Vier jaar Digitaliseren met Beleid19 september 2012                   3677               ...
TV – Buddha, Nam June Paik,1974Video-installatie, gesloten circuit en 18e eeuwsbuddha beeld (SMA, aankoop 1978)
Castell’s : Networked Society (1996)
BELEID VOOR DIGITALISERING
Hoe zag het digitaliseringsbeleid er uit 2006 – 2009 ?Programmalijnen:1. Professionalisering en deskundigheidsbevordering ...
2007 evaluatie Berenschot"Wij zien grote mogelijkheden voor één nationaleverzameling digitaal cultureel erfgoed die toegan...
2008 en verder:  • Innovation van publieke diensten is noodzakelijk:    nieuwe business modellen    digitale c...
DE PRAKTIJK  Uitgangspunt : KWALITEITSZORG
Digitaliseren met Beleid ? (4 mln per jaar)INFORMATIEPLANNEN (200 instellingen)     informatiebeleidsplan     di...
20061.  De Nederlandse Volkenkundige Collectie in Context2.  Digitalisering collecties Oude Boekerij3.  Dutch Folksongs...
20071. Collectie in de klas2. Dieren Digitaal3. Digitale associatie: digitale ontsluiting van  contextuele collectie-inf...
20081. ALMA (voorheen Linkeding)2. Content Mashup Platform3. CultureCab4. De postzegel experience5. Digitale Natuurhi...
20091. Allemolens.nl2. Digitaal Tafelen3. Digitale Ontsluiting Papua in Nederlandse Musea (DOPINM)4. Digitaliseren, bron v...
Vervolg?-  gebruiker en internet-  toegang data-  metafoor voor internet-  creatieve industrie: erfgoed en innovatie
Verschuiving van consumeren – participeren- delen
Play Out
SamenvattingDigitaliseren met beleid startte als regeling in 2006. Een tijd waarin breedhet besef doordrong dat de nieuwe ...
Het belang van de regeling lag in het feit dat bij alle projectengestandaardiseerde toegang zowel voor de opslag als toega...
Langzamerhand ontstaat er een eigen virtueel domein dat zich niet meer alsdigitale stad laat kenmerken maar als een ecosys...
Presentatie Janneke van Kersen - 19 september 2012
Presentatie Janneke van Kersen - 19 september 2012
Presentatie Janneke van Kersen - 19 september 2012
Presentatie Janneke van Kersen - 19 september 2012
Presentatie Janneke van Kersen - 19 september 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie Janneke van Kersen - 19 september 2012

1,089 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,089
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
497
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie Janneke van Kersen - 19 september 2012

 1. 1. Vier jaar Digitaliseren met Beleid19 september 2012 3677 Janneke van Kersen jvkersen[at]hotmail.com
 2. 2. TV – Buddha, Nam June Paik,1974Video-installatie, gesloten circuit en 18e eeuwsbuddha beeld (SMA, aankoop 1978)
 3. 3. Castell’s : Networked Society (1996)
 4. 4. BELEID VOOR DIGITALISERING
 5. 5. Hoe zag het digitaliseringsbeleid er uit 2006 – 2009 ?Programmalijnen:1. Professionalisering en deskundigheidsbevordering / kwaliteitszorg:- Taskforce archieven (Nationaal Archief)- Taskforce musea (Erfgoed Nederland)- Audiovisuele Collectie Nederland (NIBG)- R ol Digitaal Erfgoed Nederland : clearinghouse- Digitale Duurzaam heid: Nationale Coalitie Digitale Duurzaam heid2. Infrastructurele Projecten:- WatWasWaar (STAP – voorheen DIVA/Erfgoed Nederland)- Collectiewijzer (ICN)=>RCE => DimCon- Geheugen van Nederland (KB)- Audiovisuele Collectie Nederland (NIBG)- K I CH (R ACM )=> R CE3. Collectie Digitalisering en Voorbeeldprojecten- Subsidieregeling ‘ Digitaliseren met Beleid’ (uitgevoerd door SenterNovem) SINDS 2006- Beelden voor de Toekom st (NIBG, Filmmuseum, Nationaal Archief, VOB, CDR)4. Onderzoek:- CATCH (NW O)- R eferentie Netw erken Architectuur (sem antische ontsluiting) P R I M A5. Europa:- Michael (Michael +)- European Digital Library (K B – huisvesting ) (I2010 Digital Libraries Initiative)- Epsiplus: Creatieve I ndustrie- M em ber States Expert Group
 6. 6. 2007 evaluatie Berenschot"Wij zien grote mogelijkheden voor één nationaleverzameling digitaal cultureel erfgoed die toegankelijk,herbruikbaar en authentiek is. [...] De huidige praktijk vandigitaliseren is bottom-up. Het overheidsbeleid is gericht opzelfregulering. De instellingen hebben een grote vrijheid bij hetdigitaliseren van hun eigen collecties en zijn geneigd een zo grootmogelijk deel van de waardeketen digitalisering in eigen beheer uit tevoeren. Dit heeft geleid tot een grote mate van versnippering: denationale infrastructuur kent weinig samenhang, samenwerking tusseninstellingen is nog fragmentarisch.ICT-standaarden worden weinig doorgevoerd"
 7. 7. 2008 en verder: • Innovation van publieke diensten is noodzakelijk: nieuwe business modellen digitale content is noodzakelijk om innovatie en samenwerking met de creatieve industrie mogelijk te maken Technische en maatschappelijke ontwikkelingen: veranderende rol gebruiker, semantic web, meertaligheid, open infrastructuur, web 2.0 ontwikkeling mobiel internet en ubiquitous computing. • copyrights (en massadigitalisering) • permanent access tot gedigitaliseerde bronnen⇒ Ecultuur en innovatie als kern van het beleid. Digitale content is noodzakelijk om innovatie mogelijk te maken.⇒ Creatieve Industrie: CLICK/Cultureel Erfgoed (Digital Agenda for Europe 2020: Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change)
 8. 8. DE PRAKTIJK Uitgangspunt : KWALITEITSZORG
 9. 9. Digitaliseren met Beleid ? (4 mln per jaar)INFORMATIEPLANNEN (200 instellingen)  informatiebeleidsplan  digitaliseringsplan  duurzaamheidsplanZonder Informatieplan GEEN:ONTWIKKELINGSPROJECT (60 projecten)een samenhangende geheel van activiteiten gericht op de ontwikkeling vaneen product of dienst voor het duurzaam of veilig beheer, het presenteren ofbeschikbaar stellen van de gedigitaliseerde objecten viacommunicatienetwerken die voldoen aan de criteria zoals vermeld in het ICT-register van DEN onder C.02.02, C02.04., C.02.05 en C02.08gestandaardiseerde toegankelijkheid en duurzaamheid en waarvanbasisdigitalisering onderdeel kan uitmaken(Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 9 maart 2006, nr. DCE/06/9313, houdende subsidieregels in hetkader van digitalisering van erfgoedcollecties (Subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’)
 10. 10. 20061. De Nederlandse Volkenkundige Collectie in Context2. Digitalisering collecties Oude Boekerij3. Dutch Folksongs as musical content4. Naturalis type-exemplaren digitaal5. Play Out6. Zuid-Hollandse collecties digitaal
 11. 11. 20071. Collectie in de klas2. Dieren Digitaal3. Digitale associatie: digitale ontsluiting van contextuele collectie-informatie en immaterieel erfgoed4. Facetnavigatie5. Groninger Kerken in het digitale domein6. IWO2 fase 27. Kennis Op-Maat8. Publieksannotatie Cultureel Erfgoed (PACE)9. Rookcultuur uit het Pijpenkabinet10. Storyboard of my life11. Tank U12. Theaterencyclopedie13. Zoek verder: eerste verdieping
 12. 12. 20081. ALMA (voorheen Linkeding)2. Content Mashup Platform3. CultureCab4. De postzegel experience5. Digitale Natuurhistorische Collectie Nederland6. Digitale toegang tot bouwdossiers7. Film in Nederland: online toegang tot de Nederlandse film8. Fryske Literatuer9. Glasmuseum als betekenisvol kenniscentrum 2.010. Hebbes! De virtuele collectie van museumgoudA11. Nederlandse fotografen vanaf 183912. Ons verhaal, uw verhaal en de verhalen van anderen13. Panorama Mesdag Interactief14. Twee eeuwen Nederlandse Bouwkunst15. Virtueel Armando Museum (VAM)16. Virtueel Museum Vlaardingen
 13. 13. 20091. Allemolens.nl2. Digitaal Tafelen3. Digitale Ontsluiting Papua in Nederlandse Musea (DOPINM)4. Digitaliseren, bron van kennis- en informatieoverdracht5. Doe, kijk en luister – Collectie Nederlandse Kindermuziek6. Een digitale rondgang door de bakkerij7. Fotoleren.nl (voorheen Iedereen kan fotograferen!)8. Friese Merklappen9. Geallieerde Collecties10. Het Biografisch Portaal van Nederland11. Mijnscheepvaartmuseum.nl12. Muziekschatten bij het MCO13. Ontwikkelingsproject DNPP14. Platform Dutch Advertising and Graphic Design15. Speelmuziek16. StamboomNederland17. Teylers Universum18. UAR (voorheen Stad van Nederland)19. UNICUM. Portaal van Nederlands academisch erfgoed20. Verteld Verleden21. Visual METS
 14. 14. Vervolg?- gebruiker en internet- toegang data- metafoor voor internet- creatieve industrie: erfgoed en innovatie
 15. 15. Verschuiving van consumeren – participeren- delen
 16. 16. Play Out
 17. 17. SamenvattingDigitaliseren met beleid startte als regeling in 2006. Een tijd waarin breedhet besef doordrong dat de nieuwe technologie en het WWW veel nieuwemogelijkheden bood voor het toegankelijk maken van collecties.De manier waarop we dat op dat moment deden hing sterk samen met onsbeeld van het internet. Tot dan toe een wereld die we probeerden te duidenmet de metafoor van de digitale stad. De functies van het fysieke domeinwerden vertaald naar het virtuele domein. Fysieke en virtuele wereldwerden als gescheiden werelden beschouwd. Consument en techniek lekenzich in een gesloten circuit tot elkaar te verhouden. Consument enproducent van informatie hadden hun eigen duidelijke rol.Al snel werd duidelijk dat, wilde men de informatie in samenhang kunnenraadplegen, standaardisatie van protocollen voor toegang tot die datanoodzakelijk was. In het ontwikkelen van het besef daarvan speelde DEN eenbelangrijke rol met de clearinghouse functie. De eerste DMB projecten gaanvooral over het digitaal maken van de data van de fysieke objecten.
 18. 18. Het belang van de regeling lag in het feit dat bij alle projectengestandaardiseerde toegang zowel voor de opslag als toegang tot dataverplicht was. En, misschien nog wel belangrijker, dat er geen projectsubsidieaangevraagd kon worden als er geen informatiebeleidsplan (waar ooksubsidie voor aangevraagd kon worden) gemaakt was door de instelling.Deze eis van het informatiebeleidsplan zorgde voor het maken van eenprofessionaliseringsslag binnen de instelling en een duurzame verankeringvan kennis over digitalisering in de organisatie.Ondertussen ontwikkelde het internet zich verder. Van groot belang is deconstatering dat iedere keer als de gebruiker eenvoudige digitaleinstrumenten aangereikt krijgt om zich op het web te bewegen, het gebruikvan internet een grote vlucht neemt. Dat betekende dat het karakter van deprojecten van DMB ook veranderde. De nadruk verschuift van het geven vantoegang tot digitale informatie naar innovatief inzetten van het virtueeldomein. Men verwacht niet langer dat de gebruiker vanzelf op de websitekomt, communicatie in het virtueel domein gaat een belangrijke rol spelen.
 19. 19. Langzamerhand ontstaat er een eigen virtueel domein dat zich niet meer alsdigitale stad laat kenmerken maar als een ecosysteem waarin consument enproducent zich op gelijkwaardig niveau tot elkaar verhouden. Virtueel enfysiek domein raken steeds meer verweven en zijn geen gescheidenwerelden meer. Dat is natuurlijk vooral ook te danken aan de ontwikkelingvan de mobiele technologie. Het besef van deze verwevenheid dringt ooksteeds meer door in de culturele wereld. Daar wordt met nieuwetoepassingen op ingespeeld.Dat de gebruiker feitelijk degene is die in het virtueel domein aan zet is blijktuit het succes van OpenData projecten. Voor alles blijft echter van belang datinstellingen om mee te kunnen doen in het digitaal domein een eigendigitaliseringsstrategie of e-strategy ontwikkelen en nadenken hoe dezeactiviteiten zich verhouden tot de kernactiviteiten van de organisatie. Ennatuurlijk blijft gestandaardiseerd werken van groot belang. Instellingen zijndaar echter toe in staat, mede dankzij digitaliseren met beleid.

×