Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jos van der Wielen ondernemersplein Den Haag

1,004 views

Published on

Presentatie gegeven door Jos van der Wielen van nassau werkomgevingstrategie tijdens het Ondernemersplein Den Haag 2010.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jos van der Wielen ondernemersplein Den Haag

 1. 1. Nieuwe Vormen van Tijd en Plaats Onafhankelijke Organisatie Jos van der Wielen Dinsdag 7 september 2010 Nassau | WS Ondernemersplein Den Haag werkomgevingstrategie
 2. 2. 1 Vroege voorbeelden 1985 Rank Xerox; efficiënte inzet specialisten, kostenreductie, carrièrekansen, ondernemerschap 1990 Otto Postorders; flexibele inzet personeel, pieken en dalen in de vraag, optimale klantenservice 2000 McKinsey Incubator: Omgaan met krimpende en uitdijende teams 2001 Interpolis: activiteit gerelateerd werken Nassau | Werkomgevingstrategie
 3. 3. 2 Huisvesting sluit niet aan bij eisen en wensen organisatie • Lege werkplekken (lage bezettingsgraad) • Gedepersonaliseerde, kale en ongeïnspireerde omgevingen • Hokkerige, ondoorzichtige layouts • Statische, inflexibele werkplekken • Veel verhuisbewegingen • Grote hoeveelheden papier en veel m2 archief • Complexe logistiek • Hoge exploitatiekosten Nassau | Werkomgevingstrategie
 4. 4. 3 Huisvesting: van kostenpost naar toegevoegde waarde • Kosten besparingen • Verbeteren van arbeidstevredenheid en motivatie • Verbeteren van communicatie, samenwerking en kennisdeling • Verbeteren van de toegankelijkheid van medewerkers • Verbeteren van productiviteit en prestaties • Vinden en binden van talent • Vergroten van ‘customer intimacy’ (imago) • Creëren van een sterke cultuur (identiteit) • Creëren van een duurzame omgeving / organisatie Nassau | Werkomgevingstrategie
 5. 5. 4 Integrale benadering Organiseren van samenwerking Werkwijze Sociale omgeving Informatie Fysieke omgeving omgeving Mobiliseren van Faciliteren van informatie activiteiten Nassau | Werkomgevingstrategie
 6. 6. 5 Het nieuwe werken: concept Op welke manier kun je medewerkers het best ondersteunen: Individueel • voor elke activiteit een passende faciliteit • voor elke activiteit de informatie die je nodig hebt Fysiek Virtueel • voor elke activiteit de collega die je het beste kan helpen • voor elke activiteit het communicatiemiddel waarmee je het meest efficiënt communiceert Samen Nassau | Werkomgevingstrategie
 7. 7. 6 Fysieke omgeving: activiteit gerelateerd Open Faciliteiten toegesneden op activiteiten Samen Interactief Individueel Huiskamer Open – Individueel werken tafel werkplek – Interactief werken Samenwerking Project – Samenwerken Coupe Concentratie Tafel desk Hoek Individuele Ontwerpprincipes Lounge Lounge – Variatie – Scheiden conflicterende Bibliotheek activiteiten Vergader – Menselijke maat zaal Cockpit Nassau | Werkomgevingstrategie Gesloten
 8. 8. 7 Informatie omgeving: digitaal werken Uitgangspunt Digitale Organisatie: – Informatie moet overal en altijd makkelijk beschikbaar zijn voor alle medewerkers (tijd- en plaatsonafhankelijk) – Centrale opslag van informatie (meer overzicht, beheersbaarheid) – Kennisdelen: optimaal toegankelijk maken van documenten (ook als mensen afwezig zijn) – Terugdringen van de papieren documentenstroom (minder fysieke opslag) Loslaten van oude gewoontes – Van fysiek naar digitale opslag (papieronafhankelijk) – Focus van een persoonlijk naar een collectief archief – Uniforme afspraken over archivering en autorisatie Nassau | Werkomgevingstrategie
 9. 9. 8 Sociale omgeving: nieuwe werkstijl Beperkte Meer zichtbaarheid - OPEN transparantie toegankelijkheid Individueel Collectief perspectief SAMEN perspectief Statisch FLEXIBEL Dynamisch
 10. 10. 9 HNW: 20% Techniek 80% organisatie • Minder regels en procedures / minder controleren • Hiërarchie / statusverschillen opheffen • Meer delen: nadruk op collectief functioneren in plaats van individu • Meer transparantie: nadruk op zichtbaarheid, communicatie en samenwerking • (Interne) klantgerichtheid: van aanbod naar vraagsturing • Van staf naar lijn: herverdeling van taken en bevoegdheden (technologie) • Meer flexibiliteit: nadruk op zelfregulatie, verantwoordelijkheid Nassau | Werkomgevingstrategie
 11. 11. 10 Het Nieuwe Organiseren Aspect Traditionele perceptie HNW Cultuur Bureaucratisch / procedurele cultuur Ondernemende cultuur Afstemming van eisen en wensen aan Doel van organisatie Uitschakelen onzekerheid/instabiliteit altijd veranderende omstandigheden Algemene benadering Mensen worden als instrumenten gezien Mensen zijn zelfsturende individuen Visie op de mens Heeft leiding nodig Voldoende zelfstandig in staat om te leren Structuur Hiërarchie Netwerk (horizontaal) Scheiding management/medewerkers Geen scheiding tussen management en Besturing Hiërarchische controle medewerkers (top down en bottom up) Discipline Democratische controle Management en medewerkers nemen beide Management beslist over beleid Rol medewerkers deel aan beleidsvorming en aanvaarden Medewerkers ontvangen orders verantwoordelijkheid Nassau | Werkomgevingstrategie
 12. 12. 11 Organisaties als ‘communities’: nieuwe verhoudingen Vrijwillig Interafhankelijk Gelijk Egalitair Community Hiërarchie Markt Toegewezen Autonoom Afhankelijk Onafhankelijk Ongelijk Zelfstandig Privilege Opportuun Nassau | Werkomgevingstrategie
 13. 13. 12 Voordelen van communities • Zelforganiserend en zelfsturend; minder afhankelijk van top-down instructies • Beter in staat om informatie op te nemen en te verspreiden onder leden van de community • Vertrouwd op feedback en response bij aanpassen aan realiteit • Meer in contact met aanwezige kennis en in de community / en andere communities • Meer open voor multidisciplinaire inzichten • Meer in contact met vriend en vijand, concurrenten en bondgenoten • Georiënteerd op mensen die hun eigen productiefactor vormen in het netwerk Nassau | Werkomgevingstrategie
 14. 14. 13 De 5 V’s van het nieuwe werken • Visie: richting en betekenis geven • Verantwoordelijkheid nemen en geven • Vertrouwen opbouwen • Vrijheid (over autonomie, beslissingsbevoegdheden) • Verbinding (over community building / social media) Nassau | Werkomgevingstrategie
 15. 15. 15 Nieuwe uitdagingen Instrumenteel versus fundamenteel: • Techniek en werkomgeving is onvoldoende voorwaarde • Herdenken van organisatie en werkwijze is noodzakelijk ‘Community based leadership’ • Interpersoonlijk vertrouwen ontwikkelen • Hoe bouw ik een gemeenschap? Web 2.0 applicaties voor HNW Nassau | Werkomgevingstrategie
 16. 16. 16 Nassau • Advisering en begeleiding van organisaties bij de ontwikkeling en implementatie van Het Nieuwe Werken • Integrale advisering met nadruk op sociale organisatie en gedrag • Visie & Strategievorming • Procesbegeleiding • Interventies • Het Nieuwe Werken enHRM • Evaluatie / assessment instrumenten • Ontwikkeling van methoden en technieken, instrumenten en trainingen • Publicaties, presentaties • Conferenties, workshops Nassau | Werkomgevingstrategie

×