Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

19032013 Wouter Keller Burger Bediend 2005 2015

971 views

Published on

 • Be the first to comment

19032013 Wouter Keller Burger Bediend 2005 2015

 1. 1. De Burger Bediend (mei 2005) & ePortfolio (2015) Wouter J. Keller M&I / ArgitekePortfolio 19mrt2013 © wkeller@argitek.nl 1
 2. 2. Burger Bediend (2005) Opdracht Staatssecretaris SZW Context: Per jaar komen ca. 1 miljoen burgers in contact met de organisaties van Werk en Inkomen (SUWI) voor oa. uitkering (WW en bijstand), bemiddeling en reintegratie. “Werk boven inkomen”. Opdracht: Aanbevelingen voor betere dienstverlening en informatievoorziening (e-government) bij de SUWI keten (mn. CWI, UWV, GSD/gemeenten) Aandachtspunten: dienstverlening, architectuur en sturing, incl. best practices buitenland. Commissie: Udo Groen, Joop van Lunteren en Wouter Keller (vz).ePortfolio 19mrt2013 © wkeller@argitek.nl 2
 3. 3. Bevindingen Dienstverlening (2005)  Moeizame overdracht (bv CWI-> UWV->CWI->GSD) – Klanten weten niet hoe activiteiten over de organisaties heen samenhangen – Omvangrijke intake CWI, heel veel papier – CWI: geen bevoegdheid, wel voorsortering GSD/UWV  Onvoldoende vertrouwen bij afnemers CWI (mn. GSD) – Flink aantal gemeenten vraagt opnieuw dezelfde gegevens als CWI  Eigen transformatie/rechtmatigheid > dienstverlening  Dienstverlening per organisatie beschouwd, niet als keten  UWV stuurt primair op convergentie (ipv. dienstverlening) ePortfolio 19mrt2013 © wkeller@argitek.nl 3
 4. 4. De ICT Architectuur (BZK) Actor Product Proces K Bedrijfs Klanten, Afdelingen Producten Bedrijfs O w Architectuur Medewerkers Klanten Processen n a Leveranciers t l w. i t. & Informatie Applicatie Informatie Proces & Architectuur (Bus. Logic) (Content) (Workflow) B e B h e e v Technische Hardware Gegevens Netwerk e e Architectuur r i l.ePortfolio 19mrt2013 © wkeller@argitek.nl 4
 5. 5. Bevindingen Architectuur (2005): Processen & Gegevens Rollen verticaal/kolom geborgd (CWI, GSD, UWV) Intake bij CWI: omvangrijk & omstreden – Gemiddeld WWB: 200 velden in te vullen, 70 bewijsstukken (WW 50%). – Slechts 10% van de gegevens in admin. systemen (data entry) Zwakke gegevensuitwisseling tussen kolommen – CWI -> GSD/UWV: 95% op papier (per koerier: dossiers van 1 kg) – Electronische koppeling: smal/incompleet (WWB pilot, WW??) – Dringend behoefte aan uitwisseling van documenten (scans) Wetgeving bepaalt proces: hoge admin. lasten clientePortfolio 19mrt2013 © wkeller@argitek.nl 5
 6. 6. 2005: Klantproces (horizontaal) en Kolomproces (verticaal): Klant klem tussen de kolommen ? CWI UWV CWI GSD RIBKlant ePortfolio 19mrt2013 © wkeller@argitek.nl 6
 7. 7. 2005: Dossierstromen CWI -> GSD: Op papier (90%) & in systemen (10%) CWI (intake) GSD (toets) Per Koerierca. 70 kopieën Bewijzen (papier) Bewijzen (papier) Per Koerierca. 200 velden WWB Formulier WWB Formulier (gemiddeld) (papier) (papier) Electron. *ca. 30 velden Data in Sonar Data in GSD (GWS) Admin data in Systeem/document in kast ePortfolio 19mrt2013 © wkeller@argitek.nl *) Pilot H’wijk 7
 8. 8. Kantelen (reorganiseren), Koppelen of .. Klonteren? CWI GSD CWI GSD Intake Toets Intake Toets/Intake Gemeenschappelijk CWI GSD SUWI klantdossier systeem systeem (admin, docs/scans en status) koppelen klonterenePortfolio 19mrt2013 © wkeller@argitek.nl 8
 9. 9. Governance 2005 Hoe kunnen gemeenten worden “gestuurd”? Hoe kunnen reïntegratiebedrijven worden “gestuurd”? Hoe kan de keten worden gestuurd (zonder reorganisatie) ? Ketensturing SZW: veel beleidsdruk, weinig regie De spanning beleid / uitvoering is te groot UWV “kon niet meer” (2005)ePortfolio 19mrt2013 © wkeller@argitek.nl 9
 10. 10. Advies 2005: SUWI-Dossier (DKD) .. RIB BVG BVG UWV SUWI Dossier GSD SUWI-Dossier BVG BVG CWI SUWI Direct GBA Polis BBR BD KvK IBG Zorg ePortfolio 19mrt2013 © wkeller@argitek.nl 10
 11. 11. Advies Burger Bediend (2005) Stel de burger en de keten centraal. Stuur meer op de keten, versterk de aansturing daarvan vanuit SZW en faciliteer regionale samenwerking en procesinrichting Vraag gegevens eenmalig of geheel niet aan burger Gebruik gegevens uit de basisregistraties (m.n. Polis) ipv. uitvraag bij burger (omgekeerde intake). Voer een gemeenschappelijk SUWI-Dossier (nu DKD) in waarin de intake digitaal wordt vastgelegd en de klant gevolgd kan worden door de keten Geef burger inzage/selfservice in het SUWI-Dossier/DKDePortfolio 19mrt2013 © wkeller@argitek.nl 11
 12. 12. 2015: Burger Centraal Van DKD naar …ePortfolio RIB BVG BVG UWV GSD ePortfolio SUWI Dossier BVG BVG CWIePortfolio 19mrt2013 © wkeller@argitek.nl 12
 13. 13. Decentralisaties: Jeugdzorg, etcKS 9apr2013 © wkeller@argitek.nl 13 Bron: Argumentenfabriek/KING
 14. 14. De Keten-Klont als Sociale-Cloud (met ePortfolio per klant) Klant: ePortfolio UWV Jeugzorg FO1, MO1, BO1 AWBZ Gemeente Toezicht FO2, MO2, BO2 FO, MO, BO WMO Mantelzorg Keuken FOn, MOn, BOn tafel browser stekkerVIAG 5nov2012 © wkeller@argitek.nl 14
 15. 15. Conclusies Burger Bediend 2005 & ePortfolio 2015 Burger Bediend: conclusies gelden nog steeds ! Informatiedeling in de keten blijft heel moeilijk Governance keten vraagt aandacht (SUWI, JZ, etc) Staat de Burger nu echt centraal? Oplossingsrichting: meer klonteren dan koppelen En natuurlijk inzetten op het ePortfolio !ePortfolio 19mrt2013 © wkeller@argitek.nl 15
 16. 16. ePortfolio 19mrt2013 © wkeller@argitek.nl 16

×