Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ROI van opleiden - presentatie Opleidingscoach 31052017

108 views

Published on

ROEM
ROI
Training

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ROI van opleiden - presentatie Opleidingscoach 31052017

 1. 1. Learning analytics
 2. 2. Wie zijn wij? Wat doen wij? L&D-beleid Opleidingsplannen Instructional design
 3. 3.  Advies • Op basis van analyse • Denkoefening SAMEN  Projectwerk • Enkele dagen per week, gedurende een bepaalde periode • Project van A  Z  Outsourcing • Administratie/coördinatie/rapportering • Van op afstand
 4. 4. Learning analytics
 5. 5. Learning analytics • Welke opleidingsinitiatieven dragen bij tot het behalen van onze organisatiedoelstellingen? • Welke rol hebben onze leidinggevenden in de ontwikkeling van hun mensen? • Welke rol hebben onze leidinggevenden op vlak van kennisdeling? • Wat is de rol van de lerende binnen onze organisatie? L&D-beleid Wat willen we weten? Wat moeten we meten?
 6. 6. Rapportering uit ROEM
 7. 7. Basis kengetallen • Gemiddeld aantal uren opleiding per medewerker die vorming kreeg • Percentage medewerkers die opleiding volgden tov totaal aantal medewerkers
 8. 8. Aanvullende gegevens uit ROEM Op basis van: • Standaardevaluatie • Effectmeting • Aantal leeracties • Responsgraden • Effect van de leeracties • Effect per leervorm • Kwaliteit trainer • Motivatie lerende • Ondersteuning leidinggevende Effect leeracties Maatwerk vs standaard opleidingen
 9. 9. nove mber ’17
 10. 10. Aanvullende gegevens uit ROEM
 11. 11. Rapportering uit ROEM 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rollenspelen & games Werkplekleren Teambegeleiding op maat Zelfstudie Training/studiedag/workshop Peterschap en mentoring Overleg/intervisie/netwerken Blended learning Loopbaanbegeleiding Effect per leervorm (na 3 maanden)
 12. 12. Rapportering uit ROEM Klassikale opleiding Maatwerk Effect klassikale opleiding vs maatwerk Effect na 3 maanden (%) Aantal geëvalueerde trajecten (absolute cijfers)
 13. 13. Rapportering uit ROEM 1 2 3 4 Aantalingevuldevragenlijsten Scores Effect na 3 maanden (score 1-4) 60%
 14. 14. Hoe gaan we verder? Nu in het tweede jaar ROEM bij Provincie Antwerpen: • Vergelijking eerste jaar • Eventueel stimuleren van bepaalde cijfers • Opnemen/weglaten van gegevens (afh. van beleid) • Aandacht behouden voor ‘levende’ database bij tussentijdse rapportering
 15. 15. www.opleidingscoach.be els.minner@opleidingscoach.be 0496/06.38.58

×