Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2011 02 stipo eindpresentatie plintenstrategie weesperstraat, synopsis

779 views

Published on

Synopsis van de plintenstrategie en straataanpak om meer verblijfsklimaat te krijgen in de Weesperstraat, als die in de toekomst naar 2x1 rijbaan gaat. Stipo, team voor stedelijke ontwikkeling (www.stipo.nl) in opdracht van Stadsdeel Centrum, gemeente Amsterdam.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2011 02 stipo eindpresentatie plintenstrategie weesperstraat, synopsis

 1. 1. Weesperstraat<br />Strategie verblijfsstraat, synopsis<br />
 2. 2. Verzoek opdrachtgever<br />Vraag Stadsdeel Centrum<br />Kom tot een strategie voor de Weesperstraat…<br /><ul><li>die leidt tot een hogere verblijfskwaliteit
 3. 3. die daartoe lopende plannen verbindt
 4. 4. die tot realiseerbare concepten en uitvoering leidt
 5. 5. die partners in de komende jaren stapsgewijs bindt
 6. 6. die rekening houdt met transitie door de jaren heen.</li></ul>Kortom:<br />een strategie om de Weesperstraat te verbeteren als verblijfsstraat en <br />bestemmingsstraat, zonder het karakter als doorgangsstraat te verloochenen.<br />
 7. 7. Werkmethode Stipo<br />Gevolgde methode:<br />Analyse<br />Condities verbljjfssfeer en goede plinten<br />Straatanalyse Weesperstraat<br /><ul><li>loopstromen
 8. 8. druktebeeld
 9. 9. plinten
 10. 10. missing links
 11. 11. ankers context
 12. 12. stadspsychologisch beeld</li></ul>Inspiratie referenties elders<br />Interviews enkele stakeholders<br />Verkenning transitiestrategie<br />Expertmeeting > advies vervolgstrategie<br />
 13. 13. publiek (cultuur, winkels, onderwijs)<br />werken<br />wonen<br />Functies aan de Weesperstraat<br />
 14. 14. Context: ‘programmatische leegte’ Weesperstraat<br />
 15. 15. Te maken dwarsverbinding<br />Gat<br />Mooie alternatieve route beschikbaar<br />Langzaam verkeersroutes<br />
 16. 16. Rembrandttoren<br />Begin en einde: zichtlijn zuidwaarts<br />
 17. 17. ?<br />?<br />Begin en einde: zichtlijn noordwaarts (bestaat niet)<br />
 18. 18. ?<br />Magere brug<br />Begin en einde: oost-west<br />
 19. 19. Verborgen kwaliteit: oases achter de kantoorwand<br />
 20. 20. Loopstromen<br />Metingen Weesperstraat<br /><ul><li>Overal minder dan 1
 21. 21. Alleen Valckenierstraat ong. 6,5
 22. 22. Potentie Rhijnspoorbrug bij versmalling</li></li></ul><li>Hortus Botanicus<br />Bezoekers nu: 139.000 p/j<br />Prognose 2015: ? p/j<br />Artis<br />Bezoekers nu: 1.195.000 p/j<br />Prognose 2015: ? p/j<br />Joods Historisch Museum<br />Bezoekers nu: 140.000 p/j<br />Prognose: ?<br />M<br />T<br />Weesperbuurt / Plantage etc<br />Bewoners: 8.200<br />B<br />M<br />De Hermitage<br />Bezoekers nu: 1.000.000 p/j<br />Prognose: ?<br />T<br />M<br />UvA Roeterseiland<br />Studenten 2010-2013: 8.900 p/d<br />Prognose 2013-2016: 14.560 p/d<br />Prognose 2016-2020: 20.800 p/d<br />Kantoren gehele straat<br />Medewerkers: 2.900<br />Prognose: 3.800<br />B<br />Weesperszijdebuurt<br />Bewoners: 2.650<br />M<br />M<br />M<br />M<br />T<br />M<br />M<br />T<br />Carré<br />Bezoekers 2005: 485.000 p/j<br />Prognose: ?<br />Tropenmuseum & Junior<br />Bezoekers: 175.000 p/j<br />Prognose 2015: ?<br />Metrostation Weesperplein<br />Reizigers nu: 24.060 p/d<br />Prognose 2015: 38.977 p/d<br />Amstel Campus<br />Studenten nu: 6.000 p/d<br />Prognose 2015: 32.000 p/d<br />Loopstromen nu en straks<br />
 23. 23. Stadstimmertuinen<br />2009 - 7-9 uur: 628<br />2009 - 16-18 uur: 601<br />2009 - 7-20 uur: 2550<br />2015 – 16-18 uur: 700<br />Valckenierstraat<br />2009 - 7-9 uur: 1964<br />2009 - 16-18 uur: 726<br />2009 - 7-20 uur: 7900<br />2015 – 16-18 uur: 950<br />Sarphatistraat (Oost)<br />2009 - 7-9 uur: 744<br />2009 - 16-18 uur: 816<br />2009 - 7-20 uur: 3330<br />2015 – 16-18 uur: 1000<br />Amstel<br />2009 - 7-9 uur: 1657<br />2009 - 16-18 uur: 1094<br />2009 - 7-20 uur: 5590<br />2015 – 16-18 uur: 1250<br />M<br />M<br />T<br />M<br />M<br />Mauritskade<br />2009 - 7-9 uur: 614<br />2009 - 16-18 uur: 567<br />2009 - 7-20 uur: 4080<br />2015 – 16-18 uur: 2300<br />M<br />T<br />M<br />Sarphatistraat (West)<br />2009 - 7-9 uur: 96<br />2009 - 16-18 uur: 136<br />2009 - 7-20 uur: 620<br />2015 – 16-18 uur: 200<br />Bezoekers Metrostation Weesperplein nu / straks<br />
 24. 24. Goede plinten (Oude Binnenweg Rotterdam)<br />
 25. 25. Slechte plinten (PMB Gemeente Amsterdam)<br />
 26. 26. Slechte plinten: Weesperstraat nu<br />
 27. 27. Goede plinten: Weesperstraat potentie<br />
 28. 28. Aantallen deuren / units nu en potentie<br />200 m lang (2 minuten lopen) geen deur<br />Nu: 1180 m lang 20 en 24 deuren<br />Elke 54 m een deur<br />Potentie: naar 51 en 60 deuren<br />Elke 21 m een deur<br />In potentie dus zo’n 65-75 units erbij!<br />200 m lang (2 minuten lopen) geen deur<br />
 29. 29. Mr Visserplein: 0 deuren nu<br />Potentie: 15 + nieuwbouw<br />Weesperplein west: 3 deuren nu<br />Potentie: 12<br />Weesperplein oost: 10 deuren nu<br />Potentie: 13<br />Rijnspoorplein west: 1 deur nu<br />Potentie: 4<br />Rijnspoorplein oost: 1 deur nu<br />Potentie: 4<br />Missing links, niet-gevoede pleinen en wanden<br />
 30. 30. Mr Visserplein: 0 deuren<br />
 31. 31. NTFA: +9 units<br />Metropoolgebouw: +10 units<br />Werkplein: +9 units<br />PMB-gebouw: +11 units<br />Diamantbeurs: +3 units<br />OGA-gebouw: + 4 units<br />Rijnspoorbrug: stalletjes toevoegen<br />Interessante gebouwen voor meer units<br />
 32. 32. Interessante gebouwen voor meer units<br />NTFA: +9 units<br />Metropoolgebouw: +10 units<br />Werkplein: +9 units<br />PMB-gebouw: +11 units<br />Diamantbeurs: +3 units<br />OGA-gebouw: + 4 units<br />Rijnspoorbrug: stalletjes toevoegen<br />
 33. 33. Vergelijking: publieke deuren nu en potentie (geel)<br />
 34. 34. Strategie – tijdbalk met mijlpalen<br />
 35. 35. Conclusies I<br />Programma:<br /><ul><li>Veel stedelijke ankers in iets ruimere omgeving, maar…
 36. 36. Voor publiek programmatische leegte Weesperstraat
 37. 37. Mr Visserplein: Het Plein Zonder Deuren</li></ul>Routing:<br /><ul><li>Te goede alternatieve routes voor langzaam verkeer NZ
 38. 38. Ernstige missing links (2 minuten zonder deur) aan begin en einde</li></ul>Begin en einde:<br /><ul><li>Duidelijke definitie richting zuiden (Rembrandttoren)
 39. 39. Onduidelijke definitie richting noorden (Mr Visserplein)
 40. 40. Belangrijke onderbreking OW route NweKerkstraat</li></li></ul><li>Conclusies II<br />Publiek / druktebeeld op straat:<br /><ul><li>Meting: eenzame straat, behalve bij Valckenierstraat
 41. 41. Potentie Rhijnspoorbrug
 42. 42. Oases van rust ‘achter de wand’ als verborgen kwaliteit
 43. 43. Forse toenames vooral bij Amstelcampus / Roeterseiland: van 15.000 studenten nu naar ruim 50.000 straks</li></ul>Thuisgevoel:<br /><ul><li>Weesperstraat is straat waar je altijd haast hebt
 44. 44. Zijstraten veel kwaliteit
 45. 45. Potentie Limmickhof en pleinen (maar dan moet er nog veel gebeuren)</li></li></ul><li>Conclusies III<br />Openbare ruimte:<br /><ul><li>Rommelig, obstakels, weinig plekken om te zitten
 46. 46. Aparte aandacht metro ingangen</li></ul>Deuren / units:<br /><ul><li>Nu elke elke 100 m een publieksfunctie (= leeg)
 47. 47. Potentie om naar elke 20 m een publieke deur te gaan, met concentraties
 48. 48. Interessante gebouwen / plekken voor toevoeging units:
 49. 49. NFTA
 50. 50. Metropool
 51. 51. Werkplein
 52. 52. PMB / IBA
 53. 53. Diamantbeurs
 54. 54. OGA
 55. 55. Rhijnspoorbrug</li></li></ul><li>Conclusies IV<br />Tijdlijn:<br /><ul><li>Tot en met 2014 fragiel, want in 2014 een jaar lang geen verkeer
 56. 56. Strategie tot 2014
 57. 57. ontwerp
 58. 58. (tijdelijke) programmering
 59. 59. quickwins
 60. 60. Strategie na 2014
 61. 61. programmering </li></li></ul><li>Vervolgstrategie I<br />Routing / positie<br /><ul><li>Weesperstraat wordt (voorlopig) geen onderdeel looproute vanuit binnenstad
 62. 62. Vooral bouwen op het laten uitwaaieren Oost/West-verbindingen</li></ul>Plinten<br /><ul><li>Potentie om 65-75 deuren / units toe te voegen
 63. 63. Kerkstraat wijst de weg voor type functies dat je op termijn meer zou kunnen krijgen
 64. 64. Maar ook gebruik maken van stedelijke ankers in omgeving; veel interessante samenwerkingspartners in het gebied</li></li></ul><li>Vervolgstrategie II<br />Openbare ruimte<br /><ul><li>Openbare ruimte
 65. 65. Quick win: Boekenstallen op Rhijnspoorbrug
 66. 66. Bomen na herprofilering cruciaal
 67. 67. Nieuwe langzaam verkeersroute Jonas Daniel Meijerplein
 68. 68. Zitplekken
 69. 69. Metro-ingangen zoveel mogelijk in plinten gebouwen of verzonken in de straat
 70. 70. Eén extra verdieping weghalen uit Metropool boven NweKerkstraat
 71. 71. Pleinvoedende en zichtlijnvormende bebouwing Mr Visserplein
 72. 72. Verdere beperking verkeersareaal Mr Visserplein na herprofilering Weesperstraat?
 73. 73. Kwaliteit parkje Limmickhof beter benutten</li></li></ul><li>Vervolgstrategie III<br />Strategie tot 2014<br /><ul><li>Grote potentie gemeente als huurder
 74. 74. Eigenaren mee krijgen
 75. 75. Ankers in omgeving: Mode, Theater, studenten (CREA), film, kunst
 76. 76. Creativiteit aanboren bij Academie van Bouwkunst en andere hogescholen
 77. 77. Leegstandsnota</li></ul>Strategie na 2014<br /><ul><li>Weesperstraat als nieuwe stadsstraat voor Amsterdam
 78. 78. Coalitie eigenaren & “stedelijke ankers”
 79. 79. Modestraat?</li></li></ul><li>Ingrediënten voor strategie<br />Inspelen op momenten<br /><ul><li>Wanneer welke mutaties in gebouwen
 80. 80. Mijlpalen bij uitvoering geplande projecten
 81. 81. Investeringsmomenten</li></ul>Inspelen op co-makers<br /><ul><li>Gemeentelijk
 82. 82. Extern – vastgoedeigenaren
 83. 83. Extern - andere partijen (ankers voor de ontwikkeling)</li></li></ul><li>Gesprekken met ankers en eigenaren I<br />Eigenaren / huurders nu:<br /><ul><li>Diamantbeurs (hotel, wonen, plint)
 84. 84. AvB (blinde muur, prijsvraag studenten, ateliers jonge architecten)
 85. 85. Werkplein / DWI (toekomstplannen begane grond, koppelingen)
 86. 86. Sarphati Plaza (leegstand en openen plint Weesperplein)
 87. 87. NFTA (deuren, bespelen Mr Visserplein)</li></ul>Ankers:<br /><ul><li>HvA/ Roeterseiland (AMFI Weesperstraat modestraat, Rhijnspoorbrug)
 88. 88. JHM / Portugese Synagoge (koppelingen onderzoeken)
 89. 89. Hermitage (Weesperstraat als etalage)
 90. 90. Carré (Theaterstraat)</li></ul>Ontwerp:<br /><ul><li>Metrohaltes en toegangen
 91. 91. Ontsluiting Limmickhof
 92. 92. Voorbeeldboek Diamantbeurs, Metropoolgebouw, NFTA, etc</li></li></ul><li>Gesprekken met ankers en eigenaren II<br />Eigenaren / huurders, timen:<br /><ul><li>Metropoolgebouw – nu / tweede helft 2011? (pllintunits, profiel)
 93. 93. PMB/IBA-gebouw:
 94. 94. Nu met gemeente als huurder plannen voor begane grond
 95. 95. 2012 met gebouweigenaar
 96. 96. OGA-gebouw:
 97. 97. Nu met gemeente als huurder plannen voor begane grond
 98. 98. 2016/2017 met gebouweigenaar</li></ul>Intern:<br /><ul><li>Bestemmingsplan / stadsdeel ruimtelijk: wat sta je toe?
 99. 99. Stedelijke visie / Wibautas, hoe zie je de Weesperstraat in Amsterdam?
 100. 100. Programmatisch: wat is logische thematiek?
 101. 101. Loodsen: wat komen zij tegen?</li>

×