Inleiding Persistente Identificatie voor stakeholders

1,743 views

Published on

On July 6th designated skateholders for a persistent identifiers infrastructure for cultural heritage in The Netherlands were invited by DEN and CATCHPlus to talk about the how to implement the technical solution based on Handles as it is developed within the CATCHPLus project.

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Inleiding Persistente Identificatie voor stakeholders

 1. 1. Persistent Identifiers Infrastructuur Nederlands Cultureel Erfgoed<br />Bijeenkomst belanghebbenden <br />CATCHPlus-DEN, 6 juli 2010<br />
 2. 2. Agenda<br />Wie is wie en wie doet wat?<br />Inleiding <br />CATCHPlus oplossing<br />Lessons learned van de pilot bij Beeld & Geluid<br />Organisatie binnen de erfgoedsector<br />Afspraken over mogelijk vervolg<br />
 3. 3. Deelnemers<br />CLARIN-NL: Peter Wittenburg <br />KB: Rob de Bruin, Marcel Ras<br />NA: Gijsbert Kruithof, Jaap van der Velde<br />Naturalis: Kees Hendriks<br />NIBG: Roeland Ordelman<br />RCE: Guus Lange en Frans van der Zande<br />SARA: Pieter van Beek<br />SVCN: Jos Taekema<br />CATCHPlus: Marius Snyders (vz), Hennie Brugman<br />DEN: Annelies van Nispen (verslag), Marco Streefkerk<br />
 4. 4. Uitgangspunten<br />Infrastructuur = techniek + organisatie<br />Onderdeel van Nationale Infrastructuur Cultureel Erfgoed <br />= Technologisch neutraal<br />Keuze PII: Handles<br />Organisatie PII<br />= samenwerking<br />= geen natuurlijk centrum<br />= patch work<br />
 5. 5. Definities<br />Identifiers vormen verbinding tussen identificatie (namen), metadata en locaties (adressen) van resources<br />PI's voor:<br />web objecten<br />fysieke objecten<br />abstracties (concepten) <br />PI’s gericht op beheren van resources gedurende gehele levenscyclus. <br />Kenmerken: <br />wereldwijd uniek (registratie) <br />blijvende relatie tussen resource en identifier <br />dienstverlening voor beheer en gebruik van identifiers <br />verantwoordelijkheid belegd<br />
 6. 6. Functionele behoeften<br />Blijvend toegang tot resource <br />Vindbaarheid <br />Uitgebreid beheer van objecten: <br />onderlinge relaties <br />samengestelde objecten <br />versiebeheer <br />appropriate copy <br />Rechtenbeheer <br />
 7. 7. Use scenario’s<br />toegang tot actuele beschrijving bij object <br />in publicaties citeren object <br />verkrijgen van object in verschillende formaten <br />Linked Open Data<br />beheer van virtuele collecties <br />digitaal object actualiseren <br />harvesten van set van objecten <br />object op website is verdwenen <br />collectie migreren van systeem a naar b <br />vinden van objecten in zoekmachine <br />contactinformatie <br />appropriate copy <br />tijdsafhankelijke citatie <br />toegang tot gesloten object <br />ontdubbelen <br />
 8. 8. Waarom gezamenlijk?<br />gespreid risico <br />schaalbaarheid <br />overdraagbaarheid  <br />hulpmiddelen <br />kennis en ervaring delen<br />gebundelde kracht<br />businessmodel <br />governance binnen sector<br />borging binnen sector<br />
 9. 9. Rol van stakeholders<br />nemen verantwoording voor blijvende PI voor Cultureel Erfgoed<br />krijgen bevoegdheid voor optimaal gebruik van PI's binnen CE en gerelateerde gebruikersgroepen <br />burgers <br />overheid <br />ICT-leveranciers <br />educatie <br />onderzoek <br />creatieve industrie <br />organiseren aanvullende pilots hiervoor <br />
 10. 10. DEN en PI’s<br />Over DEN:<br />Door kwaliteitszorg versterkt DEN de toekomstvastheid en de publieksgerichtheid van een nationale infrastructuur voor digitaal erfgoed.<br /> Door een stevige en onafhankelijke positie .. bewaakt DEN de aansluiting van de DCN op andere nationale en internationale diensten en voorzieningen.<br />DEN is er voor alle erfgoedinstellingen<br />ICR register: Uitvoering – Beschrijving – Identificaties: Handle, PURL, URI, DOI, etc<br />DE BASIS: beschrijving, vindbaarheid (URI), duurzaamheid  PI’s<br />Themadossiers: infrastructuur, vindbaarheid, duurzaamheid  PI’s<br />Netwerk: CATCH, OCW, NOiV, Europeana, NCDD, IIP-create<br />
 11. 11. Naar gezamenlijk beleid<br />N.Nicholas e.a. A Policy Checklist for Enabling Persistence of Identifiers, 2009.<br /> (doi:10.1045/january2009-nicholas)<br />
 12. 12. Gewenste uitkomsten<br />Samenwerking<br />Adoptie van CATCHPlus oplossing<br />Aanzet om te komen tot PIINCE<br />Pilots <br />Beleidskeuzes<br />Implementatie<br />Techniek<br />Functionaliteit<br />Organisatie<br />Financiën<br />Rechten <br />Interoperabiliteit<br />Kennisdeling (ten behoeve van de gehele sector)<br />
 13. 13. Interoperabiliteit<br />Basiseisen:<br />Identifier metadata schema's <br />Methode voor relaties over PI-systemen heen<br />Dienstverlening <br />
 14. 14. iDENtify heritage for eternity<br />

×