Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

19032013 Nico Westpalm van Hoorn open standaarden

596 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

19032013 Nico Westpalm van Hoorn open standaarden

 1. 1. Standaardisatie,Havenlogistiek enArbeidsmarktlogistiekNico Westpalm van HoornVoorzitter Forum StandaardisatieEx CIO Havenbedrijf Rotterdam College en Forum Standaardisatie
 2. 2. Forum Standaardisatie
 3. 3. Standaarden Forum Standaardisatie
 4. 4. Definitie standaard (ISO)1. a document, established by consensus and2. approved by recognized body,3. that provides, for common and repeated use4. rules, guidelines or characteristics for activities or their results,5. aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context Forum Standaardisatie
 5. 5. Efficiency “Any customer can have a car painted any colour that he wants so long as it is black.” Henry Ford Forum Standaardisatie
 6. 6. Netwerk effect• Hoe meer mensen een telefoon gebruiken, des te groter de waarde van een telefoon.• Zichzelf versterkend effect: grotere netwerken worden groter… Bron: Wikipedia Forum Standaardisatie
 7. 7. Interoperabiliteit 10.000.000 100.000.000containers per jaar berichten per jaar in Rotterdam, in Rotterdam, 600.000.000 6.000.000.000 wereldwijd wereldwijd7 Van havenlogistiek naar arbeidsmarktlogistiek
 8. 8. Innovatie:het World Wide Web8 Van havenlogistiek naar arbeidsmarktlogistiek
 9. 9. Voorkeur overheid: open standaarden1-Non-profit beheer 5-Geen2-Toegankelijke, vendor lock in transparante besluitvorming 4-Specificatie 6-Level playingtegen marginale field kosten 3-Geen royalties Forum Standaardisatie
 10. 10. College en Forum Standaardisatie “The nice thing about standards is that there are so many of them to choose from.” College adviseert Forum ondersteunt Bureau10 Van havenlogistiek naar arbeidsmarktlogistiek
 11. 11. Lijsten voor open standaarden• ‘Pas toe of leg uit’-lijst Status: ‘verplicht’ Duwtje in rug nodig Sinds 2008 Nu: 29 standaarden waaronder e-portfolio• Lijst met gangbare standaarden Status: ‘aanbevolen’ Reeds breed geaccepteerd Forum Standaardisatie
 12. 12. Arbeidsmarktlogistiek• Grote dynamiek: jaarlijkse in-/uitstroom van > 2 miljoen• Trends: › Minder banen door crisis › Vergrijzing › Tekorten in techniek, ICT12 Van havenlogistiek naar arbeidsmarktlogistiek
 13. 13. Standaarden als smeerolie…ePortfolio NL (“werknemers-standaard”)Talenten, ervaringscertificaten en diplomasvan een lerende/werkende.SETU (“werkgevers-standaard”)Informatie-uitwisseling tussen aanbieders enafnemers van flexibele arbeid, zoals vacaturesVele vacature omschrijvingen, UWV,gemeenten, werving en selectiebureausNiet gestandaardiseerd.13 Van havenlogistiek naar arbeidsmarktlogistiek
 14. 14. Adoptie stimuleren…1. Samenwerking ePortfolio en SETU en andere matchers ? Matching werkzoekenden en vacatures is sterke business case Voorwaarde voor succes e-portfolio2. Maak het eenvoudig en leuk ePortfolio in social networks zoals LinkedIn? ePortfolio app op smartphone?14 Van havenlogistiek naar arbeidsmarktlogistiek
 15. 15. Meer weten? www.forumstandaardisatie.nlVerschillende (gratis) publicaties:15 Van havenlogistiek naar arbeidsmarktlogistiek

×