Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

19032013 Jeroen Pepers Digitale markt

751 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

19032013 Jeroen Pepers Digitale markt

 1. 1. NAAR EENDIGITALE MARKTVAN ARBEIDJEROEN PEPERS, DIRECTEUR A+O FONDSGEMEENTEN
 2. 2. IMPACTDIGITALISERING (1)Arbeid verandert:- Onderzoek Andries De Grip: siccareur, moertapper, builenvuller- Eerst productie, nu kenniswerk?- Kennisdata groeit exponentieel: CEO Google- uitspraak vroeger-2003 en na 2003-2010 elke 2 dagen net zoveel informatie- Netwerksamenleving: netwerken als bron kennis- Lagere behoefte aan kapitaal voor sommige ondernemingen
 3. 3. IMPACTDIGITALISERING (2)Arbeidsmarkt verandert:- Digitale marktplaatsen- Voorbeeld NASA- Sociale netwerken- Sociale media als wervingskanaal en selectie?- Impact transactiekosten op deal?
 4. 4. IMPACTDIGITALISERING (3)Kent u dit?www.werkspot.nlWat als dit gemeengoed wordt?www.kennisspot.nlOnderzoek Panteia 2013 maakt melding van 53 marktplaatsenvoor sector overheid, waarvan deels zzp-gericht
 5. 5. IMPACTDIGITALISERING (4)Arbeidsverhoudingen veranderen?- Vast-flexverhouding- Psychologisch contract werkgever-werknemer verandert in psychologisch contract posse-individu- Verdelingvraagstuk risico’s op tafel (pensioen, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid etc)
 6. 6. WAT VRAAGT DIT VANMEDEWERKERS?Inzetbaarheid als sleutel genoemd:- Vijf elementen die inzetbaarheid vormen (Van der Heijde en van der Heijden): Beroepsexpertise, Anticipatie en optimalisatie, Persoonlijke flexibiliteit (barbapapa-vermogen), Organisatiesensitiviteit, Balans- T-profiel Matthieu WeggemanDigicapabel?BV Ik: wie je kent en hoe (goed) mensen jou kennen
 7. 7. HOE KUNNEN WEMEDEWERKERFACILITEREN?Perspectief bieden:- Varkenscycli: verbreden in plaats van verwisselen beroep- Leren en ontwikkelen=loopbaan=kennisontwikkeling organisatie- Ontsluit kennis sneller en beter voor beroepsexpertise
 8. 8. ONTSLUIT KENNISBreng beter in beeld wat individu kan:- E-portfolio: open standaard- Actief ontsluiten beroepskennis (kenniscentra en scholen)- Valideren: EVC en EVPBreng beter in beeld wat nodig is in sectoren:- sectorale personeelsplanning kan beter- T-profielen voor sectoren (intersectoraal denken met aandacht voor eigen behoefte)Verbindt carriereontwikkeling aan kennismanagementFaciliteer waaier werkondernemerschap
 9. 9. ROL OVERHEIDBewaak open sourcekarakter kennis- Open standaard e-portfolio. Geen rol in bewaren e- portfolio, werknemer is eigenaar portfolio- Collectief ontwikkelde kennis is van iedereen (open data). Ook kennis beroepsexpertiseAndere discussies over reserveren middelen pensioen vsloopbaan even buiten beschouwing

×