier med ojämn spridning över staden kräver många fler röster per mandat än de
 47. 47. större partierna. Därför har Centern krävt och fått igenom i stadshusalliansen attvalkretsindelningen ska ses över i syfte att minska antalet kretsar. Det arbetet har nupåbörjats. Samtidigt håller en parlamentarisk utredning på att bl. a titta på möjligheten tillutjämningsmandat i Stockholm. Utredningarna ska vara klara under innevarande år.Distriktsstyrelsens verksamhetsplan för 2012 är en del i en långsiktig plan för valframgång2014. En väl fungerande organisation och aktiva kampanjarbetare är ett par förutsättningar förframgång. Politikens innehåll kommer att diskuteras vid en mängd olika tillfällen därmedlemmarna får möjlighet att påverka inriktningen. Kommande stämmor kommer också attta ställning i de frågor vi ska driva inför valet.Distriktsstyrelsen föreslår stämman:Att anse motionen besvarad

×