Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2011 12 stipo nieuwe stedelijke ontwikkeling, vng

468 views

Published on

Nieuwe trends in ruimtelijke ordening, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke ontwikkeling. Visie op wat steden sterk maakt, kernwaarden. Omslag van stad maken naar stad zijn en gevolgen voor het vakgebied. Invloed van megapolisering, wereldwijde stedengroei op lokaal niveau.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2011 12 stipo nieuwe stedelijke ontwikkeling, vng

 1. 1. Socle du MondeNieuwe stedelijke ontwikkeling
 2. 2. Opbouw1. Denkkader: Wat is stedelijke kwaliteit?2. Ontwikkelingen: Wat zijn bepalende onderstromen?3. Gevolgen: Wat is Stedelijke ontwikkeling tijdens en na de crisis?
 3. 3. Denkkader: Duurzaamheid?
 4. 4. Denkkader: wat heeft langdurig kwaliteit?
 5. 5. Langdurige kwaliteit – stad als complex orgaan
 6. 6. Langdurige kwaliteit – tijd, de ademende stad
 7. 7. Langdurige kwaliteit – organisch structuralisme
 8. 8. Langdurige kwaliteit – organisch structuralisme
 9. 9. Langdurige kwaliteit – organisch structuralisme
 10. 10. Langdurige kwaliteit – organisch structuralisme
 11. 11. Langdurige kwaliteit – organisch structuralisme
 12. 12. Langdurige kwaliteit – organisch structuralisme
 13. 13. Langdurige kwaliteit – organisch structuralisme
 14. 14. Langdurige kwaliteit – organisch structuralisme
 15. 15. Langdurige kwaliteit – organisch structuralisme
 16. 16. Langdurige kwaliteit – organisch structuralisme
 17. 17. Langdurige kwaliteit – organisch structuralisme
 18. 18. Langdurige kwaliteit – drie kernkwaliteiten1. De ademende stad2. De publieke stad3. De bezielde stad
 19. 19. Langdurige kwaliteit – wat ging er mis na WOII?
 20. 20. OnderstromenCrisis?• Elke crisis laat structurele sporen achter, maar komt en gaat• Dieper liggende verschuivingen 1. Van Stad Maken naar Stad Zijn 2. Megapolisering• De stedelijke ontwikkelingsmotor sinds WOII• De crisis als rolmodel?
 21. 21. Toename wereldbevolking in de geschiedenis
 22. 22. Het Dorp, Natuur
 23. 23. De dubbele causaliteit van de megapoliseringDorp- Vergroeid met landschap- Balans cultuur – natuur- Hemel – aarde- Stervelingen – goden
 24. 24. De Stad, De Ziggourat
 25. 25. De dubbele causaliteit van de megapoliseringDorp Stad- Vergroeid met landschap - Afschudden natuur- Balans cultuur – natuur - Taal- Hemel – aarde - Handel – Geld- Stervelingen – goden - Aanvoer drinken – eten - Macht - Landbouw - Bescherming - Opstapeling rijkdom – kapitaal - Afhankelijk ommeland - Stadsstaat > Natiestaat
 26. 26. De Metropool, Het Kapitaal
 27. 27. De dubbele causaliteit van de megapoliseringDorp Stad Metropool- Vergroeid met landschap - Afschudden natuur - Geheel door mensen- Balans cultuur – natuur - Taal verzonnen wereld- Hemel – aarde - Handel – Geld - Industrialisatie – kapitalisme- Stervelingen – goden - Aanvoer drinken – eten - Energie - Macht - Hygiëne - Landbouw - Stabiliteit, politiek, middenklass - Bescherming e - Opstapeling rijkdom – kapitaal - Seriebouw - Afhankelijk ommeland - Trein – auto - Stadsstaat > Natiestaat - Natiestaat > ordening der steden
 28. 28. De Megapolis, Het Schuim
 29. 29. De dubbele causaliteit van de megapoliseringDorp Stad Metropool Megapolis- Vergroeid met landschap - Afschudden natuur - Geheel door mensen - Gezondheidszorg- Balans cultuur – natuur - Taal verzonnen - Bevolkingsgroei- Hemel – aarde - Handel – Geld - Industrialisatie – kapitalisme - Wetenschap – onderwijs- Stervelingen – goden - Aanvoer drinken – eten - Energie - Vliegtuig, nieuwe media - Macht - Hygiëne - Globalisering economie - Landbouw - Stabiliteit, politiek, - Verschuiming - Bescherming middenklasse - Krimp - Opstapeling rijkdom – kapitaal - Seriebouw - Ordening der steden > - Afhankelijk ommeland - Trein – auto transnationale megapoli - Stadsstaat > Natiestaat - Natiestaat > ordening der steden
 30. 30. Onderstromen: megapolisering
 31. 31. BosWash
 32. 32. Taiheiyõ Belt
 33. 33. Blue & Golden Banana
 34. 34. America 2050
 35. 35. PRC > PUC > Jinghu
 36. 36. Jinghu op Europese schaal
 37. 37. Megapolis TV
 38. 38. Megapolis TV
 39. 39. Megapolis TV
 40. 40. Megapolis TV
 41. 41. Megapolis TV
 42. 42. Megapolis TV
 43. 43. Megapolis TV
 44. 44. Megapolis TV
 45. 45. Megapolis TV
 46. 46. Megapolis TV
 47. 47. Megapolis TV
 48. 48. Megapolis TV
 49. 49. Megapolis TV
 50. 50. Megapolis TV
 51. 51. Onderstromen: megapolisering
 52. 52. Onderstromen: megapolisering 2. 4. 3. 7. 5. 6.1. 8. 15. 10. 11. 9. 16. 14. 12. 17. 13. 1. Museum Mile, New York 7. Museumsquartier, Wien 13. Kunstberg, Brussel 2. National Mall, Washington 8. Louvre, Paris 14. Városliget, Budapest 3. Museumsinsel, Berlin 9. Hermitage, St. Petersburg 15. Kitanomaru Park, Tokyo 4. Millennium Park, Chicago 10. Federation Square, Mellbourne 16. Museumsufer, Frankfurt 5. Exhibition Road, London 11. Balboa Park, San Diego 17. Kunstareal, München 6. Museumplein, Amsterdam 12. Skeppsholmen, Stockholm
 53. 53. Onderstromen: megapolisering
 54. 54. Onderstromen: megapolisering
 55. 55. Onderstromen: megapolisering
 56. 56. Onderstromen: megapolisering
 57. 57. Onderstromen: van stad maken naar stad zijn
 58. 58. Onderstromen: van stad maken naar stad zijn
 59. 59. Onderstromen: van stad maken naar stad zijn
 60. 60. Onderstromen: van stad maken naar stad zijn
 61. 61. Onderstromen: van stad maken naar stad zijn
 62. 62. Stedelijke vernieuwing voorbij de crisisEnkele misvattingen• Stedelijke ontwikkeling ≠ Bouwen• Krimp ≠ Stilstand / Slopen• Stedelijke vernieuwing ≠ Sloop – Nieuwbouw
 63. 63. Stad ZijnGrote veranderingen op deelmarkten:• Wonen > versingling, verzilvering, energie, kwaliteit, krimp, sfeer/beleving/woonmilieus• Werken > Nieuwe Werken, ambachten, kennis/creativiteit, sfeer/beleving/interactie, footloose/megapolisering• Winkelen > internet, sfeer/beleving• Maatschappelijk > zorg en onderwijs als nieuwe motoren, verschraling, nieuwe partners, totaalconcepten, sfeer/beleving
 64. 64. Ontembare vraagstukkenVraagstukken als de kwaliteit van de wijk zijn ontembaargeworden.Vorige eeuw: tembare vraagstukken “zoveel woningenbouwen”.Nu: niet-lineair, niet beheersbaar, niet kenbaar, nietmechanisch georganiseerd en systeem met geen doel.
 65. 65. Waarom ook al weer complexer?Stad maken naar Stad zijn1) Explosie van al in gebieden aanwezige gebruikers > netwerken met 10.000 inwoners, vele investeerders en eigenaren, al lopende programma’s, beleidsdiensten2) Vermenging met beheer en exploitatie > beheerders van alle “stromen door de wijk”: zorgpartners, welzijn, veiligheid, maar ook afval, energiebeheerders, water, recreatie, voedsel (voorbeeld Strukton)3) Alle disciplines tegelijk aanwezig > meer partijen, netwerken, samenwerkingsverbanden, Civic Economy, stad en mens, stad en cultuur, ziel, etc etc etc4) Burger kan meer zelf kiezen maar raakt zelf ook het overzicht kwijt5) Vervlechting van mondiale invloeden op wijkniveau5 x meer complexiteit > De wijk is ontembaar
 66. 66. 1. Disciplines niet meer volgtijdelijk ruimtelijk stedelijke ontwikkeling sociaal cultureelruimtelijke ordening economisch welzijn Stad Maken Stad Zijn 1950-2000 2000-…
 67. 67. 2. Explosie van aantal partners
 68. 68. Van bureau naar comakers & coalities OndernemersBewoners instellingen Culturele Experts Overheid
 69. 69. 3. Ontwikkeling / uitvoering / beheer Hink-stap-sprongmodel1. startnotitie 3. planvorming 4. planuitvoering 5. beheer 2. inventarisatie Planproces ‘traditioneel’
 70. 70. 3. Ontwikkeling / uitvoering / beheer Trampolinemodel 2a. planvorming = ontwikkelingsrichting 5. beheer1. startnotitie 2c. inventarisatie 2b. planuitvoering = ontwikkeling op gang brengen Planproces Leefsturing
 71. 71. Nieuwe sturingsprincipes voor vitale ontwikkeling1. Toepassing sturingsmodel van variatie en selectie. Welidee wat je wilt, maar pas mee aan de slag als er inopbloeiende variatie dingen gebeuren, waar je je aan kuntverbinden.2. Synchroniciteit. Ontwikkeling door co-evolutie; het opelkaar ingrijpen van subsystemen. Waar kun je actiessynchroniseren, zodat ze elkaar versterken. Ontwikkelinggebaseerd op toeval.3. Het primaat van de zelforganisatie. Zaadje dat aljarenlang in de grond zit en dat door zomaar een bui tot groeikomt. Heel verassend. Geen zelforganisatie om te versterken= uitzichtloos.4. Identiteit. Resource om op te sturen voor gebieds- en
 72. 72. Van ingewikkeld naar complexIngewikkeld Complex• Mechanisch • Relationeel• Acting on • Acting with• Wereld met • Wereld die onzekerheid voorspelbare uitkomsten erkent en beantwoordt• Maanlanding: grote • Kind opvoeden: leren en hoeveelheid stappen aanpassen op basis van met veel detail en een dag-tot-dag mogelijkheid voor ervaring. En wij fouten, maar we weten evolueren zelf mee in de hoe het werkt als we ons relatie met de ander. aan het plan houden en ijverig doorgaan• Enkelvoudige ontrafeling • Intuïtie en gevoel
 73. 73. Van Orde naar Chaos en OrdeStilstaand water Stromend waterIJs Waterdamp
 74. 74. Vier overlevingstips in de chaos1 – Accepteer. Systeemwereld kan het niet laten naar orde teneigen.2 - Dubbeldenken: zorg aan de ene kant dat je de wereld die neigtnaar simpele afrekenbaarheid tevreden houdt, en loop tegelijkertijdvooruit door je eigen acties. Doe wat je moet doen, maar doeondertussen wat echt nodig is. Professionals moeten dan wel wetenwaar ze over praten.3 - Attractor: wat zet aan tot actie? Attractor nodig: dat wat mensentot actie brengt. Een perspectief voor de toekomst dat verleidt om tegaan handelen. Hiervoor is in het formele systeem een groot gevoelvan urgentie nodig. “Het cadeau dat je geeft aan de wereld van deorde.”4 - Creatieve concurrentie: ga het niet zelf bedenken maarorganiseer creatieve concurrentie om zelforganisatie van de grond telaten komen. Hiervoor moet je heel goed in staat zijn, zowel intern alsextern, het netwerk te organiseren.
 75. 75. Van eindbeeld naar katalyseren
 76. 76. Van topdown naar middle-up-downlange termijn megapolis stad economie sociaal cultuur ruimte middle- up-downkorte termijn stadsdeel gebied
 77. 77. Nieuwe professionalsOude competenties1. (Sectorale) deskundigheid2. LoyaliteitNieuwe competenties1. Vakmanschap2. Passie / visie / geestdrift / betrokkenheid3. Externe gerichtheid en netwerkkracht4. Creativiteit / innovatiekracht5. Ondernemerschap6. Strategie
 78. 78. Stipo Rotterdam Stipo AmsterdamGroothandelsgebouw Unit E7.188 Telefoon 010 - 204 1590 Broedplaats WesterdokStationsplein 45 E-mail contact@stipo.nl Winthontstraat 73013 AP Rotterdam Website www.stipo.nl 1013 BR Amsterdam
 79. 79. Creative Commons licentie StipoCreative CommonsStipo is als “kennisteam voor stedelijke ontwikkeling” opgericht om de stedelijke ontwikkelingspraktijksterker te maken. Stipo hanteert hierbij als principe “kennis is vrij”: de kennis, aanpak, inzichten eninspiratie die we verzamelen willen we ook zo breed en zo diep mogelijk doorgeven, zodat zoveelmogelijk mensen er bij hun werken aan de stedelijke praktijk hun voordeel mee kunnen doen. Ditverspreiden doen we met publicaties, praktijkprojecten, conceptontwikkeling, het bijeen brengen vanmensen, trainingen en via www.stipo.nl.Om de vrije doorgave van kennis te regelen valt het werk van Stipo niet onder copyright maar onder deCreative Commons Licentie “Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland”. Dit garandeert dat degebruiker het mag werk kopiëren, verspreiden en doorgeven en afgeleide werken mag maken, ondertwee eenvoudige voorwaarden:1. Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de naam Stipo te vermelden.2. Gelijk delen. Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend wordenverspreid krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie, een gelijksoortige of een compatiblelicentie.De tweede voorwaarde heeft als doel om te garanderen dat ook bewerkingen weer vrij wordenaangeboden, ter versterking van de stedelijke ontwikkelingspraktijk.De uitgebreidere versie van de licentie is te vinden op http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/.

×